Fildelningsdebatten, i tre meningar

Så länge vi har rätten att skicka förseglade brev, så kan de breven innehålla böcker, filmer och musik.

Om den rätten innebär att någon inte längre kan tjäna pengar på samma sätt som tidigare, så får de hitta andra sätt att ta betalt.

Och det är deras problem, inte resten av världens.

[purpleline]

Lite mer utvecklat:

Lobbyn reagerar med att “därför måste vi avskaffa rätten att skicka förseglade brev”. Skivindustrin på Irland har redan stämt Irlands största internetleverantör, Eircom, med kravet att få installera avlyssningsutrustning i deras största Internetknutpunkter — kravet att kunna läsa alla förseglade brev. Samma krav, under hot om stämning för att få igenom kravet, har riktats mot ett antal universitet.

På ett sätt har lobbyns krav redan gått igenom här i Sverige. Vi har inte längre rätten att skicka anonyma, förseglade brev, så som vi haft sedan 1650. Lobbyn har i och med Ipred fått rätten att bryta anonymitetsskyddet på förseglade brev.

Piratpartiet är nästa generations medborgarrätt och ställer upp i EU-valet. Valurnorna öppnar om 27 dagar.

“Författare förmodas tillhöra de intellektuella, och att vara intellektuell förpliktar.” — Unni Drougge, i samband med att hon lägger ut sin bok på The Pirate Bay för att ta ställning

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. slcr

  Knark då?

 2. Fabian Norlin

  Valurnorna öppnade idag! Iaf för svenskar som bor i Utlandet. Enligt vad Metro skriver idag.

 3. Göran Widham

  @slcr – knark kan knarkhundar hitta utan att man öppnar breven och det går inte att skicka via nätet.

  @rick – Bra tre meningar – de ska jag spara på en liten lapp.

  Göran Widhams senaste bloggpost: Utveckla upphovsrätten men med förnuft

 4. Luftslottet » Blog Archive » Cyberrymdimperiet slår tillbaka

  […] vill säga våld) och avancerad teknik tvinga tillbaka konsumtionen inom varuformens hägn, eller att gå under. Hade de reagerat snabbare och hårdare hade kanske den första metoden fungerat, nu återstår […]

 5. Jessica
 6. MaxH

  De tror att de säljer skivor, men det är helt fel – de säljer skivor med musik på. De säljer en upplevelse. För varje produkt därute gäller tyvärr samma hårda regel – så fort någon kan leverera ditt egentliga värde på ett snabbare, billigare och enklare sätt så är du historia.

 7. Hans J

  Peter Danowsky stämplar till lagtrots!

  Peter Danowsky hotar i flera tidningsartiklar för att bryta mot IPRED när det inte handlar om den lagen!

  Nu förstår jag inte att “IPRED-lagen” och
  Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation skulle stå i motsatsställning!!! IPRED-lagen stadgar att operatörerna kan beordras att lämna ut uppgifter. Lagen om elektronisk kommunikation stadgar att det inte ska finnas någonting att lämna ut!

  I Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation står :

  6 kap. Integritetsskydd

  Behandling av trafikuppgifter

  5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat
  sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de
  inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande, om de inte får sparas för sådan behandling som anges i 6 eller 13 §.

  6 § Trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik får behandlas till dess att
  fordran är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften.

  13 § Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får

  1. på begäran av en abonnent temporärt åsidosätta skydd mot nummerpresentation för att kunna identifiera störande samtal
  samt lagra sådana uppgifter som identifierar den anropande abonnenten och hålla dem tillgängliga för abonnenten på begäran, samt

  2. för Polisen eller en regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
  alarmeringscentraler åsidosätta skydd mot nummerpresentation och tillhandahålla sådan organisation lokaliseringsuppgifter vid nödsamtal, utan samtycke eller trots vägran från abonnenten eller användaren.

  Jag var fullständig även om §13 inte är tillämplig på dessa fall. Trafikuppgifter… “skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande”

  Är det som Peter Danowsky sysslar med stämpling till brott? Operatörerna skall “utplåna eller avidentifiera”. Är Peter Danowsky inte läskunnig? Är det LAGTROTS eller stämpling till LAGTROTS som han sysslar med? Att en advokat kan uppföra sig så???

  Det är bara för operatörerna att sätta igång och radera!

  NU!!!

  Om operatörerna inte raderar kunduppgifter i enlighet med “Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation” så kanske de skulle utsättas för att få smaka på en polisanmälan?

  Om ett par av oss konsekvent polisanmäler alla de operatörer som inte följer denna lag:
  Telia, Com Hem, och andra så kanske vi kan få fason på detta avsiktiga förakt för svenska lagar!

  Piratpartiet behövs – prata med din granne!
  (Han som surfar på ditt “Ipredia”)

 8. Hans J

  Bredbandsbolaget utvecklar varför fortsatt registrering av IP-nummer trots lag om annat skall fortsätta:

  http://sigfrid.wordpress.com/2009/04/27/ipred-krav-att-din-internetleverantor-slutar-lagra-ip-nummer/#comment-2363

Comments are closed.

arrow