IPRED1: Upphovsrättslobbyns argument

Jag fick precis reda på hos Martin Otyg vad motståndarsidan skickat för argument till riksdagsledamöterna. Det här måste vi bemöta, och bemöta omedelbart. Det är det här som många tror på.

Dessutom har jag fått reda på att det kommit ca 100 mail till riksdagsledamöterna. Vi måste lägga på ett kol och tryck i den här frågan! Om du inte mailat, gör det nu!

Till ledamöterna i Sveriges riksdag

Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen vill med anledning av riksdagens förestående behandling av propositionen om införandet av sanktionsdirektivet förmedla sin syn på denna viktiga fråga.

Vi tar oss därför friheten att skicka över tio utgångspunkter som vi tycker det är viktigt att ni tar fasta på när ni tar ställning i frågan.

Det som ytterst står på spel – upphovsrättens upprätthållande på nätet – är helt centralt för svenskt litterärt skapande och för svensk förlagsverksamhet. Motsvarande gäller för våra kollegor i andra kulturnäringar i Sverige. Det skydd som nu föreslås finns redan idag i de flesta andra EU-länder – nu är det hög tid att svensk rätt ger samma skydd!

1. En civilrättslig möjlighet att skydda sin rätt även på nätet.
Enkelt uttryckt ger direktivet möjlighet att motarbeta intrång i upphovsrätten med särskilt fokus på möjligheterna till civilrättsliga åtgärder. Förslaget innebär att upphovsmän och andra rättighetshavare som blivit utsatta för upphovsrättsintrång på nätet får en möjlighet att lämna in bevisning till domstol. Därefter kan domstolen, om den finner att sannolika skäl föreligger att intrång har skett, besluta om ett informationsföreläggande som innebär att man får ut namn och adress på den person som står för den IP-adress varifrån intrånget begåtts. Detta ger rättighetshavaren möjlighet att kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning.

2. Ett rättssäkert lagförslag.
Förslaget innebär inte att det läggs någon övervakningsuppgift på internetoperatörerna. Först sedan en domstol har fastslagit att bevisningen är tillräcklig åläggs operatören att tala om vem som står bakom det IP-nummer varifrån intrånget har gjorts.

3. Bevisinhämtningen innebär inget integritetsintrång.
Det IP-nummer som laddar upp ett upphovsrättskyddat verk på nätet är helt synligt för vem som helst direkt på den sida där intrånget görs. Den som väljer att sprida upphovsrättskyddade verk väljer också att visa upp IP-numret. Redan idag har rättighetshavare rätt att notera detta, med den skillnaden att man idag inte kan agera för att få reda på vilken person som står för IP-adressen. Det är denna möjlighet via domstolsbeslut som är den viktiga nyheten.

4. Lagförslaget ska främst användas mot notoriska uppladdare.
Uppskattningsvis finns det ca 1000-2000 personer i Sverige som tillsammans sprider omkring 90 % av allt svenskt upphovsrättskyddat material som idag fildelas illegalt. Givetvis är det främst mot dem som vi hoppas kunna använda lagstiftningen.

5. Sanktionsdirektivet skulle ha varit infört i Sverige redan våren 2006.
I våras fälldes Sverige av EG-domstolen för icke-införande. Sverige har alltså en skyldighet att införa direktivet. Idag är det infört i nästan alla EU-länder och i övriga Norden. Svenska författare och förlag måste få samma förutsättningar att skydda sin verksamhet som sina europeiska kollegor.

6. Sverige har skyldighet att införa ett effektivt upphovsrättskydd.
Som en del har påpekat är den del av direktivet som omfattar informationsföreläggande via domstol inte obligatorisk. Detta slogs fast i en dom av EG-domstolen i våras. Men det sägs i samma dom att varje medlemsland är skyldigt att införa ett effektivt upphovsrättskydd. Om inte den nu föreslagna åtgärden införs är Sverige alltså tvingat att införa något annat effektivt skydd, givet att det står klart att det idag saknas ett fullgott skydd. Och som sagt – möjligheten att agera i domstol finns i nästan samtliga EU-länder. Varför ska svenska upphovsmän inte ha denna rätt?

7. Sanktionsdirektivets införande är resultatet av en kompromiss.
Förslaget till införande av sanktionsdirektivet är en kompromiss utifrån att regeringen i mars beslöt att den utredning som Cecilia Renfors gjorde – som föreslog en möjlighet att stänga av abonnenter – inte antogs. Vår uppfattning är fortfarande att det krävs ett större ansvar från internetoperatörerna för att motverka den illegala fildelningen men vi respekterar den kompromiss som regeringen har kommit fram till genom att tillsvidare införa möjligheten att agera civilrättsligt.

8. Upphovsrättsintrång på nätet är ett stort problem för bokbranschen och Sveriges författare.
Det är inte bara musik och film som idag drabbas av piratkopiering. Mängder av ljudböcker, tryckta böcker som scannats och e-böcker läggs ut på Internet utan tillstånd, vilket drabbar både författare och förlag. Förutsättningarna för lagenlig exemplarspridning respektive nedladdning av litterära verk rycks undan.

9. Sanktionsdirektivet har en positiv effekt.
I de länder där direktivet har funnits en längre tid kan man idag se tydlig effekt. För bara någon dag sedan kom exempelvis siffror från Storbritannien som visar att den illegala nedladdningen av musik minskat med 10 procent och att den legala ökat. Liknande statistik finns från vårt grannland Finland där direktivet infördes 2006.

10. Sanktionsdirektivet möjliggör nyskapande och nyföretagande.
Det är i dagens debattklimat lätt att är glömma bort vad upphovsrättsfrågan egentligen handlar om. Det som står på spel är både möjligheten att leva som professionell författare och kulturskapare i Sverige med ideellt och ekonomiskt skydd för sin prestation, och utvecklingen av nya tjänster på nätet som behöver skydd från dagens omfattande illegala konkurrens. Ett verk ska inte förlora sitt värde bara för att det tekniskt går att göra tillgängligt digitalt. Upphovsrätten måste gälla även på nätet!

Diskussionen bör enligt vår mening utgå från hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska författare och förlag att fortsätta vara professionellt verksamma.

Hör gärna av Dig om det finns frågor eller funderingar!

Bästa hälsningar

Kjell Bohlund Mats Söderlund

Ordförande Ordförande

Svenska Förläggareförening Sveriges Författarförbund

Jag ska försöka bemöta punkterna senare under dagen idag. Tills vidare vill jag lyfta fram det så att fler har en möjlighet att göra det.

Den svåraste punkten att bemöta är den i punkt 6, att “vi måste införa antingen det här eller något annat”. Det är som vanligt en tolkning från upphovsrättsmaximalister på Justitiedepartementet, som helt enkelt inte stämmer — det står i direktivet att det måste finnas effektiva åtgärder, men flera länder har valt att införa direktivet men inte privatpolislagen, vilket helt enkelt visar att det bara är luft och nonsens.

Nu är det dessutom särskilt dags för alla kreatörer att göra solklart för riksdagsledamöterna att de här personerna pratar inte i kreatörernas namn.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Richard

  Enligt svar jag fått från en riksdagsledamot så är det enligt IPRED omöjligt för en privatperson att få ut uppgifter om någon som använt ens stulna betalkortsuppgifter på nätet, men att få ut omgifter om någon har fildelat en låt är fullt möjligt. Snacka om att “catera” till specialintressen.

 2. Francois

  Hej Rick!

  Jag skickade motargument om detta till dig för någon vecka sedan ”Upphovsmannens rätt att förvalta sina verk på lika villkor”, (kom det fram?), men tänkte skriva några kommentarer till motståndarsidans argument som ett litet bidrag till debatten:

  ”En civilrättslig möjlighet att skydda sin rätt även på nätet”.

  Vad jag vet så gör varken Upphovsrättslagen (1960:729) eller till exempel Eu Directive 200129EC någon skillnad på ”nätet” eller andra distributionskanaler. Upphovsmannen har alltid upphovsrätt i Europa, ytterligare lagar behövs inte för detta ändamål.

  ”..och andra rättighetshavare”

  Det är väl snarare ”andra rättighetshavare” det handlar om, inte kreatörerna själva. Den kreatör som själv försöker sätta dit sina fans kommer ju att underminera sin karriär fullständigt, och jag tror inte att många vill det heller. Däremot kan ”representanter” för kreatören (rättighetshavare) göra detta eftersom de inte behöver ha någon relation till kreatörens fans – Men; kommer verkligen en ev. ersättning att gå direkt till kreatören? Allt talar för att så inte är fallet, rättighetshavaren är en onödig komponent som tar pengar både från kreatör och publik – de är överflödiga!

  ”Detta ger rättighetshavaren möjlighet att kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning”.

  Det är snarare så att rättighetshavaren gör det omöjligt för upphovsmannen att direkt kontakta den som gjort intrånget, se Upphovsrättslagen (1960:729) 26 m §.

  ”..skillnaden att man idag inte kan agera för att få reda på vilken person som står för IP-adressen. Det är denna möjlighet via domstolsbeslut som är den viktiga nyheten”.

  Det skulle betyda att vem som helst kan leka upphovsman, ladda upp en torrent med diverse skräp (slumpgenererade tecken?), döpa om den till något intressant och sedan sätta dit alla som laddar ner bara för att han har upphovsrätt på filen. Professionella torrent-troll med andra ord. Är detta den ”viktiga nyheten”?

  ”Svenska författare och förlag måste få samma förutsättningar att skydda sin verksamhet som sina europeiska kollegor”.

  Samma förutsättningar? I så fall vill jag med det snaraste att kravet på pliktexemplar till diverse bibliotek, nämligen censurlagen (1993:1392) från 1661 genast tas bort så att jag kan skydda mitt verk och min verksamhet mot dessa föråldrade censurregler som gör att man inte får skriva vad man vill utan att riskera att bli förföljd och övervakad.

  ”Sverige har skyldighet att införa ett effektivt upphovsrättskydd”.

  Senast jag kontaktade Eu så fick jag informationen att Sverige endast har skyldighet att följa direktiv 200129EC, vilket den svenska upphovsrättslagen redan gör.

  ”..möjligheten att agera i domstol finns i nästan samtliga EU-länder. Varför ska svenska upphovsmän inte ha denna rätt?”

  Möjligheten att sälja sex finns i nästan samtliga EU-länder. Varför ska de svenska sexarbetarna inte ha denna rätt?

  Det jag vill visa är bara att man inte kan jämföra med andra länder. Sverige har en väl utvecklad IT-struktur, och istället för att försöka hindra denna så borde man fortsätta utveckla den och därmed få en konkurrensfördel som IT-nation. Ett fritt informationsutbyte är en förutsättning för detta.

  ”Vår uppfattning är fortfarande att det krävs ett större ansvar från internetoperatörerna för att motverka den illegala fildelningen..”

  Krävs det ett större ansvar från SCA för att framställer papper som kan användas för ”illegal” kopiering av böcker? Krävs det ett större ansvar från skogsägarna som levererar skog till SCA? Krävs det ett större ansvar från träden rent av? Det kanske är bäst att bränna all skog på en gång så ingen kan göra olagliga kopior?

  ”Upphovsrättsintrång på nätet är ett stort problem för bokbranschen och Sveriges författare.
  Det är inte bara musik och film som idag drabbas av piratkopiering. Mängder av ljudböcker, tryckta böcker som scannats och e-böcker läggs ut på Internet utan tillstånd, vilket drabbar både författare och förlag. Förutsättningarna för lagenlig exemplarspridning respektive nedladdning av litterära verk rycks undan”.

  Det kanske ligger i sakens natur? Framställning av exemplar som kan dupliceras utan kostnad har inget reellt värde utan blir snarare en valuta framställd av upphovsrättsförvaltare och förlag. Vid fildelning omvandlas valutan till popularitet. Unika exemplar har fortfarande ett materiellt värde (tavlor, handbundna böcker osv), men som individ (upphovsman) kan mycket väl popularitetsvalutan vara av större värde då det gäller skapandet av ett varumärke (läs:upphovsmannen). Om författaren ger ut sina böcker själv så finns det alltid ett materiellt värde i form av begränsade upplagor. Ljudböcker är en biprodukt av en teknisk möjlighet, precis lika lätta att kopiera utan internet såväl som med.

  ”Sanktionsdirektivet har en positiv effekt.
  I de länder där direktivet har funnits en längre tid kan man idag se tydlig effekt. För bara någon dag sedan kom exempelvis siffror från Storbritannien som visar att den illegala nedladdningen av musik minskat med 10 procent och att den legala ökat. Liknande statistik finns från vårt grannland Finland där direktivet infördes 2006”.

  Jag gör samma jämförelse som tidigare:

  Laglig prostitution har en positiv effekt. Både i Storbritannien och Finland är prostitution laglig. Detta har en positiv effekt då illegal trafficking har minskat med 10% samtidigt som den lagliga prostitutionen har ökat.

  ”Det som står på spel är både möjligheten att leva som professionell författare och kulturskapare i Sverige med ideellt och ekonomiskt skydd för sin prestation”

  Just därför måste upphovsrättsorganisationer, skivbolag och förlag bort eftersom det är dessa som tar ca 90-95% av upphovsmannens vinst. Tar man bort dessa så behöver upphovsmannen bara sälja en tiondel av vad han gör nu och då uppstår plötsligt en balans i förhållandet köp/fildelning där fildelning står för popularitetsvaluta och köp för materiell vinst.

  ”Ett verk ska inte förlora sitt värde bara för att det tekniskt går att göra tillgängligt digitalt”.

  Jo det ska det! Precis så är det nämligen med allt annat, det är en logisk följd. Ett exempel är energiförsörjning. I dag är vi beroende av ändliga resurser så som olja. Oljeförvaltare tjänar pengar på detta. När vi går över till sol och vindkraft så förlorar energin sitt marknadsvärde eftersom den går att nyttja/kopiera i oändlighet utan att någonting tar slut i andra änden. De som däremot förlorar är oljeförvaltarna eftersom de då är överflödiga. Upphovsmännen till oljan levde för ca 65 miljoner år sedan (dinosaurier och förhistoriska växter) och kommer ändå inte att lida av uteblivna royaltys direkt.

  ”Diskussionen bör enligt vår mening utgå från hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska författare och förlag att fortsätta vara professionellt verksamma”.

  Det är lustigt hur upphovsrättsorganisationer om och om igen använder ordet ”professionell”. Är det så viktigt att särskilja sig – och från vilka? Är man inte professionell författare om man inte ansluter sig till ett förlag? Är man inte professionell musiker om man delar ut sin musik fritt på internet och lever på konsertintäkter? Bästa möjliga förutsättningar för svenska författare och musiker är att slippa leva på royaltys från förlagen och istället ta betalt för det som de faktiskt gör. I dag förlorar ju upphovsmannen sina rättigheter till upphovsrättsförvaltarna/förlagen om de ansluter sig till dessa och det anser inte jag vara en bra förutsättning. Vi kan ta ett historiskt exempel : Johann Sebastian Bach. Precis som sina samtida så lånade han friskt från andra kompositörer. Det var en konst att göra detta, något att bli respekterad för, det var också därför som den europeiska musiken tog ett stort språng i utveckligen. I vår samtid kan fildelning ge något liknande. Internet har möjligheten att bli ett verktyg för att sudda ut skillnaden mellan ”professionell” och ”amatör”, att låta alla ta del av information och bygga vidare. Men det finns också många sorgliga historier från det tidiga Europa där hänsynslösa förläggare lovade guld och gröna skogar till kompositörer och författare, men som tog all vinst själva och lämnade upphovsmannen åt sitt miserabla öde. Behöver vi verkligen upprepa detta?
  Diskussionen bör enligt min mening utgå ifrån om förlag verkligen behövs? Är det inte dags att svenska författare, musiker och kompositörer släpps fria att själva ansvara för sina publikationer?

 3. opassande » Blog Archive » Ska man skratta, gråta eller flytta?

  […] skickat till riksdagen med anledning av privatpolislagen. Efter bara en snabb genomläsning av punkterna, så kan man slå ner på ett par punkter […]

 4. Andreas Rönnqvist

  Kanske dags för att upprop (uppror?) bland oss som kallar oss både författare och pirater idag? Jag är författare (skriver, publicerar och tjänar pengar på mina böcker, så de har inga argument om att jag inte är en “riktig” författare) och de talar banne mig inte för mig!

  Ett upprop herr Falkvinge, så kan vi signera och skicka in till riksdagsledamöterna.

  Andreas Rönnqvists senaste bloggpost: Untapped Potential Again Available In Print

 5. Francois

  Andreas: Bra initiativ! Jag glömde säga i min kommentar att jag är kompositör/musiker och upphovsrättsorganisationerna eller musikförlagen talar inte heller för mig.

 6. Jonas Lihnell

  “1. En civilrättslig möjlighet att skydda sin rätt även på nätet.
  Enkelt uttryckt ger direktivet möjlighet att motarbeta intrång i upphovsrätten med särskilt fokus på möjligheterna till civilrättsliga åtgärder. Förslaget innebär att upphovsmän och andra rättighetshavare som blivit utsatta för upphovsrättsintrång på nätet får en möjlighet att lämna in bevisning till domstol. Därefter kan domstolen, om den finner att sannolika skäl föreligger att intrång har skett, besluta om ett informationsföreläggande som innebär att man får ut namn och adress på den person som står för den IP-adress varifrån intrånget begåtts. Detta ger rättighetshavaren möjlighet att kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning.”

  Om “sannolika skäl” föreligger enligt den domstol som skall titta på den bivisning som framlags så borde väl det för “#%&#/%¤ skull innebära en brottsmisstanke och/eller anmälning till polisen så att man kan bli beprövad i domstol. Att låta partsintressen “begära ersättning” för att någon (oavsett om det är en domstol eller inte) har “sannolika skäl” att tro att ett brott har begåtts är att utföra straffet innan den faktiska prövningen har skett.

 7. Putte

  Lektion 2A i PR:

  Hitta någon känd popstjärna, skådespelare eller författare som är beredd att gå ut i media och kritisera de ganstermetoder som IPR-lobbyns advokater använder.

 8. Martin a.k.a Otyg

  perty skrev i en kommetar till mitt inlägg det mejl han skickade till de båda brevskrivarna ovan.

  Han brev fick mig att fundera över om inte vi som bemöter dessa punkterna borde skicka ett liknande brev till våra ledamöter där vi benöter punkterna.

  Martin a.k.a Otygs senaste bloggpost: Riksdagsmejl, del II

 9. Martin a.k.a Otyg

  perty skrev i en kommetar till mitt inlägg det mejl han skickade till de båda brevskrivarna ovan.

  Han brev fick mig att fundera över om inte vi som bemöter dessa punkterna borde skicka ett liknande brev till våra ledamöter där vi benöter punkterna.

  Martin a.k.a Otygs senaste bloggpost: Riksdagsmejl, del II

 10. Martin a.k.a Otyg

  perty skrev i en kommetar till mitt inlägg det mejl han skickade till de båda brevskrivarna ovan.

  Han brev fick mig att fundera över om inte vi som bemöter dessa punkterna borde skicka ett liknande brev till våra ledamöter där vi benöter punkterna.

  Martin a.k.a Otygs senaste bloggpost: Riksdagsmejl, del II

 11. Martin a.k.a Otyg

  perty skrev i en kommetar till mitt inlägg det mejl han skickade till de båda brevskrivarna ovan.

  Han brev fick mig att fundera över om inte vi som bemöter dessa punkterna borde skicka ett liknande brev till våra ledamöter där vi benöter punkterna.

  Martin a.k.a Otygs senaste bloggpost: Riksdagsmejl, del II

 12. Martin a.k.a Otyg

  perty skrev i en kommetar till mitt inlägg det mejl han skickade till de båda brevskrivarna ovan.

  Han brev fick mig att fundera över om inte vi som bemöter dessa punkterna borde skicka ett liknande brev till våra ledamöter där vi benöter punkterna.

  Martin a.k.a Otygs senaste bloggpost: Riksdagsmejl, del II

 13. Kluris

  Ett verk ska inte förlora sitt värde bara för att det tekniskt går att göra tillgängligt digitalt

  Där är den springande punkten, den obekväma sanningen och elefanten i rummet. Att sälja is för att hålla maten kall på sommaren är inget affärsområde längre. Jämför med en journalist, en sådan kan inte tjäna sitt uppehälle genom att skriva saker som varenda människa redan känner till, den informationen har inget värde. Datornätverk, vilket Internet är, handlar om att sprida information. Om författare då börjar betrakta sina verk som hemlig information för de som inte betalat, då bör de inte publicera verk alls, för om fler än en person vet om en hemlighet, så är det oftast en för mycket.

  Det är också högst anmärkningsvärt att det här kommer från författarorganisationer. Alla vi som varit med ett tag och kommer ihåg första internet-boomen, kommer ihåg hur förlagen bävade inför framtiden. – Boken kommer att dö när folk läser i datorn – Vi vet hur det gick. Enter Amazon.com, Adlibris, bokus osv.. Böcker sålde som aldrig förr i världshistorien! Det har aldrig någonsin i hela världshistorien varit så lätt att leva som författare som det är idag, aldrig någonsin! Men mycket vill ha mer och fantiserar om fiktiva dröminkomster där de tror att en digital kopia har samma värde som en riktig bok. I effekt ser de ner på sina egna fysiska produkter och nedvärderar dess värde. De gräver sin egen grop.

  Hur länge tror ni det dröjer innan Wikipedia skall förbjudas? För Wikipedia har slagit undan hela marknaden för uppslagsverk om man följer samma protektionistiska logik.

  Nu är det dags för författare som inte lever i gårdagens värld att kontakta politiker en masse. Helst öga mot öga, i andra hand telefon, i tredje hand fysiska brev som innebär en belastning för mottagaren om de blir många, och om ingen annan möjlighet finns, e-post.

 14. blondin-rikard

  Till ledamöterna i Sveriges riksdag

  Sveriges Förföljarförbund och Svenska Beskyddarföreningen vill med anledning av riksdagens förestående behandling av propositionen om införandet av sanktionsdirektivet förmedla sin syn på denna viktiga fråga.

  Vi tar oss därför friheten att skicka över tio utgångspunkter som vi tycker det är viktigt att ni tar fasta på när ni tar ställning i frågan.

  Det som ytterst står på spel – upphovsrättens upprätthållande på nätet – är helt centralt för svenskt bedrägligt beteende och för svensk beskyddarverksamhet. Motsvarande gäller för våra kollegor i andra kulturnäringar i Sverige. Det skydd som nu föreslås finns redan idag i de flesta andra EU-länder – nu är det hög tid att svensk rätt ger samma skydd!

  1. En civilrättslig möjlighet att skydda sina intressen även på nätet.

  Enkelt uttryckt ger direktivet möjlighet att utarbeta indrivning under försespegling av upphovsrätten med särskilt fokus på möjligheterna till civilrättslig utpressning. Förslaget innebär att vi får en möjlighet att lämna in bevisning till domstol. Därefter kan domstolen, om den finner vår summariska bevisning om uppdiktade brott, besluta om ett informationsföreläggande som innebär att man får ut namn och adress på den person som står för den IP-adress tillhörande den person från vilken indrivning skall ske. Detta ger oss möjlighet att kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning.

  2. Ett rättssäkert lagförslag.

  Förslaget innebär inte att det läggs någon övervakningsuppgift på internetoperatörerna. Först sedan en domstol har fastslagit att bevisningen är tillräcklig åläggs operatören att tala om vem som står bakom det IP-nummer varifrån intrånget har gjorts.

  3. Bevisinhämtningen innebär inget integritetsintrång eftersom den är mycket lätt att fabricera.

  Det IP-nummer som vi väljer ut som föremål för utpressning och hot kan med detta direktiv översättas till personuppgifter. Det är denna möjlighet via domstolsbeslut som är den viktiga nyheten.

  4. Lagförslaget ska främst användas mot notoriska fildelare men kan utvidgas till godtyckliga målgrupper för vår verksamhet.

  Uppskattningsvis finns det ca 100-200 kreatörer i Sverige som tillsammans skapar omkring 90 % av allt svenskt material som idag toppar försälningslistorna. Givetvis är det främst dem som vi kommer använda som förevändning för utpressningen och som gör att vi hoppas kunna använda lagstiftningen.

  5. Sanktionsdirektivet skulle ha varit infört i Sverige redan våren 2006. Visserligen finns inget krav på så här långt gående inskränkningar av skyddet av medborgarna men med tanke på den av regeringen inslagna linjen med nedmontering av skyddet av privatlivet samt urholkningen av rättssäkerheten skall detta inte utgöra något hinder för denna lagändring. Svenska indrivare och beskyddare måste få samma förutsättningar att skydda sin verksamhet som sina europeiska kollegor och maffiaorganisationer i exempelvis USA.

  6. Sverige har skyldighet att införa en effektiv beskyddarverksamhet.

  Som en del har påpekat är den del av direktivet som omfattar informationsföreläggande via domstol inte obligatorisk. Detta slogs fast i en dom av EG-domstolen i våras. Men det sägs i samma dom att varje medlemsland är skyldigt att införa ett effektivt upphovsrättskydd. Detta är ett utmärkt svepskäl för vår verksamhet. Och som sagt – möjligheten att agera i domstol finns i nästan samtliga EU-länder. Varför ska svenska hitmen och indrivare inte ha denna rätt?

  7. Sanktionsdirektivets införande är resultatet av en kompromiss.

  Förslaget till införande av sanktionsdirektivet är en kompromiss utifrån att regeringen i mars beslöt att den utredning som Cecilia Renfors gjorde – som föreslog en möjlighet att stänga av abonnenter – inte antogs. Vår uppfattning är fortfarande att det krävs ett större ansvar från internetoperatörerna för att medverka till den effektiva indrivningen och utpressningen men vi respekterar den kompromiss som regeringen har kommit fram till genom att tillsvidare införa möjligheten att agera civilrättsligt.

  8. Upphovsrättsintrång på nätet är ett utmärkt svepskäl för beskyddarbranschen och Sveriges indrivare.

  Det är inte bara musik och film som idag används som svepskäl för förföljelser av medborgarna. Även det så kallade terrorhotet är ett annat exempel på svepskäl. Förutsättningarna för lagenlig förföljelse av medborgarna måste stärkas ytterligare.

  9. Sanktionsdirektivet har en positiv effekt.
  I de länder där direktivet har funnits en längre tid kan man idag se tydlig effekt. Exempelvis i Danmark kan man se effekterna av statens medhjälp till utpressning där medborgarna gladeligen betalar förlikning hellre än stämmas på enorma belopp. Kriminaliseringen och stimgatiseringen av ungdomsgenerationen förbereder ungdomen för en rättslös framtid i händerna på mediebolagen och andra av våra klienter.

  10. Sanktionsdirektivet möjliggör nyskapande och nyföretagande.

  Bara i Danmark har ett flertal indrivarverksamheter skapats i efterdyningarna av statens klartecken för sanktionerad utpressning.

  Diskussionen bör enligt vår mening utgå från hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska indrivare och beskyddare att fortsätta vara professionellt verksamma. Det finns ingen anledning att låta Hells Angels vara enda alternativet för slik verksamhet utanför lagens råmärken. Här finns stora möjligheter till laglig och av staten sanktionerad indrivningsverksamhet – vi kan vänta oss stor gnosjöanda och många nystartade indrivarföretag.

  Hör gärna av Dig om det finns frågor eller funderingar!

  Bästa hälsningar

  J. Hoffa, A Capone

  Ordförande Ordförande

  Wesayso
  Svenska förföljar- och beskyddarföreningen

 15. Bengt Svensson

  “Först sedan en domstol har fastslagit att bevisningen är tillräcklig åläggs operatören att tala om vem som står bakom det IP-nummer varifrån intrånget har gjorts.”

  Först skapas ett domstolsbeslut enbart på utsaga från en part. Sedan måste den utpekade i ny domstol försöka bevisa sig oskyldig, eftersom det redan finns en dom som fastslagit att bevisligen är tillräcklig.
  Inte så konstigt att så många betalar.
  Detta går under punkten “2. Ett rättssäkert lagförslag”, varför inte döpa om det till “2. En rättsvidrig men idiotsäker affärsidé” ?

 16. Ahruman

  Andreas Rönnqvist:

  Kanske dags för att upprop (uppror?) bland oss som kallar oss både författare och pirater idag? Jag är författare (skriver, publicerar och tjänar pengar på mina böcker, så de har inga argument om att jag inte är en “riktig” författare) och de talar banne mig inte för mig!

  Upproret administreras av Anna Troberg. Slut up! 🙂

  Ahrumans senaste bloggpost: Migratory Code

 17. m00ns

  Ingen som undrar om det finns något annat bakom än bara tvinga folk att köpa n övevärderad plastbit? Där det man köper den för bara är en bråkdel av plastbitens värde.
  För lite ska man nog fundera när det görs så många försök att lagstifta och försöka hindra utvecklingen.
  Tänk om det fanns en nytta mer än just sälja “kultur” tex att om du köper plastbiten så kan du inte använda pengarna till något vettigt eller en standard höjjning.

  En tanke bara….

  Mvh
  m00ns

 18. […] Författarförbundets och Förläggarföreningens brev till riksdagsledamöterna, som fick mig att gå i taket (ska försöka skriva ett svar på det senare idag), så påstod […]

 19. jeffer

  Punkt 6. “Sverige har skyldighet att införa ett effektivt upphovsrättskydd.”

  Denna formulering och liknande används ofta och återfinns i internationella och bilaterala avtal som främst den amerikansk upphovsrättslobbyn och USA:s regering genomdrivit.

  I sin förlängning är formuleringen riktigt otäck. Underförstått och så som lobbyn tolkar det måste “upphovsrättsbrott” elimineras. Det är ett så kallat obegränsat mål som måste kombineras med obegränsade medel och metoder för att lyckas. Det innebär att det inte finns några gränser för hur upphovsrätten ska genomdrivas, så länge det är effektivt. Alla andra samhällsmål och medborgarintressen är underordnade.

  USA:s kongress har nyligen utsett en “Copyright Czar” som ska samordna insatserna till lobbyisternas fördel. Varje ambassad ska också bemannas med en specialagent för upphovsrättsfrågor. De tvekar således inte att ta sig extraterritoriella friheter på andra staters bekostnad. De kommer att bygga upp kontaktnät i Sverige och andra länder förutom de lobbyn redan har.

  Vi måste skapa en roll-back på hela upphovsrättsprocessen. Den är helt fel där den är nu, och den kan bara bli värre om vi inte stoppar och rullar tillbaka den.

  En viktig fråga är att kartlägga de samverkande kontaktnäten mellan amerikanska lobbyister, deras svenska motsvarigheter och svenska politiker och statstjänstemän. Här behöver vi namn. De är våra fiender och de ska ha strålkastarna på sig oupphörligt.

 20. Upphovsrättsslobbyns argument « PiratJanne

  […] Så… jag har tänkt försöka såga de argumenten som Rick och Martin har lagt upp och jag uppmanar fler att göra samma sak. Ju fler vi är som tacklar […]

 21. Johan

  Jaha, då får man sluta läsa böcker också… det kommer att bli ont om kulturellt intag om det fortsätter så här.

 22. Mattias

  Bokbranchen hade en rekordomsättning förra året med 80 miljoner sålda böcker och en omsättning på över 7 miljarder.Om man ökar omsättningen i den konkurrens som finns i media/kultur branchen idag så skulle iallfall jag vara nöjd, men dessa herrar är tydligen inte det.

  (http://orebro.etc.se/artikel_alla/18482/stor-aer-stark-i-bokbranschentitle=)

 23. SVT Opinion - redaktionsblogg

  Vilka frågor får vi inte missa i morgon?…

  Sanktionsdirektivet, antipiratlagen, IPRED. Kärt barn har många namn. Denna nya lagstiftning mot fildelning blir i alla fall ett av ämnena i morgondagens Debatt.
  Deltagare:
  Johan Pehrson (fp), rättspolitisk talesman
  Joakim Hansson, filmproducent
  Jo…

 24. […] här är också något som togs upp i brevet från Författarförbundet och Förläggarföreningen. Det är alltså ett påstående som har spridits väldigt aggressivt med någon form av […]

 25. Debatt 30/10 « Bitchslap Barbie

  […] de Kaminski, Henrik Alexandersson, Pär Ströms blogg, Satmaran, Händelsehorisont, Olofs blogg, Rick Falkvinge, Farmor Gun, Urban Cat, Opassande, Röd Libertarian, Jens O., Mikael Nilsson, Beta Alfa, PROS – a […]

Comments are closed.

arrow