IPRED-utspel i stort och smått

Det har kommit en räcka nya utspel om Privatpolislagen IPRED1.

Sent igår gick Jan Myrdal ut (via Rasmus) och sade att han stöder tanken på en kulturell allemansrätt, för det är ändå den ideella upphovsrätten som är den väsentliga. Det är som taget rakt ur Piratpartiets principprogram. Äh förresten, jag ska till och med citera principprogrammet:

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. […] Avtalsklausuler som avser att hindra en sådan tillåten spridning av information skall förklaras ogiltiga och utan rättsverkan. Icke-kommersiell spridning av publicerad kultur, information eller kunskap — med undantag för privat information — får inte begränsas eller bestraffas. Som en logisk följd vill vi avskaffa privatkopieringsersättningen.

Vi vill skapa en kulturell allemansrätt.

Han säger att dagens fildelningsmotståndare påminner om dem som försvarade skråväsendet mot den fria näringsetableringen på 1800-talet, och nämner ett vackert och passande ryskt talesätt: “Som att bygga dammar av is om våren”. Jag säger som flera andra pirater sade igår: Välkommen ombord på skeppet, Jan Myrdal!

[purpleline]

Ur Askan kommer elden

Nu på morgonen gick justitieminister Ask ut och påpekade en tänkbar mildring av Privatpolislagen, nämligen att den inte skulle gälla retroaktivt. Man ska inte kunna få ett kravbrev för något man fildelade innan man visste att upphovsrättslobbyn skulle få polisbefogenheter. Känns verkligen som VM i rättssäkerhet, här. Inte.

Det som stör mig lite är att flera inte verkat noterat att så faktiskt är fallet — några har frågat sig “men så kan det väl inte vara? Den skulle väl inte gälla retroaktivt?”. Jo, precis så är lagen utformad. Är fortfarande. Det är bara ett utspel Ask gjort för att testa vattnen.

Hur tänkte regeringen när de lanserade lagförslaget från början? I Aftonbladets poll är det just nu 94,3% som inte stödjer lagen, även efter den ändringen. Det är en så massiv opinion att de som röstar mot majoriteten brukar vara sådana som röstar fel bara för att de kan, inte för vad de tycker. Ett par procent är ett typiskt resultat på svaret “utomjording” på frågan “Är du man eller kvinna?”. Folkopinionen är alltså, med alla praktiska mått mätt, total mot den här lagen. CUFs Magnus Andersson har redan hunnit såga “dämpningen” i Aftonbladet — som om det vore en dämpning att privata poliser inte får tillämpa lagar retroaktivt. Opassande har också redan kommenterat, naturligtvis. Ibland undrar jag om hon är synsk eller något och har alla blogginlägg bara färdiga att posta när nyheten kommer… Life of Me hånar med rätta förslaget och Dumheterna skriver om hånfulla politiker. Satmaran och Traditio et Renovatio kommenterar också, och alldeles precis nu ringde TV4 Nyheterna mig och bad om en kommentar. Jag sade ungefär det jag skriver i det här inlägget — att det inte direkt är VM i rättssäkerhet att en lag inte gäller retroaktivt, och att regeringen är digitala analfabeter.

Under tiden noterar Fokus att det är VM i tyngdkäfthållning från de etablerade politikernas håll, allt medan det tisslas och tasslas bakom stängda dörrar. Tillsammans med att ungdomsförbunden står enade så blir det fler och fler paralleller med FRA-debatten. Hur många politiska haverier har regeringen och de etablerade partierna råd med?

[purpleline]

Journalistpris för upphovsrättsintrång

Sist men inte minst delades Stora Journalistpriset ut igår. Det är inte så lite ett tecken i tiden att den som fick priset Årets Förnyare, Fredrik Strage, fick priset för att ha gjort en stor kavalkad av de 100 bästa upphovsrättsintrången i rockmusikens historia – i former av klipp på YouTube. Mary med karamellerna noterar också det.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. emma

  Tror jag gillar synsk bättre än det faktum att jag vaknar till ekot varje morgon…?

  emmas senaste bloggpost: De som syns och hörs i de politiska samtalen, är inte våra politiker

 2. Jesper

  Kulturell allemansrätt är ett lite lömskt begrepp bara, kolla in rasmus:
  http://copyriot.se/2008/02/07/om-begreppet-kulturell-allemansratt/

  Pirattolkningen av begreppet nog lite som att tro att “positivistisk” betyder att man skall se ljust på tillvaron. Fast det skulle ju inte vara första gången ett begrepp byter betydelse.

 3. Bengt Svensson

  Det där tillägget att det inte skall gälla retroaktivt kan vi kalla “Lex Gessle”, Per Gessle har nog räknat ut att hans piratkopiering innebära att han går back på lagen. Lex Uggla är ju avskaffat för att dom nya inkomsterna inte skall behöva skattas bort.

 4. Tobias Johansson

  Jan Myrdal vill man inte förknippas med!

 5. Rick Falkvinge

  Tobias: Det är det som gör piratrörelsen så speciell — här finns utrymme för folk från stark vänster till stark höger.

  De enda som inte får plats är totalitära och repressiva. Och även om arvet Myrdal har haft sådana tendenser, så har Jan Myrdal rätt när det gäller kulturfrågan och utvecklingen här.

 6. Johan Öbrell

  Man undrar verkligen vad politiker och upphovs-maffian tänker när man försöker hålla tillbaka en samhällsförändring.

  Journalistpriset är bara ännu ett tecken på att kultur blir mer och mer fri och på det sättet ökar på samhällsnyttan oerhört.

 7. Lars-Erick F

  Tja, Jan Myrdal har för det mesta halkat fel. Men så bra att han kom rätt nu då för en ggns skull.
  Dock torde inga i glashusen lyssna på honom.

  Ett tips till gammelpressen.

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/11/gratis-tips-till-papperstidningsindustr.html

  Lars-Erick Fs senaste bloggpost: Gratis (!) tips till papperstidningsindustrin!

 8. Smen

  Kan bara konstatera att IPRED faktiskt fyller ett syfte för regeringen. Den riktar sig mot det folk som kritiserar dem om och om igen. De kanske hoppas på att få lite lugn och ro efter 1 april, så att de kan fortsätta praktisera sin version av demokratin.

 9. Rättssäkerhet my ass! « GERMANIA

  […] Rättssäkerhet my ass! Publicerade november 21, 2008 Uncategorized Beatrice Ask kan i sin storsinthet tänka sig att fundera kring det orimliga i att i efterhand straffa människor för en handling de begick innan handlingen blev olaglig. Den här regeringen slutar aldrig att överträffa sig själv i sina illiberala excesser. Jag vill flytta! Mer hos Falkvinge. […]

 10. pandoras ask

  Hur länge får (eller måste) internetoperatörerna spara informationen som kopplar en viss IP-adress vid en viss tidpunkt till vissa abonnentuppgifter? Om denna information inte finns lagrad någon längre tid hos operatörerna så lär den retroaktiva effekten av lagen sakna någon större betydelse.

 11. Rick Falkvinge

  Pandora: Ett problem idag är att det faktiskt är billigare att aldrig radera några loggfiler över huvud taget, än att ha en underhållsrutin som regelbundet tar bort spåren.

 12. pandoras ask

  Rick: Ska inte bestämmelserna i 6 kap lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillämpas på dessa uppgifter?

 13. Rick Falkvinge

  Pandora: Du tänker på § 20 och § 22? Jag föreställer mig att det är de som ändras.

 14. pandoras ask

  Rick: Jag tänkte snarast på 5 och 6 §§, dvs att trafikuppgifter ska utplånas eller avidentifieras då de inte längre behövs. Även om IPRED-lagen kommer att ändra på någon bestämmelse i LEK så ska(?) uppgifterna hos operatörerna vara utplånade enligt de nuvarande bestämmelserna.

 15. Dennis Nilsson

  Som bekant är ju nöden uppfinningarnas moder, och skapar mängder med briljanta ideér. 🙂

  Åtgärder föder alltid motåtgärder. Se hur det gick med Napster för några år sedan.

  Skivbolagen “vann” på papperet men förlorade i verkligheten. Napster-folket försökte få med skivbolagen på tåget, men de kopplade inte.

  Hade skivbolagen nappat så hade vi förmodligen haft en annan upphovsrätt, och en väl fungerade e-handel med musik, film på Internet.

  Nu verkar samma sak upprepas igen. De missar ju tåget igen.

  Det finns enkla och mycket effektiva tekniska lösningar som kommer att omöjliggöra det som eftersträvas med FRA-IPRED och motsvarande lagstiftningar.

  Vad dessa tekniska lösningar består i behöver man inte vara någon Einstein för att klura ut.

  Så fildelningen är här för att stanna, oavsett lagstiftning.

  Internet med fildelning är människans största innovation sedan boktryckarkonsten och då vi fick förmågan att kommunicera via tal. Och vi människor tycker ju om att kommunicera, att utbyta tankar och ideér med varandra. Det är det som driver samhället framåt! Allt annat skapar stagnation.

  Upphovsrätten måste och kommer att anpassas till det den var avsedd för, att skapa största möjliga samhällsnytta.

  Dennis Nilssons senaste bloggpost: I known_se7en

 16. Rille

  TechDirt diskuterar värderingen av fildelade verk:
  http://techdirt.com/articles/20081118/0409422868.shtml

 17. NP

  Hade man fungerat som en normalt funtad politiker så hade man tyckt att de här utspelen varit jättebra – driver väljare rakt in i piratpartiets famn.

  Tyvärr så fungerar inte jag som en en normal politiker – jag hade mycket mer än gärna lagt allt mitt politiska engagemang på hyllan och satt mig i soffan med en grogg i näven den dag då politikerna förmår fatta rationella och väl genomtänkta beslut.

  Den stunden är uppenbarligen inte här ännu.

  “Once more unto the breaches, let slip the dogs of war”

 18. Mikke

  I aftonbladet står följande idag: “* Sveriges upphovsmän/kvinnor säger istället Nej till Ipred via sin branschorganisation STIM. ”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article3824576.ab

  Detta är ju sensationellt! Var kan man hitta information om detta? / Mikke

 19. Rick Falkvinge

  Mikke: När jag kollade på stim.se fanns där tvärtom ett uttalande FÖR skiten…

 20. Anders Andersson

  Man kan diskutera vad som egentligen är retroaktivt, och huruvida retroaktiviteten i alla lägen är oacceptabel. Även om grundprincipen är att man skall kunna förutse konsekvenserna av sina egna handlingar när man utför dem, så gäller detta i olika grad beroende på hur pass direkta eller indirekta konsekvenserna är.

  Det principiellt enklaste fallet är att man inte skall kunna bestraffas för en gärning som var laglig när man begick den, även om det vid denna tidpunkt fanns ett färdigt förslag (eller rentav ett fattat beslut) om att kriminalisera gärningen.

  Samma sak gäller straffskärpningar; om gärningen endast var belagd med bötesstraff när man begick den, så får man inte dömas till fängelse även om lagen hinner ändras i det avseendet innan rättegången äger rum.

  Det är annorlunda vid strafflindringar (eller fullständig legalisering av en tidigare brottslig gärning); mig veterligen finns det inget som hindrar att en åklagare underlåter att väcka åtal för en gärning som var olaglig när den begicks, men som sedan legaliserats. I fallet rörande Bankrättsföreningen prövades Börje Ramsbros agerande enligt deb förment “mildare” personuppgiftslagens bestämmelser (detta med hans eget medgivande), trots att gärningen hade begåtts under datalagens tid (Ramsbro friades i HD).

  Formellt handlar IPRED1 om civilrättsliga sanktioner, inte om straffrätt (det senare kommer i IPRED2, om det inte har skett någon förändring jag har missat). Det ställer saken i ett något annorlunda läge, eftersom det inom civilrätten inte finns samma hinder mot retroaktiva bestämmelser.

  Lagändringen gäller här inte själva kriminaliseringen av fildelning (den skedde 1 juli 2005, när “gråzonen” enskilt bruk som man tidigare hänvisat till togs bort ur lagen), utan upphovsrättsinnehavarnas möjligheter att processa i fråga om ersättning för intrång som ägt rum efter kriminaliseringen (om lagförslaget är så illa hopkommet att det skulle ge skivbolagen möjlighet att kräva skadestånd för fildelning som skett före den 1 juli 2005, då håller jag med om att det retroaktiva inslaget direkt strider mot vedertagen rättspraxis, såvida man inte har tänkt sig att fortsätta tillämpa upphovsrättslagen i äldre lydelse och då pröva huruvida undantaget för enskilt bruk varit tillämpligt).

  Jag skall alltså kunna läsa gällande lag, se att fildelning idag är tillåten och därmed kunna lita på att jag inte blir straffad efter en lagändring i framtiden.

  Jag kan däremot inte läsa gällande lag, se att fildelning idag visserligen är förbjuden, men att upphovsrättsinnehavarna saknar formella eller praktiska möjligheter att identifiera mig, och därmed anta att jag inte kommer att kunna straffas i framtiden. De processrättsliga reglerna kan mycket väl ändras också beträffande skadeståndsgrundande händelser som inträffat före ändringen.

  Att det ändå är kontroversiellt att tillämpa just denna lagändring “retroaktivt” beror förstås på att ändringen inte är till 100 procent civilrättslig; det finns ett för svensk rätt främmande straffrättsligt inslag i förslaget (att skadeståndet skall ha till syfte att avskräcka från framtida intrång). Detta är ett, som jag uppfattar saken, framför allt amerikanskt påfund, att målsägaren tilldöms skadestånd som många gånger om överstiger den faktiska skada denne åsamkats, helt enkelt därför att allmänheten ser skadeståndet som ett straff.

  Jag håller alltså med om att lagförslaget som sådant är förkastligt, bland annat därför att det blandar ihop civilrätt med straffrätt. Mitt motstånd grundar sig däremot inte på den “retroaktiva” tillämpningen av de processrättsliga bestämmelserna, för den är mig veterligen normal inom all civilrätt.

  Upphovsrätten kryllar för övrigt dels av sammanblandningar mellan straffrätt och civilrätt, dels av retroaktiva inslag som verkar allmänt accepterade (men som jag också vill ifrågasätta). Att jag som upphovsman erhåller rättigheter till ett verk som jag skrev och publicerade innan rättigheterna fastställdes i lag är en retroaktiv förmån. Att jag som arvinge till en upphovsman erhåller rättigheter som beslutats efter det att upphovsmannen avlidit är en retroaktiv förmån i kvadrat. Och, som kronan på verket, att jag som arvinge till en upphovsman “återfår” rättigheter som redan upphört att gälla är en retroaktiv förmån i kubik.

  Därför sympatiserar jag starkt med Jan Myrdals inställning, att ingen, inte ens mina egna släktingar, ensidigt skall få utnyttja resultatet av mitt intellektuella skapande för sin ekonomiska vinnings skull. Jag hyser inget agg mot mina släktingar, tvärtom. Jag vill bara inte lämna efter mig några vapen som de kan frestas att använda mot sina medmänniskor på sätt som inte ens var uttänkta när jag dog.

  Retroaktivitet är med andra ord ingenting nytt inom upphovsrätten. Det är i själva verket tillskapandet och upprätthållandet av nya retroaktiva förmåner som driver merparten av upphovsrättsindustrin framåt. Därför måste den raseras, och tvingas lämna plats åt det kulturskapande som ibland påstås vara upphovsrättens syfte.

  Ändå är denna retroaktivitet inte på lång väg lika förkastlig som en rent straffrättslig retroaktivitet skulle vara. Det finns grader också i helvetet, även om min rumstermometer är för liten för att visa dem.

 21. blondin-rikard

  Rick: Alla stämningar i civilmål är per definition retroaktiva. Det kommer bli mycket svårt att införa ett undantag för den här dumma lagens skull.

  Detta visar väl bara, om något, hur fel lagen är från början.

 22. Daniel

  Det är som en innan pratade om när det gällde skrå.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Spinning_Jenny

  För övrigt så anser jag att riksdagen numera behöver ett liberalt parti. Inte batongliberalt utan ett som står upp för mänskliga rättigheterna. Jag kommer dock själv att rösta på ett annat parti, men jag tror att dom etablerade gamla förstoppade partierna behöver lite konkurrens.
  Sverige behöver en ny regering, och jag tror att piratpartiet hade varit välkommen i den.

 23. Infokrigaren

  Sverige är som överiga västvärlden på väg mot fascism/EU-diktatur, det borde väl dom flesta som följer politiken redan veta..

  Här senast så röstades Lissabonfördraget genom, det ser för mig ut som om dessa Ja-sägare har brutit mot grundlagen, det kallas i grundlagen för Högförräderi..

  http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

  “Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att störta regimen.

  I Sverige styrs straffet av 19 kap. 1 § brottsbalken: “Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.”

 24. Rick Falkvinge

  rikard: Ja, det är ytterligare en konsekvens av att upphovsrätten är en jävla mischmasch av civilrätt och kriminalrätt. Att använda polisen för att få stämma någon civilrättsligt… redan där har det spårat ur.

 25. Rick Falkvinge

  Anders: Fantastiskt läsvärt som alltid. Jag delar din uppfattning om att det är ett stort problem att dagens immaterialrätt blandar civil- och straffrätt.

  Det var inte ett problem innan immaterialrätten letade sig in i folks sovrum, då det var något som bara hölls mellan företagsjurister.

 26. Tor

  Vad gäller själva utlämningen av abonnemangsuppgifter för en IP-adress tycker jag att det på sätt och vis vore märkligt att begränsa den till att gälla endast från det att lagen träder i kraft. Det vore som att säga att polisen inte ska få använda DNA-teknik på gamla brottsmål eftersom brottslingarna på den tiden inte visst om att denna möjlighet senare skulle finnas och därför inte kunde bedöma risken för att åka fast vid tidpunkten för brottet. Förutsebarhet handlar om handlingar och påföljder – inte om att kunna förutsäga risken att åka fast. Därför är Asks idé anmärkningsvärd just på grund av sin inkonsekvens. Frånvaron av retroaktivitet vad gäller de brottsbekämpande metoderna här är snarast att se som en amnesti för tidigare upphovsrättsbrott.

  Plockar man även in andra delar av bilden så som Ander Andersson redogjorde för så blir naturligtvis saken litet mer komplex.

  Hur som helst är naturligtvis IPRED en katastrof för den personliga integriteten och rättssäkerheten.

 27. projO’s blog » Blog Archive » 645 664,00 kr

  […] Rick Falkvinge – IPRED-utspel i stort och smått […]

Comments are closed.

arrow