IPRED1 har inte ändrats ett dugg?

Jag gjorde en väldigt intressant övning nyss. Jag fick en föraning om att den lagrådsremiss för IPRED1 som nu lagts fram skulle vara väldigt lik den hårt kritiserade versionen från förra sommaren, som justitiedepartementet (läs Stefan Johansson och Christoffer Démery) försökte smyga igenom under Almedalsveckan.

Frågan jag ställde mig var: i det nyskrivna dokumentet som blivit en lagrådsremiss, hur stort intyck har justitiedepartementets tjänstemän tagit av den massiva kritik de fick i juli 2007?

Resultatet blev, tja, ganska nedslående. Jag gjorde en diff mellan de två dokumenten (hur kunde medborgarna granska lagstiftningsarbetet innan sådant fanns tillgängligt?) och resultatet finns här (PDF, 12M) för alla som vill vara med mig och granska skillnaderna.

(Det är av den här anledningen jag anser att allt lagstiftningsarbete ska göras i en wiki, så att vem som helst kan se vem som ändrat vad och när och varför.)

Resultatet? Hur lika är de två dokumenten varandra egentligen? Om man jämför kladden från förra sommaren, och den omskrivna, nyskrivna lagrådsremissen som är grund för skarp lagstiftning, hur ser det ut? Finns det några likheter?

Ja, det finns… några… likheter.

Så här ser det ut på bara första sidan:

Promemorians Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

I promemorian lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet). Direktivets syfte är att närma medlemsstaternas lagstiftningar till varandra när det gäller säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter för att på så sätt uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden. Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast den 29 april 2006.

Svensk rätt uppfyller redan direktivets krav i flera avseenden. I några avseenden saknas dock svenska bestämmelser som motsvarar direktivets krav. I direktivet finns bl.a. regler som innebär att en domstol skall kunna får ålägga en person som gjort intrång i en immateriell rättighet att under vissa förutsättningar lämna information om de intrångsgörande varornas eller tjänsternas ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller. Även andra aktörer ska enligt direktivet kunna åläggas att lämna sådan information. Mot denna bakgrund föreslås i promemorian lagrådsremissen regler som gör det möjligt för en domstol att vid vite förelägga den som påstås ha gjort eller medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om ursprung och distributionsnät för den intrångsgörande varan eller tjänsten de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett informationsföreläggande får enligt förslaget också meddelas mot bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, exempelvis…

Se även andra som skriver om IPRED1: Dynamic Man, Minimaliteter, ICMPECHO, Copyriot 1, Copyriot 2, Opassande, Webhackande, Christian Engström (pp).

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Anya

  Det var ju inte så mycket skillnad på första sidan. Man kan ju tycka att det borde stå att direktivet inte måste genomföras alls.

  Men pdf:en är tyvärr ganska oläslig pga alla gula trianglar över allt?! Den nya texen är understruken med grönt, men jag ser inte den gammla texten. Gjorde du den i windows eller 😛

  // Anya

 2. Onsdag

  Jag har också en massa gula trianglar överallt, i både Evince och KGhostView.

  Onsdags senaste bloggpost: Vem får årets Nobelpris?

 3. job

  broccoli i strumporna? låter obekvämt.

  jobs senaste bloggpost: Robocop, folkets hjälte

 4. job

  även i Preview (Mac OS X) är dokumentet fyllt med gula trianglar. klickar man på dem får man fram den text som är i röd text i ditt urklipp ovan.

  jobs senaste bloggpost: Robocop, folkets hjälte

 5. Rick Falkvinge

  Ja, de gula trianglarna i PDFen indikerar att text har blivit raderad på det stället, man ser vilken den raderade texten är när man hovrar över dem. Grön understruken text är ny.

 6. Putte

  Två saker:

  1) I juridiska texter kan det som verkar vara små nyansskillnader få stora konsekvenser. Ersätter man ordet “särskilda skäl” med “synnerliga skäl” har man gjort en juridisk jättekliv. Samma sak med att ersätta “skall” med “får”.

  2)Det andra är den skamlöshet som ministären Reinfeldt visar när det handlar om att göra sig till dörrmatta för olika särintressen. Min gissning är att så fort en hård IPR-lag är klubbad kommer några statsekreterare och topptjänstemän på justitiedepartementet att direkt gå över till prestigfyllda toppjobb som lobbyister för IPR-lobbyn med sjusifrig lön och obefintlig arbetsbelastning. Eftersom Sverige inte har några regler för denna typ av korruption är det fritt fram.

  Detta var exakt vad som hände när Republikanerna i USA drev igenom ett jättelikt paket för läkemedel åt äldre. Paketet var ett rent give-away åt läkemedelsindustrin. Exempelvis var staten förbjuden att prisförhandla med läkemedelsbolagen. Det kongressutskott som var ansvarig för beredningen hade bluffat om kostnaderna för paketet (det visade sig vara 100 miljarder dollar dyrare än vad som angivits). Osv. Den ansvarige politikern hoppade av EN VECKA efter att paketet blev klubbat och gick till ett bekvämt toppjobb finansierat av – surprise surprise – läkemedelsindustrin.

 7. Martin

  Att diffa texter är underskattat visste jag redan, men att det även funkar på lagförslag var något nytt 🙂

  I vilket fallsomhelst intressant läsning imho.

 8. kenndy

  @ Putte:
  det sker aningens snyggare i Sverige, men det blir mer och mer uppenbart hur regeringen närstående kretsar har som mål att hjälpa storöretag att tjäna pengar och att överföra gemensamt finansierade resurser i privat ägo. Kan man hjälpa mediaindustrin att ta kontroll över konsumenteran så gör man det, kan man avknoppa en skola som byggts upp med skattemedel så att en privat intressent får den för ett vrakpris, då kör man på det. Man hänvisar till liberal och konservativ ideologi, men det handlar inte så mycket om politik, det rör sig mer om ett försök att roffa åt sig så mycket som möjligt.

 9. Onsdag

  Jag ser ingen text när jag håller pekaren över trianglarna. Dessutom är de så stora att de delvis täcker texten på raden under, vilket gör det väldigt svårt att läsa. Jag misstänker att hoverfunktionen bara finns i Adobes mjukvara.

  Onsdags senaste bloggpost: Vem får årets Nobelpris?

 10. Onsdag

  PS. Att klicka på dem funkar inte heller, varken i Evince eller KGhostView.

  Onsdags senaste bloggpost: Vem får årets Nobelpris?

 11. Nu stoppar vi antipiratlagen! « Christian Engström (pp)

  […] som skriver om antipiratlagen: Rick Falkvinge, Rick Falkvinge, Opassande, Opassande, Anna Troberg, Jonathan Lundkvist, Mackan Andersson, Mark Klamberg, Henrik […]

 12. Privat poliskår « PiratJanne

  […] | Intensifier | Hax igen | Svensson igen | Bitchslap Barbie | Dumheterna | Rick Falkvinge (pp) #4 | Rick Falkvinge (pp) #5 | Motpol | Josef säger… | Copyriot | Anna Troberg igen | Christian Engström (pp) | Hax […]

 13. Kriget mot fildelningen « PiratJanne

  […] Kullenberg, Henrik Alexandersson, Svensson, Bitchslap Barbie, Dumheterna, Rick Falkvinge, Rick Falkvinge, Anna Troberg, Christian Engström, Hans Engnell, Josef, Rasmus Fleischer, Henrik Alexandersson. […]

 14. Upphovsrättsslobbyns argument « PiratJanne

  […] Urban Cat, Folkpartiet Eslöv, Jonatan Kindh, Rick Falkvinge, Annarkia, Illinoise, Beta Alfa, Rick Falkvinge, Argast Nu, Angie Roger, Tommy K Johansson, Martin Otyg, Rose-Mari Södergren, Charlotte Wiberg, […]

 15. Debatt 30/10 « Bitchslap Barbie

  […] Händelsehorisont, Rick Falkvinge, Henrik Alexandersson, Farmor Gun, Sagor från livbåten, Rick Falkvinge, Disruptive, Urban Cat, Mary X Jensen, Staffan Danielsson, Rose-Mari Södergren, Anna Troberg, Jens […]

 16. Gammal och trött retorik « Jan "PiratJanne" Lindgren

  […] Mikael von Knorring, Urban Cat, Henrik Alexandersson, Satmaran, Rick Falkvinge, Daniel Scythe, Rick Falkvinge, David Wienehall, Mattias Bjärnemalm, Klibbnisse, Christopher Kullenberg, Jinge, Henrik […]

Comments are closed.

arrow