Miljöpartister ser inte skillnad på transparens och integritet

Det har dykt upp en för mig helt otrolig debatt där fyra miljöpartister (1, 2, 3, 4), varav en är Grön Ungdoms språkrör, anklagar Piratpartiet för att kränka privatlivet när en av våra aktivister har filmat en fuskande valfunktionär.

Det här är inte att kränka privatliv. Det är något helt annat. Jag har ofta formulerat mig så här:

“En fungerande demokrati kräver att det finns full insyn i statens tjänsteutövning, och att medborgarna har rätt till ett privatliv. Alla samhällen där motsatsen har varit sann — där statens tjänsteutövning har skett bakom stängda dörrar, och haft full insyn i medborgarnas privatliv — har varit genuina lågtrivselsamhällen.”

Så för att sammanfatta:

 • Medborgare granskar statens tjänsteutövning: Helt okej och ska uppmuntras.
 • Staten granskar medborgarnas privatliv: Inte okej och ska begränsas så långt det går.

I det här fallet har en aktivist filmat på offentlig plats när en statens representant för de demokratiska valen aktivt väljer att missbruka sitt ämbete och påverka valresultatet. Att kalla detta för att kränka medborgares privatliv visar bara, om något, att man helt enkelt inte förstått någonting av debatten. Det var inte en privatperson som granskades, utan en makthavare som misskötte sitt ämbete på offentlig plats.

Det här är ett praktexempel på s.k. undervakning. Och medborgarjournalistik.

Men ärligt talat tror jag inte att MP är så obildade i frågan att de inte förstår den här distinktionen. Det stämmer inte in med min bild av t.ex. Maria Ferm, som jag upplevt som både nyanserad och vältalig i frågorna, liksom de flesta miljöpartister jag diskuterat frågan med. Jag har svårt att uppleva det som något annat än ett väldigt billigt försök att ta poäng i ett läge i valrörelsen när vi haft större procentsiffror än MP i vissa mätningar, och de etablerade partierna helt enkelt befinner sig i ett panikläge.

MP var i samma läge 1988, för övrigt, när de fick bra siffror i opinionsmätningarna och alla plötsligt hade varit klimatkämpar hela tiden, och MP egentligen inte förstod vad som var bäst för miljön.

Icke desto mindre har det lett till viss debatt även inom PP, med en del personer som anser att publiceringen överskred vad som var nödvändigt för att få effekt. Det hela diskuterades i ledningen under gårdagen, och där rådde fullständig konsensus om att det både var nödvändigt och korrekt att publicera materialet oredigerat. Vad jag kan se av den interna PP-debatten verkar kritikerna inte anse att den filmade personen har agerat i roll av myndighetsutövare. Jag bestrider starkt denna uppfattning. En valförrättare som står i en röstningslokal kan inte anses vara något annat än en offentlig tjänsteperson — personen har ju ansvar för att valet fungerar, med full bestämmanderätt för att åstadkomma just det.

Det är dessutom värt att notera att det är en film som är tagen på en offentlig plats. En annan av våra seniora funktionärer noterar lakoniskt att han “ser egentligen ingen skillnad på att filma den här killen och lägga ut eller att filma en av våra demonstrationer och lägga ut“. Varje medborgare har rätt att filma på offentlig plats och att publicera det var som helst. Det är också en nödvändighet för att kunna granska myndighetsutövande. Men att ha rätt i princip, innebär inte att man alltid bör ta till det kraftigaste man har att tillgå. Jag tänkte resonera lite kring det.

I efterhand kan man filosofera över vad det primära syftet med publiceringen var. Om syftet var att väcka debatt och peka på att det förekommer avvikelser från valprotokollet, så går det att argumentera för att samma syfte kunde nåtts genom att maskera ut ansiktet ur videoklippet. (Att telefonnummer nämns ser jag inte som speciellt relevant, eftersom det är telefonnummer till kommunens växel och till offentligt publicerade tjänstetelefoner.) Men det går också att argumentera för att all information av det här slaget, som faktiskt pekar på ordentliga oegentligheter inom valsystemet, ska publiceras så ograverad som möjligt. Det är såpass allvarligt, att varje manipulation av materialet sänker dess trovärdighetsvärde.

Men det finns en annan aspekt också, och det är att det behöver lyftas upp till gammelmedia för att valfusket ska upphöra. För att det ska hända, så måste gammelmedia kunna kontakta dem som är i filmen, och den behöver då vara ograverad. Att få avvikelserna från valprotokollet att upphöra så snabbt som möjligt anser jag vara ett värde som är långt överordnat att skydda anonymiteten hos en makthavare.

Det har ju dessutom varit så att tjänstemannen ifråga redan tidigare har vidtalats att de åtgärder som han tänkte vidta — att slänga PPs valsedlar — saknade stöd i lag och valrutin. Då återstår bara att dokumentera och agera.

En mellanväg hade kunnat vara att publicera en redigerad version på Youtube, med en länk till originalversionen, så att alla hade tillgång till och kunde verifiera autenticiteten i ursprungsdatat. Detta ursprungsdata är naturligtvis också det som behöver bifogas den polisanmälan (otillbörlig påverkan vid röstning) som gjorts av våra funktionärer.

Flera av våra mest seniora politiker och personer i ledningen (och med seniora menar jag förtroendevalda, inte hög ålder), bland annat toppkandidaten Christian Engström, anser att det var helt korrekt att filma och lägga ut filmen ograverat, så att alla kan bilda sig en egen uppfattning. Han uppmanar dessutom alla andra som misstänker valfusk att dokumentera och publicera. Jag delar den uppfattningen. Vi accepterar helt enkelt inte valfusk i någon form.

Det är slutligen värt att notera att Rapports inslag visar båda valfunktionärerna med ansikte, något som PP-funktionärens film inte gjorde. SVT Rapport ser alltså inget som helst problem med att journalistiskt visa vilka dessa valfunktionärer är. Då är det ganska svårt att argumentera för att det skulle vara fel ur en medborgarjournalistisk synvinkel.

Under tiden tycker jag illa om MPs försök att ta billiga poänger på att inte förstå skillnaden på transparens och integritet.

Andra pirater som bloggar om händelsen: Fridholm, Hax (inte pirat men ändå), Sidvind och Polisstaten. Avvikande uppfattning hos Beezlebjörn.

Uppdatering — jag vill lyfta fram Anders Anderssons kommentar:

Tomas M, varför kommenterar du inte osakligheten i Miljöpartiets angrepp på yttrande- och informationsfriheten? Det behövs absolut ingen grundad misstanke om valfusk, ej heller att man ringer någons chef, innan man filmar en offentliganställd tjänsteman i arbete på allmän plats!

Det kan diskuteras huruvida röstmottagaren agerade enligt regelboken eller ej; jag har inte granskat hela regelverket och vill därför inte uttala mig om den saken. Att då i brist på argument angripa motparten för att ha samlat in information om vad som hänt finner jag fullkomligt främmande för en seriös diskussion; den politiker som ifrågasätter journalistens rätt att bedriva undersökande journalistik är just den person som journalisten borde granska närmare.

Vi är några i den här diskussionen som själva har erfarenheter av att utöva offentliga uppdrag; själv är jag statsanställd tjänsteman sedan 1987 medan andra har agerat valförrättare. Vi är med andra ord “kollegor” till den nu filmade röstmottagaren. Är det någon av oss som har tagit ställning för röstmottagaren gentemot Nyströms filmning, och uttryckt att han bort bli lämnad i fred? Upp med en hand i så fall, för jag har hittills inte sett någon sådan sympatiyttring.

Öppenhet och transparens är ledord för vårt arbete i det allmännas tjänst. När man i något avseende sitter med vid maktens kontrollpanel, och på så vis är med och begränsar enskilda människors frihet, då är det inte en “kränkning” att bli granskad i denna roll, utan en naturlig del av det offentliga uppdraget. Vi är människor som kan begå fel, och ju förr dessa fel upptäcks och påtalas, desto bättre. Se det som en regelmässigt återkommande hälsokontroll av det demokratiska systemet; ett friskt hjärta blir inte “kränkt” av att pulsen vid kontroll visar sig vara fullt normal.

Det är när någon försöker avstyra denna hälsokontroll med att den skulle vara “onödig” eller “kränkande” för en enskild aktör i systemet som den är allra mest nödvändig, ungefär som när någon i det längsta undviker att gå till doktorn för att slippa bli diagnosticerad med befarad cancer. Om vi skall vänta med att utnyttja våra demokratiska rättigheter till dess att demokratin faktiskt är i fara, då kommer vi inte att veta vilka rättigheter vi egentligen har.

Varför antyder 100 procent av filmerna från olika förtidsröstningslokaler på YouTube att allt inte står rätt till? Det finns över tusen förtidsröstningsställen; det borde finnas tusen filmer från dessa röstmottagningar som visar att arbetet i de allra flesta fall sköts helt korrekt. Om man bara “får” lägga ut en video vid konstaterat missgrepp, då har man ingenting att jämföra med när man skall kräva rättelse.

Även om Nyströms kritiker inte är offentliganställda tjänstemän, så verkar de vara politiker. I den mån de blivit förtroendevalda i någon nämnd eller annat beslutande organ, så besitter de två roller – den ena som företrädare för det offentliga organet, i vilken de kan granskas, och den andra som företrädare för sitt parti, i vilken de inte kan det om inte de själva medger det. Det är särskilt viktigt att dessa personer kan hålla isär sina båda roller, och finner sig i granskningen närhelst de utövar sitt offentliga uppdrag. Den politiker som inte tål granskning, den politikern tänker inte jag rösta på, oavsett parti. På så vis torde problemet med ljusskygga myndighetsföreträdare på sikt lösa sig självt.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. HR

  Min åsikt är; en gång mupp alltid mupp.

  Detta gör det svårare att välja den gröna gruppen i parlamentet antar jag. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om MP motarbetar oss även i parlamentet.

 2. Rick Falkvinge

  HR: Det tror jag inte. Det här är bara en del av normalt spel inför valet, att man ser om de andra verkar klara av vad de påstår.

  Att vi svarar med ett “ni är inte kloka” är också en del av det spelet.

  Jag gillar i stort sett alla miljöpartister jag pratat med. Särskilt kommer jag att tänka på Max Andersson, Maria Ferm och Lage Rahm. Just det här handlar bara om att spela spelet.

 3. Jonas N

  Jag håller med om att man har all rätt att filma och avslöja det här beteendet. Vi har alltid veta att detta maktmissbruk förekommer och nu har det dokumenterats för första gången. Det är en journalistisk bedrift!

  Men, jag är inte helt lycklig ändå.
  Att använda dold kamera är ett kraftfulls journalistiskt vapen och kan i många fall vara kränkande. Dold kamera ska vara en sista utväg, när inget annat funkar.

  Man borde gett den här valförättaren en chans att ändra sig. Han borde fått en chans att läsa på och bättra sig.

  Vi måste hålla på principen om att man är oskyldig tills dess motsatsen bevisats. Kanske var den här valförättaren bara felinformerad. Det kan gjorde var fel, men man ska inte omedelbart dra slutsatsen att han är en ond människa som vill påverka valreslutatet.

  Don’t ascribe to menace what can adequately be explaned by stupidity!

 4. Anders Forsman

  Klart som spa…och vad jag såg så var ju inte bilden det väsentliga – det räckte bra med vad som kom fram ljudmässigt. Fusk! och det ska uppdagas utan att passera gå….

  Fyfan va lågt!!!!!!!!!!

  http://mnc.nu/member/info.php?id=9584#ajaxtop

 5. Jonas N

  Rick. Miljörörelsen har hämtat ideer från Ghandi. Det kan delvis förklara deras mostånd idag.

  Ghandi använda kraftfulla metoder som självsvält, direkta aktioner, ickevåldsligt motstånd och civil olydnad.
  Men! Han började alltid med att försöka prata med sina motsåndare. Han använde först att till buds stående medel innan han tog till satyagraha.

  PPs aktivister bör först prata med valförättare, valnämnderna och valmyndigheterna. Om detta misslyckas och oförätterna består, då är det dags att ta till andra metoder.

 6. Jan Lindgren

  @Jonas N
  Den valförättaren hade det pratats med innan. Han hade informerats om att det var fel, men fortsatte envist att stå på sig. Utan inspelning är det då ord mot ord.

  Jan Lindgrens senaste bloggpost: Enkät från SAMI

 7. Robert Andersson

  Daniel Nyström gjorde rätt. Men han var oskicklig. Bland annat hade han för bråttom och var för upphetsad. Dessutom ska man vara två men ska inte se ut att vara i sällskap. Den ene samtalar med valförättaren och den andre filmar diskret. Båda spelar in ljudet. Han som samtalar behöver inte gå på konfrontation, han vill bara mjölka situationen. Därefter lyssnar man igenom och säkrar bevisning. Sedan är det dags för den andre att filma öppet och ställa ett par väl genomtänkta frågor samt lungt och sakligt komma med upplysningar om lagtext och rättsfall och därefter upprepa sina frågor. Man skall hela tiden vara lugn, sansad och tålmodig. Framförallt ska man ha en lyssnande stil.

 8. Beelzebjörn

  Gammelmedia hade inte haft några problem att komma i kontakt med valfunktionären, eftersom tid och plats är angett, och det inte kräver mycket research från deras sida utifrån det. Valfunktionärens anonymitet handlar inte heller om totalt mörkläggande, utan bara om att dölja hans ansikte av respekt för honom som privatperson – vem som helst skulle kunna ta reda på vem han är, men inte känna igen honom av en slump på stan. Hade han varit en redan känd eller högre uppsatt makthavare hade man fått göra avvägandet utifrån det.

  Avvägningen måste göras från fall till fall, beroende på sammanhang och nyhetsvärde, och ska inte tas lätt på. Vilka publicistiska riktlinjer har vi för PP’s YouTubekanal? Finns de publicerade?

  Vidare anser jag inte att SVT:s beslut nödvändigtvis betyder att vi ska göra likadant.

  I övrigt har jag redan redogjort för min åsikt i både forumet, och i ett blogginlägg nu.

 9. Rick Falkvinge

  Jonas N: Som jag påpekar i min bloggpost, det här var en sista utväg. Det var inte den första åtgärden.

  Det borde också framgå av filmen, som inleds med frågan “står du fast vid dina tidigare uttalanden om…?”.

 10. Sammy Nordström

  För första gången på väldigt länge håller jag inte med dig nu alls, Rick. Att vi ska granska makten och de som utövar den håller jag med om fullt ut, men varför skulle publiceringen av en sådan granskning *behöva* innehålla personliga uppgifter om funktionärer som inte alls sitter i någon sorts maktposition?

  Att valfunktionären tog ett beslut han inte hade befogenhet att ta är uppenbart, det är just därför vi kan polisanmäla honom och ställa honom inför rätta den sedvanliga vägen genom rättsväsendet. Att utöver det hänga ut honom i media, trots att det inte är nödvändigt på något sätt, blir då en ren hämndaktion. Detta måste jag verkligen ta avstånd ifrån.

 11. Mikael Nilsson

  Rick, vet inte om du är medveten om att länkarna till den forumtråden bara är tillgängliga för medlemmar. Den debatten kan inte granskas av utomstående, tyvärr.

  Mikael Nilssons senaste bloggpost: Teknikneutral HADOPIlag beskriven av Ed Felten

 12. Rick Falkvinge

  Sammy: Jag upplever att du missar ett viktigare värde — poängen var inte på något sätt att straffa en individ, utan att snabbt som bara sjutton lyfta fram ett problem med hela valförfarandet och att få det åtgärdat, så att det blev en minimal avvikelse.

  Det hade inte uppnåtts genom att polisanmäla i det tysta. Det hade blivit en liten notis i tidningen tre månader efter valet.

  Det är nu, nu, nu som vi måste se till att alla partier tävlar på lika villkor. Medlet (medlet!) för det var att visa upp en makthavare som missbrukade sin makt, så att alla andra som gör likadant upphör med det, eller att det åtminstone räcker att påtala felet, vilket inte hjälpte i det här fallet.

  Men det kan också hända att vi helt enkelt inte är överens. I så fall vore det intressant att se om vi kan hitta var värderingarna går isär.

  (I den mån jag hinner svara… jag har tyvärr mindre tid än vanligt att hänga på nätet när jag är ute på turné.)

 13. Rick Falkvinge

  Mini: Åh, det var synd. Det missade jag.

 14. Hans J

  Man undrar ju om det också är att kränka den personliga identiteten att filma riksdagsdebatter.

  Man undrar vad miljöpartiet tycker om Janne Josefssons filmning av moderata valstugor.

  Man undrar vad miljöpartiet anser om att politiska makthavare rings upp per telefon och inspelning av detta sänds i radio.

  Egentligen är detta en ickefråga. Totalt ointressant. Det flyttar bara fokus ifrån om det är rätt att kasta Feministiskt Initiativs eller Piratpartiets röstsedlar varje dag. Röstsedlar som företrädare för dessa partier betalar själva med medlemmarnas pengar. De tvingas dessutom att själva bära ut röstsedlarna till varenda vallokal i hela landet.

  Sverigedemokraterna har inga sådana problem då staten betalar tryckning och distribution valsedlar till ett antal av 3,5 gånger antalet röstberättigade för detta parti. Samma med miljöpartiet.

  Att inte mycket kraftigt reagera mot att valsedlar kastas är då att föredra sverigedemokraterna före piratpartiet!

  Enda anledningen för företrädare för miljöpartiet att blåsa upp en sådan uppenbar oegentlighet är då att miljöpartiet vill dra orättvis fördel av sin egen riksdagsrepresentation.

  Föredrar miljöpartiet alltså SD före Piratpartiet?

 15. West

  “Lågtrivselsamhällen”

  Den underdriften fick mig att le brett. Strålande ordval, Rick 🙂

  Wests senaste bloggpost: Lag och ordning

 16. Beelzebjörn

  Jag tycker att valfunktionären kan kallas en makthavare i och med att hans ansvar för att saker går rätt till ger honom en otroligt viktig roll i demokratin. Det är därför hans skyldighet att se till att han vet vad som gäller. Men eftersom han är en högst tillfällig makthavare ska inte uppmärksamheten riktas mot honom som privatperson.

  Det finns helt enkelt ingen poäng med det, som jag ser det.

 17. Jonathan

  Helt korrekt.
  Offentligt är offentligt. Och med tanke på att det är möjligt fängelsestraff vid sådant här brott klart det ska visas upp!

 18. Sammy Nordström

  Återigen, varför behövde publiceringen innehålla uppgifter om funktionären? Vad tillförde uppgifterna om honom som person för avslöjandet om valfusk?

  Jag förespråkar inte att man ska “polisanmäla i det tysta”, du får skrika ut om valfusket från hustaken om du vill. Det handlar enbart om nödvändigheten med att hänga ut honom som person.

  Att med skrämseltaktik få andra att lyda låter för övrigt även det väldigt illa. Att visa upp när man ertappar och polisanmäler någon, utan att avslöja vem, borde räcka gott och väl som avskräckande exempel.

  Argumenten för att utöver själva blottläggandet av valfusket även hänga ut personer är i min mening oerhört svaga. Kvarstår gör faktumet att det inte uppfattas som helt okej i allas ögon vilket gör det hela skadligt för vårt förtroende.

  Om man nu tycker rättsväsendet brister och vill att det görs mer för att åtgärda problemet så är vår uppgift som politiskt parti att åtgärda det med politiska medel. Vi är trots allt ett politiskt parti, inte ett medborgargarde. Våra möjligheter att med politiska medel åtgärda några problem i statsapparaten står i direkt proportion till vårt anseende och förtroende hos allmänheten. Att då riskera vårt förtroende kapital i en ren medborgargarde-liknande aktion är då rent kontraproduktivt för vår sak.

  Sammy Nordströms senaste bloggpost: Statens hykleri om fildelning

 19. Mattias

  Är det ens lagligt att filma innuti en vallokal? Jag tänker på att man inte ens får ha på sig kläder med partiers namn på och sådär. Skulle inte förvåna mig om det finns en lag som säger att man inte får ha inspelningsutrustning i en vallokal. Har ni verkligen kollat upp det? Jävlar vad med skit Piratpartiet kommer få annars om det visar sig att det är olagligt.

 20. Hans J

  @Mattias:
  Det finns inget sådant förbud. Det behövs inte positivt lagstöd för allting. Då skulle lagboken vara “opraktiskt stor”…

 21. Lennart Lindsjö

  Som legitimerad personal vet jag också att det är bättre att bli tillrättavisad med en gång när man tabbat sig än att i veckor eller månader vänta på tillsynsmyndighetens granskning. Här var det pang på rödbetan till allas bästa! Ett perfekt exempel på ett online sammedvetande och att PP:s filosofi pacar i realtid.

 22. Hans J

  Om att filma i en vallokal…

  Här har jag filmat i en “vallokal” – i detta fall mitt i Stockholms Central.

  -> http://www.youtube.com/watch?v=u_HZqVTYlKw <-

  Daniel Nyström filmade på liknande sätt I ETT KÖPCENTRUM!

  Ingen av oss filmade i smyg in i något röstningsbås vilket torde vara det enda som skulle kunna tänkas vara förbjudet…

 23. HR

  @Mattias:
  Så Rapport är olagliga då?

 24. Robban

  Jag tycker att det är viktigt att fokusera på syftet, och andra variabler. Syftet med det här var knappast att hänga ut en privatperson så hårt och snabbt som möjligt, däremot var snabb aktion nödvändigt av den enkla anledningen att det bara är några veckor kvar till valet.. Hur skulle sån här sk.. (rent ut sagt, med viss censur) kunna förhindras i tid genom traditionella vägar? Vad är viktigast? Ett demokratiskt val eller ett fläckfritt agerande? Jag har full förståelse för att folk reagerar på förfarandet. Jag tycker själv det är onödigt att hänga ut folk bara för att det går. Det är t o m enkelt och gratis numera. Men situationen krävde snabbt agerande framför allt. En annan variabel är den urholkade demokratin som råder. Är vi i Piratpartiet de enda som är oroade för det? Är det inte viktigt att med varje tillgängligt medel försvara det lilla förtroendekapital den svenska demokratin har kvar? Det här var ett ypperligt exempel på hur ett demokratiskt förfarande försvaras på ett osvenskt, men nödvändigt sätt. Det har inte bara med oss i Piratpartiet att göra. ALLA partier i Sverige har enligt lag rätt att ställa upp på (någorlunda) lika villkor i ett val. Det är otroligt viktigt att försvara den rätten, oavsett om partiet i fråga heter Piratpartiet, F!, SD eller Antidemokraterna.

  Robbans senaste bloggpost: Rösta på Piratpartiet-dagen den 20 maj!

 25. HR

  Hela denna pseudodebatt är en smutskastningskampanj från miljöpartiet.

  Jag har i vart fall i ett inlägg avrått folk att överhuvudtaget rösta på något parti i den rödgröna röran på grund av detta. Mona Sahlin sitter i knät på tokiga småpartier som vill förstöra Sverige ekonomiskt, miljömässigt och demokratiskt.

 26. Mattias

  HR: Nä, det klart. Om dom har visat det borde det kanske vara tillåtet. Såg att nyheter24 hade publicerat klippet också. Men ändå. Tänkte att eftersom de till och med är petiga på vad man har för kläder så skulle det kanske finnas regler mot det. Man lär nog passa sig om man filmar så att man inte råkar filma någon “vanlig” röstande.

 27. HR

  Jo, man bör vara noga när det gäller partinamn etc.

  Fast jag får ha på mig vilken skjorta jag vill när jag går och röstar, likaså om jag bara lämnar valsedlar.

 28. Lestor Flen

  Till alla ni som anser att det var ett brott mot den personliga integriteten:

  Läs på om myndighetstjänstemannens förhållningsregler, vad denne ska utstå och vilka tjänster denna ska utföra.

  Han hade ett val innan han tog platsen som valförrättare. Han kunde tackat nej. I samma sekund han tackade ja så tog han på sig den tunga myndighetstjänstemannamanteln och accepterade därmed att bli granskad av allmänheten ur sitt tjänstemannaperspektiv.

  Förhoppningsvis tänker valnämnderna två gånger om vilka som ska tillsättas och hur detta får gå till, samtidigt som potentiella valarbetare får fundera över tjänstens allvar.

 29. Robert Andersson

  Lite film från Valmyndigheten:

  http://qstream-down.qbrick.com/03741/

  Kapitel 3 , 16 sekunder in i filmen. “Röstmottagarna skall också hålla ordning bland alla valsedlar.” Vad i ordet *alla* är det så svårt förstå. Jag gissar att kommunens valnämnd har hittepå-instruktioner. Att slänga valsedlar är knappast att “hålla ordning bland alla valsedlar”. Det är ingen gråzon.

 30. crille

  tycker inte att det är någon “big deal” då jag anser att personen i fråga def. är en “makthavare” i valtider. dessutom är det väl tveksamt om man ska begära att en privatpersn ska ha den tekniska kunskapen att sudda ut ansikten. däremot tycker jag nog att tv-kanaler kunde tagit belutet att sudda ut ansiktet på personen i fråga. Det är ju dock något dom får ta ställning till och knappast något man ska belasta PP för. Huvudsaken för oss var ju givetvis att få ut videon så snabbt som möjligt för att kanske undvika att andra vallokaler skulle göra samma sak av “misstag”

 31. Xamuel

  Jag har arbetat som valförättare och själv varit folkvald. Väljer man en offentlig myndighetsroll så får man finna sig i att man blir granskad i utövandet av den. Någon skrev att det handlade om en begränsad tidsperiod, vilket stämmer. Valförättare är man bara under en kort period under vissa år. Men all myndighetsutövning är tidsbegränsad, riksdagsledamot är man under fyra år (om man inte blir omvald).

  Jag själv hade blivit ytterst upprörd om någon hade påpekat att mitt agerande hade varit felaktigt. Jag hade därför genast kontaktat ansvarig för att ta reda på hur det hade förhållit sig. Som valförättare får man det inslaget i skallen att det man gör är viktigt och att om man inte känner att man kan ta det ansvaret ska man avsäga sig uppdraget. F.ö. verkar det helt idiotiskt att en valförättare medvetet gör sådana här saker. Det säger ju sig självt att man inte slänger några valsedlar, oavsett vilket parti det kommer från. Finns de där ska de vara där, punkt slut.

  Xamuels senaste bloggpost: Konstitutionsrevision ett måste

 32. Anders Andersson

  Det tycks som om en del av kritiken går ut på att filmen lades ut på YouTube direkt, utan en “flerstegsraket” med i tur och ordning försynta påpekanden, tid för rättelse, klagomål, ännu mera tid för rättelse, samtal med chefen, helg, klämdag, ännu ännu mera tid för rättelse och så vidare tills absolut ingen annan utväg återstår än att berätta för andra vad som pågår. Likafullt har flera av dessa steg faktiskt vidtagits utan att någon annan kunnat se det.

  Lärdomen vi kan dra av detta är alltså att nästa gång filma allting från början, redan innan några oegentligheter konstaterats, och lägga ut filmen på YouTube som bevis på det stegvisa förfarandet. Möjligen kan man maskera de inblandades ansikten, så att det klart framgår vilka skurkarna är i den händelse de senare ertappas på bar gärning. Då blir ingen kränkt. 🙂

 33. Tomas M

  Tyvärr ger Rick inga som helst svar. Du skriver att det var “korrekt och nödvändigt” att hänga ut valförrättaren, men inte varför. Varför var det nödvändigt?

  Du menar att SVT:s rapportinslag visar att det var korrekt av Nyström, men SVT hänger inte ut valförrättaren som valfuskare. De berättare inte att det är honom det handlar om, eller ens att han är valförrättare!

  I en senare kommentar här ovan påstår också Falkvinge att det var sista utvägen att smygfilma och hänga ut. Detta är ju uppenbart inte med sanningen överensstämmande, först under pågående filmning kontaktar Nyström valförrättarens chef.

  Mycket som inte stämmer, men framför allt ingen diskussion eller saklig argumentation i sakfrågan. Istället ett defensivt påhopp om att det skulle vara en del av valkampanjen… Jag säger som jag sa till någon som kommenterade: jag tror ni överskattar min tro på min egen bloggs betydelse!

  Kommenterar mer på egen blogg:
  http://www.melinen.se/blogg/?p=682

 34. CC

  Haha, miljöpartisternas hycklande gnäll fick en rolig effekt idag, tre kompisar som velade mellan Pp och Mp valde Pp alla tre! 😀
  Åh, vad glad man kan bli utav gnälliga, hycklande och opportunistiska miljöpartister!

  …just det, jag glömde avundsjuka 🙂

 35. Opid

  Ja, även om valarbetarens ansikte syns i SVT:s inslag så nämns det aldrig att det skulle vara just han som har begått något brott.
  Enda anledning att jag vet att det är han som syns i SVT:s inslag är för att jag sätt youtube-klippet.

  Kolla själv:
  http://svtplay.se/v/1567176/rapport/22_5_19_30?sb,p103263,1,f,-1

  (tid: 5:48 – 8:01)

 36. Tkocz

  Men snälla nån. Detta var inte en aktion från Piratpartiet, utan från en engagerad medborgare, medlem i piratpartiet. Att sedan Piratpartiet stödjer denna person i hans kamp för ett rättvist demokratiskt val kan väl inte vara fel? Jag har sett filmen, och kan ärligt säga att jag glömt både namn, utseende och telefonnummer på denna slarviga/fuskande valförrätare. Vad jag däremot minns är hans arroganta attityd, och att ett grovt brott begåtts, möjligen i oförstånd. Vad är diskussionen egentligen ens om?

 37. Anders Andersson

  Tomas M, varför kommenterar du inte osakligheten i Miljöpartiets angrepp på yttrande- och informationsfriheten? Det behövs absolut ingen grundad misstanke om valfusk, ej heller att man ringer någons chef, innan man filmar en offentliganställd tjänsteman i arbete på allmän plats!

  Det kan diskuteras huruvida röstmottagaren agerade enligt regelboken eller ej; jag har inte granskat hela regelverket och vill därför inte uttala mig om den saken. Att då i brist på argument angripa motparten för att ha samlat in information om vad som hänt finner jag fullkomligt främmande för en seriös diskussion; den politiker som ifrågasätter journalistens rätt att bedriva undersökande journalistik är just den person som journalisten borde granska närmare.

  Vi är några i den här diskussionen som själva har erfarenheter av att utöva offentliga uppdrag; själv är jag statsanställd tjänsteman sedan 1987 medan andra har agerat valförrättare. Vi är med andra ord “kollegor” till den nu filmade röstmottagaren. Är det någon av oss som har tagit ställning för röstmottagaren gentemot Nyströms filmning, och uttryckt att han bort bli lämnad i fred? Upp med en hand i så fall, för jag har hittills inte sett någon sådan sympatiyttring.

  Öppenhet och transparens är ledord för vårt arbete i det allmännas tjänst. När man i något avseende sitter med vid maktens kontrollpanel, och på så vis är med och begränsar enskilda människors frihet, då är det inte en “kränkning” att bli granskad i denna roll, utan en naturlig del av det offentliga uppdraget. Vi är människor som kan begå fel, och ju förr dessa fel upptäcks och påtalas, desto bättre. Se det som en regelmässigt återkommande hälsokontroll av det demokratiska systemet; ett friskt hjärta blir inte “kränkt” av att pulsen vid kontroll visar sig vara fullt normal.

  Det är när någon försöker avstyra denna hälsokontroll med att den skulle vara “onödig” eller “kränkande” för en enskild aktör i systemet som den är allra mest nödvändig, ungefär som när någon i det längsta undviker att gå till doktorn för att slippa bli diagnosticerad med befarad cancer. Om vi skall vänta med att utnyttja våra demokratiska rättigheter till dess att demokratin faktiskt är i fara, då kommer vi inte att veta vilka rättigheter vi egentligen har.

  Varför antyder 100 procent av filmerna från olika förtidsröstningslokaler på YouTube att allt inte står rätt till? Det finns över tusen förtidsröstningsställen; det borde finnas tusen filmer från dessa röstmottagningar som visar att arbetet i de allra flesta fall sköts helt korrekt. Om man bara “får” lägga ut en video vid konstaterat missgrepp, då har man ingenting att jämföra med när man skall kräva rättelse.

  Även om Nyströms kritiker inte är offentliganställda tjänstemän, så verkar de vara politiker. I den mån de blivit förtroendevalda i någon nämnd eller annat beslutande organ, så besitter de två roller – den ena som företrädare för det offentliga organet, i vilken de kan granskas, och den andra som företrädare för sitt parti, i vilken de inte kan det om inte de själva medger det. Det är särskilt viktigt att dessa personer kan hålla isär sina båda roller, och finner sig i granskningen närhelst de utövar sitt offentliga uppdrag. Den politiker som inte tål granskning, den politikern tänker inte jag rösta på, oavsett parti. På så vis torde problemet med ljusskygga myndighetsföreträdare på sikt lösa sig självt.

 38. Rakio

  @Tomas M

  Det här är inget svar på det du undrar om det var korrekt och nödvändigt, utan dem kan du läsa på Ricks blogg kommenterar.

  Några frågor till dig dock;

  Varför skulle en valförrättare överhuvudtaget ens tänka tanken att slänga bort några valsedlar
  Varför skulle ens något sådant stå bland instruktionerna?
  Om det skulle göra det, så skulle vi ha en mycket mer systematisk problem.

  En valförrättare borde ha lite mer vett än säga “Jag har ingen skyldighet att hålla reda på alla valsedlar som tillhör icke-sittande partier”.
  Varför ens tänka den tanken och komma med den ursäkten om man är en valförrättare?

  Om du tar på dig ett uppdrag, som är väldigt viktigt och avgörande för demokratin, varför ens tänka tanken att inte låta vissa partier vara synliga?

  Allting behöver väl inte skrivas svart på vitt för ett en person ska förstå eller uppskatta vad den behöver göra, eller i det här fallet inte göra.

 39. Joakim Börjesson

  Hörni jag tycker att det är dags att koka ned den här debatten till det som är viktigt.

  Vad är det som gynnar våra intressen?

  Vad gick rätt och vad gick fel? Vad ska vi lära oss av till nästa gång? Jag anser detta:

  1. Att filma i sådana här lägen är bra. Detta ledde till mediebevakning som antagligen kommer att förbättra situationen i hela landet.

  Daniel Nyström gjorde här piratpartiet (och även det demokratiska idealet) en stor tjänst. Det kommer direkt att leda till ökade väljarsiffror eftersom fler valsedlar hålls tillgängliga.

  2. Att inte kryptera valarbetarens identitet gynnade inte våra intressen. Folk kommer inte att gilla oss mer för att vi har hängt ut en enskild jeppe. Om ansiktet skulle vara “blurrat” skulle filmen ha blivit oantastlig. Detta är ett misstag som antagligen jag också skulle gjort eftersom jag faktiskt inte har funderat så mycket kring mediastrategi.

  Om det sedan var rätt eller fel ur ett etiskt perspektiv går det att diskutera länge. Man varför inte bespara sig den huvudvärken och köra på den säkra sidan?

  Jag kan förstå att du Rick vill backa upp en partikamrat och ditt etiska resonemang låter vettigt. Men ännu vettigare är att vi i fortsättningen försöker kryptera enskilda människors identitet om vi utsätter dem för något liknande om det inte finns goda skäl att göra annorlunda. Då slipper vi överhuvudtaget denna diskussion.

  Således är detta take home message:

  Filma: Ja

  Visa anklagades identiet i onödan: Nej

 40. Matthias Andersson

  Här är mina fem öre…. Som aktiv “arbetare” i PP och som lägger stor vikt vid lite vett och etikett, respekt, hövlighet m m kan jag inte annat än tycka så här. Daniels video med valförrättaren kunde ha gjorts betydligt bättre. Att filma, helt ok. Att filma personerna, inte ok och DEFINITIVT inte nödvändigt. Att gå på som en ångvält och nästan direkt börja med att läxa upp valförrättaren med brott och straff, inte ok.
  I stort sett tycker jag att hela filmsnutten mer liknade sensations-TV, inget annat.

  Valförrättaren var tydligen dåligt informerad av sin valmyndighet och DET är natuligtvis förkastligt. Vi har haft val i sverige i så många år nu att sådana här dumheter inte borde existera längre.

  Som medlem, kommunansvarig och hängiven PP-ist så tycker jag det är sorgligt att detta har hänt. Både Daniels hantering av situationen precis som valmyndighetens inkompetens.

  Själv kommer jag att kolla ALLA partiers valsedlar som kommer från de icke-sittande partierna och rapportera direkt till valmyndigheten. Det är oacceptabelt oavsett vilket parti som än blir drabbat.
  Förresten så skriver Gudrun Schyman bra om det i sin blogg.

  Tyvär, förlust och badwill för både Piratpartiet och valmyndigheten i den här soppan. Hoppas verkligen att nästa person med kamera tänker till TIO gånger innan man springer iväg och filmar. Och för säkerhets skull, ta en valium innan!

  Matthias Anderssons senaste bloggpost: Nu blir jag ARG!

 41. Anders Troberg

  Daniel gjorde helt rätt. Han såg ett brott, såg förövaren erkänna det, dokumenterade det och offentliggjorde dokumentationen. Detta bör naturligtvis också kompletteras med en polisanmälan.

  Själv kommer jag att bära kamera när jag röstar, och kommer att dokumentera eventuellt valfusk och om rättning inte sker omgående, omedelbart ta dit polisen och göra en anmälan.

  Rätt ska vara rätt!

 42. Mikke

  För att visa andra valförrättare att inget valfusk tolereras ( lyssna runt så ska ni få höra “jajaja sånt får man räkna med……” ) så skall sånt här reageras på med största möjliga exponering. Det är inget tvivel utan resolut agerande som krävs. Nyström gjorde helt rätt.

 43. Daniel Flöijer

  Jag instämmer i att det var helt korrekt gjort att filma och publicera filmen.

 44. Miljöpartiet missar målet? « blog.frals.se

  […] måste säga att jag faktiskt tycker att båda har lite av en poäng, dock lyckas Rick ta orden ur min mun när han skriver I det här fallet har en aktivist filmat på offentlig plats när en statens representant för de […]

 45. Melkor

  Att dokumentera felaktigheter i en vallokal och snabbt göra dem tillgängliga för allmänheten via YouTube tycker jag är föredömligt och ska uppmuntras.
  Men som många har påpekat tycker även jag att det är helt fel att för allmänheten visa upp ansikte och telefonnummer.

  Straffet för valfusk är böter och/eller fängelse, inte att bli satt i stocken på torget, eller bli uppvisad på YouTube, till allmän beskådan.

  Att påstå att valförrättaren är en offentlig person håller jag inte med om. Han har ett offentligt uppdrag men det innebär inte automatiskt att han är en offentlig persom som kan lämnas ut till allmän beskådan hur som helst.

  Rick påstår att det var bråttom, det kan jag till viss del hålla med om. Men nog hade man hunnit med att modifiera filmen innan den gjordes tillgänglig för allmän beskådan!

 46. Månkaninen

  För att tänka framåt: Om vi fokuserar för mycket på valfusk riskerar vi dels att uppfattas som rättshaverister: “F! och alla små vänsterpartier har aldrig gnällt men Pp tjafsar hela tiden”.

  Dessutom riskerar vi att våra frågor kommer ur fokus eftersom gammelmedias rapportering om Pp bara kommer att handla om valfusk.

  Dvs, även om valförrättaren gjorde fel och vi har rätt bör vi argumentera om de stora felen: FRA, iPred osv. Strunta i gubben.

 47. Melkor

  Månkaninen:
  Om valförrättarens agerande är vanligt förekommande så det absolut ingen bagatell som kan ignoreras. Då är det ett reellt hot mot det fria valet och mot demokratin!
  Ett sådant beteende brukar ses som förkastligt hos diktaturer och pseudodemokratier, så varför ska vi tillåta det i våra egna vallokaler?

 48. Lars

  Jag blir rätt trött på att de miljöpartister som har kritiserat publiceringen kallas “obildade”, eller eventuellt “opportunistiska”. Gäller det också de som är medlemmar i eller har röstat på piratpartiet som uttrycker samma kritik? Vi verkar ju trots allt vara en någorlunda stor andel.

  För övrigt så är forumtråden tillgänglig för icke-partimedlemmar, däremot måste man vara registrerad och inloggad på själva forumet för att kunna läsa den (en lite märklig begränsning).

  1. afbulxn

   JwVwc7 sokljxnjbopx

 49. Månkaninen

  Melkor: det var inte min avsikt att det helt skulle ignoreras. Däremot tycker jag inte vi ska fastna i denna debatt. Det är, i motsats till diktaturer, inte regimen som valfuskar utan enskilda valförrättare, ibland pga inkompetens och antagligen ibland pga en övernitisk önskan att hjälpa sitt eget parti.
  Men det är inte en av PPs tre kärnfrågor och jag känner att vi balanserar på gränsen till rättshaveri – vilket inte är en fördel för oss.

 50. Melkor

  Månkaninen:
  Ok, jag förstår din poäng.
  Men samtidigt tycker jag att det är viktigt och nyttigt att diskutera motsättningar mellan att granska offentlig verksamhet och offentligt anställdas personliga integritet. Vi vill ju inte att dömda brottslingar ska hängas ut med bild i tidningen, så varför ska icke-dömda med offentligt uppdrag hängas ut med bild på YouTube? Speciellt när man kan få fram sin poäng utan att hans ansikte är med på bild?

  Det är viktigt att granska offentlig verksamhet, det är inte viktigt att visa deras ansikten på YouTube. Och jag kan inte i detta fall se någon motsättning häri.

 51. Hans J

  Att avslöjandet kom från Piratpartiet och ingen annanstans ifrån beror troligen på att Piratpartiet gått ut så klart med att det är en huvudfråga för Piratpartiet att återupprätta medborgarrätten.

  Vi medborgare är inga ynkliga individer som tigger och ber om “tillstånd” om att få rösta. Nej, vi kräver att våra åsikter respekteras. När våra valsedlar som vi betalar ur egen ficka och som vi själva burit ut och som vi själva regelbundet måste fylla på helt sonika bara kastas då blir vi upprörda.

  Detta är väl ingen oförstående till?

  Det är ju ett demokratiskt övergrepp som är emot reglerna för valförrättare. Det måste ju beivras omedelbart och på ett sådant sätt att andra kan varnas om att övergreppet troligen/möjligen förekommer på fler ställen.

  Inget demokratiskt sinnat politiskt parti kan väl ha en avvikande åsikt om detta?

  Menar miljöpartiet att om dess valsedlar kastas så kommer en avi på posten till den ansvarige valförrättaren med “ett påpekande om att det inte är lämpligt att göra så”. Avin kvarligger för avhämtning till den 8 juni? Om inställningen hos företrädare för miljöpartiet skulle vara utbredd så är det allvarligt.

  Det var bråttom – väldigt bråttom. Det är så när det handlar om demokrati och likabehandling. Det kan inte vänta som några få verkar anse.

 52. Maria

  Jag jobbar själv med myndighetsutövning inom en kommunal myndighet. Jag finner det intressant att de som själva säger sig jobba med myndighetsutövning generellt tycker att det var helt ok att publicera ansikte och namn på valfunktionären. Telefonnumren gick så vitt jag förstår till kommunens växel och liknande, inte till funktionären själv?

  Själv sällar jag mig till den offentligt anställdas skara som tycker publiceringen var helt ok. Som tjänsteman tycker jag det är självklart att mitt arbete ska granskas, oavsett jag gör rätt eller fel.

  Jag ÄR en offentlig person när jag utför mitt arbete och det jag gör är offentligt, precis lika mycket som de skrivelser jag skriver, de telefonsamtal jag ringer m.m.

  Och just av denna orsak så finns det också ett starkt juridiskt skydd för oss tjänstemän. Alla former av hot eller liknande polisanmäls t.ex. och straffskalan är sträng, även för sådant som kanske kan tyckas ganska ringa.

  I mina ögon är det alltså en balansgång där jag ger upp en del av min anonymitet och godtar att det jag gör granskas, i utbyte mot att samhället skyddar mig ifall det är någon som inte fattar skillnaden mellan mig utövande mitt yrke och mig hemma vädrande hunden.

  Och därmed, för att återkomma till ämnet, så är det självklart ok att valfunktionärens ansikte och namn publicerades. Precis som det är självklart att eventuella hot eller liknande mot funktionärens person p.g.a. detta polisanmäls.

 53. Maria Ferm

  @Hans J: “Det var bråttom – väldigt bråttom. Det är så när det handlar om demokrati och likabehandling. Det kan inte vänta som några få verkar anse.”

  Du skriver inte varför personen inte filmades öppet eller varför ansiktet inte suddades ut (eller för den delen, varför personen bemöttes så spydigt)?

  Dina ord påminner för övrigt om en bok som jag har för mig heter “The War on our Freedoms – Civil Liberties in an Age of Terrorism”. Just det här med att åsidosätta integritet med hänvisning till att demokratin måste räddas.

  Maria Ferms senaste bloggpost: Sture Allén

 54. calqer

  Många verkar tycka att det var ok att filma, men många är samtidigt tveksamma till att det var ok att lägga upp klippet på Youtube. Jag vill poängtera och påminna om syftet med att lägga upp klippet på Youtube:

  Det finns anledning att tro att liknande valfusk/missförstånd av vallagen förekommer även på andra ställen. Detta är oerhört allvarligt och det är viktigt att det rättas till omedelbart. Det är bråttom eftersom valet sker nu. Då fungerar det inte tyst och diplomatiskt t.ex. kontakta varje valfunktionär och hoppas att dom tar situationen på allvar. Enda sättet är att uppmärksamma medborgare på att hjälpa till att kontrollera situationen vid sina respektive valplatser och det åstadkomms bäst genom att publicera klippet på Youtube.

 55. Accepterar Miljöpartiet valfusk? « Christian Engström (pp)

  […] delar Rick Falkvinges åsikt i den här frågan till 100%. Det var rätt att filma, rätt att lägga ut på YouTube, och vi […]

 56. […] och upprörande på alla sätt och inte minst olaglig. Men måste ändå motsätta mig bitar ur Rick Falkvinges inlägg om att inget gjorts […]

 57. Maria Ferm

  calqer: “Det finns anledning att tro att liknande valfusk/missförstånd av vallagen förekommer även på andra ställen. Detta är oerhört allvarligt och det är viktigt att det rättas till omedelbart.”

  Vad var syftet med att smygfilma istället för att filma öppet och inte sudda ansiktet innan det lades ut på YouTube?

  Maria Ferms senaste bloggpost: Sture Allén

 58. […] vi demokrati om det myglas med valsedlar? Säger Veronica Svärd (F!) Det var rätt av (pp), att publicera videon. Även om det finns tveksamheter, med att gå publikt med den. Men vår […]

 59. Maria Ferm

  Rick:

  “Jag har svårt att uppleva det som något annat än ett väldigt billigt försök att ta poäng i ett läge i valrörelsen när vi haft större procentsiffror än MP i vissa mätningar, och de etablerade partierna helt enkelt befinner sig i ett panikläge.”

  Hade det handlat om att ta poäng hade vi faktiskt lyft det medialt också, vilket ingen gjort eller har någon intention att göra.

  Jag tycker detta är en intressant och relevant diskussion. Det är nog för övrigt MP och PP som verkligen inte har något panikläge, eftersom vi båda har bra opinionssiffror 🙂

  Maria Ferms senaste bloggpost: Sture Allén

 60. Rick Falkvinge

  Maria: High-five på den. 🙂

 61. Nea

  Jag håller med om att det tekniskt inte var fel att visa ansiktet, men jag tycker det lika kunde ha undvikits eftersom det inte är något vi vinner på. Om det är något som andra partier tycker är okej, med argumentet att det är spelets regler, så tycker jag inte att vi ska vara som andra partier. Vi är bättre än så.
  Att skälva granskningen gjordes är jag dock helt med på, men ansiktet kunde ha dolts.

 62. Dennis Nilsson

  Tar man på sig ansvaret som valförättare, att försvara demokratin, och sedan inte gör det så skall man inte komma undan med det.

  Anders Andersson och andra som arbetar/arbetat som valförättare beskrev en valförättares roll mycket bra.

  En reflektion av denna debatt är att några av Miljöpartisterna, som Maria Ferm, har en ohälsosam ståndpunkt om demokratins grunder och spelregler.

  Har makten och härligheten redan börjat att berusa och korrumpera Miljöpartisternas omdöme???

  Detta var i övrigt ett mycket bra initiativ av Daniel Nyström.

  Dennis Nilssons senaste bloggpost: Ljubljana – city center, Slovenia

 63. calqer

  Maria: Det är mycket möjligt att valfunktionären hade försökt dölja missförhållanden om han hade gjorts uppmärksam på att det skulle dokumenteras. Det kan man inte veta på förhand.

  Visst kunde avslöjandet gjorts snyggare, men som sagt: det övergripande syftet är av sån oerhörd vikt och brådska att prioriteten måste vara att informationen kommer ut snabbt. Offentliga myndighetspersoner får finna sig i att granskas i sin maktutövning. Jag tror att för dom som förstår piratpartiets ambitioner så är detta fullständigt logiskt.

 64. Lars

  @Dennis:

  Du säger “Tar man på sig ansvaret som valförättare, att försvara demokratin, och sedan inte gör det så skall man inte komma undan med det”. Alltså ser du uthängningen som ett straff.

  Bestraffning är något som rättsväsendet sysslar med, efter att ha bedömt om något regelbrott faktiskt har skett. Det finns ingen anledning för piratpartiet att agera medborgargarde.

  Den enda vettiga syftet med att lägga upp videon är att göra folk uppmärksamma på behandlingen av piratpartiets valsedlar, och det hade gått precis lika bra utan att visa personens ansikte. Då hade man dessutom sluppit framstå som en hobby-Aschberg som var ute efter att sätta dit någon.

  Hur det får partiet att framstå är däremot inte huvudskälet till att avstå från att hänga ut folk, även om en del verkar uppfatta det så (http://forum.piratpartiet.se/FindPost153255.aspx). Huvudskälet är att det helt enkelt inte är schysst att göra så, och att man därför bara gör det som en desperat sista utväg. Det var det uppenbarligen inte i det här fallet eftersom en video utan ansikte eller andra personuppgifter hade haft precis samma effekt, åtminstone om man räknar bort bestraffningseffekten.

 65. Erik S

  Våra demokratiska val är själva grunden i vårt samhälle.

  Att fuska, försvåra eller på annat sätt otillbörligt påverka vad som sker innan, vid valtillfället, eller under rösträkningen är därför oerhört allvarligt.

  Det är därför av största vikt att ett sådant beteende som mannen i Botkyrka uppvisade dokumenteras, offentliggörs och stoppas med de allra starkaste sätt som finns till buds inom lagen.

  I dessa frågor finns det inget utrymme för kompromisser och “avvägningar” för hur avslöjanden skall ske!

  Det är ju för fasen vår rösträtt det handlar om. Själva grunden, fundamentet i vårt demokratiska samhälle.

  /Erik S

 66. Dennis Nilsson

  @Lars
  “Bestraffning är något som rättsväsendet sysslar med…”

  Det får rättsväsendet gott fortsätta med.

  Vi har som samhällsmedborgare alla ett ansvar för att påtala tokigheter, när de sker.

  Demokratin i ett land, blir inte bättre än de medborgare som lever i den.

  Dennis Nilssons senaste bloggpost: coiziostraface23052009

 67. Rickard Olsson

  Lars, jag uppfattade just den där debatten som om den främst handlade om hur det fick partiet att framstå. Jag tycker att det vore olyckligt och skulle hellre se en debatt som handlade om vad som är rätt att göra i sådana där situationer. Samface föreslagna etiska riktlinje verkar som en bra början, tycker jag.

  Rickard Olssons senaste bloggpost: Jobbsök

 68. Andreas

  Tycker själklart att valfusk ska uppmärksammas och elimineras
  Samtidigt hade det inte känns så kul om det hade varit mitt ansikte som hade blivit uthängt.

  Jag vet inte vem jag är att avgöra om det är rätt eller fel i partiets namn men jag kan konstatera att jag om jag inte vill bli filmad i smyg så kan jag inte tycka det är ok att filma andra i smyg.

  Förstår inte öht hur man kan jämföra sig med rapport, en tv kanal som inte kandiderar i valet och som förmodligen fått tillstånd av de som sitter där att filma dem. Enorm skillnad.

 69. Beelzebjörn

  Förslag från PP-forum som jag vill pusha för:

  “Innan officiella publiceringar i partiets namn görs skall dess innehåll alltid granskas för att partiets värderingar om skyddat privatliv och andra mänskliga rättigheter upprätthålls.

  I de fall innehållet inbegriper granskning av myndigheter och samtidigt innehåller potentiellt integritetskränkande uppgifter om enskilda personer kan det vara befogat att ändå publicera innehållet i enlighet med partiets principer om myndigheternas transparens inför medborgarna. Dock bör rätten till skyddat privatliv alltjämt gälla så långt det är möjligt utan att publiceringens budskap och syfte går förlorat.”

  Beelzebjörns senaste bloggpost: Valfusk: transparensen vs integriteten

 70. […] men däremot finns goda skäl mot att avslöja namnet – det kränker personens privatliv. Rick, Christian med fler menar att valförättaren har rollen som representant för staten och inte som […]

 71. Lars Karlsson

  Jag har följt debatten från början och jag tycker verkligen inte att det var speciellt smart att publicera ansiktet på valförrättaren. Kanske inte olagligt, men knappast till fördel för någon.

  Det finns ingenting som reglerar i lag när man har rätt att hänga ut någon i samband med anklagningar mot denne. Det vi har är pressetiska regler. I dem står det:
  “Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”
  Notera här att man inte gör skillnad på om det är en person på offentligt uppdrag eller ej. Gränsen mellan att vara en offentlig myndighetsperson och en vanlig privatperson är extremt luddig. Det för att om man offentliggör (publicerar) en myndighetspersons ansikte och namn så får det så gott som garanterat även effekter i myndighetspersonens privatliv. Det gäller både personen själv och hans närstående. Skulle ni tycka att det vore roligt att gå till skolan/jobbet imorgon om det råkade vara din pappa som hängs ut?

  De pressetiska reglerna är visserligen ingen lag, det är alltför svårt att lagstifta det här, men det finns ändå goda skäl till att de finns och varför de allra flesta journalister följer dem som om de vore lag. Det tycker jag alla piratpartister som vill uppmärksamma liknande valfusk i framtiden ska tänka på.

  Jag applåderar verkligen att piratpartiet och era medlemmar kan uppmärksamma sånt här snabbt och hoppas verkligen att ni fortsätter med det, men jag tycker ni även ska lära er av den här debatten. Kritiken saknar knappast grund.

 72. Opid

  @Lars Karlsson

  Utmärkt formulerat. Jag håller med till punkt och pricka.
  Särskilt avslutningen:
  “…men jag tycker ni även ska lära er av den här debatten. Kritiken saknar knappast grund.”

 73. Mattias

  Lars Karlsson: Nä, jag har också svåra problem med det där. Man kan fråga sig vad uthängandet på youtube hade för syfte.

  Argumentet att “granska makten” tycker jag vilar på svängiga grunder. Personen i fråga är ingen makt, utan bara en sketen myndighetstjänsteman.

  Det är precis såna här saker som kommer kunna få Jan Guillou att sitta i TV om två veckor och skryta om hur bra gammelmedia är på pressetiska regler.

  På vilket sätt är det granskning av makten att personen i fråga nu blir kallad för svin på youtube?

  Som sagt. Hoppas ni tar till er av kritiken. Den är knappast ogrundad.

 74. markus

  Ja, det är allvarligt med valsedlarna. Varför dränka det budskapet i “mp är dumma” och “vi är lika grälsjuka som mp”.

 75. […] Schyman och opassande och Christian Engström och Rick Falkvinge och Sagor från […]

 76. […] röster kring ryktena om valförrättarnas behandling av PP:s och FI:s valsedlar: Polisstaten, Rick Falkvinge, Maria […]

 77. Lars Karlsson

  @Mattias
  Jag tycker du pekar på en bra poäng. Jag har också noterat en viss tendens att några här verkar tro att det granskning per se att hänga ut någon på youtube. Jag fattar allvarligt inte hur man kommer fram till det. Enligt den logiken skulle man alltså inte kunna granska någon om man inte röjer ett ansikte, namn eller andra identifikatorer.

  Att hänga ut någon är inte granskning i sig, precis som att granska någon inte behöver vara integritetskränkande, men i den här debatten verkar många tro att det är samma sak. Oroande.

 78. Leo

  Nu är videon ingen smutskastning av valförrättaren, utan man ger honom en chans att förklara hur han resonerar då han har sagt att han inte tänker ta hand om valsedlarna.
  Det nämns inte ett ord om honom som privatperson, utan han tillfrågas bara om sin tjänsteutöving.

  Man hade, som Maria Ferm verkar tycka skulle vara en bra idé, kunnat sudda ut ansiktet och censurera telefonnumret till kommunen…men vad hade man uppnått genom det?
  Man hade inte skyddat någon personlig integritet eftersom filmen inte behandlade några personliga frågor.

  Däremot bör man visa myndighetspersonens ansikte, av flera anledningar.
  Jag vill känna till om det finns korrumperade maktutövare, eftersom de är anställda av mig som medborgare att utföra en viss uppgift.

  Tänk dig att jag hade en butik
  och min butiksföreståndare ertappar en av mina anställda med att stjäla från butiken.
  Det vorde i min mening fel av honom att lägga upp en film på youtube med tjyven….det fyller inget syfte annat än att hänga ut en person.
  Däremot skulle det vara konstigt om butiksföreståndaren inte skulle kunna delge mig namn eller visa ansiktet med tanke på personlig integritet.

  De som påstår att de vurmar för integritet när de vill censurera vem som begått felet verkar inte ha begripit att vi som uppdragsgivare till myndighetsutövare har all rätt att veta hur de beter sig i tjänst…inte bara generellt, typ “en av dina anställda snodde pengar ur kassan igår”.
  Vi måste kunna ha möjlighet att agera, och att veta vem som gjorde felet kan vara en förutsättning för det.

  Det är milt sagt skrämmande med politiker som Maria Ferm som saknar förmåga att se distinktionen mellan privatliv och myndighetsutövning.

  Varför skall medborgare inte kunna granska hur deras anställda sköter sitt jobb?
  Det är ytterst relevant att veta vilka tjänstemän som missköter sig.
  Har du hand om valsedlar för ett parti så kan det kanske vara bra att kunna vara extra vaksam om denna valförrättare är ansvarig för valsedlarna?
  Vem var denna person tillsatt av?
  Om man skall på med foliehatten, kanske ett politiskt parti satt i system att tillförordnad korrupta valförrättare?
  Skall medborgare då lita på att andra myndigheter klarlägger det förhållandet?
  Kommer han få behålla sin tjänst?
  Är han kanske även rösträknare?
  Kanske läge att kolla att han sköter den tjänsten också?

  Och även om man nu av någon besynnerlig anledning anser att uttalanden från myndighetsutövare skall vara anonyma med tanke på den personliga integriteten så är ärendet polisanmält med filmen som en del i bevisningen, och som Maria Ferm kanske känner till så har vi en offentlighetsprincip som gör att man kan begära ut förundersökningar och domar.
  Så om man nu tycker att myndighetsutövaren skall ha rätt till att förbli anonym så måste man om man skall vara konsekvent även anse att offentlighetsprincipen skall avskaffas eller att man borde låta bli även att polisanmäla med tanke på att det skulle vara “integritetskränkande”.

  Skall vi avskaffa offentlighetsprincipen?
  Eller skall man inte polisanmäla myndighetsutövare som begår tjänstefel eftersom det kommer resultera i att tjänstemän hängs ut?

 79. Beelzebjörn

  @Leo:
  “Så om man nu tycker att myndighetsutövaren skall ha rätt till att förbli anonym så måste man om man skall vara konsekvent även anse att offentlighetsprincipen skall avskaffas eller att man borde låta bli även att polisanmäla med tanke på att det skulle vara “integritetskränkande”.

  Skall vi avskaffa offentlighetsprincipen?
  Eller skall man inte polisanmäla myndighetsutövare som begår tjänstefel eftersom det kommer resultera i att tjänstemän hängs ut?”

  Jag fattar faktiskt inte hur du får till det här på slutet? Killen i videon är ingen särskild. Bara en svenne som agerar valarbetare för en dag. Hans ansikte tillför ingenting, och är inte en nödvändighet för att videons budskap ska gå fram.

  Hade det varit en offentlig person som Beatrice Ask, eller något, eller om killen UPPENBART hade personliga motiv till sitt agerande som av någon anledning behövde belysas, vore det en sak, men nu var det inte så.

  Alltså BEHÖVER hans ansikte inte visas, och då ska vi inte heller göra det. Polisanmälan däremot är en bra idé, och att låta lagen ha sin gång. Vem har snackat om att avskaffa offentlighetsprincipen???

  Istället borde vi rikta blicken mot Valmyndigheten, som mannen i videon hänvisade till. Har allt gått rätt till där? DÄR kan man gott ge sig in och granska vidare. Det skulle inte vi göra, utan snarare verka för att media gör, genom att använda Nyströms video för att väcka debatt.
  Svårt att åstadkomma det nu om valfunktionärer som skulle kunna tänkas ge information nu är livrädda för att hängas ut i media.

  Förresten… Om man tänker efter lite. Valfunktionären i videon hade alltså tidigare SAGT att han tänkte slänga valsedlarna? Hade han gjort det om det var en del av en ond sammansvärjning? Då hade han väl mörkat…?

  Beelzebjörns senaste bloggpost: Valfusk: transparensen vs integriteten

 80. Oldtimer

  Som tidigare statstjänsteman (brevbärare på 70-talet) får jag sälla mig till kören av tjänstemän här som anser det självklart att man som myndighetsperson inte har rätt att vara anonym under sitt myndighetsutövande.

  Att mannens ansikte finns med på videon har INGET att göra med hans personliga integritet. Noll! Det vore väldigt underligt att sudda hans ansikte i en video som dokumenterar myndighetsutövning. Jag begriper inte ens hur man kan föra fram det som ett krav. Det vore på gränsen oetiskt att sudda bort det.

 81. […] i valet. Med detta i åtanke blir det smått komiskt när ett antal miljöpartister kritiserar piratpartiet för att inte respektera valförrättarens integritet när filmen (bevismaterialet) lades upp på […]

 82. Beelzebjörn

  @Oldtimer:
  Han blir inte anonym av att vi blurrar ut hans ansikte. Vem som helst kan ta reda på vem han är utifrån sammanhanget (tid och plats är känt). Det enda vi gör är en markering att vi tar lite extra hänsyn, så att han inte känns igen av någon slumpmässig rättshaverist.

  Det är en hänsyn vi inte är förpliktigade att ta, men har råd att ta. Ansvar utkrävs ändå, genom en anmälan (jag förutsätter att saken ÄR anmäld?) så varför ska vi gå så långt? Jag ser inget oetiskt i en extra hänsyn.

  Nu ÄR det redan gjort, så poängen med att ta ned videon blir mindre och mindre, men riktlinjer för framtida fall bör vi ta ställning till omgående.

  Beelzebjörns senaste bloggpost: Valfusk: transparensen vs integriteten

 83. Sippan

  Som jag ser på det handlar publiceringen av den här filmen kanske mindre om att visa allmänheten att det fuskas, och mer om att påminna valfunktionärerna om att de faktiskt *är tjänstemän*, att de faktiskt *har en skyldighet att utföra sitt jobb korrekt*, och att allmänheten faktiskt *kan och kommer att kontrollera att de verkligen gör det*.

  Sippans senaste bloggpost: Nu vet jag inte om jag håller med…

 84. Leo

  @Beelzebjörn
  Jag begriper verkligen inte vad det skulle göra för nytta att sudda ut ansiktet.
  Som sagt blir den ocensurerade filmen offentlig i.o.m. polisanmälan, och som du själv säger så är det knappast omöjligt att få reda på vem personen är baserat på tid och plats.
  Men enligt dig borde vi behandla denna myndighetsutövare med silkesvantar så han inte känns igen av någon slumpmässig rättshaverist?

  Jag kan verkligen inte begripa varifrån den idén kommer. Visst, det kan hända att en myndighetsutövare som gör grova misstag i sin tjänst löper risk att bli utsatta för annat än granskning av vissa individer, såsom hot eller trakasserier.
  Det är självfallet fel och olagligt, och lagen ger även myndighetsutövare ett extra starkt skydd i sådana fall.
  Men det är en separat fråga, och det kan inte vara så att en person i medborgarnas tjänst skall ha rätt till anonymitet med hänvisning till den risken, då anonymitet gör att medborgarna inte har möjlighet att granska sina myndighetsutövare ordentligt.
  Nu tror och hoppas jag att ingen kommer trakassera eller hota denna valförrättare, men förhoppningsvis kommer folk vara extra vaksamma mot honom för att se till att han inte begår fler övertramp.

  Exempelvis så hade jag om jag bott i närheten av Botkyrka funderat på att delta på rösträkningen och se om denna valförrättare även agerar rösträknare, och i sådana fall haft ett extra vaksamt öga. Hade man censurerat hans ansikte hade jag behövt göra långa efterforskningar för att få reda på vem han är och hur han ser ut.

  Myndighetsutövande skall inte ske under anonymitet, och denna person var inte som du säger “bara en svenne”. Det spelar ingen roll om han agerar valförrättare för en dag eller inte…han har full rätt till privatliv då han agerar privat, men i detta sammanhang gjorde han inte det och han tillfrågades inte om hans privatliv i filmen utan om hans inställning som myndighetsutövare.

 85. Linda

  Såg dokumentären igår kväll om Himmelska Fridens Torg. Tyvärr känns det som vårat samhälle är på väg åt samma håll med IPRED, FRA, korruption i rättsväsendet och valfusk.
  (http://nypolitik.blogg.se)

  Men efterlyser en utveckling av PP till ett komplett parti med ett helhetsprogram så har även ni min röst!

  (Rick: Du har fått mail: Skickat 24 maj 2009 00:53.)

  Lindas senaste bloggpost: IPRED – skapar kinesisk lydnad?

 86. Trottens Betraktelser » Valfusk i Botkyrka?

  […] Svensson, Anna Troberg, Oscar Swartz, Henrik Alexandersson, Cornucopia, Sidvind, Rick Falkvinge, Christian EngströmAndra bloggar om: Arbetarinitiativet, Socialistiska Partiet, Piratpartiet, […]

 87. polymeriska tankar » Vad då uthängd?

  […] ställer mig helt bakom både Rick och Christian i deras uttalande om filmningen, youtube-publiceringen och den efterföljande […]

 88. Beelzebjörn

  @Leo:
  Jag har redan gjort min ståndpunkt rätt klar, tror jag. Jag förstår vad du säger, men jag håller inte med dig, av skäl som redan bör vara rätt klara, här och i PP-forum och på min blogg.

  MEN…

  Nu ligger killen ute. Fair enough. Inte mycket att göra åt saken, vad man än anser.

  Nu återstår att avgöra vilka riktlinjer som ska finnas för YouTubekanalen i sådana här fall. Det är bra om killarna har något i ryggen nästa gång, för det sista jag vill med den här diskussionen är att Daniel Nyström, Snild eller någon annan som skött publiceringen ska känna sig utpekad.

  Det finns ett förslag i PP-forum. Fler synpunkter?

  Beelzebjörns senaste bloggpost: Valfusk: transparensen vs integriteten

 89. Rick

  Gröna av avundsjuka är de. De har fanimej ingen trovärdighet kvar. Man ska inte behöva svara på sådana billiga dumma påhitt.

 90. Leo

  @Beelzebjörn
  Jag vet var du står redan, men jag tycker att dina och alla andra som gör detta till en integritetsfråga har minst sagt luddiga argument.

  Att diskussionen förs är dock positivt, och om vissa pirater känner att det är fel är ju det ett problem oavsett vem som nu har rätt i sak…om det nu finns rätt och fel här.

  Men det är några punkter jag skulle vilja förstå där jag hittills inte sett någon vettig förklaring från de som förespråkar att man borde suddat ut valförrättarens ansikte:

  1) Vad är nyttan, då en publicering med suddat ansikte ändå inte hade lett till anonymitet?

  Vad tror ni hade hänt om ansiktet suddats ut? Jag tror att vi snabbt hade haft trådar på diverse forum där man hade börjat spekulera och leta reda på personens identitet, och du skulle mycket snabbt ha både bild och namn publicerad.

  2) På vilket sätt kränkte filmen valförrättarens personliga integritet?

  Var det något i filmen som framgick om honom som person som var kränkande?

  3) Om jag nu vill veta om denna valförrättare fortsätter i sin tjänst efter detta agerande och om han innehar andra uppgifter som t.ex. rösträknare, borde inte jag ha rätt att kolla upp detta?

  Skall verkligen myndighetsutövare i tjänst verka i anonymitet för att skydda dem från att bli generade av att göra grova fel…på bekostnad av möjligheten att extra noga kunna granska just de som bevisligen inte är kapabla till att sköta det ansvar de åtagit sig å medborgarnas räkning?
  Skall vi istället misstänkliggöra samtliga valförrättare, som de allra flesta gör ett bra jobb?

 91. Beelzebjörn

  @Leo:
  Allt det här har sagts ett par dussin gånger. Du får inte dem som ‘gör’ detta till en integritetsfråga att se det som något annat genom att ilsket hävda att det var rätt. Inte mig heller.

  Däremot finns förslag uppe på PP-forum om riktlinjer att hänvisa till. Tyck något om det.

  Konstruktivare så.

  Beelzebjörns senaste bloggpost: Hall of Fame

 92. Leo

  Vill bara klargöra att ovanstående kommentarer inte är från mig.

  Tydligen finns det fler som heter Leo 🙂

  Leos senaste bloggpost: Henrik Alexandersson blir piratpartist

 93. Elias.L

  Rick jag skulle gärna se ett samarbeta med
  Miljöpartiet till nästa Val 2010, dom är nu
  alltför okunniga inom data och nätet även om dom
  kopierat våra åsikter nu på senare 🙂

 94. Elias.L

  Möjlig IDE skulle vara att PP blev en
  undergren till MP på villkoren att där dom fans
  måste dom alltid ha minst med en person från oss vare sig det är EU eller riksdagen.

  krav två är att dom inte uttalar sig i våra frågor mot oss.

  MP/Pirat någon,,

 95. Anders Forsman

  @Elias.L – Tror du på detta själv?

 96. Elias.L

  Ja det skulle vara en bra ide tycker jag.

 97. Meldanya

  […] val? (så tolkar jag det iaf) Jag tycker att dessa miljöpartister har helt fel i sina resonemang. Rick sammanfattar bra varför jag tycker det är bra gjort (lång men läsvärd post) […]

 98. Mikke

  Elias, PP består av människor ifrån hela det politiska fältet. Hälften vill ha mer kärnkraft och hälften inte. Vi har valt att lägga såna frågor åt sidan. Vi kan inte bli en undergrupp till MP. DOCK kan MP bli en undergrupp till PP om de lägger miljöfrågorna åt sidan! 🙂 / Mikke

 99. Elias.L

  Skulle det där vara roligt ? NEJ

  Piratpartiet är redan både vänster och praktiskt miljö anpassat:

  1. Nerladdning av musik sparar både olja och materiell.

  2. Fri kunskap och gratis utbildning är inte kapitalistiskt utan tvärtom.

  3. När medborgarna får makt översina liv
  får staten mindre makt och klassklyftorna minskar.

 100. Elias.L

  INTE för att vara elak Mikke men du kan var lite efter i tiden.

  redan innan piratpartiet skapades kom jag med idéen till ett pirat/dator parti och blev utskrattad
  men vad har vi nu ?

 101. Mikke

  Elias, PP är inte vänster. Eller höger för den delen heller. Du sitter fast i ett gammalt tänk som inte fungerar på PP.

  Mp sätter miljön före integriteten. Det gör inte PP. Om du lägger undan dina miljöaspekter och istället sätter våra frågor först på agendan så är du på rätt spår. Vi tänker inte kompromissa om våra frågor. Om vi kompromissar så är vi inte bättre än sittande regering eller opposition.

  Jag frågade en miljöpartist att om de fick erbjudandet av socialdemokraterna, i regeringsläge, att lägga ner kärnkraften om FRAlagen fick vara kvar eller att behålla kärnkraften men riva upp FRAlagen. Svaret blev “självklart för honom” att lägga ner kärnkraften.

  PP skulle välja tvärtom.

  Det går en tydlig skiljelinje i prioriteringen av kärnfrågorna mellan PP och MP.
  Det är mycket fult av dej att försöka dölja det. / Mikke

 102. Elias.L

  “Mp sätter miljön före integriteten. Det gör inte PP. Om du lägger undan dina miljöaspekter och istället sätter våra frågor först på agendan så är du på rätt spår. Vi tänker inte kompromissa om våra frågor. Om vi kompromissar så är vi inte bättre än sittande regering eller opposition.”

  Håller med dig här, helt rätt.

  “Jag frågade en miljöpartist att om de fick erbjudandet av socialdemokraterna, i regeringsläge, att lägga ner kärnkraften om FRAlagen fick vara kvar eller att behålla kärnkraften men riva upp FRAlagen. Svaret blev “självklart för honom” att lägga ner kärnkraften.”

  Ja det var besvärande att dom inte fattar något i den frågan.

  Ja håller med om att FRA frågan är viktigare.

  men enligt min ide skulle inte vi vara skyldiga att kompromissa !

 103. Elias.L

  Skulle vilja prata med dig på skype eller något mikke, om du vill.

  MSN ?

 104. Elias.L

  Ville bara informera att jag inte är medlem i MP
  och EJ kommer rösta på dom.

  Men ser ett framtida samarbeta som en bra sak.

 105. Anders Forsman

  @Elias.L – Jag tycker du ska dra igång en tråd i forumet istället för att babbla sönder Ricks blogg med ditt dravel. Var sak tar sin tid.

 106. Elias.L

  Knappast dravel men du har en poäng.

 107. Mikke

  Elias, efter valet. tills dess är det 150% valarbete.

 108. Jonas

  En sak måste folk komma ihåg, det är ingen miljöbesparing att inte trycka cd-skivor. En sökning på google kostar bara det flera g koldioxid. En nerladdning kostar också mycket koldioxid. Tror till och med att frakt ett (1) äpple från brazilien är mer miljöfarligt än att tillverka en cd-skiva. Så kom inte med miljöpåståenden ni inte har en aning om.. Nu skall jag titta på End Game 🙂

 109. Elias.L

  Men du glömmer lastbilarna, affärer anställda som åker bil, materiell, fabriken, reklamen,
  …….

 110. Anders Wallner: ska politiska partier granska makten?

  […] hakade Tomas Melin, Johan Hellström och Maria Ferm med flera på och någon slags MP vs PP-debatt bröt ut om huruvida det är integritetskränkande eller inte att lägga ut en film med en […]

 111. Ett övertramp // Skivad lime

  […] videon filmades i smyg, och publicerades på youtube helt oredigerad med klart synliga ansikten. Rick Falkvinge kommenterar det hela med att det är en myndighetsutövare som filmas i tjänsten. Det håller jag […]

Comments are closed.

arrow