Min JO-anmälan av Stockholms Tingsrätt

Eftersom organisationer inte får skicka in JO-anmälningar, så har jag idag skickat in följande JO-anmälan av Stockholms Tingsrätt i mitt eget namn:

[purpleline]

Jag skriver till Riksdagens Ombudsmän med anledning av det interimistiska beslut som togs av Stockholms Tingsrätt måndagen den 24 augusti, och som – i tingsrättens egna ord – vid vite förbjuder internetoperatören och internetförmedlaren Black Internet att göra upphovsrättsskyddade verk tillgängliga för allmänheten genom att tillhandahålla internetaccess till The Pirate Bay.

Jag menar att detta beslut är oförenligt med grundläggande rättsprinciper. Jag säger alltså inte att domstolen har bedömt läget fel; jag säger att domstolen kräver en sak vid vite som domstolen inte har rätt att kräva.

Följande fakta ligger på bordet, så som anges i domslutet:

 1. Ingen direktkontakt finns mellan internetförmedlaren Black Internet och The Pirate Bay. Inget avtalsförhållande eller liknande föreligger. Black Internet är leverantör till en leverantör som i sin tur är en av flera som levererar internetkapacitet till The Pirate Bay.
 2. Upphovsrättsintrång pågår fortlöpande.

Med detta vill jag hävda att tingsrätten, genom att kräva att Black Internet aktivt sorterar ut och kasserar meddelanden från och till The Pirate Bay som kan antas bryta mot kärandens monopolrättigheter, trots att Black Internet inte har någon direktkontakt med The Pirate Bay utan endast är en meddelandeförmedlande knutpunkt, ålägger Black Internet en aktivt brottsbekämpande uppgift. Detta har domstolen inte rätt att göra; domstolen kan inte självständigt skapa och fördela polisbefogenheter.

Samtidigt är svensk grundlag mycket tydlig med vilka befogenheter av den här typen som får skapas. Artikel 8 10 i Europakonventionen anger, att var och en ”ska ha frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning”. Detta gäller, även om dessa tankar och uttryck skulle anses bryta mot upphovsrätten; sådan spridning får då straffas endast efter spridningen har skett.

Att kringgå detta genom att vid vite kräva att en privat aktör utför selektivt förhindrande av kommunikation är inte i linje med lagens bokstav eller anda.

Europakonventionen har status som grundlag och myndighetsbegränsare i Sverige genom Regeringsformen 2:23: ”Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Det är också en grundläggande princip, att ingen medborgare är förbjuden att utföra handlingar som inte är uttryckligen i lag förbjudna, samt, viktigare, att ingen myndighet är tillåten att utföra annars lagstridiga handlingar, om de inte är uttryckligen tillåtna genom lag. Detta domslut kräver att Black Internet självständigt gör intrång i post- och telehemligheten för förmedlade meddelanden, vilket är ett mandat som domstolen inte har befogenhet att dela ut.

Tingsrätten har, för att summera, vid vite ålagt ett privat intresse att bedriva aktiv brottsbekämpning på ett sätt som inte ens Polismyndigheten har rättigheter att göra. Detta ligger inte inom domstolens kompetens.

Som avslutande kommentarer handlar detta om något långt större än upphovsrätt. Det handlar om budbärarimmuniteten; en budbärares juridiska immunitet mot innehållet i ett förmedlat meddelande. Det är en fundamental del av vår infrastruktur och ett absolut krav för att vi ska ha en fungerande meddelandeförmedling i samhället som helhet. Om förmedlare görs juridiskt ansvariga för innehållet i förmedlade meddelanden, så som Stockholms Tingsrätt nu gjort, så kommer ingen förmedlare att våga förmedla något, som inte godkänts juridiskt på förhand. Det vore en mycket oroväckande utveckling. Exakt denna utveckling diskuteras just nu inom EU, i samband med bl.a. Telekompaketet, där skivindustrin trycker på hårt för att internetleverantörer inte ska få leverera något, som inte är godkänt i förväg. Det är lätt att föreställa sig hur förödande ett sådant förmedlaransvar skulle vara för Telia eller Posten, och åtföljande samhällseffekter av att medborgare inte kunde erbjudas möjligheten att kommunicera på distans. Lika förödande vore det för meddelandeförmedlare på Internet.

Med anledning av detta vill jag uppmana Riksdagens Ombudsmän att å det starkaste påpeka olämpligheten i Stockholms Tingsrätts förfarande, samt uppmana dem att respektera budbärarimmuniteten och inte påtvinga polisiära uppgifter på privata intressen.

Hälsningar,
etc.

[purpleline]

UPPDATERING: Nu även tillgänglig som den PDF som är skickad.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Sonko142

  Bra skrivet och så RÄTT!

  Skälv tycker jag det är helt absurt hur dom kunde fatta detta beslut.

  Skälv är jag inte påläst juridiskt sett och kan typ ingenting men är inte detta typ någonting som bryter mot tryckfrihetsförordningen?

 2. Henrik Sultan

  Bra grejer, hoppas detta tas seriöst också. Fortsätt såhär!

 3. Mollemand

  Perfect! Totally Pördey.

  Very sharp formulated, and well argumented. There is something more than seriously wrong in Swedish justice if that complaint does not go through.

  Good job.

 4. Jesper

  Rimlig anmälan.

 5. Jens Ayton

  Citatet ur Europakonventionen är från artikel 10, inte artikel 8.

 6. Rick Falkvinge

  Jens: Tack, du fångade mig precis i tid innan jag sände in den på papper. Jag skrev den på bloggen först innan jag formaliserade den till en PDF 🙂

 7. Jens Ayton

  Woohoo!

 8. Christoffer Edlund, PP Örnsköldsvik.

  Helt underbart =D

 9. Arhac

  Hur passar direktiven om elektronisk handel (2000/31/EG) i sammanhanget?

  Om man ser på artikel 12 punkt 1 sägs det specifikt att en leverantör inte är ansvarig för innehållet.

 10. Rick Falkvinge

  Arhac: Ja, den hade man också kunnat använda, med största sannolikhet.

 11. Fredrika

  För att förtydliga, vad menas med följande stycke?

  “Följande fakta ligger på bordet, så som anges i domslutet:

  2. Upphovsrättsintrång pågår fortlöpande.”

  Menas det “fakta” som i att det är fastställt att det föreligger på det viset enligt svensk upphovsrättslag och en dom som vunnit laga kraft, mot en identifierad individ som begått faktiska upphovsrättsintrång, eller “fakta” som i att målsäganden påstår att så är fallet i sina inlämnade handlingar, och att ett antagande ska göras att målsägandes påståenden verkligen är vedertagna fakta?

 12. Kluris

  Jag hoppas du gjorde det skriftligt, på papper!

  Visst, det borde inte vara någon skillnad. Men tyvärr upplevs inte elektroniska meddelanden som lika seriösa eller ens äkta. E-post är något man kan ignorera, har ingen fysisk konsekvens osv.. Ja, så löjligt som “inget att hålla i handen”. Delete så är saken ur världen.

 13. Rick Falkvinge

  Fredrika: Det var en verklighetstolkning av domstolen, så som skrivits i domslutet, snarare än objektiva fakta (om det finns några sådana).

 14. Rick Falkvinge

  Kluris: Bra poäng. Ska skicka på papperspost också.

 15. Fredrika

  @RF

  Domstolen har alltså antagit att så är fallet, och satt den tesen på pränt i domen som ett vedertaget underlag för sitt domslut?

  Hhmm, brukar svenskt rättsväsende döma enligt dom normerna?

 16. Fredrika

  Btw, hur fetstilar, kursiverar och URLar man i wordpress-kommentarer?

 17. Rick Falkvinge

  Fredrika: Vanlig HTML. <b>fetstil</b>.

 18. Vattenspridaren

  Vad är skälet att ni inte vänder er till JK.?

 19. Adam Eltér

  Bra formulerat, Rick! Går det bra om jag bara kopierar inlägget rakt av och skickar in samma anmälan med min underskrift eller är det några JO-regler som inte tillåter det? Känner inte riktigt för att formulera en anmälan just nu…

 20. Rick Falkvinge

  Adam: Sharing is caring. 🙂

 21. Rick Falkvinge

  Vattenspridaren: Därför att det är JOs uppgift specifikt att granska domstolarnas myndighetsutövning utifrån ett medborgarperspektiv. JK granskar domstolarna från andra hållet.

 22. Andreas

  Jag kan inte låta bli att fundera över en annan vinkling. Tingsrätten sätter i och med sitt agerande stopp för möjligheten att sprida lagliga verk via TPB. De som till exempel vill använda en torrent för att ladda ner min musik, kan inte längre göra det om Black Internet stryper linan för TPB. Följden blir att många upphovsmän går miste om intäkter. Hur ska de upphovsmän som valt att använda TPB lagligt få betaaalt? Och vad anser tingsrätten om att det stora antalet TPB-användare som valt att enbart ladda ner (och dela med sig av) lagligt material – inte längre kan göra det med hänvisning till icke-brott?

 23. Rick Falkvinge

  Andreas: Det är större än så, om vi ska prata om principiella frågor. Tingsrätten utgår i sin dom från att varje distribution av de verk, som maffian listar upp, är ett upphovsrättsintrång. Men så är det faktiskt inte alls nödvändigtvis: jag kan t.ex. använda The Pirate Bay för att kopiera saker mellan min egen dator hemma och min egen dator på landet, och det vore inget upphovsrättsintrång.

  Men nu krävde domstolen bara att Black Internet hindrar tillgängliggörande av de uttryckligen listade verken genom tillhandahållade av bandbredd till TPB. De krävde upphörande av handling X med metod Y, alltså; tvådelat, båda villkoren måste vara uppfyllda. Effekten är naturligtvis att även andras distribution saboteras, eftersom enda sättet att verkställa det är att ta bort hela metod Y, men det var inte vad domstolen krävde.

 24. Calandrella

  Bra jobbat!

 25. Vattenspridaren

  Off Topic:

  Hur ställer sig PP till att inrätta en författningsdomstol så snabbt som möjligt i Sverige?

  Skulle en sån domstol kunna förhindra att sånt här händer i framtiden?

 26. Rick Falkvinge

  Vattenspridaren: Det står inget i våra principer, men det har diskuterats. En halv konsensus för närvarande är att det vore en dålig idé, eftersom det bara flyttar problemet ett steg: då blir det en politisk strid om vilka som ska sitta i författningsdomstolen i stället.

  En bättre lösning är precis det som nu är på väg, att ta bort det s.k. uppenbarhetsrekvisitet, så att tingsrätt, hovrätt och högsta domstol har rätt att slå ner lagrum på det att de bryter mot grundlagen, även om det inte är uppenbart.

 27. Hans J

  Ett rejält pressmeddelande går säkert iväg också hoppas vi!

 28. Isaksson

  Är det någon som kan dra sig till minnes om
  någon har givigt, eller giver ut en tidning,
  tidsskrift eller något dylikt på TPB?

  I fall så bryter det interimistiska beslutet som
  togs av Stockholms Tingsrätt mot tryckfrihets-
  förordningen, eller vad det kallas, om jag inte
  minns fel.

  Bara en tanke.

 29. Malabi

  Jag kopierade texten rakt av och skickade den nyss som .pdf till JO. 🙂

 30. Hans J

  @Isaksson:

  Det där att ge ut en tidning är en bra tanke. Sedan vore ju att använda Piratebay ett väldigt bra sätt att sprida den.

 31. Niklas

  Rick:

  Angående författningsdomstol och uppenbarhetsrekvisit så är ju frågan om vi verkligen vill lägga mer makt i juristernas händer? Vi ser hur det har gått med t.ex. den här domen och TPB-domen.

  Min åsikt är att jurister ska ha mindre makt, inte mer. Makten måste återföras till de folkvalda.

 32. Juristen

  Det känns trist att träda in som klassens ordningsman. Men skall vi vinna trovärdighet i kampen mot storebror måste vi sikta rätt med våra argument.

  Först: De friheter som garanteras genom Artikel 8 kan begränsas genom lag om syftet exempelvis är att bekämpa brott. Upphovsrättsintrång är ett brott och rättigheterna enligt konventionen kan därför begränsas.

  Vad sedan gäller budbärarimmuniteten eller mere conduit så måste man läsa E-handelsdirektivet för att rätt tolka E-handelslagen. Ett direktivs motsvarighet till våra lagförarbeten är de s.k. ingresspunkterna. När det gäller ansvarsfriheten enligt mere conduit så är ingresspunkterna 42 och 45 av omedelbart intresse. Enlig 42’an faller ansvarsfriheten för en ondtroende operatör och enligt 45’an kan opertören åläggas att förhindra spridning av olagligt material. Dvs exakt det som hände i BI-målet.

  Det känns också rätt främmande att anmäla en domstols rättliga bedömning till JO som inte har makt att klandra eller ingripa i domstolens dömande verksamhet. Har tingsrättens gjort fel får detta angripas genom ett överklagande till hovrätten.

  Jag har skrivit ett långt och kanske snårig inlägg på min blogg. Snårigheten beror på att ämnet inte är ägnat att kunna förklaras på ett par korta rader.

 33. Johan

  Rick!
  Du gör ett gott jobb och är vettigare än vad man kan tro, Du gör att jag är och kallar mig för stolt pirat!

 34. Putte

  Bra, men bad du en jurist att korr-läsa för att få argumentationen riktigt knivskarp?

  Vad blir nästa steg, medhjälp till medhjälp till medhjälp?

  Dags att ålägga Vattenfall att stänga av strömmen till den fastighet där TPB:s revisor har sitt kontor?

  Jag tänker på de mörka åren under andra världskriget när anti-tyska tidningar förbjöds att få utnyttja posten för sin distribution.

 35. Juristen

  @Rick: Du vill återföra mer makt till de folkvalda. Men tänker du inte fel här? Det är ju de folkvalda som har skapat de lagar som juristerna har att tillämpa. Ansvaret för de integritetskränkande lagar och direktiv som har regnat över oss den senaste tiden är ju helt och hållet en produkt av de folkvaldas gärningar.

 36. Rick Falkvinge

  Juristen: Jag saknar kompetens att bedöma dina invändingar, alla utom en: JO har uttryckligen makt att klandra domstolens dömande verksamhet.

  För övrigt har du rätt i att detta måste lösas politiskt.

 37. Elias.L

  Bra bra 🙂

 38. Juristen

  @Rick: JO kan ingripa mot domstolar i frågor som rör handläggningen av mål och liknande. Men aldrig överpröva en rättslig prövning i ett pågående mål.

  Läs här: http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____3306.aspx

  Citat: “JO uttalar sig inte om en domstol gjort en riktig bedömning i sak, utan endast om domstolen har bemött parter och handlagt frågan på ett riktigt sätt.”

  Jag vidhåller sålunda att du har siktat fel, vilket kan skada dina i övrigt goda argument.

  Bättre vore att slipa knivarna ordentligt och sy ihop en anmälan till Europadomstolen för att där få prövat E-handelsdirektivets och E-handelslagens konformitet gentemot Europakonventionen.

 39. Hans J

  @”Juristen”:

  I Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (“JO-instruktionen”) står:

  3 § Ombudsmännen skall särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten.

  Det är nog så att det bästa hade varit att en överklagan hade inlämnats till hovrätt men det gör ju i så fall den som är part i målet. Den part som i detta mål skulle haft anledning att överklaga är “Black Internet”. Nu har de meddelat att de inte avser att göra detta.

  Samtidigt så är ärendet av stort principiellt intresse. Dels så drabbar det tredje man (som inte kan överklaga till högre rätt) dels så är fråga om det inte är grundlagsvidrigt och/eller bryter mot Europakonventionen.

  Skulle alla dessa grunder falla så är Rick Falkvinge och Piratpartiet ändå hjältar som slåss med allt vad de förmår. Det handlar om vår framtid. Ska vi slippa att utsättas för godtyckliga avstängningar av vår information? Ska ett pågående mål påverkas av interimistiska avstängningar?

  Om du har bättre förslag på vad som kan göras och vad som bäst tillvaratar medborgarnas berättigade krav på meddelandefrihet så är jag helt övertygad om att Rick Falkvinge och Piratpartiet tacksamt tar emot sådan hjälp och kloka råd.

 40. Anonym

  Det finns en anledning till att lagar är skrivna på ett “advokatspråk” och detta skäl är EJ nödvändighet. Jag tex. skulle utan tvekan kunna skapa ett nytt regelverk av lagar för Sverige på ett språk ALLA svenskar lätt skulle kunna tolka och förstå innebörden och andemeningen av, men detta är inte intressant för elitens status quo. Det är inte till för dig som vanlig Svensson, tro inget annat.

  Detta är istället till för att skapa existensen av en klass av medborgare som kan tolka detta språk, “advokater”. Dessa i sin tur står för det mesta utanför gemene mans förmögenhet att anställa annat än väldigt kortsiktigt eller med förödande konsekvenser för privatekonomin och kan instället bara anställas av “kapitalet”. En annan liknelse gäller skatteregler av liknande skäl.

 41. Juristen

  @Hans J: Lagrummet du hänvisar till handlar just om JO:s rätt att ingripa i domstolarnas handläggningsfrågor. Aldrig i den rent dömande verksamheten.

  Jag är själv guldpirat och kan hålla med om att PP bör hyllas. Just därför svider det när man i sin iver gör sådana fel som storebror kan vända mot oss. I den stora allmänhetens ögon är det inte givet att den som gör bort sig kommer att hyllas som en hjälte.

  Mina tankar kring hur man bäst tar tillvara medborgarnas grundläggande fri och rättigheter är inte revolutionerande. Det handlar om opinionsbildning, hårt arbete samt – som i detta fallet – rättsliga men korrekta åtgärder i de fall detta är motiverat. Titta på Centrum för rättvisa som anmälde FRA-lagen till Europadomstolen. Kan dom så kan väl vi, eller?

 42. Rick Falkvinge

  Juristen: Jag gjorde så gott jag kunde utifrån mina perspektiv, och lät — i mina ögon — juridiskt kunniga granska att jag i alla fall inte var ute och cyklade. Jag är säker på att du skulle applåderas, om du satte ihop en egen JO-anmälan utifrån din kompetens.

 43. Juristen

  @Anonym: Jösses, sådant vänstersvammel trodde jag dog ut när 70-talet tog slut.

  Advokater är som grupp de enda representaterna för rättsväsendet som ställer upp till rättssamhällets försvar:

  http://juristensfunderingar.blogspot.com/2009/08/advokater-och-rattssamhallet.html

 44. Hans J

  @”Juristen”:

  Just detta interimistiska beslut är väldigt speciellt av flera skäl.

  Det handlar här om ett interimistiskt beslut som grundar sig på sakförhållanden som kanske var aktuella när anmälan och yrkandet gjordes men som inte var aktuella när beslutet togs. Detta fick till resultat att en annan än den nivå som avsågs föreläggas kom att föreläggas. Tingsrätten har begärt att ett antal namngivna filer blockeras men resultatet har blivit att hela verksamheten hos den som enbart skulle fått vissa filer blockerade blockerades. Helt legala delar har då påverkats. Det är då ett formfel hos avgörandet. Detta resulterade i att “Black Internet” (i förvirring?) valde att göra betydligt mer än vad som begärdes i föreläggandet.

  Det fel som påtalas är inte enbart innehållet i beslutet i sig utan även sättet som detta har gjorts på. Det som kom att få konsekvenser som vida översteg avsikten med de begärda åtgärderna.

  Ingenting hindrar väl att en anmälan till Europadomstolen görs parallellt med att andra vägar prövas. Vi har dock inte råd att enbart vänta på ett avgörande i Europadomstolen. Ett avgörande i Europadomstolen tar lång tid. Jag har sett uppgifter på att det kan ta kanske 7-8 år att få ett avgörande där.

  Centrum för Rättvisa vet att ett avgörande i Europadomstolen tar massor av år. Den anmälan de gjorde är också i stort sett överspelad. Kanske berodde delar av detta på skrämseleffekt och så kan det kanske i och för sig fungera här också.

  Hur som helst är det genom den allmänna opinionen som striden om framtiden kommer att vinnas, och ingen annanstans. Tid lär det nog ta ändå.

 45. Juristen

  @Rick: Tråkig ton i det sista svaret. Den ironiska tonen liknar gammalt känt maktspråk.

  Jag brukar tala mig varm för PP och det som ni/vi står för. Är medlem och guldpirat. I den egenskapen tycker jag mig ha rätt att framföra även saklig kritik när det är motiverat. Men måhända har din JO-anmälan politiska motiv som ligger bortom min förståndsförmåga.

  Som privatperson har jag knappast någon förmåga att agera kraftfullt mot storebror. Sådant kräver en sådan organisation som exempelvis ett parti. Men för all del, all lycka med JO-anmälan. Det lär säkert skapa rubriker och därmed någon form av reaktion hos allmänheten.

 46. Juristen

  @Hans J: Du skriver att BI gick längre än vad tingsrättens beslut krävde. Påståendet är helt sant, vilket jag utförligt har behandlat i numera flera inlägg på min blogg.

  Det man dock måste förstå är att målet vid tingsrätten var dispositivt. Dvs domstolen är enligt lag förhindrad att döma över mer än det parterna har åberopat. Om domstolen gjorde något annat skulle resultatet bli ett rättegångsfel. Sådant skulle JO kunna ingripa mot.

  Orsaken till utgången i BI-målet kan till största delen förklaras med BI’s flata försvar. Man anlitade inget ombud och anförda inga som helst relevanta invändningar i en så viktiga proportionalitetsfrågan. Hade BI framhållit de argument du nu själv anför skulle proportionalitetsprövningen och därmed utgången i målet säkerligen ha sett annorlunda ut.

  Du har också rätt i att det är hos den allmänna opinionen som striden kommer att vinnas. Men för att vinna opinionen måste man också vinna förtroende. I längden tror – eller hoppas jag – att det är de sakliga argumenten som vinner förtroendet hos den allmänna opinionen.

 47. Rick Falkvinge

  Juristen: Jag försökte mest uppmana till fler infallsvinklar.

  Men visst, du har rätt i att det är svårt att förvänta sig att något ska ändras på grund av det här. Du har också helt rätt i att en JO-anmälan kan ha politiska motiv i sig. I det här fallet drar den till sig uppmärksamhet från bl.a. journalister, som kan skriva om att någon gör något, i stället för att någon tycker något. Det senare har inget nyhetsvärde. Det har det däremot att någon agerar.

  I det sammanhanget är det också lämpligt att förklara så utförligt som möjligt vad frågan handlar om, för de journalister som läser.

  Hur JO bedömer fallet är, tyvärr, av lägre värde. Det borde det inte vara, men har blivit så, mycket genom JOs egen försorg. Det här kan å andra sidan vara ett sätt att ändra på det (ifall någon från JO skulle läsa här).

 48. Jonas

  @Juristen,

  Nu är jag inte Rick så exakt vad han menade vet jag förstås inte, men jag tolkade det inte som ironiskt. Jag tolkade det snarare som att ifall någon, exempelvis du, med djupare sakkunskap än honom skrev något liknande så skulle det vara mycket värdefullt både för det här fallet och framtida fall för att undvika möjliga juridiska klavertramp.

 49. Hans J

  @”Juristen”:

  För framtiden kunde det ju vara en god idé att samla ihop ett litet gäng med jurister av olika slag i Piratpartiet. Dataexperter går det ju tretton på dussinet men jurister är det (troligen?) mer tunnsått med.

  Tror du att det skulle vara möjligt att trumma ihop några pirater som samtidigt är jurister och som kunde hjälpa till med formuleringar mm?

  Jag vet inte om just ledningen för Piratpartiet behöver detta men att ha en prydlig granskning som den du nu hjälper till med är så klart positivt. Det behövs säkert på alla nivåer i PP och ekonomiska medel är ju inte PP:s starka sida.

 50. Anders Andersson

  Som komplement till en JO-anmälan skulle jag vilja föreslå talan om domvilla, som specifikt riktar sig mot sådana formfel i domslut som bland annat drabbar tredje part (exempelvis alla som använder The Pirate Bay till fullt lagliga ändamål). Jag känner inte till i detalj vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att talan om domvilla skall kunna göras, men det är potentiellt sett ett starkare rättsmedel än vad JO vanligen har till sitt förfogande (det är möjligt att JO också kan föra sådan talan; jag vet inte säkert).

  Tryckfrihetsförordningen (TF) har nämnts ett par gånger ovan. Varken den eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är dock tillämplig på TPB, eftersom TPB inte är en tryckt skrift och inte heller har något utgivningsbevis för “radioprogram” (i det ordet inbegrips viss typ av informationsspridning via Internet, inte bara ljud utan även text eller bild).

  Även om någon annan skulle ha utgivningsbevis för en nättidning och sprida den med hjälp av TPB, så hindrar inte det myndighetsingripanden mot vare sig TPB eller någon av TPB:s nätleverantörer mer än Aftonbladets utgivningsbevis hindrar polisen att företa en razzia mot en tidningskiosk med anledning av misstanke om bokföringsbrott. Till och med om kioskägaren tvingas lägga ned verksamheten, så hotas inte Aftonbladets fortsatta utgivning av det.

 51. Juristen

  @Rick: Ok, då har syftet med JO-anmälan klarlagts.

  HansJ:Jo, jag tror nog att det finns många jurister som är piratister i själ och hjärta. Läs min tidigare länk som handlar om advokatsamfundets engagemang. Något som inte väcker särskilt stort intresse i media.

  Problemet är dock att de flesta dugliga jurister är extremt arbetsbelastade. Tiden räcker då sällan för ett politiskt engagemang. Jag ställer dock gärna upp i mån av tid och behov. Min e-postadress har ni ju tillsammans med mina kommentarer.

 52. Martin

  Tack, Rick. Vad händer nu? Brukar JO fundera länge innan något händer?

 53. Karma

  Men… vad spelar det för roll med anmälningar hit och dit mot vårt rättsväsende när det i slutändan är vårt korrumperade skämt till rättsväsende som beslutar? Jag förstår faktiskt inte.

  Om inte för att bara bekräfta om och om igen att vårt lands styre, de som man bör kunna lita på, är ruttet in i märgen.

 54. Anders Troberg

  En mindre kommentar: Prata om upphovsrätt istället för monopol. Retorik är bra, men den retoriken passar inte i just det här sammanhanget.

 55. OpenSE» Blog Archive » Democracy in Crisis

  […] note, Rick Falkvinge, leader of the Swedish Pirate Party, took it upon himself to file a formal complaint to the Parlimentary Ombudsmen (of justice) on the […]

 56. Ignyte

  Karma>> För att få upp ämnet till debatt i media.

 57. Cip

  Starkt jobbat, keep it up!

 58. RikMatts

  Jag anser att Piratpartiet borde ta upp en stärkning av JO:s makt på programet.

  Myndigheter har ingen respekt över huvud taget för JO längre. Det kostar inget vare sig för den enskilde eller för myndigheten att göra fel.

 59. Per Sandström

  Det känns befriande att komma tillbaka efter sommaren och läsa denna handlingskraftiga, konstruktiva och trollfria tråd.

  Apropå behovet av juridisk kompetens skulle jag vilja slå ett slag för en allmän inventering av medlemmarnas specialkunskaper. Frivillig förstås. Vi har fått en hel del äldre och erfarna medlemmar sedan i våras.

 60. V

  Är det inte läge att starta en insamling till Black Internets försvar och kanske försöka hitta några jurister som kan jobba för “självkostnadspris”? Ifall varje pirat skänker 50kr har vi 2,5 miljoner att spendera på ett försvar.

  Bahnhof och andra operatörer borde ju se detta som en oerhört viktig fråga och ta strid för på BIs sida? Integrity.st gänget vore väl en naturlig startpunkt att försöka hitta allierade på?

  Det här är för viktig fråga för att låta ett litet företag som BI ensam stå för försvaret!

 61. […] Hundratals böcker har förbjudits av Stockholms tingsrätt Tänkvärda analyser över det som hänt mellan Stockholms tingsrätt och Black Internet AB har börjat dyka upp lite varstans. Mathias Klang skriver på Second Opinion. Juristen skriver om Mere Conduit. Falkvinge har JO-anmält. […]

 62. ST

  Om JO-anmälan lyckas så kommer nog mest bero på uppmärksamheten i gammel-media.

  Den tekniska problematiken, och därmed den juridiska följdproblematiken, som uppstår från, sannolikt, en korrekt juridisk tolkning av lagparagrafer som inte tar hänsyn till det tekniska, måste nop vara hyffsat klockren på det “språk” mottagaren själv talar. I annat fall så faller det på döva öron.

  Det fungerar ganska sällan med “ta folk i öronen” retorik, lol, även om det antagligen skulle behöva göras väldigt mycket oftare med all denna skit. 🙂

  Men, men håller tummarna. Och som sagt, om din anmälan ska ha effekt, så tror jag nyhetensbehag i gammel-media måste hållas levande. Det måste till ett ståhej, mer än bara en demostration, för att politiska tjänstemän ska ta sig den tid det må behövas för att ta till sig helheten av problematiken.

 63. Tor

  Rick skrev: “jag kan t.ex. använda The Pirate Bay för att kopiera saker mellan min egen dator hemma och min egen dator på landet, och det vore inget upphovsrättsintrång.”

  Nja, det beror väl på vad det är för material, men om det är upphovsrättsskyddade verk som du inte har tillstånd att sprida så skulle det nog klassas som upphovsrättsintrång.

  Förresten tycker jag att det är märkligt att ingen kommenterar det faktum att tingsrätten bara förbjudit Black Internet att överföra verken till allmänheten genom att ge TPB uppkoppling. Black Internet gör inga sådana överföringar av verken (det är ju bara torrent/tracker-trafik – inga verk). Följaktligen framstår det som att tingsrätten har förbjudit Black Internet att göra någonting som de varken gör nu eller kommer att göra i framtiden – överföra verk till allmänheten genom den uppkoppling de ger TPB.

 64. ST

  Tor, “Förresten tycker jag att det är märkligt att ingen kommenterar det faktum att tingsrätten bara förbjudit Black Internet att överföra verken till allmänheten genom att ge TPB uppkoppling.”

  Uhm, det är faktiskt flera som gjort det, speciellt på dvs bloggar/kommentarer och forum, men även i gamel-media har dom ju regaerat över att just BI “åkte dit” som bara en av alla leverantörer.

 65. […] Rick Falkvinge (PP) » Min JO-anmälan av Stockholms Tingsrätt rickfalkvinge.se/2009/08/27/min-jo-anmalan-av-stockholms-tingsratt – view page – cached Eftersom organisationer inte får skicka in JO-anmälningar, så har jag idag skickat in följande JO-anmälan av Stockholms Tingsrätt i mitt eget namn: — From the page […]

Comments are closed.

arrow