Rätt fokus om Arbogabilderna

Dagens Nyheter har en artikel idag om Arbogabilderna, som drog på sig skymningspressens vrede när de distribuerades via bl.a. The Pirate Bay som del av en månghundrasidig offentlig handling: förundersökningsprotokollet från domstolen.

Blandade lynchmobbar krävde att de offentliga handlingarna skulle censureras delvis av dem som tillhandahöll infrastrukturen, så att just obduktionsbilderna togs bort ur handlingarna, vilket inte bara vore tekniskt omöjligt, utan också ett olagligt ingrepp i post- och telehemligheten. Dessutom vore det synnerligen olämpligt att modifiera publicerade offentliga handlingar och återutge dem som äkta vara: det ställer alla möjliga frågor om dokumentautenticitet på sin spets. (“Vilken av de här två offentliga handlingarna, som utger sig för att vara samma dokument, är den äkta?”)

Därför är det glädjande att se att DNs artikel har helt rätt fokus. Den pratar inte över huvud taget om spridningen och distributionen av den offentliga handlingen, utan konstaterar krasst att det inte är ett problem.

Rätt så. Offentliga handlingar måste fritt kunna spridas, kopieras och granskas av medborgarna. Transparens i myndigheternas utövande är A och O i en demokrati. Särskilt, kanske jag bör tillägga, transparens i statens maktmedel gentemot sina egna medborgare.

DNs artikel, och den tillsatta utredningen, kritiserar istället åklagaren och domstolen för att ha inkluderat de omdiskuterade bilderna i en offentlig handling. Det är helt rätt frågeställning. Inte om offentligt myndighetsmaterial får granskas och spridas av medborgare.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Tor

  “Hon [Ask] syftar på att bilderna i Arbogafallet lämnades ut på en cd-skiva, vilket underlättade en snabb spridning på nätet. Enligt Beatrice Ask bör man fundera på om sådana bilder över huvud taget ska ligga med i en förundersökning som blir offentlig.”

  Jag tycker att den här kommentaren av justitieministern är klarsynt. Om det finns uppgifter som man vill undvika att de ges stor spridning men ändå anser det rimligt att lämna ut, då kan man välja ett medium som bjuder på litet större “kopieringsfriktion” än en CD-skiva. Säg tex. att just bilderna distribuerades på papper till dem som begärde ut dem. Ingen skulle väl då ha haft intresse av att digitalisera dessa bilder såvida det inte fanns några uppenbara tveksamheter i obduktionsprotokoll eller liknande. Alternativt kan de naturligtvis sekretessbeläggas.

 2. Jens

  Om man var tvungen att gå till polisstationen eller dyl. för att titta på materialet utan att få ta det med sig skulle transparensen bevaras samtidigt som spridandet inte skulle vara ett problem.
  Mobil och kameror lämnas vid dörren och legitimation måste visas.
  Vem som helst får titta men ingen får kopiera vissa känsliga delar.
  Bra lösning tycker jag.

 3. EricJ

  Jag tror både Tor och Jens missar poängen. Är uppgifterna offentliga är de offentliga, och det spelar ingen roll vilket medium de är: ingen bör lastas för att omvandla dem mellan format, distribuera och sprida dem, oavsett syftet.

  “Titta men inte fotografera” missar också poängen: folk skall enkelt kunna ta del av material, sprida till andra, diskutera, utan att staten sätter käppar i hjulet. Visst, det är tråkigt när det gäller bilder på obducerade barn, men där är lösningen (precis som artikeln skriver) att inte göra dem offentliga till att börja med.

  Något är antingen offentligt eller så är det inte det. Alla slags försök till att skapa ett mellanting har jag svårt att se som något annat än statlig censur.

 4. Tor

  EricJ skrev: “där är lösningen (precis som artikeln skriver) att inte göra dem offentliga till att börja med”

  Men det kan ju hända att även handlingar som annars skulle sekretessbeläggas ibland kan behöva granskas. Att då erbjuda ett mellanting ser jag inte som något problem.

  Något är antingen offentligt eller så är det inte det. Alla slags försök till att skapa ett mellanting har jag svårt att se som något annat än statlig censur.

  Och att istället sekretessbelägga uppgifterna helt är inte censur? Jag har litet svårt att förstå ditt resonemang.

  Jag föreslog inte att alla offentliga handlingar bara ska få spridas på papper (långt ifrån) – jag menade att det ska inskränkas till de fall då man vill minska risken för att lillebror kränker den personliga integriteten för de som behandlas i handlingarna och det finns risk att befara att så kommer att ske. Och naturligtvis är det inte ett absolut skydd, men det är åtminstone något.

 5. The Ghost

  Jag är dock inte så säker på att obduktionsrapporter borde vara offentliga rakt av från början. Jag tycker att så länge det inte berör offentlig person handlar det om privatpersoners integritet snarare. Lika lite som jag vill att mitt sjukdomsregister ska vara offentligt vill jag att min ev obduktionsrapport ska vara det oavsett om jag mördas eller dör naturligt.

 6. Webster

  @Jens
  Att göra uppgifter “offentliga” genom att förvara dem på en polisstation och kräva ID av den som vill titta på dem känns ohälsosamt.
  Tänk så behändigt för en regering som fuskat till sig ett valresultat att på det sättet få en lista över alla som vill granska hur valet egentligen gick till. Enligt en bekant som är arkivchef på den lokala kommunen är det extremt sällan en kommun eller myndighet har rätt att ens fråga vem det är som vill ha uppgifterna, just för att det inte skall gå att filtrera så att känsliga uppgifter inte lämnas ut åt konstiga revolutionärer (som kommunister eller pirater, till exempel).

 7. Anti Google

  Att scanna in alla böcker av Google är ett mycket farligt projekt, som är en attack emot det fria informationssamhället, som krafterna bakom Google vill ta kontrollen över helt. Ta del av informationen. Lita inte på Google, läs artiklarna nedan och se videoklippen angående detta ämne. Man måste se över alla aspekter med företaget google och vad de sysslar med i stort. Därför är detta ämne mycket större än bara digitalisering av böcker. Google arbetar för att ta kontroll över informationssamhället, samt att utöka övervakningssamhället och sammarbetar med politiker för att genomföra censur, som man exempelvis gjort i Kina. Ta nu en titt på följande länkar nedan.

  Google Deal With Publishers Raises Privacy Concerns
  http://www.prisonplanet.com/google-deal-with-publishers-raises-privacy-concerns.html

  Big Brother row as police force starts using Google camera cars to fine wayward drivers
  http://www.prisonplanet.com/big-brother-row-as-police-force-starts-using-google-camera-cars-to-fine-wayward-drivers.html

  Germany alone in struggle against Google Books as France gets onboard
  http://info-wars.org/?p=5757

  Youtube Censorship Alex Jones on Google Empire
  http://www.youtube.com/watch?v=i3VTFse8OOk

  Alex Jones: Google=CIA puppet
  http://www.youtube.com/watch?v=i3VTFse8OOk

  Genom att ta kontroll över all media kan google sedan som privat företag göra vad de vill med informationen de har kontroll över. På youtube kan de censurera vad de vill i egenskap av att vara ett privat företag. Samtidigt har de lyckat få alla användare att vistas på youtube. I förlängningen kommer youtube och andra monopol vara det enda som finns och de kommer göra vad makthavarna vill, vilket är dem själva. Piratpartiet är emot privata monopol så ni måste gå emot det här med google books.

 8. Anti Google

  Att scanna in alla böcker av Google är ett mycket farligt projekt, som är en attack emot det fria informationssamhället, som krafterna bakom Google vill ta kontrollen över helt. Ta del av informationen. Lita inte på Google, läs artiklarna nedan och se videoklippen angående detta ämne. Man måste se över alla aspekter med företaget google och vad de sysslar med i stort. Därför är detta ämne mycket större än bara digitalisering av böcker. Google arbetar för att ta kontroll över informationssamhället, samt att utöka övervakningssamhället och sammarbetar med politiker för att genomföra censur, som man exempelvis gjort i Kina. Ta nu en titt på följande länkar nedan.

  Google Deal With Publishers Raises Privacy Concerns
  http://www.prisonplanet.com/google-deal-with-publishers-raises-privacy-concerns.html

 9. Anti Google

  Big Brother row as police force starts using Google camera cars to fine wayward drivers
  http://www.prisonplanet.com/big-brother-row-as-police-force-starts-using-google-camera-cars-to-fine-wayward-drivers.html

 10. Anti Google

  Germany alone in struggle against Google Books as France gets onboard
  http://info-wars.org/?p=5757

 11. Anti Google

  Youtube Censorship Alex Jones on Google Empire
  http://www.youtube.com/watch?v=i3VTFse8OOk

 12. Anti Google

  Alex Jones: Google=CIA puppet
  http://www.youtube.com/watch?v=i3VTFse8OOk

  Genom att ta kontroll över all media kan google sedan som privat företag göra vad de vill med informationen de har kontroll över. På youtube kan de censurera vad de vill i egenskap av att vara ett privat företag. Samtidigt har de lyckat få alla användare att vistas på youtube. I förlängningen kommer youtube och andra monopol vara det enda som finns och de kommer göra vad makthavarna vill, vilket är dem själva. Piratpartiet är emot privata monopol så ni måste gå emot det här med google books.

 13. Ahrvid Engholm

  Hm, går inte hr PP-partiledaren på gammelmedias förledande, felaktiga beskrivning när han säger att handlingarna “distribuerades via bl.a. The Pirate Bay”.
  TPB distribuerade bara information om var handlingarna kunde hämtas.

  –Ahrvid

 14. Håkan

  @Webster Sep 1, 2009 — 15:15

  Visserligen sant det måste således gå att överpröva ett beslut om begränsad offentligheten till viss del av en förundersökning. Skälen för att begränsa offentligheten måste vara tydliga. Exempelvis kan ju inte barnpornografiskt material göras fullt offentligt eftersom det skulle vara att sprida barnpornografi, d.v.s ett brott.

  Mängden material som tas bort får ju inte heller förvanska innehållet i förundersökningen. I Arbogafallet hade det kunnat ersättas med mindre känsliga skisser som ändå gav samma innehåll i förundersökningen. Annat som kan vara känsligt är ju sådant som Rick när det stormade som mest kring denna fråga bloggade om.

  I övrigt så måste man även konstatera att fildelning faktiskt är ett effektivt sätt att göra offentliga handlingar tillgängliga och det borde faktiskt vara en sak som PP driver, att offentliga handlingar skall göras tillgängliga via fildelning direkt av myndigheterna.

 15. trojan

  Att Google vill scanna ner alla världens böcker och låta människor få läsa dem fritt på nätet får verkligen min varningslampa att börja blinka. Ett stort monopol får släppa alla böcker fria på nätet, men ingen annan har fått möjlighet till samma rättigheter. Åtminstone har ingen annan dessa rättigheter/möjligheter i praktiken och det är vad som sker i praktiken som gäller i slutändan.

  Alltså vad kommer gratis-samhället att leda till? Kommer det bli så att monopolen tar över alla rättigheter till att få släppa allt fritt och sedan blir ensamma på att tjäna pengar på det via annonser och möjligen skatter, månadsavgifter för att va på internet etc.

  Vi har ju redan diskussionen om att internet ska kontrolleras mer och att man vill göra om det till en form av kabel tv, även bredbandsskatt och media licence är ju saker som kan bli verklighet.

  Och i så fall hur ska då någon utomstående mindre företag kunna konkurrera emot monopolen, när de ger ut allt gratis, samt att monopolen kontrollerar internet innefrån och ut tillsammans med politikerna?

  Ja, jag börjar tro att Piratpartiets politik är rätt verkningslös emot monopolen i slutändan. Kanske är det tom så att Piraternas politik hjälper monopolen att få ännu mer makt. Kan det bli så tro?

  Med tanke på att kunder/konsumenter i stort, kommer bli glada om allt blir gratis, utan att tänka på att det i utbyte blir att monopolen tar över helt och hållet. Så jag undrar verkligen hur piratpartiet då ska kunna verka för öppenhet på internet i det läget. Då har man ju lyckats få alla medier gratis för konsumenter, medier som nu kommer va helt kontrollerade av de privata monopolen. Vad blir nästa steg då. Hur bekämpar man en makt som har kontroll över all information som finns?

  Ja det låter verkligen som om fasciststaten håller på att införas och att piratpartiets politik inte kommer att kunna stoppa det. Har jag rätt/fel? Ja den som lever får se.

 16. Thomas Tvivlaren

  En intressant poäng i sammanhanget är att alla ledarskribenter och osakliga rapportörer som jagade upp pöbelmentaliteten i riktning mot TPB och alla andra håll än där den verkligen hörde hemma (enligt dagens fastläggande) helt och hållet missade målet. Hade de verkligen läst förundersökningen så hade de sett att det fanns andra saker i materialet som var mycket starkt integritetskänsligt och -kränkande också… Kanske än mer så med tanke på att det berörde människor som fortfarande var vid liv.

  Men om detta visste dummerjönsarna intet ty när känslorna tar vid så tar vett och logik baksätesrollen. De flesta som hade en så stark åsikt i fallet hade nog inte ens läst protokollet. Pressen borde skämmas ta mig f-n!

 17. Rebecca

  Bra inlägg.

 18. jardenberg kommenterar – 2009-09-02 — jardenberg unedited

  […] Rätt fokus om Arbogabilderna […]

 19. Johan Svensson

  Jag tycker det är väldigt talande att den artikeln är skriven av TT och inte av DN.

Comments are closed.

arrow