Dagens läsmåste: Peters notering

Dagens läsmåste är från Peter Sunde om “Hej korrupta tingsrätten” om hur de helt enkelt struntade i att skicka domstolshandlingarna till honom och struntade i hans juridiska svar, utan meddelade honom ett färdigt beslut, där det — trots korrespondens — stod att de inte fått kontakt med honom.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Ilja

  Det riktigt jävliga är ju att de som har makten gör precis som de vill och kommer undan med det. Tingsrätten dömer folk, men vem dömer tingsrätten?

 2. EricJ

  @ Ilja: Justitieombudsmannen, är det tänkt. Peta in en (till) anmälan till dem?

 3. Isaksson

  Efter att ha läst Peters blogpost så undrar jag
  om det inte är dags för Riksrevisorerna att
  granska hela denna farsen? Du Rick, och Engström
  borde väl kunna lämna in en almälan till dem då
  de redan tidigare uttalat sig om vad vi alla
  undrar över försigår. För mig personligen så
  ställer man sig nämligen både frågan om
  korruption och jäv.

  http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____738.aspx

 4. Tor

  Något att tänka på: du blandar ihop begreppen “tilltalad” (brottmål) och “svarande” (civilmål) i ditt uttalande i PP:s pressmeddelande.

  Jag kan förresten inte hitta någonstans i beslutet där det står att de inte kunnat få tag på Sunde. Någon som vet var det står?
  (Det som jag hittar är att han “inte delgetts stämningen”, men det är ju inte samma sak som att det inte har gått att få kontakt med honom).

  Vilket laglig rätt de övriga svarandena har att inkomma med yttranden gällande en stämning mot en av de svarande överlåter jag åt någon med större juridisk kompetens att svara på. Det verkar ju i alla fall tveklöst så att tingsrätten har svikt sitt löfte.

 5. Alexander

  @Tor, jag tror att “inte delgetts stämningen” ~=
  man har inte lyckats delge stämningen ~=
  man har inte fått tag i honom.

  Det är rimligt att anta att domstolen försöker meddela den som blivit stämd att denne blivit stämd.

  Det här kanske är intressant:

  http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_swe_sv.htm

  7. Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen?

  Men om den som skall delges inte har fått handlingen och om delgivningsreglerna inte har följts kan en dom eventuellt undanröjas genom s.k. extraordinära rättsmedel, t.ex. ansökan om resning eller klagan över domvilla.

  Ordet domvilla är väldigt humoristisk i sammanhanget 🙂

 6. Tor

  @Alexander,
  tack. Jag tror att jag feltolkade ordet “delgett” en aning (jag tolkade även in tingsrättens beslut att bevilja stämningsansökan och funderade på om detta kunde ske separat för de svarande). Och du har rätt “domvilla” låter verkligen humoristiskt.

  Vet du vad det är som avgör om tingsrätten anses ha “delgett” de svarande stämningen? Räcker det med att skicka iväg handlingarna eller krävs en bekräftelse av att de är emottagna?

  Det ser ju ut som att de har fått Sundes adress rätt, så det är litet svårt att förstå vad som kan ha fallerat här.

 7. Alexander

  Jag frågade en numera pensionerad åklagare om betydelsen av delgivning. Han bekräftade att “inte delgett” antagligen betydde att man inte fått tag i honom. Han trodde också att man har möjlighet att stämma i civilmål även om delgivning inte skett men att det lät mycket konstigt om man utnyttjat den möjligheten.

  Delgivning sker normal med rekommenderad post se andra stycket:
  http://www.regeringen.se/sb/d/1915/a/12489:

  Om handlingarna är skrivna på svenska … sker delgivning med post (rekommenderat brev med mottagningsbevis).

 8. Heej

  Hej!

  Jag tror att jag har förstått en sak om PiratPartiet. I början var det en styrka, men jag tror att det håller på att utvecklas till en svaghet.

  PiratPartiet bygger alla sina resonemang på förnuft och myterna om hur samhället är rättvist och vettigt. Styrkan i detta är att sedan peka på skillnaderna mellan hur det borde vara, och hur det faktiskt är. Detta ledde till att folk blev upprörda, och röstade in PP i EU-parlamentet.

  På kort sikt var det bra, men på lång sikt kan det vara svårt att upprätthålla den typen av upprördhet. Folk tröttnar, och vänjer sig vid att höra om hur orättvist och korrupt rättssamhället är. Man orkar helt enkelt inte bry sig, och när det händer så tappar PP stöd.

  En annan strategi, som är den som är historiskt sett framgångsrik, är att måla upp en positiv vision om den gyllene tidsålder som PiratPartiet kan leda oss in i. Reaktioner på andras initiativ kan aldrig ge makt och inflytande – man dansar alltid efter den andras pipa, den som tar initiativet och är kreativ. Så länge PP är reaktivt så finns risk för att man tappar stöd.

  I verkligheten, så är lagar och regler en funktion av maktkoncentrationer och deras agenda. Det har nästan ingenting med rättvisa eller förnuft att göra. Därför måste PP uppnå större inflytande, genom att få fler röster i t.ex. det kommande riksdagsvalet.

  Varför inte sätta ihop en vision om hur sammhället kan bli med PPs informationspolitik? Gör en 50-sidig brochyr om hur PPs skolsystem skulle se ut. Gör en broschyr om äldrevården. etc.

  Det finns oerhörda möjligheter till förbättringar i samhället. Varför inte satsa på en bred informationspolitisk agenda som löser många av de problem vi har idag i Sverige?

 9. Tor

  Nu har bloggaren Juristens Funderingar skrivit ett förslag till yttrande som Sunde kan använda.

Comments are closed.

arrow