Rättelse till postningen om pizzerian

Stim publicerade tidigare idag en dementi där de säger att de inte haft med Pizzeria Lazio att göra över huvud taget, något jag påstod i min förra postning och nyhetsbrev.

Då jag kontaktade ägaren igen och frågade om de här uppgifterna, så korrigerade han den tidigare uppgiften och sade att det var Sami, inte Stim, som hade behandlat dem illa. Sami är en systerorganisation till Stim med ungefär liknande mål, medel och metoder. Sami är en organisation som 2005 samlade in 283 miljoner kronor på det sättet, betalade ut 137 miljoner till artisterna, och ändå lyckades gå med nästan tre miljoner i förlust.

Jag kan iofs förstå om det är svårt för småföretagare att hålla isär organisationerna, eftersom de uppträder likadant och vill ha betalt på samma sätt för samma saker, men det ändrar inte det faktum att jag pekade ut fel organisation i den förra postningen. Rätt ska vara rätt.

UPPDATERAT: Nu med källdokument, här är Samis stämningsansökan tillsammans med Pizzeria Lazios protestlista med en massa människor som intygar att där inte spelas musik.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Calle

  Umm.. så STIM har en systerorganisation som gör samma sak? Läser man “om stim” och “om sami” på deras websidor så verkar den enda skillnaden att STIM även ser efter kompositörer och textförfattare.

  /Calle

 2. Steffo

  Varför lägger du inte in länk till Stim’s hemsida med nyhete, du som brukar vara så bra på att länka till olika blogga när du tar upp dem som referenser. Eller det var inte värt att länka till källan i detta fallet?

  Här är iaf länken om du inte orkar leta upp den.
  http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/alldocuments/EBFD04841CCCDB0FC12575370048C7A3

  Vidare så vill jag påpeka att det är jäkligt korkat av en partiledare att gå ut med sådana anklagelser, även om de säkert är rättfärdigade i vissa fall, utan att kolla upp fakta från bägge sidor. Skärpning, annars kanske det inte blir en extra röst för PP i EU valet och till nästa riksdagsval.

 3. Steffo

  Såg nu att du fått in länken oxå. Bortse från den delen av kommentaren från mig 🙂

 4. Mikael Nilsson

  Denna paragraf åberopas: i syfte att göra sportsändningar avgiftspliktiga:

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM#PAR47

  47 § Oavsett bestämmelserna i 45 § första stycket och 46 § första stycket får ljudupptagningar användas vid
  1. ett offentligt framförande, eller2. en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.   Vid användning som avses i första stycket har framställaren samt de utövande konstnärer vars framförande finns på upptagningen rätt till ersättning. Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den rätt som tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Mot den som har använt anordningen skall konstnärer och framställare göra gällande sina krav samtidigt.

     Används en ljudupptagning vid överföring i form av en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vidaresänds) till allmänheten trådlöst eller genom kabel gäller följande. Gentemot den som vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast genom sådana organisationer som företräder ett flertal svenska utövande konstnärer eller framställare. Organisationerna skall framställa kraven samtidigt med de krav som avses i 42 a § femte stycket.
     
  Bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas i de fall som avses i denna paragraf.
     
  Denna paragraf gäller inte ljudfilm. Lag (2005:359).
  Radio- och televisionsföretag

  Mikael Nilssons senaste bloggpost: Skivindustrin är schizofren

 5. Falkvinge reder ut begreppen « infallsvinkel

  […] reder ut begreppen Angående pizzeria-inlägget nedan, så reder Falkvinge ut i en rättelse att det är organisationen Sami, inte Stim, som ligger bakom pizzeria Lazios […]

 6. Hittepåbevis nya modet? « Tomas sida

  […] nya modet? Musiklobbyn. Hos Rick Falkvinge hittade jag en kopia på Sami:s stämningsansökan mot pizzeria Lazio. Det som slår mig i […]

 7. Varför inte? » UnderSTIMulerade advokater

  […] Enligt Rick Falkvinge så var det Sami och inte STIM som bråkar med Pizzerian. Inte för att det i det stora hela spelar […]

 8. […] där de intygar att han inte spelar något. Marcin berättar hela historien. uppdatering 7/1; det är inte Stim som stämt, utan […]

 9. Pizzeria-mystik värdig Agata Christie « infallsvinkel

  […] Saken rättas i olika blogginlägg (Omg Internet, Falkvinge, HAX) efter att jag har publicerat ett ifrågasättande och även mailat Falkvinge och […]

 10. yo mstuff! - Rättelse angående pizzorna

  […] info finns hos Rick Falkvinge och hos Henrik […]

 11. Stoffe

  Om man faktiskt LÄSER stämningsansökan så står det inget om någon radio, däremot en TV, som enligt dokumentet pizzerian går med på att de har, men “endast visar sport”. Ansökan hävdar vidare att det inte spelar någon roll, då det spelas musik, vinjetter med mera även i sportkanaler.

  Nu står det inget om radio i just denna posten, men så har det framställts i allmänhet ute på bloggarna, som att pizzerian inte har en radio och att Sami bara gissar att de har en. Så verkar fallet inte alls vara, enligt dokumentet.

  Sen att lagarna och reglerna kanske är helt jävla käpprätt uppåt väggarna, det är en helt annan femma – men enligt de lagar och regler som tyvärr finns idag kan de mycket väl ha gott på fötterna.

  Ska det kampanjas något så ska det kampanjas mot och för faktiska förhållanden, inte rykten om icke-existerande radioapparater, detta är mycket viktigt!

 12. Leo

  E-mailsvar från Stim:

  I ett forum, på Internet, för Piratpartiet har Rick Falkvinge ingående beskrivit en pågående tvist Stim skulle ha med en namngiven pizzeria i Malmö.

  Problemet är att Falkvinges “artikel” inte är sann på någon punkt.

  Stim skulle, enligt Falkvinge, ha stämt pizzerians innehavare för olovlig musikanvändning trots att pizzerian inte använder någon musik. Stim skulle också under en längre tid månadsvis ha ställt ut fakturor -utan täckning- gentemot pizzerians ägare.

  Enligt Falkvinge tvingas nu pizzerians innehavare åka till Stockholm för att vid tingsrätten “bevisa” att någon musikanvändning inte sker. Falkvinge liknar därvid Stims verksamhet vid “klassiska maffiametoder med beskyddarverksamhet”. Stim jämte andra organisationer skulle i denna verksamhet inte bry sig om huruvida de har “laglig rätt eller inte”.

  Uppgiften att Stim skulle ha stämt pizzerian är felaktig. Stim har heller inte ställt något ekonomiskt krav gentemot den aktuella pizzerian och har därför inte heller inte utställt några fakturor.

  Så var det med den saken. Vi har även lagt ut en blänkare på Stims hemsida!

  http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/alldocuments/EBFD04841CCCDB0FC12575370048C7A3

  hälsningar
  ———————————————————–
  Per A Jönsson, Jurist/Legal adviser

  Leos senaste bloggpost: Folket utbildar riksdagsledamöterna och Stim visar sitt rätta jag

 13. Låt SAMI avlyssna alla lokaler « Badlands Hyena

  […] * Korrigering: Från början uppgav pizzabagaren att det var Stim som låg bakom stämningen. Vi har nu ändrat uppgiften till SAMI. Se vidare Rick Falkvinge. […]

 14. Anders Andersson

  Den tidigare tvist som Jamsha redan har vunnit, var möjligen den med Stim som motpart? Det skulle kunna förklara både den påstådda upprepningen av processen och organisationsförväxlingen (som jag lastar Jamsha för, inte Falkvinge eller någon annan av de bloggare som rapporterat om saken utifrån Jamshas uppgifter). Det skulle vara intressant att se handlingarna i det målet för att jämföra argumenten och sakframställningarna.

  Nu har jag läst de just nu aktuella handlingarna, och där finns ett antal intressanta upplysningar. Det påstods tidigare att ingen från den kärande parten har besökt pizzerian för kontroll, men enligt handlingarna från SAMI har en namngiven person gjort just det 2006-09-21, 2006-11-30, 2007-08-21 och 2007-11-13. Jag förmodar att besökaren uppträdde under “kunds” täckmantel, utan att han identifierade sig eller sin uppdragsgivare.

  Det centrala argumentet återfinns dock i SAMI:s yttrande 2008-11-03, på sidan 9 i PDF-filen (av 11):

  Jamsha HB:s påstående om att de bara visar sport på TV:n är irrelevant eftersom det förekommer musik även i dessa kanaler, vinjetter, bakgrundsmusik mm.

  Jo, mitt ringa sportintresse och den numera totala avsaknaden av TV i min bostad till trots, så måste jag ge SAMI rätt i påståendet att det förekommer vissa framföranden av musik också i sportkanalerna, även om detta knappast är huvudorsaken till att människor tittar på dem.

  Jag menar, titta på SAMI:s prislista (sidan 7 i filen). Pizzerians TV-mottagare placerar dem sannolikt i klass B (radio/TV), med en tabell som på öret anger vad “lokalens musikyta” i kvadratmeter resulterar i för avgift per dag (jag vet inte hur stor pizzerian är, men den lägsta taxan på 1,88 kronor per dag gäller upp till 50 kvadratmeter musikyta).

  Avgift per dag. Inte per minut faktiskt spelad musik, utan per dag som det alls spelas någon “musik”.

  Butiksägaren får alltså betala lika mycket i avgift till SAMI för att någon gång under dagen ha TV:n på (med nästan ohörbart ljud) när sportkanalen spelar en trudelutt i samband med byte från en idrottsgren till en annan, som om de hade visat Wienfilharmonikernas inspelade nyårskonsert eller vilken annan orkesterensemble som helst non-stop i 24 timmar. Den musik som förekommer kvantifieras inte, och bedöms inte heller kvalitetsmässigt, utan det är en enkel fråga om dess existens. Och eftersom skyddet för ljudupptagningar av konstnärliga framföranden inte är knutet till något kvalitetskriterium likt upphovsrättens verkshöjd, så anar jag att en två sekunders inspelad visselpipa räcker för att SAMI skall skicka en faktura som täcker hela dagens “musikanvändning”.

  Det är därför det skulle vara intressant att jämföra med en redan avkunnad dom i en tvist med Stim, eftersom man då bör ha bedömt huruvida upphovsmännen till musiksnuttarna har rätt till någon ersättning. Även sportsändningsvinjetter har ju kompositörer.

  Även frånsett den uppenbara disproportionaliteten i fråga om hur ersättningen beräknas (och vad som alls berättigar till ersättning), så tvivlar jag på att det var så här lagstiftaren hade tänkt sig att 47 § skulle användas. När jag läser den förefaller den inte ens tillämplig på fallet radio/TV i butik, då den handlar om offentligt framförande eller rundradioutsändning av ljudinspelningar, och att det är framföraren respektive radiostationen som då skall betala ersättningen. Fallet radio/TV i butik bör däremot täckas av 48 §, som handlar om radio- och televisionsföretagens rätt att kräva ersättning för visning av deras kanaler i näringsverksamhet. Jag är dock inte särskilt påläst när det gäller dessa bestämmelser, och det kan mycket väl vara så att SAMI har den formella rätten på sin sida. Likafullt är lagen barock, om det är så här den skall tolkas.

  Det finns alltså god (inte bara i kulinariskt hänseende) anledning att fortsätta bevaka det här fallet. Vinner SAMI, så har vi ännu ett konkret exempel på hur lagstiftningen har urartat, och förlorar SAMI så ger det förhoppningsvis andra näringsidkare råg i ryggen att ta strid och inte stillatigande finansiera den här utpressningsverksamheten, även om det kan tyckas vara småbelopp i de enskilda fallen. Det för oss sämsta utfallet vore att parterna ändrade sig och gjorde upp i godo, för då får vi varken prejudikat eller några argument till den politiska debatten.

  Jag tror fortfarande på upphovsrätten som princip och skulle vilja pröva på att implementera den i lag, men jag befarar att näringslivets aktörer inte är mogna nog att förstå den. Se bara hur de missbrukar nu gällande “upphovsrättslag”, som bara till namnet handlar om upphovsrätt, men i praktiken är något helt annat.

  Den bästa lagen är den lag som alla förstår och de flesta kan enas om. Upphovsrättslagen uppfyller inte något av dessa kriterier.

  Butiksägare borde vara skyldiga att i entrén upplysa om vilka utpressningsorganisationer de betalar lösen till, så att man blir varnad innan man gör affärer med dem. Om det betyder att de inte får ha någon TV eller radio i butiken, så mycket bättre för mig, men skulle de ha det ändå så kan jag låta bli att titta eller lyssna.

 15. Mikael Nilsson

  Anders: STIM säger “Vi har gjort grundliga efterforskningar i våra faktureringssystem och kan konstatera att vi ALDRIG skickat en enda faktura till pizzerian, ännu mindre lämnat in någon stämningsansökan.”

  så det får nog anses uteslutet (om man ska ta dem på orden) att de haft tidigare kontakt med pizzerian.

  Mikael Nilssons senaste bloggpost: Skivindustrin är schizofren

 16. SAMI och inte STIM « Fritänk

  […] för kunderna i pizzerian från radion. Problemet var att pizzerian inte hade någon radio. Nu har det visat sig att det inte alls var STIM som hade stämt pizzerian utan systerorganisationen SAMI (pizzabagaren […]

 17. Jonas

  Att sprida saker vidare utan ens tillstymmelse till källkontroll är det blogosfären är allra bäst på. Synd att detta i längden kommer spela alla dina kritiker i händerna. Frågorna är ju viktiga i grunden.

 18. Hans J

  JAG ringde i måndags (2009-01-05) till STIM för att försöka forska i det hela men det var stängt där. De har rätt mysiga arbetstider på den där byrån…

  Det är nog så att vi får utgå ifrån att även STIM förfar och kommer att förfara på det sätt som det i detta fall nu var SAMI som visade sig göra.

  Jag tycker att det är rätt att skjuta direkt som Rick gjorde. Han har ju dessutom så fort han kunnat rättat postningen. Självklart så försöker STIM med flera att “utnyttja läget” till att skjuta tillbaka men det är nog bara naturligt!

  När det gäller kränkningar av ett fritt kulturutbud i ett så här löjligt ärende så bör vi tillämpa:

  NOLLTOLERANS!

 19. Bengt Svensson

  Lär känna Sami!

  Per Gudbrandsen har samlat ihop 3 sidor med egna artiklar om skandalomsusade Sami. Det är miljonrullning, miljonfallskärmar, polisanmälningar, anklagelser om mutbrott, obetalda skulder, dataintrång, hemfridsbrott, luftfakturor … Också allt mörkande om vad artisterna får ut förstås.

  http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?ProgramId=1012&grupp=5327

 20. RikMatts

  Han kanske visar mycket hockey? Hatar hockey, Inte bara men också på grund av all den där pajasmusiken som spelas i varje spelavbrott.

  Sen undrar jag hur mycket domaren på matcherna får i ersättning av SAMI. Får han (eller hon) mer för tre blås vid slutsignalen än för enstaka blås vid frisparkar och straffar?

 21. Dynamic Man » Rätt ska vara rätt

  […] som rättar sig är Hax, Falkvinge och Omg […]

 22. Klas

  Intressant att STIM inte kan skilja på Rick Falkvinges privata blogg och Piratpartiet. Men annat hade väl inte varit att vänta.

 23. Dennis Nilsson

  Viktigt att veta är också att SAMI bara företräder svenska artisters och musikers upphovsrättsliga intressen.

  Ifall sportkanalen inte innehåller något som har skapats av någon av SAMI:s medlemmar så skall de inte heller ha något betalt.

  Exemelvis ifall det är en utländsk sportkanal, eller en svensk sportkanal som nyttjar vinjetter och annat som inte är skapat av någon av SAMI:s medlemmar.

  Anledningen till att jag skriver detta är att det är inte första gången SAMI försöker att köra “rövarhistorier”. Vet de att man är okunning, inte vet hur det förhåller sig så kör de över en.

  Dennis Nilssons senaste bloggpost: Science & Social Media: Tamara Zemlo, BioInformatics, LLC

 24. Humlan

  Skulle vara kul och driva en pizza eller liknade och spela musik, ofta och högt, men bara från artister som inte är anslutna till SAMI/STIM.. 😛

 25. Martin

  Vinjetter och liknande köps ofta i form av ROAYLT FREE music. Själv använder jag ofta musik från http://www.soundvisionlibrary.com/us/ i mitt eget kreerande för användning i mitt jobb. Man betalar en gång, en summa, inte så väsrt mycket faktiskt och sen slipper allt krångel med avgifter, varken till STIM, STÄM eller SAMI.

  De har också fräsiga “sportvinjetter” och det vore smart av sportprogram att använda sig av sådana. Jag tror att de redan gör det i en eller annan form.

  Att betala för till exempel Robban Brobegs busvissling på “Ingela” som SR fick göra är ju bara löjligt. Tycker jag.

 26. Björn Felten

  En annan liten detalj i postningen om pizzerian, som troligen är felaktig, är att ägarna skulle behöva åka från Malmö till tingsrätten i Stockholm.

  Civilmål, som jag utgår från att det gäller här, klarar tingsrätterna oftast av via telefon om det gäller någon part som är bosatt utanför tingsrättens “närområde”.

 27. Lite av varje » Sami och inte Stim

  […] att han inte betalat avgifter för den musik han påstås ha spelat i lokalen. Calandrella, Hax och Rick skriver mer om detta än vad jag hinner just […]

 28. Effekten av IPREDlagen blir bara värre och värre

  […] jag jag hade hittat det värsta när jag skrev om att IPREDlagen är ett hot mot rättssäkerheten.(Rick Falkvinge har efter brev från STIM därefter sagt att det inte var STIM utan systerorganisationen Sami som […]

 29. Mattias
 30. […] (Just fasiken upphovsrättsmännens “personliga” integritet var det ja. Med männen menar jag såklart de stora skivbolagen, filmbolag och STIM samt andra härliga organisationer, Läs detta inlägg om hur SAMI är som organisation. det står STIM, men rättelsen till inlägget finns här.) […]

 31. Baksmälla av pizzeria-historien « infallsvinkel

  […] Bloggandet är ett grupparbete och felaktiga uppgifter rättas snabbt – som i detta exempel! (Falkvinge, HAX, Omg […]

 32. LEJon

  Dessa organisationers framfart är verkligen skrämmande. Deras metoder är absolut maffia-artade och de missbrukar lagstiftning så det står härliga till. Samhällsnyttan i detta har sedan länge gått förlorad till förmån för dessa organisationers särintressen och ekonomiska vinning.

  LEJons senaste bloggpost: Piratpolitik = Privatpolitik, en länksamling

 33. Nadia

  Så med andra ord har man företag så betalar man till TVÅ ställen för samma sak ??? Hur sjutton får de det att gå ihop. Båda kommer alltså att kräva pengar.

  Nadias senaste bloggpost: kostrådgivare

 34. En annan Jonas

  Efter att ha snabbläst dokumentet så ser det ut som om SAMI har lagen på sin sida, väl?
  Tyvärr ett väldigt misslyckat utbrott isåfall. Dvs utbrottet skulle ha riktat sig mot lagen och inte organisationen.

 35. Anders Andersson

  Ok, om inte heller den förra tvisten inbegrep Stim, så faller det som förklaring till förväxlingen, men det vore likafullt intressant att få veta vad den rörde och hur resonemangen gick. Copyriot för fram argumentet att Stims dementi av att de någonsin skulle ha haft några anspråk gentemot Pizzeria Lazio kan tolkas på ungefär samma sätt som en förlorad tvist; om Stim inte har några ekonomiska anspråk så bör inte SAMI ha det heller, eftersom det troligen handlar om exakt samma musik (den enda musik som bara skulle vara intressant för SAMI är sådan som är skriven av kompositörer som avlidit för mer än 70 år sedan, men som spelats in under de senaste 50 åren).

  Att SAMI enbart skulle företräda svenska artister och musiker verkar inte stämma; de hävdar själva att de även företräder IFPI, alltså skivbolagen, i Sverige och kräver in pengar för deras räkning. Jag känner inte till huruvida de därigenom indirekt (via IFPI) företräder också utländska artister och musiker. Enligt 47 § andra stycket URL måste dock alla krav från olika medverkande i samma framförande resas samtidigt, så det verkar rimligt att SAMI försökt samla så många rättighetshavare som möjligt under en hatt (se deras egen förklaring på sidan två i PDF-filen). När den här tvisten är avgjord får eventuella rättighetshavare som inte anser sig företrädda nu vända sig till SAMI för att få ut sin del; hos pizzerian kammar de noll.

  Jag noterar att Jamsha HB (Pizzeria Lazios ägare) inte verkar ha skaffat sig något juridiskt ombud. Det känns riskabelt; i TV häromåret berättades om en kvinna som trodde att hon köpte en begagnad bil och sedan blev stämd i tingsrätten av bilens verklige ägare som ville ha tillbaka den (jag minns inte detaljerna). Kontentan var att eftersom hon inte ansåg sig ha gjort något fel dök hon upp i rätten utan ombud, och förlorade bilen eftersom hon inte hade lämnat in den bevisning rätten hade förväntat sig. När hon sedan överklagade till hovrätten med hjälp av advokat var det för sent att lämna in ytterligare bevisning; den skulle ha redovisats redan i tingsrätten för att räknas.

  Är det vanligt att småföretagare och andra enskilda låter sig kallas till tingsrätten i tvistemål utan att ta hjälp av advokat?

  Det finns nog mer att säga om den här soppan, men jag vill läsa på en bit upphovsrättshistoria först.

  “Radion i pizzerian och andra moderna myter…”

 36. Anders Andersson

  En annan Jonas, hur menar du att “utbrottet” skulle riktas mot lagen? En lag är ett passivt objekt, en död text på ett papper, som inte kan förväntas fatta rationella beslut beroende på omständigheter i dess omvärld. Det är inte lagen som har instämt Jamsha HB till Stockholms tingsrätt, utan det är SAMI, helt enkelt därför att SAMI vill inkassera pengar från pizzerians näringsverksamhet.

  Och om du menar att man skall kritisera lagstiftaren för hur lagen ser ut, så skall vi givetvis göra det, när vi vet vad lagen säger, och det vet vi inte förrän domstolen har dömt i målet. Vem är lagstiftaren? Ja, formellt sett riksdagen naturligtvis, men i praktiken även de tjänstemän och andra som varit med och skrivit förslagen till lagtext, i Sverige och utomlands.

  Den nu gällande lydelsen hos 47 § verkar i huvudsak ha tillkommit 1995 i samband med implementeringen av ett par EG-direktiv. I lagutskottets betänkande 1994/95:LU4 kan man bland annat läsa:

  Som ett led i beredningen av ärendet anordnade utskottet den 21 februari 1995 en icke offentlig hearing för att få närmare information om de praktiska konsekvenserna för berörda rättighetshavare och för konsumenter av de föreslagna reglerna om spridningsrätt och konsumtion. Vid hearingen deltog företrädare för Justitiedepartementet, Konkurrensverket, juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Statens kulturråd, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Svenska gruppen, Grossistförbundet — Svensk Handel, Sveriges Köpmannaförbund, Border Music Distribution, Next Stop Distribution, Faktab Musik AB och Åhlens AB.

  Skrivelser har inkommit från SAMI, Svenska Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Svenska scen- och medieområdets utövar- och upphovsmannafederation (SUF), IFPI, Sveriges Köpmannaförbund, Grossistförbundet — Svensk Handel och Next Stop Distribution.

  Som synes har SAMI låtit sig representeras både på hearingen och genom inskickade skrivelser, så jag betvivlar inte att de har haft goda möjligheter att påverka lagen till sin fördel. Jag vet inte vilken av de övriga nämnda organisationerna som i det sammanhanget företrädde Pizzeria Lazios intressen, om någon av dem.

  Jag finner det ironiskt att hearingen anges som “icke offentlig” och att den syftade till att ge politikerna information om konsekvenserna för berörda rättighetshavare. Som om en pizzabagare inte skulle ha några rättigheter alls i sammanhanget, till exempel rätten att driva näring utan att jagas av paragrafridande utpressningsorganisationer?

  Jag klandrar faktiskt inte SAMI för att ha varit med och skrivit samma lag som de nu lever på. Det finns det nog många som gör. Det jag klandrar SAMI för är att de kräver pengar av näringsidkare som inte har tjänat en krona på artisternas och musikernas verksamhet, enbart med stöd av en lagtolkning som jag betvivlar att politikerna, när det begav sig, ens trodde var möjlig. Kan det verkligen ha varit deras avsikt att, när TV spelar en två sekunders musiksnutt i växlingen mellan två sportinslag, alla pizzerior som råkar ha TV:n på i det ögonblicket skall betala ersättning till Carola och ABBA för deras bidrag till svenskt kulturliv?

  Om SAMI 1995 förklarade för politikerna att det var precis så de tänkte sig att den nya lagen skulle användas, och politikerna förstod det, är jag villig att rikta om min blåslampa något, men för att ta reda på huruvida så är fallet behöver jag åtminstone få läsa ett protokoll från den icke offentliga hearingen, och det lär inte hända.

 37. Joda
 38. James

  Sånna här saker gör ju att man helt enkelt borde totalt bojkotta allt som innefattas av upphovsrättsivrarnas musik och film. Och istället tex. tanka hem musik som är gratis/ej skyddat, bränna på skivor och spela just denna på sina restauranger. Samt dra hem filmer som likaså inte är skyddade på detta sätt.

  Detta skulle jag gjort, vi klarar oss utan deras skitmusik endåså. Är ju endå bara samma skit dag ut å dag in, enda som skiljer är texterna möjligtvis, men även dessa består ju till 99% av smörig rappakalja som man endå inte får ut något av.

 39. Dennis Nilsson

  @Anders Andersson

  “Att SAMI enbart skulle företräda svenska artister och musiker verkar inte stämma; de hävdar själva att de även företräder IFPI, alltså skivbolagen, i Sverige och kräver in pengar för deras räkning.”

  När det gäller radio, som är den bransch jag är verksam i så är det IFPI själva som man får skriva avtal med, och betala till.

  Enligt SAMI:s hemsida så företräder de även skivproducenter genom ett samarbete med IFPI.
  Där står det dock inget om radio.

  Mina erfarenheter med SAMI är att de är den mest militanta och rabiata upphovsrättsorganisationerna.

  Roger Wallis, som var deras boss, på den tiden, blev så upprörd så att han skrev en hatartikel i DN debatt om oss “kommersiella element” som bara spelade amerikansk musik.

  Otroligt nog så verkar f.d SAMI-bossen Roger Wallis ha bytt sida, och ha kommit till insikt;
  “Forskare försvarar fildelningen”
  http://www.idg.se/2.1085/1.149367

  Man skall inte skriva på SAMI:s standaravtal, ifall man inte spelar musik av SAMI:s medlemmar, utan skriva ett jämkat avtal, som avser amerikansk musik ur IFPI:s reportoar.

 40. ulrika

  Hejsan!
  Jag sitter här med en faktura från sami.. funderade vad i helskota är detta.. jag har en liten skönhets salong.. Och spelar endast thai shi .. qigong och vågbrus och delfin läten är det meningen att jag skall betala då???
  Fattar inget.. hoppas du kan svara du verkar ha lite koll på detta?;-)
  mvh Ulrika

 41. Johan Öbrell

  @ulrika
  Om musiken har komponerats av någon av de låtskrivare som är anslutna till IFPI så måste du betala.

  Det låter dock tveksamt om inspelning av vågbrus och delfinläten kan klassas som artistiskt skapande.

  På tal om ingenting.
  Vad tror ni skulle hända om folk började skicka in frågor till STIM/SAMI och undra hur mycket de måste betala för att de sjöng när de var ute och handlade eller hade bilstereon så högt att folk kunde höra?
  Skulle de bara nöta på kallt och skicka ut fakturor? Om det är fallet så skulle det kunna vara en bra opinionsskapare.

 42. Anders Andersson

  Johan (och Ulrika), det spelar rättsligt sett ingen roll att vågbrus och delfinläten inte utgör upphovsrättsligt skyddade “verk” skapade av någon människa. Det är STIM som bevakar upphovsmännens rättigheter, men den här fakturan kommer alltså från SAMI, som sysslar med ekonomiska rättigheter till ljudinspelningar oavsett vad de innehåller. I det avseendet åtnjuter en inspelning av fågelsång eller motorbruset från bilarna på Essingeleden samma grad av skydd som en skivinspelning av Beatles.

  Det avgörande är vem som har gjort inspelningen, alltså vilket företag (eller vilken fysisk person, men det är sällan av intresse om inspelningen gjorts för att spridas kommersiellt). Om företaget är anslutet till IFPI, direkt eller indirekt, då har SAMI rätt att kräva betalt för “användningen” av inspelningen i Ulrikas verksamhet (som mig veterligen inte ens måste vara inkomstbringande; 1995 ändrades lagen så att allt offentligt framförande av ljudupptagningar blev ersättningspliktigt).

  Ulrika, är det alltså skivor (eller måhända kasettband) du spelar? Titta på skivetiketten eller omslaget; troligtvis står det någonstans ett “P” i en cirkel (betyder “Phonographic rights”), ett årtal och en rättsinnehavare. Om så är fallet, så är risken stor att du måste betala, särskilt om det uttryckligen står “IFPI” någonstans (på skivor utgivna i Norden kan det stå “NCB”, för Nordic Copyright Bureau; det är i princip samma regler där).

  Det är egentligen bara om du har gjort ljudinspelningarna själv eller fått dem av någon som i sin tur garanterar att de är fria att användas i din näringsverksamhet som du kan neka att betala till SAMI (eller om inspelningarna är över 50 år gamla, men det betvivlar jag att delfinlätena är, då de nog inte ansågs lika intressanta på 1950-talet och dessutom knappast skulle hålla en kvalitet acceptabel nog för dagens lyssnare).

  Observera att jag inte är utbildad jurist; det här är råd från en intresserad lekman på området…

 43. Anders Andersson

  Ulrika, om du är intresserad av att undkomma SAMI:s ersättningsanspråk, så vill jag föreslå att du kontaktar Meg Sibley på Dolphin Sound. Hon tillhandahåller tydligen den typ av ljudinspelningar du använder för nedladdning, gratis eller mot en låg avgift. Även om filerna är gratis bör du dock kontrollera med henne att du får använda dem i din näringsverksamhet utan krav på ersättning, helst skriftligt så att du har någonting att visa SAMI om de ifrågasätter dina uppgifter.

  USA har delvis annorlunda lagar om ersättning för offentligt framförande än vad Sverige har, så det är inte säkert att Sibley är medveten om den typ av kollektiva ersättningskrav som SAMI skickar ut i Sverige (dessutom måste hon intyga att hon själv har rättigheterna att bestämma över framföranden, och att hon inte exempelvis bara agerar distributör av någon annans filer). Jag har inte sett någon riktigt tydlig information om detta på hennes webbsidor.

 44. Rick Falkvinge (pp) » Ett rätt och två fel

  […] Stims systerorganisation Sami (som tar betalt på samma sätt för samma saker). Jag publicerade en rättelse på min blogg, och Skånskan tog också upp […]

 45. Mikael Popovic

  Oj oj oj, du är hopplös “Dick”

 46. id

  Reflektion, Dick: Klantskalle!

 47. Birch » Blog Archive » Pizza och IPRED

  […] (igen): Det visade sig att det inte var STIM, utan SAMI som hade stämt pizzerian. I praktiken spelar det dock ingen […]

Comments are closed.

arrow