Mère conduit

Det är bara att gratulera fransmännen, som med sitt Generaldirektoriat För Hävdandet Av Det Franska Språket änligen lyckats få in en term på franska igen i den politiska världsdebatten: mère conduit.

Termen betyder alltså, fritt översatt, bara en neutral förmedlare och innebär att budbärare i samhället är just det, budbärare, och specifikt att de inte är ansvariga för innehållet i de förmedlade meddelandena.

Det måste vara en stor seger för ett land, vars senaste bidrag till världskulturen annars var ordet chauffeur.

Fast det är klart, i just det här fallet underlättade det väl att de två orden mère och conduit har exakt samma lydelse och betydelse på engelska.

[purpleline]

UPPDATERING: Nähä, uppenbarligen var min skolfranska skjuten. Som flera påpekat är det inte alls franska, utan bara engelska 🙂

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. hillbilly

  Jag är rätt säker på att det är latin.

 2. hillbilly

  Eh, man kanske ska googla innan (!) man kommenterar 😉 Jag hade fel.

 3. Alexander

  Det juridiska språket i EU är franska! Det är den franska lagtexten som gäller, övriga språk är översättningar.

 4. Webster

  Jag trodde att det där var engelska, för “ren transportledning” (dvs utan analys eller krångel. Anglofonerna lånade ordet “conduit” på krokvägar för länge sedan, men använder det ganska sparsamt.

  Det du har skrivit är mer “mamma rör”, på franska.
  Men jag tycker om dig ändå.

 5. Rick Falkvinge

  Webster: Hmm? Jag är rätt säker på att “conduit” är franska, och “mère” är visserligen mamma, men borde vara “bara” också?

  Google tycker det översätts till “simple canal” på engelska. Nära nog.

 6. Mikael Nilsson

  Nej Rick, mere finns inte i den betydelsen på franska. Det är ett engelskt ord utan modern fransk ekvivalent med samma stavning.

  Se tex http://www.etymonline.com/index.php?term=mere

 7. Jesper

  Man kanske kan dubbelrikta denna översättning tillbaka till svenska igen. “Mammas kanal”. “Det här är inte mammas kanal längre, den är fylld med polisväsendets, mediamaffians och militärspaningens agenter”. 🙂

 8. Martin

  Rätt uppfattat där Jesper, det är storebrors kanal. Glöm aldrig det!

 9. Hans J

  Jag nämnde på manifestationen för budbärarimmuniteten på Medborgarplatsen att chefsrådmannen på stockholms tingsrätt hade ansett att man inte hade råd att låta domare avträda mål på grund av jäv. Jag lovade att återkomma med mer bakgrund:

  “Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet” rapporterade om att processrättsliga diskussionsklubben vid Stockholms tingsrätt hade anordnat ett seminarium där ämnet för diskussionen var just domarjävs-reglerna. Flertalet deltagare var domare.

  Rapport om debatten

  “Stening slog först fast att jävsfrågorna hade fått en ökad aktualitet på senare tid. Den ökade uppmärksamheten var, enligt Stening, berättigad då inget är så förödande för domarkåren som jäv.”

  “Chefsrådman Leif Carbell, som var debattledare, hävdade att de ökade antalet jävs-invändningar riskerade att underminera domarnas auktoritet. Carbell brukade nästan aldrig låta domare vid Stockholms tingsrätt avträda målen p g a jäv. Processekonomin var enligt Carbell, ett mycket starkt skäl till detta.”

  Detta är i ljuset av vad som hänt i Thepiratebay-rättegången och nu senast i fallet med “Black Internet”s avstängning av TPB högaktuellt!

  Något av det viktigaste i rapporten är vad Europadomstolen anser om jäv och opartiskhet:

  “Möjligen borde Europadomstolens definition av objektiv opartiskhet ha diskuterats mer ingående. Europadomstolen har fastslagit att det räcker med att finns omständigheter som är sådana att de kan medföra berättigad tvivel hos part om domares opartiskhet se fallet Holm 1993-11-25 A 279) för att objektiv opartiskhet inte skall anses föreligga. Huruvida domaren verkligen kommer att döma partiskt saknar betydelse för frågan om objektiv opartiskhet.”

  Vi vill alltså också känna att domarna är opartiska! Annars är de enligt Europadomstolen inte opartiska!

 10. ST

  mère conduit är som en kondom, den måste finnas där för en säker leverans. Kondomen ska inte heller behöva bry sig om vem som levererar vad, eller av vilken kvalité.

  Svårare än så är det nog inte. :p

 11. Putte

  The Economist har en artikel om fildelning, ISP och piracy:

  http://www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=14335996

  Ta chansen att påverka en global elitpublik i kommentarfältet.

 12. Rick

  Här.
  http://itlaw.wikia.com/wiki/Mere_conduit
  Under the mere conduit principle of the EU E-Commerce Regulations of 2002, a network operator has no legal liability for the consequences of traffic delivered via their networks.
  Ojdå. Someone tell the Black Internets!

 13. Rick

  Fan. Wikia tar emot annonser från scientologerna. Bojkott! 😉

 14. Rick

  @Mikael Nilsson: inte alls. Lägg till accent grave och försök igen.
  *c.1400 ‘unmixed’ from O.Fr. mier ‘pure, entire’*

 15. Rick

  I alla fall de har chauffeur men enligt George W Bush har de inte entrepreneur än.

 16. MAcka

  @ST en kondom hade varit bra när makteliten våldtog svenska folkets rättigheter och friheter i analen, jag känner mig smutsig

 17. Ziggez

  Budbärar immunitet har funnits sedan histsorien
  gryning i europa, etrusker, egypter, spartaner,
  alla har dom lytt samma samma lag, att denna lag skulle bli fransk lag att under dom senaste seklen ar en myt.
  Är endast som dom senaste seklens minne av en tidigare av en tidigare fransk storhet.Vad
  det gäller USA så har dom glömt vad än gång visste om bud bärar immunitet. Deras nya lag inne bär att trycka ner andra folk nu försöker
  dom att bestämma om våra lagar I Eu med kommersialismens heliga ko.Amerikansk historia
  är ju kort endast drygt 200 år.Mycket av den tiden har ägnats stt förtrycka andra folk.
  indianernas folkmord sydamerikas förtryck Cuba
  för att nämna några. Nej Amerika är inte snällt!Ekomin i Europa stor nog för att hävda vår rätt att själv bestämma hur vi vill ha det
  och det är att inte att dansa efter USAs pipa
  ZIGGEZ

Comments are closed.

arrow