Stora delar av polisens DNA-register måste förstöras

Under Thomas Bodströms regim som justitieminator så ökade DNA-registreringen av medborgare i Sverige kraftigt. Det är nu rutin att ta, och behålla, DNA-prov från människor som bara är misstänkta för brott.

Igår slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast att en sådan massregistrering strider mot fundamentala mänskliga rättigheter, specifikt artikel 8 i Europakonventionen.

Europakonventionen har status som grundlag i svensk lagstiftning. Detta betyder att minst de DNA-prov som tagits från misstänkta, men senare frikända, nu omedelbart måste förstöras.

Och det är fanimej på tiden.

(Tipstack till min kollega Ole i danska Piratpartiet.)

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Inngalunda

  Motsägelsefullt att €USSR skulle göra sig av med ett så viktigt kontrollinstrument. Blodgivare och alla som lämnar blodprov i Sverige tillfrågas om de vill vara med i €Us blodbanksregister, något som alltså än så länge är frivilligt fast det är ju inte svårt att föreställa sig att lika många hamnar där av “misstag”.

  Blev inte du själv avtvingad ett sådant för ett tag sedan eller blandar jag ihop dig med någon i piratbyrån?

 2. Ahruman

  Inngalunda, din euroskepticism skulle kanske bli mer effektiv om du backade upp den med lite kunskap? Europadomstolen är inte en del av EU, en mindre den verkställande maktens byråkrati.

  Ahrumans senaste bloggpost: Fun with the Objective-C Runtime

 3. Simon Strandman

  @Inngalunda: Ingen har frågat mig om det när jag givit blod, eller lämnat blodprov. Då hade jag sagt nej.

  Simon Strandmans senaste bloggpost: EU:s ministerråd förvanskar telekompaketet?

 4. DNA

  Nu är du lite snett ute. Den svenska lagstiftningen på området skiljer sig markant från hur det fungerar i England.

  Det finns tre olika DNA-register inom den polisiära verksamheten i Sverige:

  Spårregistret: DNA-spår från brottsplatser som inte kan knytas till viss person registreras i upp till 30 år. Alla DNA-prov som tas av misstänkta personer matchas mot detta register.

  Utredningsregistret: DNA från personer som skäligen kan misstänks för brott registreras i utredningsregistret under tiden brottet utreds. Läggs utredningen ner eller om personen frias av domstol så raderas uppgifterna i detta register automatiskt. Döms personen för brottet så flyttas uppgifterna över till DNA-registret.

  DNA-registret: Den som döms för brott till annan påföljd än böter registreras i DNA-registret. Uppgifterna kvarstår i registret under den tid uppgifter om brottet finns registrerade i belastningsregistret, vilket vanligtvis är 10 år under förutsättning att personen inte lagförs för ytterligare brottslighet under denna tid.

  Någon långvarig DNA-massregistrering av människor som endast är misstänkta för brott förekommer inte i Sverige.

 5. Simon Strandman

  @DNA: Så _ska_ det fungera ja. Men polisen har varit dåliga på att radera prov som inte skulle ha sparats. Därför fick de ta emot skarp kritik från datainspektionen nyligen. Leif GW Persson snackade om det för ett tag sedan föresten och menade att radering av prov mm. var väldigt lågt prioriterat.

  Simon Strandmans senaste bloggpost: EU:s ministerråd förvanskar telekompaketet?

 6. DNA

  @Simon Strandman: Kan du ge mig någon mer precis källa till dina påståenden? Jag vet att Datainspektionen har kritiserat gallringen av fingeravtrycksregistret och signalements- och känneteckensregistret. Men att de även skulle ha synpunkter på bristande gallring av DNA-registren är en nyhet för mig, speciellt eftersom gallringsrutinerna för dessa DNA-register är automatiserade till skillnad från gallring av fingeravtryck- och signalementsregistren.

 7. Zurc

  @DNA: Hur menar du att de är automatiserade? Förstörs de av en maskin sekunden då de har passerat kriterierna för att de ska finnas kvar eller krävs det mänsklig inverkan för att de skall förstöras? Är det 100% säkert att samtliga prov i registret som inte ska finnas kvar är borta?

  Ifall det inte är det så känns det i min värld som att jag inte kan lita på att något av dem tas bort. Om man inte kan till 100% säkerhet vara säker på att de är borta så är det samma sak som att de inte är borta imho.

 8. DNA

  @Zurc: Det är endast analysresultatet av salivprovet som registreras i de de olika DNA-registren. Själva salivprovet skall enligt lag förstöras senast 6 månader efter att det tagits, inga undantag. Huruvida detta görs av SKL är upp till en tillsynsmyndighet att kontrollera, men det finns ingen anledning att tro att det inte görs. När det gäller DNA-registren så samkörs de med andra polisiära register. När uppgifter gallras ur exempelvis belastningsregistret så gallras uppgifterna automatiskt genom samkörning även i DNA-registret. Motsvarande gallring i fingeravtrycks- och signalementsregistren har inte gjorts bland annat p.g.a. tekniska svårigheter att få dessa register att samköras på motsvarande sätt.

  Mig veterligen finns det ingenting som tyder på att Rikspolisstyrelsen hanterat DNA-proven i strid mot gällande lagstiftning så att “stora delar av polisens DNA-register måste förstöras“, som Rick skriver i rubriken till inlägget.

 9. Ole Husgaard

  Do not forget your PKU-register, and the plans to give your police access to this: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/06/18/polis-kan-fa-ta-prov-ur-pk/index.xml

  And do not forget that the right to be removed from this register may be revoked as part of these plans: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/06/24/ratt-att-aterkalla-samtyck/index.xml

  With the recent court decision this is clearly a violation of human rights.

  Ole Husgaards senaste bloggpost: Landsretten stadfæster kendelsen om blokering af The Pirate Bay

 10. Simon Strandman

  @DNA: Hade precis för mig att jag läst om hur DI kritiserat polisen för att de inte gallrat i sina register men jag kunde inte hitta artikeln jag tänkte på nu. Fast du kan ju lyssna på vad Leif GW Persson har att säga om saken, han pratar om DNA mot slutet av den här intervjun:
  http://www.bahnhof.se/wb379880/podcast/leif-gw-persson.mp3

  Simon Strandmans senaste bloggpost: EU:s ministerråd förvanskar telekompaketet?

 11. harning

  Apropos vad Ole skriver om PKU – och tidigare kommantarer om hur de olika registrena fungerar; är det väsentligt att komma ihåg att inte alla länder har register överhuvudtaget, åter andra har många olika register (vilket också är ett av problemen med Prümavtalet) och domen måste ses i just det perspektivet – varvid huvudfokus blir på vilka upplysningar som får sparas från oskyldiga vanliga människor och vilka som inte får inte får sparas/registreras.
  Vad registret råkar heta eller officiellt uppges innehålla är således inte särskilt relevant.

  Protestera snyggt.

  harnings senaste bloggpost: Uskyldig indtil det modsatte er bevist?

 12. DNA

  @Simon Strandman: Kritiken från DI du syftar på är den kritik som riktades mot Rikspolisstyrelsen då det under år 2005 upptäcktes att de inte gallrade fingeravtrycksregistret och signalements- och känneteckensregistret. Nya gallringsföreskrifter meddelades, och RPS var nu tvungen att manuellt gallra bort ungefär hälften av alla lagrade fingeravtryckskort (ungefär 100.000 stycken). Detta uppmärksammades nyligen i media. Motsvarande problem finns inte med DNA-registren enligt min uppfattning.

  Beträffande Leif GW Persson så är hans ord är ingen tillförlitlig källa i något avseende, enligt min åsikt. Han må vara underhållande, men han snackar en förbannat massa dynga. Gissningar och spekulationer blandas hejvilt med korn av sanning här och där, och det är svårt att avgöra vad som faktiskt stämmer av det han säger. Risken är att Rick Falkvinge försätter sig i samma situation genom att komma med illa underbyggda påståenden såsom det inlägg jag nu kritiserar.

 13. DNA

  @harning: Jag förstår fortfarande inte hur ECHR:s beslut har bäring på hur DNA-prover hanteras av det svenska polisväsendet. ECHR har inga synpunkter på att polisen tar DNA-prov av misstänkta under utredningstiden och sedan gallrar dessa uppgifter om vederbörande inte döms för ett brott, precis så som det fungerar i Sverige. Det är även så det fungerar i Skottland, vilket ECHR framhåller som “notably consistent” med Europarådets rekommendationer för användandet av DNA-analys i medlemsländernas rättsväsenden. Detta står att läsa i artikeln som Rick länkar till.

 14. harning

  @DNA
  Jag vet inte om vi talar förbi varandra – men jag förstår helt enkelt inte vad det är du menar.

  Min kommentar handlade om PKU registret (som också använts av polisen i både Danmark och Sverige förövrigt ) och huruvida domen kommer att få inflytande på det – i och med de personkänsliga/privata upplysningar som där hanteras (som beskrivet i domen ang. artikel 8))
  (du kan evt se debatten om samma sak på min blogg.)

  harnings senaste bloggpost: Uskyldig indtil det modsatte er bevist?

 15. DNA

  @harning: Jag utgick ifrån att vi diskuterade polisens DNA-register, och att din kommentar om “Apropos vad Ole skriver om PKU – och tidigare kommantarer om hur de olika registrena fungerar åsyftade dessa.

 16. harning

  @DNA
  Kanske jag förstår bättre om du förtydligar din egen kommentar?

  1. Vad är definitionen på ett polis/kriminalitets/brottsregister?

  a.Är det ett sådant för att det heter så?

  b.Eller är det ett sådant för att polisen kan använda det som sådant?

  c.Eller är det ett sådant för att det innehåller uppgifter om personer som är misstänkta och/ eller dömda för brott?

  d. Eller?

  2.
  På vilket sätt anser du att oskyldiga som registreras med DNAprofil i PKUregistret skiljer sig från oskyldiga som registrerats med DNAprofil i polisens register i förhållande till artikel 8?

 17. Nicke

  Bra att EU gör någon nytta. Hoppas att IPRED kommer utredas på samma sätt i framtiden men det lär nog dröja.

  Kan fortfarande inte förstå att politikerna i makten vill stödja laglig utpressning.

  När chefer i de stora energi bolagen tjänar och tar ut miljoner så blir det ramaskri, skandal och avgångar. När chefer i de stora musikbolagen tjänar miljoner är det ingen som klagar.

  Nej nej. Istället för regeringen en politik tänkt för att bevara deras höga löner och skydda deras inkomst genom laglig utpressning… Det är tur att det inte fungerar i praktiken men förargligt för alla lagens offer.

 18. DNA

  @harning:
  1. Jag definierar ett polisregister som ett register som förs och används av polisen i sin brottsbekämpande verksamhet. De tre polisiära DNA-registren utgör en liten andel av alla dessa polisregister.

  2. PKU-registreringen är frivillig, och förutsätter föräldrarnas godkännande innan registrering i samband med födsel. Den som inte vill kvarstå i registret kan begära utträde. Den svenska polisen har dessutom ingen tillgång till registret efter det att Socialstyrelsen satt ner foten. Några oskyldiga registreras inte i den svenska polisens DNA-register (till skillnad mot den engelska polisens register), vilket har varit min poäng från första början, så jag vet inte vilken jämförelse du vill att jag ska göra i det avseendet.

  Det ECHR kritiserar England för är att bl.a. DNA-uppgifter från misstänkta, men ej dömda, personer sparas i det oändliga och används i brottsutredande sammanhang. Något sådant görs inte i Sverige, och jag förstår inte varför du drar in PKU-registret i diskussionen. Vad den pågående utredningen om PKU-registrets framtida användningsområde kan mynna ut i är i dagsläget ointressant. Vi kan få anledning att återkomma till det den dag det finns en utredning att ta ställning till.

 19. Zurc

  Ang. PKU Registret:
  Är det någon som kommer ihåg var och hur man ska skriva för att få sina prover förstörda där?

 20. Simon Strandman

  @Nicke: Europadomstolen för mänskliga rättigheter är inte en del av EU.

  @Zurc: Läs på http://frapedia.se/wiki/PKU-registret

  Simon Strandmans senaste bloggpost: EU:s ministerråd förvanskar telekompaketet?

 21. Peter

  The Times skriver om konsekvenserna för alla DNA-prov i Storbrittanien.

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5289312.ece

 22. harning

  @DNA
  Vi tycks ha väldigt olika syn och tilltro till våra myndigheter.
  Visst uttalade Socialstyrelsen kritik efter Lindh – men ingen straffpåföljd. Danmark är ett intressant land att jämföra med just därför att reglerna om PKU registret där stort sett är de samma som i Sverige – vilket inte har förhindrat att polisen har fått tillgång till det, liksom det inte har inneburit att prov blivit destruerade som utlovat.

  Och ja, kritiken går dels på det du nämner men även på registrering av särskilt personkänsliga upplysningar om den oskyldiga individen och dennes familj.:
  “Decision of the Court

  Article 8

  The Court noted that cellular samples contained much sensitive information about an individual, including information about his or her health. In addition, samples contained a unique genetic code of great relevance to both the individual concerned and his or her relatives. Given the nature and the amount of personal information contained in cellular samples, their retention per se had to be regarded as interfering with the right to respect for the private lives of the individuals concerned.

  In the Court’s view, the capacity of DNA profiles to provide a means of identifying genetic relationships between individuals was in itself sufficient to conclude that their retention interfered with the right to the private life of those individuals. The possibility created by DNA profiles for drawing inferences about ethnic origin made their retention all the more sensitive and susceptible of affecting the right to private life.

  The Court concluded that the retention of both cellular samples and DNA profiles amounted to an interference with the applicants’ right to respect for their private lives, within the meaning of Article 8 § 1 of the Convention.”

  harnings senaste bloggpost: Uskyldig indtil det modsatte er bevist?

 23. DNA

  @harning: Ja, vi har nog olika tilltro till våra myndigheter. Ta bara detta inlägg som Rick skriver som inte har någon verklighetsförankring, och som han dessutom taggar som “polisstat”. Det är nästan foliehattsvarning. Det förekommer tillräckligt mycket galenskap hos våra myndigheter utan att någon behöver hitta på saker som sedan ska kritiseras.

  När det gäller PKU-registret så har Socialstyrelsen förtydligat vad som gäller, dvs att vävnadsprover inte får lämnas ut till polisen. Vilka möjligheter har Socialstyrelsen att utdela straffpåföljder menar du? I samband med utredningen av den s.k. Hagamannen i Umeå för ett par år sedan så ville polismyndigheten få ut personuppgifter på samtliga personer som hade lämnat registret. Detta vägrade PKU-laboratoriet, vilket sedan överklagades ända upp till Regeringsrätten som fastställde beslutet. En myndighet och en domstol har beslutat att polisen inte har något att hämta i PKU-registret. Har du konkreta belägg för att den svenska polisen i samarbete med PKU-laboratoriet struntar i detta och fortfarande hämtar ut uppgifter ur PKU-registret så är jag intresserad av att ta del av dessa. Har du konkreta belägg för att PKU-laboratoriet dessutom inte destruerar vävnadsprover på det sätt de är skyldiga att göra enligt lag så är jag intresserad av även dessa uppgifter.

  Återigen, ingenting av det du citerar ur ECHR:s beslut är tillämpligt på den svenska polisens hantering av DNA-prover. Svensk polis (eller rättare sagt SKL) sparar inte “cellular samples” (salivprov) i den omfattning som ECHR kritiserar England för att göra. I Sverige förstörs salivprovet senast 6 månader efter det att det tagits, i många fall tidigare än så. Det analysresultat som registreras i den svenska polisens register är dessutom inte en fullständig DNA-profil, utan begränsas till att enbart kunna användas för att identifiera en individ.

  24 § polisdatalag (1998:622)
  Registreringen av ett analysresultat skall begränsas till uppgifter som ger information om den registrerades identitet. Analysresultat som kan ge upplysning om den registrerades personliga egenskaper får inte registreras.

 24. SixDays

  @DNA, och hur är det med det bögregister och horregister som polisen hade på 80-talet då?

  Det är alltid intressant med pappskallar som blint försvarar polisen som att poliser varken är människor eller kan göra fel.

  Ja, jag tycker att du är en idiot.

 25. DNA

  @SixDays: Ta på dig foliehatten och somna om.

 26. DNA

  Om någon undrar vem SixDays är och varför han har den uppfattning han har så kan han sammanfattas som en auktoritetsföraktande rättshaverist med paranoida vanföreställningar som förespråkar pedofili och legalisering av barnpornografi.

 27. Ole Husgaard

  @DNA: Are you out of arguments, since you have to fall back to personal attacks?

  Ole Husgaards senaste bloggpost: Landsretten stadfæster kendelsen om blokering af The Pirate Bay

 28. DNA

  @Ole Husgaard: Det är intressant att du anklagar mig för att brista i argumentationen i denna diskussion. Läs vad SixDays skriver på sin egen webbsida om sig själv, sina åsikter och värderingar. Läs sedan hans kommentar igen, och jämför den med vad jag faktiskt har skrivit i mina kommentarer till Ricks inlägg. Jag påpekar det som SixDays själv ger uttryck för, och du vill få det till en personlig attack från min sida?

 29. nef

  @DNA
  Vi vet vem SixDays är – ven du är har vi dock ingen aning om.

  Och ja – SixDays är rätt så rättframt grov i käften ibland och därtill allt annat än PK, men detta ger dig inte rätten att förgifta brunnen för det.

  Och jo, att “förgifta brunnen” är en argumentative fallacy aka bristande argumentation. 😉

 30. DNA

  @nef: SixDays framför ingenting i diskussionen om den den svenska polisens hantering av DNA-registren som går att bemöta. Han tillskriver mig istället saker som han saknar stöd för. Jag kan bara konstatera att hans kommentar ligger helt i linje med de åsikter han ger uttryck för på sin webbsida. Du kallar dessa åsikter och värderingar för “allt annat än PK”, jag kallar det för vad det är. Det är inte frågan om att “förgifta brunnen”, av den enkla anledningen att det inte jag som gör dessa påståenden. Denna ofördelaktiga information har SixDays offentliggjort om sig själv, allt från auktoritetsföraktet till pedofilvurmandet, vilket jag pekar på eftersom det han skriver i sin kommentar skall ses i det ljuset. Det beror inte på att jag på något sätt saknar argument i sakfrågan.

 31. Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats

  Falken sätter segel mot piratvatten?…

  Att detta inte ifrågasätts mera är dock en stor skandal. Inte minst märks detta i hur rapporteringen kring The Pirate Bay skötts av de som är satta att granska makten, politisk såväl som ekonomisk. Vi minns när de första skadeståndsansprå…..

 32. of_darkness

  @DNA Dina kommentarer om sigdays visar bara att du inte förstår det han säger övht.

  Säger inte att amn måste hålla med om allt han skriver men nå jävla pedofilvurmande som så är det inte frågan om.

  Jag rekomenderar dig sif att läsa på om sexualpolitik inan du kastarur dig sånt strunt.

  Och snuten ja, den ahr bevisat sin inkompetens i många områden gång på gång.

  Och sixdays är inte den enda som har “autoritetsförakt”, alla som har lite koll på myndighets sverige vet att de i stor del förtjänar den förrakt de får.

 33. DNA

  @of_darkness: Han skriver uttryckligen att han är för en “legalisering av frivilligt könsumgänge mellan vuxna och tonåringar eller vuxna och barn baserat på den fria viljan”. Han skriver vidare att han är för en “legalisering av barnporr baserat på den fria viljan”. Oavsett om ett barn ger samtycke eller inte så handlar det om pedofili och barnpornografi. Du kallar det för strunt. Så vad är det jag inte förstår? Skulle barnen bli mindre sexuellt utnyttjade för att jag läser på om sexualpolitik?

  På tal om bristande argumentation. Berätta hur snutens inkompetens påverkar registerföringen av DNA-proven och analysresultaten, som är det vi diskuterar i detta blogginlägg. Låt mig slippa foliehattstramsandet, utan ge mig konkreta argument och belägg.

 34. ST

  Att spara DNA mest för kanske tänk om …

  Så länge brottet inte lett till en fällande dom så finns ju det ju ett logiskt incitament att behålla DNA:t, oavsett om det gått 2 år eller 22 år. Ifall någon dömts för brottet, så kan man argumentera för att DNA:t ska delete:as. Men gör man det så riskerar den dömde att inte kunna få adekvat upprättelse om denne faktiskt dömts som oskyldig.

  Sen finns också ett annat incitament till att spara DNA (och fingeravtryck, t ex, eller tja så mycket information som möjligt), och det är för att kunna samköra, t ex, det DNA som samlas in per ett specifikt brott, mot andra brott där, då t ex, DNA finns lagrat. Jag tror nog en majoritet av alla som blivit utsatta för brott där ingen fällts skulle godta detta, och även en hel del av alla som inte blivit utsatta också.

  Att å andra sidan spara information från _alla_ misstänkta i ett specifikt fall där någon dömts, skulle behövas lagras i en specifik enskild databas utifall att det tio år senare ska kunna bevisas att den dömde var oskyldig, samtidigt som den informationen inte kan nyttjas av utredarna brott som händer efter den domen.

  Det DNA som inhämtas från en potentiellt misstänkt, men som sen avskrivs, är inte 100% avskriven ens för det specifika fallet … alla är trots allt medvetna att misstag kan inträffa. Och bara för att DNA:t träffar på det specifika fallet så existerar logiken att testa mot andra olösta brott.

 35. Ture Svårt

  Rick, du saknar ett kontaktformulär där en sådan som jag utan e-post kan kontakta dig privat.

 36. Rick Falkvinge

  Ture: I så fall funkar SMS? Eller?

 37. Ture Svårt

  SMS är inte mer privat mellan dig och mig än vad ett telefonsamtal eller mail är idag. Jag menar då framförallt privat vad beträffar trafikdata. Med ett formulär skulle man också kunna tänka sig att använda din gpg-nyckel och helt sonika klistra in den krypterade datan i formuläret, och på så vis även uppnå “privacy” vad beträffar innehållet.

  Hmm.. det här om något visar hur aningslösa gammelmedia är. Kan ni komma på att någon av dem har både webformulär och publik nyckel publicerad? Å sen står de o dravlar om meddelandeskydd med dagens lagar.. Plonk. Nåja, posten har inte gjorts ansvarig för information i brev och således börjat sprätta kuvert, än..

 38. berlin

  Gut!

Comments are closed.

arrow