Tungan i rätt mun om Stockholmsprogrammet!

Jag vill mana alla till att hålla tungan i rätt mun om Stockhoolmsprogrammet. Det gäller att argumentera sådant  som man faktiskt har belägg för i progamtexten — att komma med ett enda påstående som inte går att substantiera sänker vår trovärdighet i ett läge där vi helt enkelt inte har råd med det.

Till exempel har jag läst Stockholmsprogrammet relativt noggrant, och misslyckats — jag repeterar, misslyckats — med att hitta referenser till det mesta i Hax’ originalpostning som jag också citerade innan jag själv läst dokumentet.

Det drar naturligtvis helt onödig eld.

Å andra sidan har jag nu kommit under eld från Justitieminister Ask för att påstå saker som, hävdar hon, inte finns i programmet. Jag påstår att man nu börjar kalla ren samhällsdebatt (förmodligen regeringskritisk) för terroristhandlingar (“terroristprat”, “terroristpropaganda”), och att mer övervakning ska införas, att den ska bli effektivare, och att tekniska verktyg ska användas av operativa övervakande myndigheter för att övervaka internet i syfte att förneka sådana debattörer tillträde till en diskussionsplattform. Ask påstår att det inte finns något sådant över huvud taget i Stockholmsprogrammet.

Därför citerar jag direkt ur punkten 4.3.2 på sidan 24 i programmet (läs själva):

Utnyttjandet av Internet för terrorismändamål måste övervakas mer intensivt, bland annat genom att förstärka de övervakande myndigheternas operativa kapacitet. Lämpliga tekniska verktyg måste finnas till hands och samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn behöver ökas. Målet är att minska spridningen av terroristpropaganda […]

Här har vi saker som skulle kunna vara FRA (“samarbetet mellan offentliga och privata sektorn behöver ökas”, “lämpliga tekniska verktyg måste finnas till hands”, “förstärka de övervakande myndigheternas operativa kapacitet”) eller skulle kunna vara helt nya funktioner i befintliga myndigheter eller helt nya myndigheter. Även om de tre meningarna beskriver FRA-lagen väldigt väl, så tror jag inte att det är den som funnits i åtanke, eftersom dokumentet författats på europeisk nivå. Jag tror i stället att det är en yttring av en allmän övervakningspopulistisk politik som förs där medborgarna antas vara statens potentiella fiender.

Denna passage har mycket stora likheter med en passage som kommer från EUs så kallade Framtidsgrupps rapport som i stora delar ligger till grund för kommissionens förslag till Stockholmsprogram, sidan 24-25 (läs själva), min fetstil:

58. The Internet is increasingly misused by terrorists in various ways […]. Checking the Internet is therefore a paramount task. The Group therefore considers that further reflection on possible measures directed against terrorist use of the Internet is indispensable.

(Min kommentar: en infrastruktur för kommunikation kan inte missbrukas. Det är bara kommunikation. Den enda som är rädd för kommunikation är den som insisterar på att ha monopol på vad som får sägas.)

60. The Group therefore recommends further developing the Media Communication Strategy in the following ways: […] inter alia, making it very clear that terrorist speech leads to further aggression and that terrorist propaganda is not covered by the freedom of speech

Kopplingen till det som faktiskt kom med i kommissionens förslag till Stockholmsprogram, som är daterat den 10 juni 2009 och som jag citerat ovan, är mycket tydlig. Det handlar om att strypa och övervaka Internet för att hindra sådan kommunikation som anses vara — i sig — terroristhandlingar. Ty annars skulle det inte gå att politiskt motivera att dra in dess yttrande- och åsiktsfrihet.

Vi har tidigare inte haft begreppet “samhällshotande medborgarkommunikation” i Europa.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. E-mannen

  En pudel(typ) som inte skulle behövas. Alla frågade sig vart HAX hade hämtat sin “information” men svaren var mycket mycket få.

  Och att börja gräva i Future-groups papper från förra året är ju bara kass när det bara var utkast.
  Det enda dokumentet (än så länge) som är intressant är det från 2009-06-10 som du länkar ovanför. Allt annat är bara GAMMALT dravel och ska därför inte behöva diskuteras.

  Pinsamt pinsamt! Särskilt som att det pratats om att det är färdigskrikt nu.. .

 2. Mr President

  Är du medveten om att frasen är “tungan rätt i mun”?
  “Tungan i rätt mun” ger en helt annan innebörd, något mer komisk, och kan säkert passa i ett annat sammanhang.

 3. Markus "LAKE" Berglund

  Bara det faktum att folket i framtidsgruppen har tyckt att de idiotiska förslagen har varit tillräckligt viktiga för att skriva ner och dokumentera, gör mig synnerligen orolig.

  Beatrice Ask sa ju själv i Aktuellt igår att “djävulen sitter i detaljerna” i Stockholmsprogrammet. Och om vi inte bevaka det jäkligt noga kanske vi inte upptäcker eventuella idiotiska förslag som är kvar, fast i omskriven form, eller inbakade i andra delar.

  Det var därför jag deltog i maifestaitionen i Humlegråden igår:
  Lugn och trevlig demonstration mot Stockholmsprogrammet

  Kul att se att engangemanget finns, trots hård konkurrens med semestertider och bra badväder…

 4. Elias.L

  Spelar ingen roll, ask kan man vi INTE lita po iaf,
  oavsett vad som gäller.

 5. Hans J

  Några kommentarer om stockholmsprogrammet och rapporteringen kring detta:

  Aktuelltsändningen 2009-07-15 i SVT-play

  Beatrice Ask säger 4:18 in i reportaget:
  “mycket av det som sägs i debatten handlar om att man rycker citat ur enstaka rapporter som inte är någonting som ministrar har beslutats om eller kommer att vara med i diskussionen här”

  senare 5:12 in i reportaget säger hon:
  “Det mesta tycker jag ändå drar åt samma håll och sedan sitter djävulen i detaljerna”

  OM nu “djävulen nu sitter i detaljerna” så MÅSTE VI fokusera på dessa!. “Enstaka citat” “ryckta eller annat” är då mycket viktiga !

  Senare 8:11 in i samma sändning säger kriminalkommisarie Greger Kasselborg hos stockholmspolisen:
  “Polisen har inte varken resurser eller intresse av att övervaka oskyldiga personer”

  Oskyldiga personer övervakas som Rick Falkvinge också sa redan. Vad är annars alla kameror till för – I taxibilar, i tunnelbanan, på vägar. Det är oskyldiga personer som “övervakas” för att, som det heter, förebygga brott. FRA börjar strax “legalt” att övervaka ALLAS telekommunikationer över gränserna! (Någonting som enligt vissa delvis görs redan.) Det står i underlaget till Stockholmsprogrammet från kommissionen om “förebyggande” av terrorism och andra brott och det handlar då om ännu oskyldiga personer. De har ju ‘de facto’ ännu inte gjort någonting brottsligt! Man kan inte ha “övervakar inte oskyldiga personer” och “förebyggande” i samma mening!

  Stockholmsprogrammet handlar också om att avsätta större resurser för utvecklig av metoder och verksamhet. Det talas om forskningsverksamhet. Man vill ha mycket snabb implementation av metoder genom fördjupat samarbete mellan privata företag och myndigheter. Vi kan då snart befinna oss i ett helt annat läge än det som råder i skrivande stund då vi redan har massor av kameror överallt i vår vardag och då FRA, tull och flygbolag redan massövervakar vår kommunikation och våra rörelser.

  Johan Linander säger senare i samma reportage att “det finns länder inom EU som inte har riktigt samma syn på integritet och rättssäkerhet som vi har i Sverige. Vi behöver inte gå längre än till Storbritannien där man har oerhört mycket övervakningskameror, mycket mer än vad vi någonsin skulle kunna tänka oss i Sverige. Linander medger vidare att det absolut finns en risk att man går för långt i den “effektivare terroristbekämpning och en effektivare bekämpning av IT-brottslighet” som kommissionen pratar om.

  Detta kan vara väl värt att notera då Lissabonfördraget tar bort vår VETO-rätt mot tvingande beslut från EU på dessa områden !

  Risk för godtycklighet:
  “Kampen mot barnpornografi på internet förutsätter ett nära samarbete med den privata sektorn för att identifiera och stänga ner eller blockera tillträdet till webbplatser som innehåller barnpornografiskt material, utan att frångå relevanta förfaranden.”

  Vi har sett vad detta lett till när oskyldiga webbplatser blockerats och kritiska röster redan tystats !

  Det står i programmet:
  “De resurser som är tillgängliga för forskning och teknisk utveckling måste användas på ett sätt som till fullo motsvarar användarnas förväntningar. På sikt kunde det också bli aktuellt att inrätta en särskild fond för den inre säkerheten.” Det “informella nätverket” ESRIF verkar inte heller direkt vara ägnat demokratisk insyn. Det får ju inte bli så att privata företags vinstintresse styr nivån på övervakningen.

  Det talas på flera ställen om att “sätta medborgarna i centrum” och om “respekt för privatliv” men ingenstans definieras vad man menar med dessa saker. “Respekt för privatliv” synes exempelvis inte innefatta förbud mot teleavlyssning av oskyldiga. Ingenting står heller om närliggande frågor som underättelseorganens (som FRAs) informationsbyte med andra underrättelsetjänster. NSA (National Security Administration) i USA överför ALDRIG rådata till andra länder. Ska då europeiska tjänster i något läge då förse amerikanska myndigheter med obearbetade data?

  Fortsatt vaksamhet är påkallad och utan Piratpartiets fokusering på integritetsfrågor mm så hade framtidsutkastet i än större utsträckning kunnat stå som modell för Stockholmspaketet.

  Tack Gode Gud (eller det svenska folket) för att vi fått Christian Engström på plats i Bryssel !

  Piratpartiets verksamhet, tillsammans med andra krafter, har redan börjat ge synlig effekt !

 6. Calandrella

  Nja, kommunikationskanaler kan väl missbrukas? Om någon hotar någon annan via telefon är det IMO ett missbruk av telefoner/kommunikation.

 7. Bengt

  Jag tycker att annonser i dagspress också ska förbjudas eftersom de kan vara hemliga meddelanden för att aktivera en terroristcell. 😉

 8. Skoagholm

  Detta med det ökande terroristhotet är inget att göra sig lustig över.

  Jag råkar veta att allt fler terrororister, samt personer med terroristsympatier, samt personer med fallenhet för att glida över till terroristernas sida, i allt ökande grad (1) äter bröd (2) dricker vatten (3) besöker Starbucks.

  Därför är det av yttersta vikt att inga medel sparas på att kontrollera samtliga individer som direkt ,eller indirekt, befattar sig med ovanstående (samt liknande) verksamheter, för att på så vis skydda det ciliserade samhället.

 9. Elias.L

  Du skämtar ?

 10. Hans J

  @Calandrella:

  Om kommunikationskanaler kan missbrukas så kan också “tankefel” föreligga…

  Det är inte själva “kanalen” som missbrukas. Bruket av en personlig kommunikation angår ingen annan än deltagarna. Ska någon beivran ske så får den i så fall ske i ändpunkterna annars så får vi snart ett krypteringsförbud eller förordningar om att kryptonycklar måste förvaras av staten alltså i vårt fall av FRA.

  Ett hot uppstår i det ögonblick det uppfattas av mottagaren som ett sådant. Missbruk av brev ligger annars nära. Någon kan försöka framföra hot per brev. Är det ett hot innan mottagaren läst det?

  Är vi inte försiktiga med heligheten och okränkbarheten i överföringen av förtroliga meddelanden så behöver vi annars snart inte bekymra oss om saken mer.

  IMO

 11. Anders Andersson

  Den juridiska synen på yttrandefrihet skiljer sig rätt mycket mellan Sverige och andra länder. Hos oss (och i viss mån i Finland, tror jag) särbehandlas tryck- och yttrandefrihetsbrotten i flera avseenden. Dels gäller ensamansvar (endast en fysisk person kan dömas för ett sådant brott), varvid eventuella “medhjälpare” är befriade från ansvar och rentav garanteras anonymitet med få undantag, dels får ingen myndighet ingripa mot skyddade yttranden i förebyggande syfte genom granskning av manuskript eller hindrande av kommunikation.

  I flertalet andra länder är det annorlunda; där behandlas brott i tal och skrift som vilka brott som helst, och man kan åtalas för medhjälp eller förberedelse till olagliga yttranden. I exempelvis Tyskland kan tullen konfiskera importerade böcker som tjänstemännen bedömer har ett “författningsstridigt” innehåll.

  Avgränsningen i Svergie är dock rätt snäv, sålunda är det endast tryckta skrifter, tekniska upptagningar och vissa radioprogram (även television) som omfattas av grundlagsskyddet. Yttranden i en möteslokal omfattas däremot inte; sålunda blev en doktorand vid Umeå universitet för flera år sedan dömd för “medhjälp till hets mot folkgrupp” eftersom hon ordnat lokal och bjudit in en nynazist att hålla föredrag (föreläsaren själv dömdes samtidigt för huvudbrottet “hets mot folkgrupp”).

  Vad jag vill säga att vår särbehandling av “brottsliga yttranden” inte alls existerar i resten av världen. Att förebygga rasistiska uttalanden är i Tyskland och Frankrike lika naturligt som att förebygga bankrån; i princip är alla medel tillåtna.

  Därför är det inte så konstigt att dessa för oss främmande resonemang kommer till uttryck i EU-dokument, där Sverige inte ensamt har fått föra pennan. Vi såg ett exempel på det häromåret, när man fattade beslut om förbud mot förnekelse av Förintelsen, och Sverige fick nöja sig med att hävda att vi redan har ett sådant förbud i och med bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Det återstår att se hur långt den paragrafen räcker, när någon historerevisionist låter trycka den tyska upplagan av sin bok i Sverige och tyska åklagare förväntar sig att vi stänger tryckeriet…

  Jag tror därför inte att vi kommer särskilt långt internationellt med att peka på våra svenska grundlagar som något slags allmängiltigt rättesnöre. Vi bör i stället visa på de konkreta skillnaderna mellan ord och handling, att en uppmaning till våld aldrig kan jämställas med våldshandlingen i sig, och att varje granskning av ett yttrande innan det offentliggörs i sig innebär en kränkning av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är en grannlaga pedagogisk uppgift.

 12. venaja

  Ville bara tipsa om denna länken ifall någon missat: http://blog.thc.org/index.php?/archives/4-The-Risk-of-ePassports-and-RFID.html

 13. Marcus

  Kul att se att det börjas bloggas ordentligt igen här.

  IPRED2 om något gör mig rädd som det är. Man ska kunna respektera rättsväsendet, inte behöva vara rädd för det. 🙁 Det tillsammans med stockholmprogrammet blir ju helt sjukt.

 14. Oscar Swartz

  Jag själv valde att uppmärksamma saker på mitt specialområde, nätet, och hittade ju bl.a. en sak som jag blev förbluffad över: Kommissionen vill att man skall kunna dra tillbaks hela serier av IP-adresser. Min postning. Jag hörde efter med paf, Patrik Fältström, som blev paff. Trots att han ju är i Bryssel en hel del hade han aldrig hört talas om ett sådant förslag som nu plötsligt dyker upp här.

  Vi måste alltså ligga på och lyfta sådant som finns där. Hax postning är ju mer en samlad bild av vad som är på G, allt det där andra finns på olika nivåer och kommer kanske att kunna lyftas in i Stockholmsprogrammet. Men med tanke på Asks eget tummande på sanningar, vilket jag redogör för i min postning, kan man väl säga att hon kastar sten i glashus, som det ju brukar heta.

  Själv brukar jag dock gräva i detaljer i dokument.

 15. Bengt

  @Hans J
  Krypteringsförbud vore sannerligen en värdig avslutning på “det stora skämtet” som vi nu ser. 😀
  Hur hanterar man att ett meddelande kan bära på ett dolt icke synligt meddelande?
  Alltså skulle ett krypteringsförbud bara tyda på teknisk okunnighet.

  Ska det finnas ett förbud mot att skicka “vitt brus” till bekanta? 😉 Vem bedömer att det finns ett meddelande i det som skickas?

  Eller så kanske jag vill skicka meddelanden som ser ut som 10GB automatgenererad “nonsens poesi”. 😀

 16. Anders Andersson

  Jag instämmer med Hans J. Missbruk av telefon är när man dänger telefonluren i huvudet på någon, och missbruk av telefonnätet är när man skickar elstötar genom det för att slå ut den lokala telefonstationen, inte att framföra ett budskap som någon ogillar (och nej, det är strängt taget inte heller “missbruk av motorfordon” att inom ramen för gällande trafikregler transportera stöldgods från en ort till en annan med egen bil).

  Alternativt skulle alla olagliga yttranden kunna ses som “matmissbruk”. Den som inte får något att äta slutar efter några veckor också att prata… Att släcka törsten under en rasistisk föreläsning, är det “missbruk av ett glas vatten”?

 17. Robin

  Jag har egentligen inget emot att man försöker bekämpa så kallad “terroristpropaganda”, men då ska man ju klart och tydligt definiera vad det är. Och givetvis skulle det bero på exakt VAD det är de anser att det är. Det finns ju andra inskränkningar i yttrandefriheten, t.ex. hets mot folkgrupp.

  Fast att bara löst prata om terroristpropaganda lämnar ju bordet öppet för olika tolkningar i framtiden.

 18. Robin

  Och att övervaka allt för att få tag i terroristpropagandan är ju inte bra, såklart. Jag syftade bara på den luddiga definitionen.

 19. Hans J

  @Bengt:

  Jag läste någonstans om att man i Tyskland redan “scramblar” bakgrundsbruset (eller om det var ett försök) i mobiltelefonuppkopplingar för att just hindra överföring av krypterad information där.

  Verkligheten överträffar ofta dikten!

 20. E-mannen

  @skoagholm: Din post om Terrorister som dricker starbucks fick mig att tänka på denna 🙂
  http://www.theonion.com/content/news/after_5_years_in_u_s_terrorist

  @Oscar Swartz: Problemet blev väl att HAX post ledde till en lavinartad “VI MÅSTE SÄGA IFRÅN Å DEMONSTRERA!!”-reaktion. Och många (inte ens jag som visst fått smeknamnet Ior av vissa) pallade stå emot trycket fullt ut.
  Även om man försökte med “Eh? VAD är det vi ska demonstrera om? Vad är källorna för det?”

  Jag hoppas vi alla lär något av detta. En lärdom torde vara att källkritik är bra (även om HAX är källan).

 21. Bengt

  @Hans J

  <Fniss>
  Ja, vi får se hur långt det går.

 22. farmorgun

  @e-mannen: Hax har varit med alldeles för länge för att bara avfärdas. Han vet att förarbeten som t ex Framtidsgruppens rapport kommer till användning när övervakningsivrarna sedan längre fram ska tolka det mera slätstrukna program som kommit allmänheten till del. Men självklart är det viktigt att ha hittat de punkter i programmet där djävulen ser ut att ha slagit ner sina bopålar.

 23. Bengt

  Ingen som reflekterar över hur fantastiska övervakningskameror är(?) som vi fick “lära oss” 15/7 18.00 SVT2 i “fakta”dokumentären. Givetvis följdes den INTE av någon diskussion utan innehållet fick stå helt oemotsagt.

  Del 2 verkar gå 22/7 18.00 SVT2.

 24. Hans J

  När man kommer hem från en semesterresa så händer det väl många att de får en försynt fråga från den hedervärde tulltjänstemannen om var man har varit?

  Jag tror ju i varje fall att den som begär politisk asyl här i landet får frågan om var han eller hon kommer ifrån. Det kan ju rent hypotetiskt röra sig om någon som gärna vill stanna i Sverige av ekonomiska skäl och att just det land där personen kommer från inte direkt klassas som ett land varifrån man får asyl i Sverige. Frestelsen kan då vara stor att kanske tänja lite på “gränserna”. Kanske påstår man att man kommer från grannlandet om vilket man hört och förstår att chanserna att få politisk asyl från är så mycket större.

  Verkligheten är att detta inträffar i en hel del fall. Någon som exempelvis kommer från Sudan kanske säger att de kommer från Somalia eller omvänt. Gränspolisen eller Migrationsverket har ofta mycket små möjligheter att avslöja “den något friserade historien”. Ändå är det sådant som just Stockholmsprogrammet i en förlängning ska syssla med.

  Stockholmsprogrammet nämner i stycket 4.1.3. Införande av nödvändiga tekniska verktyg:

  “Forskningsinsatserna behöver vara anpassade efter användarnas faktiska behov och
  understödjas av offentlig-privata partnerskap, vilket framgår av erfarenheterna från det arbete
  som utförs av Esrif”
  .

  Kanske tänkte man på möjligheter att hjälpa vår “flykting” att komma ihåg var han kom ifrån. 60 minutes” om tankeläsning.

  Kanske behöver jag i framtiden inte få frågan om var jag varit. Eller vad jag gjort där eller med vem…

  Stockholmsprogrammet ska gälla i FEM ÅR.
  Låt oss alla hjälpas åt att jaga efter djävulen i detaljerna! Jag vill inte att vi missar något…

 25. Putte

  Till och med grupper som Rädda Barnen kritiserar Australiens planer på massiv nätcensur:

  http://www.theregister.co.uk/2009/07/16/aussie_firewall_childrens_charities/

  Ett litet bakslag för de totalitära krafterna.

 26. Rick

  Bravo, Rick. Och igen hamnar vi i ett läge där de fullt Internet-okunniga vågar uttala sig om saker och ting. Man stoppar inte terrorism genom att hindra terrorister från att kommunicera på nätet – man bara driver dom till att hitta nya kommunikationssätt. Man bekämpar terrorister genom att argumentera och diskutera med dom.

  Keep up the great work. De är bara du och ett fåtal andra som bevakar våra friheter och vi tackar dig för det.

 27. Lennart

  Att klubba igenom Ipred lagen var den största politiska skandal jag varit med om i mitt 60-åriga liv. Utan motstycke. Att nätmedborgarna sedan snällt skall trippa omkring med mössan i handen och … Nä! det passar inte . Det är bara att skjuta med allt som finns .. massiva bredsidor! I nuvarande läge kan ingen göra bort sig. Endast underlåtenhet att inte alls göra något är fel.

 28. Putte

  Mer:

  UK Poll: Brits don’t think musicians should be paid

  http://www.theregister.co.uk/2009/07/16/online_royalties_no/

 29. Fiket · Das Stockholmer Programm

  […] Und weil andere dies schon ausführlicher beleuchtet haben, hier nur noch ein paar Links zum weiterlesen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 […]

 30. Joel

  ..making it very clear that terrorist speech leads to further aggression…

  Läste Karin Boye’s -Kallocain- för ett tag sedan, minns en passage som gjorde intryck. Ngt om att individer inte kan äga sin tankar, för tankar leder till tal och tal leder till handling, som påverkar alla. Jag tycker att det påminner lite om tankesättet i ovanstående bit av Stockholmsprogrammet. Någon som har tillgång till boken kanske kan kolla upp det? Tror det är i början av boken.

 31. Felix

  Och vad kommer det att stå i nästa idiot-direktiv från EU?

  “If a citizen is under the suspicion of holding a terrorist thought, he no longer possess any human rights.”

 32. JonasN

  Internet misused???

  Varför säger de inte samma sak om annan infrastruktur?
  Att våra vägar, telefoner och faxar felanvänds och därför måste övervakas? Man kan faktiskt förmedla terroristprat på olika sätt.

  Om de verkligen vill minska terroristprat i Europa får vi väl stänga ner alla skumma källarmoskéer.
  (Se Undercover mosque och läs rosengårdsrapporten.

 33. Aiue

  Hans J: Nåja, vad gäller syftet med kamerorna i taxibilarna kan jag med säkerhet säga att det inte handlar om någon massövervakning i alla fall. Taxirån var väldigt mycket vanligare innan det kom kameror i bilarna, och det krävs ju dessutom väldigt mycket om och men för att bilderna över huvud taget ska få plockas fram. (Vad jag vet raderas de dessutom automatiskt efter relativt kort tid.)

 34. Hans J

  @Aiue:

  “Massövervakning” – Nja, i taxifallet så är det alla som stiger in i taxin i varje fall? Sedan kan de bilder som tas kombineras med bilderna från alla andra kameror som finns utplacerade, på ICA, på bensinstationen, på centralstationen…

  Syftet med kamerorna i taxibilarna är att fotografera alla “oskyldiga” som stiger in i en taxi. Även en rånare är – i det ögonblick fotot tas – “fortfarande” oskyldig.

  Jag blir glad att du skriver om syftet utan att hävda att syftet egentligen har med huruvida det är massövervakning eller inte.

  Jag vet i likhet med dig heller inte om bilderna raderas eller inte (jag tror också att de raderas). Detta kan en framtida regim ändra på ett ögonblick. De kanske vill ha alla bilder överförda till “det nationella registret” för att kunna söka efter terrorister i en framtid (några år?). Kanske överförs de till det europeiska Europol som ett led i bekämpning av illegal invandring.

  Ändamålsglidning har vi sett förut i historien. Det är ändå massövervakning även om massan i fallet “en taxibil” inte är överväldigande.

  Om vi accepterar kamerorna i taxibilar (vem vill ha rånade taxichafförer?) så kanske vi kan acceptera kameror på ICA (vem vill betala mer för att några snattar?) så kanske vi kan acceptera kameror på banken (nu får han väl ge sig, övervakning på banken är ju självklar?) så kanske vi kan acceptera kameror på Arlanda (Nä nu.. vem vill ha med en terrorist på planet?) så kanske vi kan acceptera kameror på bussen (tänk på alla alkisar usch?) portingången?, skolorna?

  De små stegens tyranni leder oss ofelbart till, voila, ett “storebrorssamhälle”!

  Kruxet är när ska vi säga – STOPP – Hit men inte längre! Vad är acceptabelt? En och en är de flesta av dessa åtgärder kanske acceptabla några kanske rent av önskvärda men finns det en gräns? Var ligger den?

  Jag vill helst inte att min telefon avlyssnas varje sig det är av en person eller av datorer med automatisk igenkänning av ordet “bomb” eller liknande. Jag vill inte ens att kablarna är framdragna till en myndighet för att sådan övervakning “omärkligt” ska ens kunna slås på. Det känns helt enkelt obehagligt!

  Problemet med taxirån ligger inte i att det saknas kameror i taxibilarna. Problemet ligger i samhället i stort. Vi bryr oss inte om varandra. Hur ska vi återfå den omsorgen?

  För mig duger det inte med att säga att vi inte behöver bry oss om varandra – Vi har ju kameror i taxibilarna.

 35. Aiue

  Nja, massövervakning vet jag inte om jag kan hålla med om att det är. Är det massövervakning när det sitter kameror inne på ett industriområde, tex? 😉

  Sen ska man väl kanske vara lite försiktig med hur långt man vill gå med att “det kan användas till annat”, även en penna kan utgöra ett mordvapen – ska vi förbjuda pennor?

  Sen är ju frågan dessutom vad syftet med kameran är också, det är lite skillnad på att förhindra (ja, förhindra, kamerorna fungerar främst i avskräckande syfte) ett rån mot för att förhindra ett snatteri.

  I likhet med mig? Mja, jag VET att bilderna raderas, jag vet bara inte hur lång tid det tar, men relativt kort tid tar det i alla fall. (Tror dock senaste uppsättningen bilder kan sparas om larmknappen tryckts in.)

  Eh, dags att försöka sova igen istället för att kasta ur mig löst sammanhängande argument jag egentligen är för trött för att formulera ordentligt. :p

 36. Spöken som finns « Nemokrati

  […]   Piratpartisten – Because YOU are a terrorist, HAX1,   HAX2,   HAX3,    HAX4,   Falkvinge PP,   Alliansfritt Sverige – Detta är Stockholmsprogrammet,  Esbatis kommentarer,  Jakob […]

 37. jardenberg kommenterar – 2009-07-17 — jardenberg unedited

  […] Tungan i rätt mun om Stockholmsprogrammet! […]

 38. Mor i utlandet

  Du är just att du förstås mig har är tyst lugnt bara fåglar sjunger.

 39. E

  Hax svarar var han funnit sina källor/uppgifter om stockholmsprogrammet här:

  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/07/stockholmsprogrammets-kallor-del-1.html

  Här nedan följer en kopia av Hax text som även finns i länken ovan. Ja vad säger du nu Rick Falkvinge?

  2009-07-16
  Stockholmsprogrammets källor, del 1
  Jag har fått lite frågor om var man hittar information om de saker jag tagit upp om EU:s Stockholmsprogram. Programmet i sig är ett ramdokument som skall rymma många saker. Bland annat har EU:s framtidsgrupp diskuterat vad man vill fylla det med.

  Ett av framtidsgruppens dokument hittar du här (pdf). Om framtidgsgruppens betydelse skriver den själv “The findings and recommendations of the Future Group are meant to be an important contribution and a source of inspiration for the European Commission’s proposal for the next multi-annual programme in the field of Justice and Home Affairs.”

  Man skall även komma ihåg att den svenska justitieministern, Beatrice Ask, ingått i framtidsgruppen – och nu leder arbetet med Stockholmsprogrammet.

  Och Asks övriga kollegor i framtidsgruppen finns också med i arbetet med Stockholmsprogrammet.

  Så vist är framtidsgruppen viktig, även om politikerna av taktiska skäl försöker tona ner dess betydelse.

  Några axplock ur framtidsgruppens rapport…

  På sidan 3 skriver man att man ämnar “ensuring the best possible flow of data within European-wide information networks”. Med “information networks” menas i detta sammanhang ordningsmakternas och underrättelseorganens informationsnätverk. Vilket övrigt stämmer väl överens med EU:s konvergensprincip.

  I punkt 5 talas om “exchanging knowledge and integrating police file management and security technologies”. I den aktuella kontexten lär detta avse att olika EU-länders olika polisära register och tekniska utrustning skall integreras.

  I punkt 7 talas bland annat om automatiserad överföring av data genom Europol.

  I punkt 8 talas om att skapa ett OP-center för polis och tull.

  I punkt 13 dyker SitCen upp som ett exempel på “improvement of the information flow between Member States’ law enforcement authorities, Eurojust and Europol”.

  I punkt 14 talar man bland annat om kontroll av finansiella transaktioner.

  I punkt 15 talar man om operationellt samarbete med Ryssland och USA.

  I punkt 16 talar man om “exchanges of best practices between the Union’s Member States and possibly with third states concerning the legal tools for expulsion and surveillance”.

  Nästa del talar om polisiära insatser från EU i tredje land. Här funderar man också högt kring hur EU:s insatsstyrka “European Gendarmerie Force” kan användas.

  I kapitlet om flyktingar skriver man att EU:s gränsstyrka, Frontex, måste förstärkas.

  I punkt 44 får vi höra talas om planerna på en “European Union Information Management Strategy (EU IMS)”. Och i punkt 46 dyker en “European Security Tool-Pool” upp.

  Punkt 50 avslöjar att det tätare “säkerhetssamarbetet” med USA skall börja år 2014. Paketet med inrikes-, polis- och säkerhetsfrågor skall länkas till EU:s externa relationer så väl i en politisk som teknisk dimension. (Snacka om brasklapp!)

  Punkt 52 förtjänar att citeras i sin helhet “The underlying thread to a coordinated management of European migration and security issues could be the convergence principle. The aim of this idea is to bring Member States closer not only by means of standardisation when necessary but also by operational means. Common training programmes, exchange networks, solidarity mechanisms, the pooling of some equipment, simpler cooperation procedures, and of course, information exchanges are essential ways of reaching true and genuine operational cooperation between the Union’s Member States.”

  Punkt 53 börjar “The convergence principle would apply to all areas where closer relations between Member States are possible: agents, institutions, practices, equipment and legal frameworks.”

  Och detta är ändå bara uttrag ur dokumentets “executive summary”.

  Detta blir långt. Så jag skall återkomma inom kort med en del 2. Och gissningsvis även en del 3.

 40. gastlind

  E-mannen; man kan inte sluta skrika om motståndarsidan kommer med ännu befängdare förslag. Färdigskriket hade det varit om de tog sig till sans nu när Engström är i Bryssel, men… Antagligen kommer de inte ge sig förrän vi har representanter från många EU-länder i parlamentet.

 41. gastlind

  Hej Rick.
  Ytterligare ett argument att ej införa “terrorist speech” – lagstiftning:

  Den/de som ska avgöra vilken kommunikation som är tillåten eller inte kommer som FÖRSTA steg se till att ingen pratar om att avskaffa “terrorist speech” – för alla som arbetar där har ett egenintresse av att ha kvar sina jobb.

  De skulle klassa samtliga övervakningskritiska röster som terroristprat – i självbevarelsesyfte.

 42. David B

  Vill PP skrota lagar som idag gör att viss kommunikation inte faller under yttrandefrihet? Hets mot folkgrupp exempelvis, eller förtal?

  Det är kanon att ni erkänner att ni inte läst ordentligt… men läs ännu en gång kring punkt 60. Det handlar om att inte låta “terrorister” ta över kommunikationskanalen utan att säga ifrån och emot. Det handlar om att möta propagandan och förklara den felaktig.

 43. Olen ma terrorist ja ühiskonnavaenlane? « Larko peegel

  […] liit | Leave a Comment Tags: stockholmi programm, vabadus Rootsi Piraatpartei juht Rick Falkvinge tsiteerib oma blogis täpselt sama kohta Euroliidu komisjoni Stockholmi programmis (pdf)  kui ise eilses […]

 44. Marcus

  David, det står ju att Terroristpropaganda inte täcks av yttrandefriheten. Det låter inte som planer att bemöta argument, det låter som planer på att förbjuda dem.

 45. Malmöprogrammet, deltagarkulturell extravaganza. « Jacob Dexe

  […] Förlåt mig så hemskt mycket. Menade ministrar, säkerhetstjänster och övervakningskramare som råkar befinna sig inom EUs gränser och råkar ha större rätt att få sin vilja igenom än gemene medborgare. Även om många säger mycket om vad det innehåller så kanske man ska vara försiktig med att yttra detaljer man inte har belägg för. […]

 46. Namn (krävs)

  För helvete piratpartister, nu är det helt slut på folie i butikerna igen!

 47. […] om Stockholmsprogrammet hos Rick Falkvinge, Henrik Alexandersson och Farmorgun i […]

 48. Rick Falkvinge

  @David, @Marcus:

  Litauen förbjöd just yttranden som uttrycker sig positivt om homosexualitet. Ja, yttranden. Det är numera olagligt att påstå att homosexualitet kan vara bra – bara att ta orden i sin mun.

  Det här är alltså på riktigt.

  Samma sorts politiker försöker bekämpa medborgarnas nyvunna kommunikationsfrihet på Internet.

  Som Anders Mildner så tydligt påpekade — det var precis likadant när alla vägrade att trycka arbetartidningar i 1900-talets barndom. Det ansågs farligt att arbetare fick yttrandefrihet.

 49. Hans J

  Till Litauen är det från mig i Stockholm 38-39 mil.

  Till Göteborg är det längre!!! …

  Kommer vi att hinna?

 50. David B

  Rick: Men varför ska det finnas mer frihet på internet än i verkliga livet? Eller vill PP riva upp lagar om förtal och hets mot folkgrupp?

  Marcus: Såhär står det. Mina kommentarer inom parentes.

  “60. The Group therefore recommends further developing the Media Communication Strategy in the following ways:”

  (Nyckelorden här är “Media Communication Strategy”, vilket visar att det är en form av kommunikationsstrategi som ska tillämpas, likt att företag har tysta perioder innan årsredovisningar för att inte läcka information, eller att du anser det fult att svära.)

  “- Focusing on intercultural dialogue and developing a clear and convincing positive message to different communities in Europe and abroad – possibly even in non-European languages, with regard to European core values of good governance, fundamental rights and safeguarding of peace and freedom”

  (EU vill alltså få ut ett positiv budskap till olika kulturer inom och utanför EU. Detta stödjer tidigare punkt om att det handlar om en kommunikationsstrategi. Denna punkt är också VÄLDIGT VIKTIG om man ska läsa nästa punkt.)

  “and challenging the terrorist message and countering the single narrative, inter alia making it very clear that terrorist speech leads to further aggression and that terrorist propaganda is not covered by the freedom of speech”

  (Ovanstående stycke är det alla citerar som så ont. Men sätter man ihop det med stycket innan ser man ganska klart att det handlar om att man vill bemöta den kritik västvärlden får, att alla kristna ska dö, västvärlden ska dö, blah blah blah… att detta då ska mötas med ett positivt budskap och att “terrorister” inte ska ha ensamrätt på kommunikation. Vid sidan av detta ska det då poängteras att det inte är ok att häva ur sig vad som helst. Allting kan inte falla under yttrandefrihet, på samma sätt som jag inte kan ha en hatkampanj i media om att någon skulle vara pedofil, detta är förtal. Det är ingenting konstigt med detta.)

  “and making pro-active use of Internet information fora in this respect”
  (Internet ska användas som redskap för att få fram budskapet)

  OM!!! Det nu är så att ni ändå vill göra er egen märkliga tolkning. Då hör jag gärna den konspiratoriska hemska tolkningen av kapitel 5, som talar om hur viktigt det är med privatliv etc…

 51. Claeskrantz.se » Fungerar masslagring som spaningsmetod?

  […] F…, Amanda Brihed, Mitt i steget, Sidvind, Nemokrati, Badlands Hyena och Amanda Brihed, Tungan i rätt mun om Stockholmsprogrammet!, Juli 9, 2009 – Stockholmsprogrammet- Inte i vårt namn (Alliansfritt […]

 52. Putte

  Med tanke på hur ohederligt och vilseledande etablissemanget agerat kring dessa frågor är det i högsta grad befogat att vara maximalt misstänksam mot varje formulering i de offentliga dokumenten. Om man sen någon gång övertolkar något är ett mindre problem.

 53. Elias.L

  Bra citat:

  Postat av blues62

  {Alla våra politiker av idag, är hjärtlösa, egofixerade och knäsvaga. Den enda bok som dom studerat, är deras egen plånbok. Ingen karisma, ingen ideologi och tittar man dom i ögonen, så ser man att det inte finns någon hemma.}

  Tycker detta passar in i debatten…

  piratpartiet borträknande såklart XD

 54. E.

  Det här är äckligt. Deras ton och vad som sägs är ju just sånt som FÖDER terrorism. De skriver ju, svart på vitt, att de vill förbjuda människor att prata om vissa saker. Hur kan de komma undan med det? Fängelse utan att passera gå för delar av regeringen tack…

  Terror- och barnporrspökena är bara tragiska. Det är nästan så att det är läge att starta terrorpartiet. Det är så uppenbart att det inte över huvud taget har att göra med reella hot utan bara maktmissbruk.

  Politiker som är rädda för att människor kommunicerar med varandra är farliga. Bort med dem!

 55. Elias.L

  Kan inte annat ‘n att holla med dig E !

 56. scaber nestor

  Rick.
  Var inte så snabb med att ge upp.

  http://www.politikerbloggen.se/2009/07/18/22550/

 57. Anders Andersson

  Joel, jag tror du syftar på följande avsnitt i första kapitlet av Kallocain (hela boken finns hos Projekt Runeberg, eftersom Boyes upphovsrätt löpte ut den 1 januari 1992):

  Ur tankar och känslor föds ord och handlingar. Hur skulle tankar och känslor då kunna vara den enskildes ensak? Tillhör inte hela medsoldaten Staten? Vem skulle då hans tankar och känslor tillhöra, om inte Staten, de också? Hittills har det bara inte varit möjligt att kontrollera dem – men nu är alltså medlet funnet.

 58. minata

  Karin Boyes dödsår 1941.
  Public Domain: 1941+1+70 = 1 januari 2012
  När Projekt Runeberg laddade upp Kallocain
  var verket Public Domain. Lagändring senare till liv plus 70 år.
  Projekt Runeberg får ha verket tillgängligt digitalt men får inte tjäna pengar på verket.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Karin_Boye

 59. Putte

  FYI, från Sigfrids blogg:

  Belgisk domstol hävdar att Belgiska lagar gäller webbplatser i hela världen: Yahoo i USA måste följa Belgiska domstolsutslag:

  http://sigfrid.wordpress.com/2009/07/18/ingen-kommer-undan-den-belgiska-rattvisan/

 60. Fundersam

  Kan man säga att Piratpartiet vill att all information ska vara fri förutom den som kan hjälpa polisen i sitt arbete?

 61. Hans J

  @Fundersam:

  Nej, det är absolut fel att resonera på det sättet!

  Nu kunde jag skrivit mycket mer som svar på din fråga men då hade säkert någon (med rätta?) bett mig att inte mata trollen 🙂

 62. Elias.L

  Do not feed the trolls..

 63. id

  Sluta trolla, Hans J!

 64. kras

  @ Fundersam

  Svaret är nej.

 65. Elias

  Å nej inte en ny “bitching campain”…

  Stå på er pirater 😀

 66. David

  Förhindra spridning av terroristpropaganda… Om man länkar till Little Brother av Cory Doctorow, som finns upplad på hans hemsida unde CC-licens skulle man alltså alldeles säkert hamn under FRAs lupp.

  Det blir alltid lätt att kalla samhällskritik terroristpropaganda när de går så långt. Varför blir det lätt? För att samhällskritiken kommer att rikta sig mot antiterrorverktygen, och sen säger de bara att samhällskritikerna måste vara terrorister för att de uppmanar folk att kämpa mot antiterrorverktyg.

  En nedåtgående spiral… Regeringens politik skapar mer och mer utslagna individer och därmed mer och mer frustration. Ironin är att om terroristattacken väl kommer så har de själva sått fröet till den, och vattnat plantan, och gödslat den…

 67. Elias.L

  Håller med dig DAVID

  “En nedåtgående spiral… Regeringens politik skapar mer och mer utslagna individer och därmed mer och mer frustration. Ironin är att om terroristattacken väl kommer så har de själva sått fröet till den, och vattnat plantan, och gödslat den…”

  sant

 68. Jonas

  Jaha, om man nu är lite realistisk och tittar nogrannt på de punkter Rick skrivit (och bortser från Ricks paranteser) så har vi alltså:

  * Ett utökat samarbete mellan EU och USA “in the field of freedom, security and justice”.
  * Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel.
  * Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer.
  * Mer, och mer effektiv, “data-mining”.
  * Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår.
  * EU-standardisering av övervakning.

  … och några till. Ser detta hemskt ut för er? Vi bekämpar terrorismen (ett verkligt och otrevligt hot) istället för fildelare (som jagas av privatpoliser also known as skivbolag).

  Redan idag övervakas man av övervakninskameror, trafikkameror, etc. Alla transaktioner sparas på banken, när man handlar med ICA-kort sparas till och med VILKA varor man köper. Det finns oerhört mycket data, och om det kan användas för att bekämpa terrorism är det väl bra?

  Det är ju knappast så att det kommer sitta en person och följa vart man går hela tiden, det är bara det att data finns tillgänglig ifall misstanke uppstår. Om då någon ser via en övervakningskamera att jag går och handlar i en skoaffär och därmed kan utesluta mig som misstänkt i en terroristattack är det väl bra?

  Är det inte bättre att man är passivt övervakad än död i en bilbomb? Kanske är det så att EU faktiskt fattat vad som är viktigt och nu skiftar fokus?

 69. David B

  Humor… alltså ingen som själv kan kommentera det som faktiskt står i programmet. Patetiskt är kanske ett bättre ord… eller kanske skrämmande.

 70. […] intetsägande policydokument som mest innehåller vackra fraser. Men att det handlar om att “förstärka de övervakande myndigheternas kapacitet” för övervakning av internet är i alla fall […]

 71. Anders Andersson

  Som sagt, Karin Boyes upphovsrätt löpte ut 1 januari 1992 (50 år efter hennes död 1941). Sedan 1 januari 1995 är det inte tillåtet att lagstiftningsvägen ge enskilda näringsidkare ekonomiska fördelar framför andra (2 kap. 20 § regeringsformen). 1995 års förlängning av skyddstiden avseende redan utgivna verk med 20 år (som trädde i kraft den 1 januari 1996) innebär ett sådant gynnande av en grupp enskilda näringsidkare, och är därför ogiltig i Sverige (andra EU-länder har kanske inte någon sådan grundlagsregel, så där kan Boyes verk i princip fortfarande vara skyddade, men eftersom en vanlig regel i upphovsrättssammanhang är att inte tillerkänna en utländsk upphovsman skydd sedan motsvarande skydd löpt ut i upphovsmannens hemland bör Kallocain vara fri att sprida även inom EU).

  Alltså, om svenska jurister försöker tolka innebörden i EG-direktivet om harmonisering av skyddstiden med utgångspunkt i att Danmark i december 1995 retroaktivt beslutade att förlänga skyddet redan från den 1 juli samma år, medförande att den danske förläggare som på hösten olovandes gav ut ett verk av någon författare avliden 1925 skulle kunna drabbas av skadeståndskrav, så måste väl också svensk grundlag kunna påverka innebörden av vår egen inhemska lagstiftning?

  Det skall dock tilläggas att denna lagtolkning inte har bekräftats av svensk domstol. Ingen har ännu tagit initiativ till att pröva frågan.

 72. Henrik Hultberg

  Ja here we go..
  Synd att så många har svårt för att se sanningen i vitögat. Att man hellre lever i sin lilla lögn än inser att det här är allvar.
  Om man hänger med i vad som händer i USA förstår man vad som kommer hit. All den här övervakningen är för oss. För oss vanliga människor som protesterar (och kommer att protestera) mot deras sjuka samhälle och agenda. Mot roffarkapitalism, mot nedskärningar, mot krig…osv.
  Detta vi ser är en förberedelse för när folk har fått nog och vill börja göra sig av med den styrande eliten och ändra samhället i en positiv riktning. Positiv för oss inte för dem.
  De är ett gäng desperata kontrollfreaks som tänker göra allt för att hålla folk på mattan.

 73. Alexander

  Föratt vi ska bli ett kommun och landstingspolitiskt och riksdagsparti så tror jag det är viktigt att exempelvis fråga Demokratisk Allians om att gå med i vårt parti så vi får mer kompetens.

Comments are closed.

arrow