Vad är straffet för att sabotera Sveriges ekonomi?

För någon vecka sedan skrev Opassande en fråga i förbigående, som jag har funderat på ett tag. Upphovsrättslobbyn håller på att haverera svensk ekonomi för att rädda dinosaurier, och inför ett hemskt repressions- och angivarsamhälle medan de håller på.

Hur kommer antipiraternas straff se ut för den skada de åsamkar?

Ja, vad är ett lämpligt straff för sådant?

För det finns inget som heter “kommersiell yttrandefrihet”. Pfizer eller Astrazeneca får inte tillverka ett sockerpiller och påstå att det botar cancer, och dessutom får bilen att gå bättre om man häller dem i bensintanken, och yttermera dessutom ger din astralkropp en hälsosammare karma om de stoppas i hålfoten. Jag hade fått påstå det, men inte Pfizer. Företag med vinstintresse ställer vi till svars för vad de ställer till med. Och människor i tjänsten på sådana företag.

Så vad vore ett lämpligt straff för att hota någon som sprider kultur och kunskap? Vad vore lämpligt för att missbruka upphovsrätten — för att gapa efter mycket? Särskilt när det är i rena vinstsyften, som om Pfizer hade påstått att deras sockerpiller botade cancer?

Ett problem är ju att Lobbyn kan göra sådant här idag helt utan risk. Det måste bli ett slut på det. Det måste bli ett slut på att de kan hota och muta in ny mark i gråzoner hela tiden och expandera sitt territorium bara med hotbrev. Jag föreställer mig att man tar Upphovsrättslagens befintliga straffsatser, och vänder dem åt andra hållet mot den som uppsåtligen och för kommersiell vinning missbrukar upphovsrätten. Något sånt här:

Den som medelst yttranden, tekniska begränsningar eller eljest med andra medel försöker försvåra för annan att lagligen sprida kultur och kunskap till tredje man, eller att lagligen inhämta sådan från tredje man, dömes, om gärningen skett som en del av näringsverksamhet, för försvårande av kulturspridning till fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Ytterligare en bonus med en sådan lagskrivning vore att det fick Lobbyn att hålla sig borta från gråzoner, och sluta med att hela tiden försöka tränga in i dem och muta in dem som sina.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Nisse H

  Eller så behövs det en fransk revolution:
  “Genom revolutionen avskaffades en absolut monarki med feodala privilegier för adeln och prästerskapet; i dess ställe kom ett statsskick som ville utgå från upplysningens idéer.”

  Byt ut absolut monarki mor dikumotrati (vi får välja våra diktatorer var fjärde år, men det kvittar ju vilka man väljer, de kör ju ändå sitt eget race oavsett vilka löften de avgett) och byt ut adeln mot industrin prästerskapet kanske kan motsvara lobbyorganisationerna…

 2. Anton

  Tycker om idén du har där, definitivt något som borde stå i lag.

  Antons senaste bloggpost: Orwellsamhället nästa hållplats?

 3. Mikke

  ÄNTLIGEN!!!

  Det är inte rimligt att de ska få hålla på utan att riskera påföljder. Ditt resonemang är princip mkt viktigt tycker jag.

  / Mikke

 4. Daniel

  http://www.idg.se/2.1085/1.222627/antipiratbyran-begick-dataintrang

  http://www.idg.se/2.1085/1.222740/antipiratbyran-rent-fortal

  IDG har skrivit en del osäkra artiklar på sistone men detta fick iaf mig att reagera.

  /Daniel

 5. RikMatts

  Som ett rent minimum måste en tvångslicensmöjlighet införas, när upphovsrättsinnehavaren kräver upphovsrätt men samtidigt *vägrar* att ens på kommersiella villkor tillgängliggöra verket.

 6. Patrik

  Skriver man fortfarande lagar på kanslisvenska? “medelst”? Varför inte bara “med”? “eljest”? Vad betyder det? Jag förstår att lagar måste vara exakta, men ord som dom där verkar inte betyda särskilt mycket…

 7. Dan

  Sjukt bra. Men tyvärr för rättvist för att vara realistiskt.

 8. Andreas Karlsson

  Mycket bra förslag. Dock tycker jag att de ska bli avstängda från näringslivet (näringslivsförbud), precis som lobbyn vill stänga av användare från nätet.

 9. Arthur D

  @Rick – Den här postningen gjorde mig glad – lagstiftning mot missbruk av privilegier är en intressant idé. Men täcks det verkligen inte av befintliga lagar? Dataintrång, trakasseri, olaga hot etc? Jag förstår argumentets kraft som politisk markering, men tycker lite naivt att vi antaligen redan har något som täcker sånt här.

  Dessutom är jag snarare för att förenkla lagstiftningen än att snåra in den ännu mera.

  Summa summarum Rick så är PP en stark kandidat hos mig trots att jag tycker att din blogg är rolig och ärligt förbannad på ett ibland kontraproduktivt sätt.

  @RikMatts – Förstår din poäng och håller egentligen med, men måste ändå protestera. Jag gillar t.ex. gamla 8-bitars spel som inte går att få tag i lagligt längre. Blir också förbannad på George Lucas som förstör de klassiska filmerna och vägrar släppa orginalen utan inklippta scener. Trots det tycker jag det räcker med att fildelning för icke-kommersiellt bruk legaliseras.

 10. Calandrella

  Så de får smaka på sin egen medicin? Lagparagrafer, advokater och stämningsansökan? Tja…

  Calandrellas senaste bloggpost: Sverige är ingen demokrati, del tre

 11. Egil

  Kan vi inte försöka påverka konkurrensverket att agera?

  Saxat från deras hemsida:

  Konkurrenslagens förbud
  Konkurrensen begränsas om företagen kommer överens om vilka priser de ska ta av kunderna, delar upp marknader mellan sig – till exempel vid anbudsgivning – eller motverkar att nya företag kommer in på marknaden. Därför måste det finnas regler.

  Den svenska konkurrenslagen, liksom EU:s konkurrensregler, innehåller förbud mot två typer av konkurrensbegränsningar:

  Förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen
  Företag som är konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor. De får inte heller dela upp marknaden mellan sig. Sådana karteller är allvarliga lagöverträdelser.

  Förbud för företag att missbruka en dominerande ställning
  Ett företag som är så starkt att det kan agera utan att ta hänsyn till sina konkurrenter har en dominerande ställning. Sådana företag har ett särskilt ansvar och får inte missbruka sin marknadsmakt genom till exempel underprissättning och leveransvägran.

 12. Egil

  Så här skriver de om karteller:

  Saxat från konkurrensverkets hemsida:

  Karteller
  För företagen är det viktigt med klara spelregler, och för att konkurrensen ska fungera måste företagen kunna konkurrera på lika villkor. De allra flesta företag följer konkurrenslagen. Men tyvärr finns det många som bryter mot den och det är ett stort problem.

  Företag som är konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor. De får inte heller dela upp marknaden mellan sig.

  Karteller, särskilt i form av prissamarbete, marknadsdelning och produktionsbegränsningar mellan företag är allvarliga och skadliga för konkurrensen, samhällsekonomin och konsumenterna.

  Företag som ingår i en kartell bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

  Följden av ett avtal mellan konkurrerande företag, att till exempel dela en marknad mellan sig, är att konkurrensen begränsas. Därför anses sådana avtal ha ett konkurrensbegränsande syfte.

  Ett företag som har deltagit i en kartell kan dömas av en domstol att betala en konkurrensskadeavgift på upp till tio procent av företagets årsomsättning. En förutsättning är att företaget har överträtt konkurrenslagen uppsåtligen eller av oaktsamhet.

  Syftet med avgifterna är att de ska hindra företag från att bryta mot förbudet om konkurrensbegränsande samarbete. Avgifterna ska dessutom avskräcka andra företag från att ge sig in i sådana samarbeten. Företag som anmäler sitt deltagande i en kartell kan, helt eller delvis, slippa konkurrensskadeavgift.

  Marknadsdelningar mellan konkurrenter, eller andra typer av allvarliga överträdelser, är i allmänhet uppsåtliga och kan leda till konkurrensskadeavgift.

  Kontakta oss
  Hör av dig till Konkurrensverket om du har blivit utsatt för otillåtna konkurrensmetoder. Det är viktigt för oss att få uppgifter om förhållanden som påverkar konkurrensen på ett negativt sätt.

  Senast ändrad: 2009-02-18

 13. Smen

  Räcker väl att vi stänger av APB från internet för dataintrång. Kanske lite godtyckligt, men varför skulle de protestera?

 14. Jerker Montelius

  Ett utmärkt förslag.

  Jag har tidigare en gång argumenterat att patenttroll som använt sina patent på ett felaktigt sätt skall få dessa patent annullerade. Varför inte ett liknande system med upphovsrätter. Den som felaktigt använder en copyright för att begränsa laglig kulturspridning skall få sin kommersiella copyright annullerad.

 15. Evert

  Det borde stå så här i stället, Fast vi hade yttrandefrihet i landet.

  Den som medelst tekniska begränsningar eller eljest med andra medel försöker försvåra för annan att lagligen sprida kultur och kunskap till tredje man, eller att lagligen inhämta sådan från tredje man, dömes, om gärningen skett som en del av näringsverksamhet, för försvårande av kulturspridning till fängelse i lägst sex månader.

 16. Kattla

  Byta gärna ut “tredje man” mot “tredje person”. Det onödigt och alienerande att använda språk som framställer män som norm.

  I övrigt ett mycket bra förslag! 🙂

 17. Evert

  Kattla – Apr 8, 2009 — 03:30

  > Byta gärna ut “tredje man” mot “tredje person”

  Tredje man är nog vedertaget att inte mena “man”
  d.v.s “person med penis”

  “Till annan” skulle jag kunna tänka mig i texten.

  Den som medelst tekniska begränsningar eller eljest med andra medel försöker försvåra för annan att lagligen sprida kultur och kunskap till annan, eller att lagligen inhämta sådan från annan, dömes, om gärningen skett som en del av näringsverksamhet, för försvårande av kulturspridning till fängelse i lägst sex månader.

 18. Kattla

  Evert – Apr 8, 2009 — 06:11

  > Tredje man är nog vedertaget att inte mena “man”
  > d.v.s “person med penis”

  Just eftersom det används i könsneutral betydelse förmedlar det en bild av mannen som norm.
  Det är inte bara den primära ordboksbetydelsen som är viktig. Ord och meningar är som regel fulla av psykologiska undertoner.

 19. Evert

  — Kattla – Apr 8, 2009 — 10:12

  > Just eftersom det används i könsneutral
  > betydelse förmedlar det en bild av mannen som
  > norm.

  Bara om man har väldigt livlig fantasi

  > Det är inte bara den primära ordboksbetydelsen
  > som är viktig.

  För mig är det det viktigaste.

  > Ord och meningar är som regel fulla av
  > psykologiska undertoner.

  Visst kan man hålla på med navelskåderi men det ger ju ingenting.

 20. Rick Falkvinge

  @Kattla: Även om jag kan hålla med dig i princip om att det är en dålig norm, så är det fortfarande den normen som gäller i lagstiftning, och just den striden är inte PPs.

 21. Kattla

  Buhu.. varför kan jag inte ha PP och FI samtidigt?! =P
  (kanske skulle bli PF/piratfeministerna då?)
  (oj, nu fick jag en vision av ett gäng matematiker som startade “piratintiativ” bara för att få en nördig förkortning. Det om något är nog ett tecken på att jag får för lite sömn)
  Fast visst låter det inte helt dumt med en regering där hälften av partierna har pirat i sitt namn? Jag hoppas att det är profetior jag ser.

 22. Musik ska vara gratis! ♥ Momo Jord

  […] skapa musik. Teknologin för att spela in och sprida sina verk är billig och lättillgänglig. Makten har tagits bort från skivbolagen, tillbaka till utövarna och […]

 23. Birch » Blog Archive » All fildelning olaglig?

  […] detta är ju förstås ett annat av lobbyns mål, att stoppa kreatörer, musiker, etc från att köra egna lopp, istället för att nöja sig […]

Comments are closed.

arrow