Piratpartiets kultur

Vi vill ändra den globala lagstiftningen för att gynna det framväxande informationssamhället som präglas av mångfald och öppenhet. Detta sker genom att kräva en ökad respekt för medborgarna och deras integritet och privatliv, samt en reform av immaterialrätten.

Det är vad vi är och vad vi vill. Varken mer eller mindre.

Detta leder i sin tur till vårt något längre principprogram, där vi talar i detalj om vilka immaterialrätter som behöver reformeras och hur, och på vilket sätt det behövs mer respekt för medborgarna och deras integritet och privatliv.

Vi är inte uppbyggda som en traditionell svensk förening – snarare är vi en korsning mellan ett företag och en open-source-community. Utifrån ser vi ut som ett företag, med budgetar och ansvariga för respektive geografiska områden. Internt arbetar vi som en community.

Vi har följande ledord i arbetet:

 • RESPEKT och ARTIGHET. Vi visar alltid respekt i vårt opinions­bildande. När vi t.ex. sätter upp dekaler och affischer, så gör vi det aldrig så att det ser respektlöst ut, och alltid så att de går lätt att ta ner. Vi uppträder hövligt, lugnt och sakligt. Vi är artiga mot våra menings­motståndare, och visar dem respekt så som vi vill att de ska visa oss respekt (även om de inte gör det), både med på- och avslagna TV-kameror. Vi är artiga mot nybörjare som kommer in i partiet, och har tålamod med dem när de lär sig de sociala spelreglerna. Men vi är också respektfulla mot andras tid och uppmärksamhet – vi tar inte i onödan upp tid från communityn, utan är djärva och självgående.

 • ÖDMJUKHET och TOLERANS. Alla kan göra fel. Då lär vi oss något. Ingen är mer värd än någon annan, det är bara bästa resonemanget som vinner debatten, inte vem som kommer med det. Men samtidigt visar vi en ödmjukhet för när vi själva kan ha fel, och strider inte för frågor där vi inte får något gehör – det tar upp andras uppmärksamhet, dränerar dyr energi, och är respektlöst mot andras tid.

 • DJÄRVHET och TILLIT. Vi är inte rädda för att pröva nya grepp, nya sätt att bilda opinion, nya sätt att få medlemmar och väljare. Om tre erfarna medlemmar är överens om att något tidigare oprövat är bra för partiet och det finns en generell konsensus, så innebär det ett klartecken att pröva. Vi väntar aldrig på grönt ljus från någon. På samma sätt så litar vi på våra medlemmar och vår community – vi pratar om vilka mål vi har, och litar på att alla hittar på nya sätt att försöka nå dem. Vi är uppfinningsrika, och är stolta över det. I den mån något skulle ge ett bakslag, så tar vi itu med det . Aldrig i förväg. Se mer om principen ”Kör, bara kör” nedan.

 • UTHÅLLIGHET och LÅNGSIKTIGHET. Vår trovärdighet står och faller med att visa att vi finns kvar, finns kvar, finns kvar. Bara det faktum att vi finns gör att våra ideologiska motståndare inte har fritt spelrum. Vårt arbete är långsiktigt och måste fokusera på att överleva långsiktigt. (För de flesta av oss är fyra år, tiden mellan riksdagsval, närmast en geologisk tidsålder.) Det betyder bland annat, att om vi väljer mellan att göra avkall på våra ideal och vår kultur för att få en kortsiktig vinst (t.ex. en donation), så är det alltid långsiktigheten som får råda. Vi både kan och ska tacka nej till sådana erbjudanden. Vårt fokus är på att överleva som rörelse. Det innebär också att vi måste arbeta mycket mer kostnadseffektivt än de traditionella partierna – vi behöver inte bara koka soppa på en spik, vi måste dessutom utfodra tiotusen personer med den. Kreativitet är nyckeln här. Se ”Djärvhet”.

De här stödorden betyder också att alla är både välkomna och uppmuntrade att bidra. Vi har flera olika ställen där vi träffas hela tiden – ja, faktum är att någon form av aktivitet oftast pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, och när något stort händer, så har vi alltid en kort responstid. Det är en del av att vi arbetar som en korsning mellan företag och open-source-community.

[purpleline]

MER OM PRINCIPEN ”KÖR, BARA KÖR”

Det här är egentligen en del av ledorden ”Djärvhet och tillit”, men är såpass centralt att det förtjänar ett förtydligande.

Oavsett om man hittar på en aktion i kommitté över ett halvår, eller om det är något man skissar på tre personer över en kväll, så kommer ungefär lika många aktioner (procentuellt sett) att gå fel ändå, på grund av saker man inte förutsett eller kunnat förutse.

Så eftersom a) en viss del av aktionerna alltid går fel, och b) enda sättet att inte göra fel är att inte göra något alls, så vet vi att en viss del av aktionerna kommer att gå fel. Därmed kan vi sluta oroa oss för det.

När något går fel, så hanterar vi det. . Inte i förväg.

Om något mot förmodan skulle gå snett, så ser vi alltid till att lära oss av misstag vi gör. Det är alltid okej för var och en att göra misstag och felbedömningar. Alltid! Vi är alla nya på det här. (Men det är däremot inte okej att försöka dölja ett misstag, eller att göra samma fel igen.)

Så i och med det, så är det snabbaste vägen till målet och genomförd aktion som gäller, snarare än långbänk. Med andra ord, vi väntar aldrig på någons godkännande! Om en av oss vill exponera partiet på något sätt, så använd en peer review; låt 3-4 personer titta på idén. Om alla är överens, så kör. Bara kör.

[purpleline]

LEDARSKAP I PIRATPARTIET

Partiets funktionärer har ett extra stort ansvar i att förvalta den här kulturen. Våra dyraste resurser är aktivisternas uppmärksamhet och communityns fokus.

Det innebär bland annat att vi håller föreningsformalia till ett minimum. Vi arbetar som en open source community. Vi fattar beslut genom diskussion och konsensus, inte genom votering. (Votering innebär alltid att man skapar vinnare och förlorare.) Vi har så lite formella möten som det bara går, och håller dem så informella det går utan att de blir ineffektiva. Vi ser till att träffas, trivas och ha roligt tillsammans. Och vi tar oss tid att lyssna på varandra.

Vi bevakar också våra ledstjärnor ovan. Vi litar på våra medlemmar. Vi har förtroende för dem. Några av dem kommer att göra fel. Det kommer vi själva också att göra från tid till annan. Men den kreativitet man släpper lös och uppmuntrar genom att ge alla fria tyglar att nå målen, den har vi igen långt bortom de skador vi behöver reparera från tid till annan.

Vi sätter tydliga, nåbara, engagerande mål och mäter när vi lyckats. Då belönar vi gruppen.

Att vara ledare i Piratpartiet innebär inte att man ska kontrollera allt som händer i sitt område. Tvärtom. Det innebär att man har ansvar för att se till att alla kan prata direkt med varandra för att forma spontana grupper och nå de satta målen inom området, ofta utan detaljinsyn av ledaren.

Vi hjälper våra medlemmar. Vi hjälper dem att utvecklas, både personligt och inom organisationen. Vi belönar dem som är kreativa, och vi belönar framför allt dem som hjälper och lyfter fram andra.

På samma sätt så använder vi vår uppmärksamhet för att signalera vad som är bra. Vi ignorerar dåliga insatser, men påpekar insatser som är bra, gärna inför andra. Vi belönar bra insatser med uppmärksamhet. Dåliga insatser pratar vi generellt inte om alls. Däremot kan vi vilja coacha individerna bakom, i enrum, för att göra bättre ifrån sig nästa gång.

Det är detta som är ledarskap i Piratpartiet. Det handlar om att vårda gruppgemenskapen kring de gemensamma värdena, och se till att individerna i gruppen utvecklas och får ut något av den. Det är också mycket, mycket svårare än att vara en traditionell formell föreningsfunktionär och låta funktionärsrollen stanna där. Så var inte rädd att fråga efter hjälp. Så som du förväntas hjälpa andra, så finns det också andra som förväntas hjälpa dig.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Lars-Erick
 2. Nyfiken

  Mer argumentaionsövning. Eller länk till gamla. tack 🙂

 3. Rick Falkvinge (pp) » Piratpartiets skyttegravskrig

  […] och inte går att argumentera med. Det upplever jag som väldigt märkligt — som jag skrev i mitt förra inlägg, så är just respekt och ödmjukhet två av våra […]

 4. Rick Falkvinge

  Nyfiken: Kommer varje måndag nu fram till valet (det är åtminstone min ambition).

  Du hittar alla tidigare i underforumet “Rick Falkvinge Noterar” på forum.piratpartiet.se. Leta efter “Ricks måndagsbrev” från 2006 och fram till valet den 17 september.

 5. Krille

  Jag har väntat på att “Bara kör”-kulturen skulle modifieras alltefter partiet blir större och därmed har mer att förlora. Här kom det första tecknet, “det är däremot inte okej att försöka dölja ett misstag, eller att göra samma fel igen”. Det har jag inte sett förut, tidigare har det bara hetat “Bara kör” utan reservationer. Detta ska inte tas som kritik från min sida utan det är bara en observation.

  Däremot blir jag lite bekymrad över den här formuleringen: “Vårt fokus är på att överleva som rörelse”. Det är en rejäl förändring från det tidigare “Egentligen borde vi inte behövas och det är inte partiet som är viktigt utan frågorna” (detta sista är inte ett riktigt citat utan en tolkning av mig). Detta ser jag också som ett uttryck av att partiet blir större. Jag förstår att du menar att det är nödvändigt att satsa långsiktigt för att kunna åstadkomma den förändring som vi eftersträvar. Det här inlägget bör därför ses som en varning mot en utveckling där partiet blir viktigare än frågorna, vilket verkar rätt tydligt vara fallet med de etablerade partierna.

  Jag undrar vad ni (i ledningen) skulle göra med Piratpartiet om vi (jag säger vi eftersom jag är piratpartist) får igenom samtliga punkter. Skulle ni ta steget att upplösa partiet eftersom dess syfte då är fullbordat eller skulle ni behålla det intakt med hänvisning till att det behövs för att försäkra oss mot liknande scenarion i framtiden?

 6. Jonas

  Vi älskar också svengelska.

  Eller finns det någon sorts djupt rotad skräck för ord som gemenskap? Man kan undra varför.

 7. Mats Henricson

  Ett annat sätt att beskriva ett parti är att göra det på samma sätt som i The Agile Manifesto:

  http://agilemanifesto.org

  Exempel därifrån:
  —-
  …we have come to value:


  Customer collaboration over contract negotiation

  That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.
  —-

  På samma sätt skulle PP kunna göra! Exempelvis:

  Vi värderar personlig integritet före skydd av upphovsrätten.

  Bara en tanke.

  Mats

 8. Mikael Nilsson

  Mats: såhär?

  Mikael Nilssons senaste bloggpost: Ett piratmanifest?

 9. Winston Smith

  Att jämföra partiet med ett företag klingar ganska otrevligt i mitt vänsteröra.

 10. Rick Falkvinge

  Winston: Det finns en enkel förklaring till det, och det är att jag vet hur man organiserar ett företag för att nå resultat. Alla organisationsformer har sina fördelar och nackdelar. Vi har försökt plocka det bästa från alla, i stället för att välja en specifik form och följa den slaviskt.

 11. Nicholas

  Tog mig friheten att översätta inlägget till engelska eftersom jag tycker det är något man borde dela med en eventuell, framväxande, internationell piratrörelse. Svenska pp är ju utan tvivel det mest framgångsrika piratpartiet, så det kan ju vara idé att dela med sig av recepetet till framgångarna till rörelser i andra delar av världen.
  Länk till forumtråden med texten:
  http://forum.piratpartiet.se/Topic124818-172-1.aspx
  (Skarpsinnade läsare kan ju lista ut vad jag heter i efternamn).

 12. Winston Smith

  Jag inser det. Men du bör vara medveten om att ett sådant språkbruk ger negativa vibbar hos potentiella väljare som lutar åt vänster.

 13. Rick Falkvinge

  Nicholas: Jag behöver din uttryckliga tillåtelse för att posta det på min engelska blogg.

 14. Rick Falkvinge

  Krille: Det kan iofs tilläggas att jag skrev det här dokumentet 2006, innan valet. Jag tittade igenom det häromdagen, insåg att det fortfarande är högaktuellt och att många nog inte sett det, så jag postade det på bloggen för att referera till.

 15. Nicholas

  Absolut att du har min uttryckliga tillåtelse.

 16. Piratpartiets årsmöte 2009 (och pikar) « Stenskott

  […] början ungefär här och fortsättning här, här, här och här har Piratpartiets nuvarande arbetssätt […]

Comments are closed.

arrow