IPRED1: Vi måste inte alls, som lobbyn påstår

Nu har det börjat ramla in svar från riksdagsledamöter som visar att lobbyn har varit ovanligt aggressiv i sina påståenden. Jag citerar ett av dem, just detta från en folkpartistisk ledamot:

Genom ett beslut i EG-domstolen har vi fått klart besked om att länderna har rätt, men inte skyldighet, att införa en möjlighet för domstolar att besluta om att namnet på den som innehar ett IP-nummer ska kunna lämnas ut om det är sannolikt att IP-numret har använts för upphovsrättsintrång. Om länderna inte inför just denna regel måste de dock se till att rättighetshavarnas intressen effektivt skyddas på något annat sätt. Alternativet att inte göra någonting mot piratkopiering finns alltså inte.

Det påstås alltså att Sverige måste vidta någon åtgärd för att öka effektiviteten för upphovsrättsskydd.

Det här är också något som togs upp i brevet från Författarförbundet och Förläggarföreningen. Det är alltså ett påstående som har spridits väldigt aggressivt med någon form av koordination.

Men det är en ren lögn. Syftet är naturligtvis att få riksdagsledamöter att känna sig tvingade att välja mellan att ge ofantligt mycket mer befogenheter till den privata upphovsrättsindustrin och stänga av folk godtyckligt, eller “bara” väldigt mycket mer befogenheter och ge dem polisbefogenheter. Att få Antipiratlagen att kännas som det minst dåliga alternativet.

Det stämmer att EU-direktivet fordrar att Sverige har effektiva sanktioner. Men om vi redan har det eller inte är en bedömningsfråga. Det finns inget som fordrar att Sverige ÖKAR sanktionsmöjligheten, vilket Lobbyn aggressivt påstår här.

Brevet från Författarförbundet och Förläggarföreningen var faktiskt extremt sakligt på den här punkten, min fetstil:

6. Sverige har skyldighet att införa ett effektivt upphovsrättskydd.
Som en del har påpekat är den del av direktivet som omfattar informationsföreläggande via domstol inte obligatorisk. Detta slogs fast i en dom av EG-domstolen i våras. Men det sägs i samma dom att varje medlemsland är skyldigt att införa ett effektivt upphovsrättskydd. Om inte den nu föreslagna åtgärden införs är Sverige alltså tvingat att införa något annat effektivt skydd, givet att det står klart att det idag saknas ett fullgott skydd. Och som sagt – möjligheten att agera i domstol finns i nästan samtliga EU-länder. Varför ska svenska upphovsmän inte ha denna rätt?

Rubriken är en lögn, men brödtexten är korrekt i sak. Eller tja, privatpolis finns inte i “nästan samtliga EU-länder”, det är en grov överdrift och ett sakfel. Men resten är korrekt i sak.

Notera den fetstilade bisatsen att Sverige måste öka skyddet om det idag saknas ett fullgott skydd. Det är alltså en ren bedömningsfråga. Här har upphovsrättslobbyn gjort en väldigt aggressiv bedömning och tycker allra helst att vi ska börja stänga av (påstådda!) fildelare från nätet. Och inte heller det kommer att vara effektivt, kommer det att visa sig.

Men det finns någon som redan har bedömt det här. EG-domstolen har redan gjort bedömningen. I målet mellan Promusicae och Telefónica, där resultatet var att ingen medlemsstat behöver införa en privatpolis, så hade Spanien redan infört Sanktionsdirektivet/IPRED1 utan privatpolis.

Spanien hade alltså, när EG-domstolen fällde sitt utslag, redan infört det direktiv som kräver att landet hade ett effektivt skydd för rättighetsinnehavare.

EG-domstolens dom var att Spanien inte behöver implementera något ytterligare skydd som ett resultat av Sanktionsdirektivet/IPRED1, så som skivindustrin krävde.

Och EG-domstolens tolkning trumfar alla industrilobbyister och upphovsrättsförvaltare på Justitiedepartementet. EG-domstolen gjorde solklart att Spaniens genomförda implementation av Sanktionsdirektivet var tillräcklig. Spanien hade ingen privatpolis som en del av paketet. Inte heller några avstängningar. Faktum är att Spaniens befogenheter för rättighetsinnehavare är väsentligt lägre än de svenska. Och ändå ansåg EG-domstolen att Spanien uppfyller kraven på effektivitet enligt Sanktionsdirektivet/IPRED1.

EG-domstolen påpekade för övrigt också att inget land får se ensidigt till effektivitet, utan också måste väga in proportionalitet och grundläggande medborgarrätter. Direktivet är alltså delvis nedslaget av EG-domstolen även i denna aspekt.

Kontentan av allt detta: Lobbyn ljuger när den säger att Sverige MÅSTE införa NÅGON upphovsrättsskärpning, men står fritt att välja vilken. Ljuger i eget syfte, javisst. Ljuger fult, javisst. Men ljuger lika fullt och fast. Om Sverige måste öka sitt upphovsrättsskydd är en tolkningsfråga. Och EG-domstolen har redan tolkat. Svaret är nej.

Så här fult agerar upphovsrättslobbyn. Så här ohederligt, fult och falskt försöker de få lagstiftare att montera ner svensk rättssäkerhet och svensk medborgarrätt.

Skämmes ta mig fan.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Zohajar Imamou

  Jag får intrycket att våra riksdagsledamöter
  får all sin information från endast ett håll, och okritiskt sväljer utan att lukta och smaka.

  När jag gick grundskolan sade läraren att det
  finns betydligt fler riksdagsledamöter än vad
  som behövs för att det faktiska arbetet skall
  bli skött. Anledningen till att de var så
  många var att de skulle ha bättre kontakt
  med folket. Verkar inte funka längre?

  En av sakerna som FRA är ment att ge är
  information att byta med andra länder. Om nu
  de vi byter med ger oss information det passar
  deras syften att vi tror på…

  Jag tror inte på att skaffa information genom
  utbyte längre. Jag tror på att vi själva
  skaffar vad vi behöver.

  Mina funderingar i denna sena timme.

 2. Daniel Nyström

  Fortsätt maila Riksdagsledmöterna!

  Nu när vi även vet vad “andra sidan” säger så kan man bygga in bemötanden av detta i sina mail i första skedet. Få politikerna att förstå att de inte kan strunta i folket och stödja en liten grupp lobbyister!

  Daniel Nyströms senaste bloggpost: Q.P. – Foreign investors buys Swedish ISP PRQ

 3. opassande » Blog Archive » Läst men inte förstått

  […] ersättning för vad och hur mäts det?” Rick har sagt en massa andra bra saker också, i det här blogginlägget. Nej, vi måste inte införa privatpoliser, nej inget värre måste införas […]

 4. Mattias

  måhända missade jag det men var i domslutet kunde man läsa det Rick skriver?

 5. Rick Falkvinge

  Mattias: Det är vad som INTE står i domen som visar den slutsatsen tydligt. Framför allt tidslinjen.

  Steg 1, 2006: Spanien inför Sanktionsdirektivet IPRED1 2004/48/EG utan privatpolisdelar. I det direktivet står att det ska finnas effektiva sanktionsmedel, och det är detta som Lobbyn i Sverige åberopar.

  Steg 2, 2007: Skivindustrin stämmer för att få mer effektiva sanktionsmedel, mer specifikt tillgång till abonnentuppgifter.

  Steg 3, 2008: EG-domstolen säger “Spanien behöver inte ge skivindustrin mer effektiva sanktionsmedel med avseende på Sanktionsdirektivet.”

 6. blondin-rikard

  EG-domstolens dom var att Spanien inte behöver implementera något ytterligare skydd som ett resultat av Sanktionsdirektivet/IPRED1, så som skivindustrin krävde.

  Jaha, så när sätter piratpartiet en kunnig jurist på att anmäla privatpolislagen till EG-domstolen?

 7. Rick Falkvinge

  rikard: Sverige måste inte, vilket är den springande punkten. Men Sverige får.

 8. Anders Hansson

  http://sigfrid.wordpress.com/2008/10/29/ska-vi-jaga-fildelare-med-terrorlagstiftning/

  Intresant inlägg av den ende moderat jag gillar.

  Min sammanfatting:
  “Datalagringsdirektivet tvingar internetleverantörer att lagra trafikuppgiter, däribland tilldelning av IP-nummer, i syfte att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet. ”

  Det var datalagerings lagen var till för. Nu går det snabbt. Nu vill regeringen placera fildelare i samma fack som terroister och grova brottslingar.

 9. Andreas

  Anders, tyvärr är det detta som USA har gjort i dryga 7 år.

  Lite som ekonomin, när USA nyser får Europa en förkylning.

  Eller i det här fallet, det USA anser håller Europa(EU) med om fullt ut, kanske inte folket men likförbannat de som folket har satt som ledare.

 10. X

  Du har både rätt och fel. Du har rätt i att det är en bedömningsfråga om Sverige har ett tillräckligt effektivt skydd idag. Ytterst är det naturligtvis EG-domstolen som får göra den juridiska prövningen av om de sanktioner som finns i Sverige är tillräckliga.

  Du har däremot fel i att EG-domstolen har prövat om Spaniens sanktionssystem var tillräckligt. EG-domstolen slog i sin dom fast vissa allmänna principer, men lämnade bedömningen till den nationella domstolen som begärt förhandsavgörandet. Så gör domstolen ofta. Den uttalar vad EG-rätten kräver men anvisar åt domstolarna i medlemslandet att göra bedömningen.

 11. Mattias

  ok, fann några länkar. http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/bruselas-decidira-si-telefonica-debe-desvelar-la-identidad-de-los-usuarios-p2p och http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/telefonica-no-tiene-que-dar-a-promusicae-datos-de-clientes-que-descargan-musica som säger att “Telefónica no está obligada a suministrarles los datos de los clientes que descargan música por Internet…subraya que Telefónica en ningún momento puede suministrar los datos directamente a Promusicae [Productores de Música de España] sino que, en su caso, debería darlos a las autoridades estatales. Pero esta entrega sólo sería obligatoria si las infracciones de los derechos de autor que invoca Promusicae son constitutivas de delito. Sin embargo, España sólo considera delito los casos en los que hay un ánimo de lucro, lo que no se ha probado en el asunto en cuestión.” Men jag kan inte se hur den nationella domstolen, juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, kan gå emot förhandsutlåtandet från EG-domstolen, som X menar, det torde ju ske mycket sällan.

 12. X

  EG-domstolen uttalade sig om vilka krav som ställs på de nationella rättsordningarna. Den spanska domstolen har antagligen eller kommer antagligen säga att rättighetshavarna inte har rätt till uppgifterna. Detta eftersom någon sådan rätt inte fanns i spansk rätt och EG-domstolen inte heller sagt att den måste finnas.

  Men sedan måste naturligtvis den spanska lagstiftaren – precis som den svenska – göra en bedömning av om sanktionsmöjligheterna är i enlighet med vad EG-domstolen sagt. Denna bedömning kan komma att överprövas av EG-domstolen.

  (Artiklarna du länkar till är väl skrivna innan EG-domstolens dom kom?)

 13. Debatt 30/10 « Bitchslap Barbie

  […] Engström, Mikael von Knorring, frendo.se, Händelsehorisont, Rättshaveristen, Johans tankar, Rick Falkvinge, Piratnytt, Hellre upplyst än nedsläckt, Rick Falkvinge, Urban Cat, Marcin de Kaminski, […]

 14. Störd, inte skakad « Msn00b’s Weblog

  […] mailen. Ignorera dina väljare. Klaga över att det är så JOBBIGT att människor kritiserar IPRED1 that’s the way to go! Eller så skulle du ju kunna ta till dig att ni röstat igenom ännu en […]

Comments are closed.

arrow