Upphovsrättens fyra små rätter

Det vi i dagligt tal kallar för “upphovsrätt” är i själva verket en hög av ganska olika rättigheter, som egentligen har fler skillnader mellan sig än likheter. Om man talar om problem med upphovsrätten, så bör man vara på det klara med vilken eller vilka av de här fyra man egentligen talar om.

Två av rätterna är civilrättsliga ensamrätter, det vi i dagligt tal kallar för monopol, och kan säljas eller överlåtas. Syftet med dessa är att kulturmaximera samhället. De andra två är lagar om en konstnärs relation till sitt verk, och stannar med konstnären hela livet, och har snarare sitt ursprung i moraliska rättigheter och värderingar. De fyra rättigheterna är:

 1. Ett kommersiellt monopol på att framställa kopior av inspelningar av verket. Monopolet varar under upphovsmannens livstid plus 70 år till. Det här är det som upphovsrättsindustrin använder för att t.ex. trycka gammaldags plastskivor med film eller musik. Det finns också s.k. närstående rättigheter, som rör en specifik inspelning av verket, men de är i allt väsentligt också monopol på att framställa kopior av den inspelningen. Det monopolet varar i 50 år från första publicering av just den inspelningen.
 2. Ett kommersiellt monopol på offentliga framföranden av verket, t.ex. på konserter och i radio. Det är sådana här som STIM och SAMI samlar in pengar för. (Upphovsrättslobbyn jobbar hårt på att påstå att fildelning klassas under den här rätten, för enligt Bernkonventionen får man inte göra lika starka undantag från den här rätten i nationell lagstiftning, men Högsta Domstolen har sagt tydligt att så inte är fallet: att kopiera data över nätverk kan inte anses vara ett offentligt framförande.) Monopolet varar under upphovsrättens livstid plus 70 år till.
 3. En artists rätt att förknippas med sitt verk. Attribution. Om någon t.ex. målar en tavla eller skriver en dikt, att den tavlan eller dikten därefter anges med upphovsman. Rättigheten varar i princip för evigt, alltså även efter upphovsmannens död, även om den bara kan beivras av rättighetsinnehavaren, som då är just — död. Lobbyn försöker ibland felaktigt måla upp kritik mot upphovsrätten som kritik mot den här rätten, de målar upp situationen att någon annan skulle ta ens arbete och sätta sitt eget namn under och hur oärligt det vore. Den allvarligaste kritiken mot upphovsrätten riktas i allmänhet snarare mot den första rätten.
 4. En artists rätt att hindra framföranden av verket, som artisten anser kränker artistens eller verkets integritet. “Integritet” här ska inte läsas som “rätten till privatliv”, utan snarare “det helhetssammanhang där artisten har föreställt sig verket”. Till exempel sade Ulf Lundell vid något tillfälle nej till att musikstycket “Öppna Landskap” skulle få framföras i samband med reklam för Sverigedemokraterna. Det har också använts för att stämma TV4 vid något tillfälle för att de, enligt en filmmakare, förstörde filmen med reklam. Monopolet kan inte överlåtas, och varar så länge någon kan hävda det, det vill säga under upphovsmannens livstid.

Vad tycker Piratpartiet om de här fyra små rätterna, i tur och ordning?

Den första och andra rätten ska reduceras till att uttryckligen bara gälla näringsverksamhet i förvärvssyfte, och ska alltså inte gälla privatpersoner eller verksamhet i ideella organisationer, och monopolet ska dessutom reduceras ordentligt i skyddstid, till exempelvis fem år från publicering. Det ska dessutom bara gälla det ursprungliga verket, och inte nya verk där verket t.ex. syns på TVn i bakgrunden bakom en dansande tvååring. Mashups, remixes, och ickekommersiell spridning ska uttryckligen uppmuntras.

Den tredje rätten anser vi är en väldigt viktig drivkraft för framställning av kultur, och föreslår inga förändringar. Attribution är bra. Utländska piratpartier, där den här rätten inte är lika stark i deras nationella lagstiftning, tenderar att vilja stärka den.

Den fjärde rätten ser vi inga problem med i dagsläget, så som praxis har etablerats, där rätten används relativt sällan och i tydliga symbolfall. Ifall den däremot börjar användas som vapen mot fildelning av en desperat lobby, så kommer vi med väldigt stor sannolikhet att ändra på den uppfattningen och reducera rätten till att t.ex. ge en artist rätten att få ett avståndstagande framfört i samband med att verket framförs i vissa sammanhang, så att artistens integritet fortfarande är markerad, men att det inte kan användas som vapen mot framtiden.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Alakai

  Tack. Nu får jag en tydlig och lättförståelig sammanfattning av hur PP vill reformera upphovsrätten, när jag ska copypasta till folk som undrar vad som är grejen med att “pajja” upphovsrätten.

 2. Thomas Tydal

  Punkt 1 är bara skyddad i 50 år. Det som är skyddat i livstid plus 70 år är verket, alltså noterna och texten, inte inspelningen. Efter 50 år får inte längre skivbolagen någon ersättning och man behöver heller inte deras tillstånd för att använda inspelningen då.

 3. Fredrika

  Någon skrev häromveckan, och jag håller med, att punkt 1 ingalunda kan anses vara en del av dom mänskliga rättigheterna för upphovsmän, eftersom monopolet kan säljas och köpas som en handelsvara, och mänskliga rättigheter ska ingalunda kunna säljas och köpas som en handelsvara.

  Endast 3 och 4 kan ses som mänskliga rättigheter för upphovsmän, dock inte heller 2 i sin helhet, eftersom huruvida man ska betala ersättning enligt den punkten verkar bestämmas av jättarna själva, då vad jag vet MTV aldrig har betalt sådan ersättning, då dom anser att värdet att spelas i deras kanal är ersättning i sig självt.

  Personligen tycker jag att stora delar av tvåan ska skrotas helt, eftersom den utgör ett enormt ekonomiskt resursslöseri, där vad jag läst stora delar försvinner någonstans mellan insamlandet och utbetalningen till upphovsmännen. Skulle 2ans omfång minskas skulle enorma ekonomiska belopp frigöras i samhället, som upphovsmännen själva kan kämpa om på egen hand genom äkta konkurrens, istället för som idag få utbetalt till sig genom en ersättningsmodell som får ses som allt annat än rättvis och hjälpande för kämpande upphovsmän, då majoriteten av pengarna betalas ut till den lilla klicken med mest framgångsrika upphovsmän, som alltså inte har något som helst fortsatt behov av ersättningen som incitament för att kunna skapa.

  Om inte annat så ska ska möjligheterna att kräva in ersättning från verksamhet som inte använder verken som sin primära handelsvara tas bort, frisörsalonger och butiker ska inte betala någon ersättning för att dom har musik i bakgrunden av sin verksamhet.

  Utöver det så borde även punkt 2 reglera onlinedistribution av kultur, som i bl a Ryssland, så att alla återförsäljare av digital kultur själva kan sätta sitt pris, istället för att idag vara helt låsta av skivbolagens krav, då det faktiskt är onlinebutiken som står för all exemplarframställning och distribution av verken. Det är enda sättet att skapa äkta sund konkurrens på marknaden för digital försäljning, vilket AllOfMP3 och dess efterföljare bevisat bortom allt rimligt tvivel, då dessa butiker under tio års tid varit dom enda som erbjudit exakt det som konsumenterna efterfrågar, till ett konkurrensutsatt pris.

 4. Anonymous Coward

  “Lobbyn försöker ibland felaktigt måla upp kritik mot upphovsrätten som kritik mot den här rätten, de målar upp situationen att någon annan skulle ta ens arbete och sätta sitt eget namn under och hur oärligt det vore.”

  Den här delen får mig att tänka på detta vettiga inlägg som jag stötte på tidigare i år:
  http://blog.mises.org/archives/009632.asp

 5. Putte

  Den fjärde rätten borde också inskränkas. Rätten att “vägra” borde bara gälla för uppenbara fall. Upphovsmannen ska inte ha rätt att vägra godtyckligt. Exempelvis utnyttjar delstaten Bayern denna rätt för att blockera nypubliceringar av Hitlers Mein Kampf.

 6. Martin

  Vad är det för hållbarhet på 4-an då?

 7. Rick

  Sannolikt det bästa du någonsin skrivit. Önskar bara att ‘fyra små rätter’ hade en relevant översättning. För alla ska kunna läsa det här.

 8. Krille

  “2. Ett kommersiellt monopol på offentliga framföranden av verket, t.ex. på konserter och i radio. Det är sådana här som STIM och SAMI samlar in pengar för. (Upphovsrättslobbyn jobbar hårt på att påstå att fildelning klassas under den här rätten, för enligt Bernkonventionen får man inte göra lika starka undantag från den här rätten i nationell lagstiftning, men Högsta Domstolen har sagt tydligt att så inte är fallet: att kopiera data över nätverk kan inte anses vara ett offentligt framförande.) Monopolet varar under upphovsrättens livstid plus 70 år till.”

  Jag antar att du även här menar upphovsmannens livstid och inte upphovsrättens.

 9. Björn Odlund

  För det första tycker jag det är MYCKET bra att dela upp upphovsrätten och belysa dess delar. Faktum är att det vore värt att tala om upphovsrätterna istället för i upphovsrätten i singular bestämd form.

  Däremot är jag inte säker på att jag håller med om att indelningen du gjort är den mest pedagogiska, men det är en mindre detalj alla får testa sin variant på, så ser man vems som är bäst/tydligast.

  Jag skulle nog slagit ihop 1 och 2 och gjort dem till monopol över kommersiell aktivitet för verket och gjort en egen 2:a över monopol över icke-kommersiell aktivitet. Då skulle man enkelt kunna säga att pp tycker att upphovsätt 1 ska begränsa kraftig! och att upphovsrätt 2 ska tas bort helt och hållet!

  (fast inser jag nu, du kanske talade mer utifrån lagtexterna, jag talade utifrån aktiviteter och ur ett pedagogiskt perspektiv)

 10. ctail

  Men hur är det med rätten att ÄNDRA i verket? Dvs. att distribuera ”förbättrade versioner“ för att tala i fri-programvaru-termonologi. Jan Myrdal tog ju nyligen upp det problematiska i att arvingarna till ett verks skapare ges rätten att ”fiffla” i texter.

 11. H1N1

  ämne som ingår i frågorna om övervakningssamhället och dess befogenheter de tar sig vid kriser.

  Nyheter om vaccinerna, låter som who har lite väl tveksamma metoder för att ta fram ett vaccin, se citat från who.

  (I övrigt finns inga rapporter om vad vaccinet kan ha för biverkningar.)

  Utred biverkningarna av influensavaccin
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3213187.svd

  Citat från who:

  Also in Europe, some manufacturers have conducted advance studies using a so-called “mock-up” vaccine. Mock-up vaccines contain an active ingredient for an influenza virus that has not circulated recently in human populations and thus mimics the novelty of a pandemic virus. Such advance studies can greatly expedite regulatory approval.

  MSafety of pandemic vaccines Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 6
  http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_safety_vaccines_20090805/en/index.html

  WHO Admits to Releasing Pandemic Virus into Population via ‘Mock-Up’ Vaccines
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/09/03/WHO-Admits-to-Releasing-Pandemic-Virus-into-Population-via-MockUp-Vaccines.aspx

  Infowars: WHO Admits to Releasing Pandemic Virus into Population via ‘Mock-Up’ Vaccines
  http://www.infowars.com/who-admits-to-releasing-pandemic-virus-into-population-via-mock-up-vaccines/

 12. j

  ämne som ingår i frågorna om övervakningssamhället och dess befogenheter de tar sig vid kriser.

  Nyheter om vaccinerna, låter som who har lite väl tveksamma metoder för att ta fram ett vaccin, se citat från who.

  (I övrigt finns inga rapporter om vad vaccinet kan ha för biverkningar.)

  Utred biverkningarna av influensavaccin
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3213187.svd

 13. Anders Andersson

  Thomas Tydal, jag tycker att Rick krånglade till definitionen av #1 en smula, vilket gör att den lätt feltolkas. Det han egentligen talar om är ensamrätten att framställa exemplar av ett verk, antingen exemplaren är exakta kopior av en befintlig förlaga eller utgör en nytolkning av verket, och den rätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Uttrycket “monopol på att framställa kopior av inspelningar” förefaller vara en sammanblandning med de audiovisuella rättigheterna, som Rick nämner i samma stycke (jag skulle vilja utelämna dem helt, eftersom de inte ingår i den egentliga upphovsrätten, utan bara behandlas delvis likadant som den).

  Anledningen till att man skiljer kopiering av inspelningar från annan exemplarframställning är att inspelningarna inte återger verk utan endast framföranden av verket. En kopia av en skulptur eller en text är nämligen ett exemplar av exakt det verk upphovsmannen skapat, medan en kopia av en skivinspelning bara återger musikerns tillfälliga (ej fixerade) tolkning av kompositörens verk. Ett verk måste vara fixerat i någon fysisk form; om jag står på en scen och spelar trumpet så uppstår inget verk bara för att hundratals människor råkar höra mig.

 14. larserickf

  Här måste jag i stort hålla med dig Rick.
  Pkt 3 och 4 är i stort OK idag, medan det krävs rejäla omarbetningar betr pkt 1 och 2.

  Men vi ser ju, som du skriver, hur mediaindustring försöker bland bort korten genom att låtsas att de talar om rättighet 3 el 4 när det bara gäller ettan el tvåan.

 15. Anders Andersson

  Fredrika, att upphovsrätten (även den ekonomiska) anses som en mänsklig rättighet (enligt en och annan internationell konvention) hindrar inte att man kan överlåta den till någon annan, även till ett företag. Det är inte den mänskliga rättigheten som sådan man överlåter, utan en ekonomisk rättighet, men det är en mänsklig rättighet för upphovsmän att tillerkännas denna ekonomiska rättighet till att börja med. I annat fall skulle en stat exempelvis kunna utfärda en lag som säger att upphovsrätten till allt som statens invånare skapar automatiskt tillfaller staten, som sedan kan utöva den efter eget skön.

  Det handlar alltså om “rättighet” eller “rätt” i två olika betydelser, ett språkligt fenomen som även Rick anspelar på i titeln på den här tråden. Man kan ha rätt att sälja sin rätt att avgöra vilken rätt som är rätt att servera till middag…

  Om vi inte skulle kunna överlåta någonting som vi enligt den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna har rätt till, då skulle vi få stryka inte bara artikel 27.2 (upphovsrätt) utan också artikel 17 (rätt att inneha egendom). Här är det dock uppenbart att den mänskliga rättigheten inte följer med innehavet av den specifika egendom man överlåter, utan avser själva principen om privat egendom. Samma sak gäller upphovsrätten.

 16. Anders Andersson

  Putte, Fristaten Bayern har mig veterligen (och jag har studerat det fallet, även om det är länge sedan nu) aldrig hävdat intrång i Hitlers ideella rättigheter för att hindra spridning av Mein Kampf, utan i juridiska sammanhang har de satsat hårt på att en tysk domstol efter förbundsrepublikens återupprättande 1949 retroaktivt beslutade att betrakta Hitlers ekonomiska ensamrätt (som han under sin levnad hade upplåtit åt Eher-Verlag) som ingående i den konfiskation av nazistisk egendom (mestadels fastigheter, värdepapper och konst, skulle jag tro) som ockupationsmakterna genomförde efter krigsslutet.

  För att hävda kränkning av ideell rätt måste man visa dels att verkets sprids i en form eller ett sammanhang som skiljer sig från den ursprungliga spridningen, dels att upphovsmannen har (eller skulle ha haft) allvarliga invändningar mot formen eller sammanhanget. Efter Hitlers död har ingen tagit någon hänsyn till vad han ville med sitt verk, utan snarare satt i system att ignorera det.

  Det är alltså inte bara den ideella rätten som inbegriper rätten att förhindra nyutgåvor, utan den återfinns redan i Ricks rätt #1, rätten till exemplarframställning (som han formulerade om), en entydigt ekonomisk rättighet. Den är rentav lättare att hänvisa till, eftersom man inte behöver peka på något “kränkande sammanhang” för att vägra nyutgivning; det räcker att inte lämna något medgivande. Någon motivering till detta ekonomiska “nej” behövs inte.

 17. Slasher

  Mycket bra skrivit.

 18. Anders Andersson

  Ctail, rätten att ändra ett verk utgör en del av den ideella rätten, och ingår i Ricks rätt #4, eftersom “kränkande ändringar” och “kränkande sammanhang” egentligen är två varianter av samma slags kränkning.

  Nu är inte alla ändringar per definition kränkande, precis som alla sammanhang inte heller är det. Stämningen av TV4 för reklamavbrotten i filmerna handlade varken om att TV4 skulle ha förändrat den filmade storyn eller att man återgivit den tillsammans med reklam för vämjeliga produkter, utan om att reklamavbrotten i sig förstörde helhetsintrycket av filmerna. I helhetsintrycket ingår såväl själva verket och eventuella ändringar av det som den omgivning det återges i.

  Om en fotografs verk förstoras upp till affischstorlek, men affischen sedan klipps itu och delarna klistras upp på ömse sidor om ett stuprör, en list eller något annat som inte tillåter att man klistrar över det, då kan det skada helhetsintrycket av bilden så pass att fotografen finner sin ideella rätt kränkt.

  Även Putte var inne på att rätt #4 kan gå för långt. Jag är böjd att hålla med, även om det finns väldigt få rättsfall som belyser var gränserna går. Jag tycker till exempel inte att det är självklart att Ulf Lundell skall kunna säga nej till att ett politiskt parti använder hans musik i sin marknadsföring, åtminstone inte med hänvisning till ideell rätt. Jag både förstår och kan dela Lundells aversioner mot Sverigedemokraterna, men hade han rest samma invändningar om Centern velat illustrera behovet av ett levande lantbruk med samma musikstycke?

  Om upphovsmännen börjar ställa krav på nyttjarnas politiska sympatier, då hotas själva yttrandefriheten. Liberaler och kapitalister måste ha samma frihet som kommunister att återge vad Stalin har skrivit som antinazister har när de granskar Hitler. Musik är inte en privilegierad konstform, förskonad från att förekomma i sammanhang som upphovsmannen tar avstånd från, utan den ideella rätten skall tillämpas på alla slags verk. Skulle en miljöpartistisk arkitekt kunna förbjuda moderater att inrätta sitt partihögkvarter i det hus han ritat?

  Att Mein Kampf återges som skämtserie modell Svenska Mad skulle kunna kränka Hitlers ideella rätt, men inte att israeler tillåts studera boken i originalutgåva. Upphovsmannen kan hävda sina anspråk, men han avgör inte ensam vad som är kränkande i lagens mening.

 19. Erik Sandewall

  Jag saknar några punkter – hur är det med rätten till översättning, hur förhåller den sig till de nämnda fyra rättigheterna enligt denna analys?

 20. Fredrika

  @Anders

  Fast i 27.2 står det att man har rätt till skydd av dom moraliska och materiella intressen som ens kreation resulterar i. Om inget monopol delas ut som resultat av skapandet, så finns det inget monopol att ha inneha rätten till. Jag ser ingen text om att man SKA tilldelas ett upphovsrättsmonopol över distribution och exemplarframställning.

  Utöver det så gäller 27.2 endast kreatören. Dom som eventuellt övertar monopolet har inget rätt till skydd enligt 27.2

  Tills du pekar på andra texter eller förtydliganden så står jag kvar vid min åsikt att det är ingen mänsklig rättighet att tilldelas ett ekonomiskt monopol som kränker människors äganderätter, bara för att man har skapat ett immateriellt verk.

  Sen ser jag inte hur §17 är relevant, eftersom den berör egendom. Ett statligt sanktionerat monopol är inte egendom.

 21. Anders Andersson

  Rick, du skriver att den ideella rätten (rätt #3 och #4) endast gäller under upphovsmannens livstid, med hänvisning till att endast upphovsmannen själv kan beivra intrång i rätten. Det stämmer inte. Den ideella rätten regleras i 3 § upphovsrättslagen, och om denna står det i 59 § andra stycket:

  Överträdelse av 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra stycket får alltid beivras av upphovsmannens efterlevande make, släktingar i rätt upp- och nedstigande led eller syskon.

  Det är givetvis svårare för de efterlevande att hävda intrång i ideell rätt, eftersom de inte kan säga säkert vad upphovsmannen själv hade tyckt, men de har åtminstone den formella befogenheten att föra hans talan.

  Eftersom den ideella rätten överlever upphovsmannen återstår frågan om hur länge den då varar. De två troliga alternativen är “lika länge som den ekonomiska rätten” och “för evig tid”. Här tippar jag på det förstnämnda, särskilt med hänvisning till 43 §:

  Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller, i fråga om verk som avses i 6 §, efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår. Upphovsrätt till ett filmverk gäller i stället intill utgången av sjuttionde året efter dödsåret för den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren och kompositören av musik som har skapats speciellt för verket.

  Jag syftar alltså på ordet “upphovsrätt” som i paragrafen används utan ytterligare kvalifikationer. Detta skall jämföras med 44 b §, där uttrycket “sådan rätt till verket som svarar mot de ekonomiska rättigheter som innefattas i upphovsrätten” i stället används (det gäller ensamrätt för den som ger ut någon annans tidigare outgivna verk, och som därför självklart inte kan hävda någon ideell rätt).

  Någon motsvarande tidsgräns torde dock inte gälla för de särskilda bestämmelserna i 6 kapitlet, såsom titelskyddet i 50 § och klassikerskyddet i 51 §. Dessa regler räknas inte som en del i upphovsrätten, utan är just “särskilda bestämmelser” i upphovsrättslagen (ungefär som de närstående rättigheterna, för vilka andra tidsgränser gäller). Dessa bestämmelser tillämpas väldigt sällan, och frågan är om klassikerskyddet ens någonsin har tagits upp i svensk domstol.

  Titelskyddet innebär bland annat ett slags negativ attributionsrätt, att en upphovsman skall slippa bli förknippad med något verk han inte alls har medverkat till. Jag ser ingen rimlig anledning att begränsa det skyddet till den påstådda upphovsmannens livstid, för annars skulle det nu vara fritt fram att författa porrnoveller och ge ut dem i exempelvis Astrid Lindgrens eller Gösta Knutssons namn. Det är inte heller de efterlevande som beivrar kränkningar av skyddet, utan allmän åklagare (59 § första stycket).

  Ju fler upphovsmän och verkstitlar som läggs på hög i biblioteksdatabaserna, desto större är risken två upphovsmän verkligen heter likadant, eller att två böcker oberoende av varandra råkar ges samma titel, så tillämpningen av titelskyddet måste rimligen begränsas till fall av uppsåtlig förväxlingsbarhet. Det bor 112 “Astrid Lindgren” och 31 “Gösta Knutsson” i Sverige idag; de har allihop friheten att skriva och ge ut böcker under sina egna namn om de vill.

 22. Robban

  Mycket läsvärt!
  Bara att tacka och ta emot Rick!

 23. Anders Andersson

  Erik Sandewall, enligt gällande rätt utgör en översättning en bearbetning av ett tidigare verk, där översättaren erhåller upphovsrätt till själva bearbetningen, medan översättaren och författaren tillsammans äger rätten till resultatet av bearbetningen (exempelvis Sagan om ringen på svenska). Det innebär att översättaren i princip kan tillgodoräkna sig samtliga de “fyra små rätter” som Rick definierar, även om jag personligen har svårt att föreställa mig hur man kan kränka en översättares ideella rätt enligt rätt #4, alltså förvanska översättarens arbete, utan att samtidigt kränka författarens rätt.

  Hmm, kanske just Tolkien med Ohlmarks kritiserade översättning kan bjuda på ett exempel; skulle en återgivning av Ohlmarks översättning med alla person- och ortnamn moderniserade kunna anses som en kränkning av Ohlmarks ideella rätt?

  Vad gäller översättarnas roll efter en av Piratpartiet önskad reform av upphovsrätten återstår nog en del diskussion innan vi vet hur den skall se ut i detalj. Friheten att remixa torde gå hand i hand med friheten att översätta, och så länge översättningen inte sprids i kommersiellt syfte borde samma sak gälla som för förlagan, att spridningen inte kräver upphovsmannens medgivande. Samtidigt kan man diskutera i vilken mån upphovsmannen skall kunna motsätta sig kränkande “översättningar”.

  Det rapporterades häromåret att en fransk tonåring hade gjort en egen översättning av Harry Potter till franska, och spridit den på Internet innan den av förlaget auktoriserade översättningen var klar, vilket fick rättsliga konsekvenser för tonåringen. Så länge rättsväsendet inte förmår göra åtskillnad mellan kommersiella och icke-kommersiella utnyttjanden, så tvingas jag också dra dem över samma kam – och förorda avkriminalisering av alla bearbetningar! Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket, och att myndigheterna ger sig på den som översätter någonting gratis är liksom bara för mycket… Jag vill ha upphovsrätt, men det finns gränser!

 24. Anders Andersson

  Fredrika, artikel 27.2 säger mycket riktigt ingenting om hur dessa materiella intressen skall tillgodoses (eller ens att det skall kallas “upphovsrätt”). Dock råder det knappast något tvivel om att det är upphovsrätten som idag uppfyller denna artikel, vilket jag tycker räcker för att hävda att upphovsrätten har stöd i sagda deklaration.

  Hur skulle alternativen se ut? Att staten inte erkänner någon upphovsrätt men i stället delar ut “författarlön” till alla som ägnar sig åt att skriva skulle visserligen kunna tillgodse deras materiella intressen i allmänhet, men det systemet uppfyller inte villkoret “intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman” då detta hänvisar till den enskilde författarens individuella verk. Ett konventionsenligt regelverk bör åtminstone fördela belöningarna i relation till de producerade verkens spridning och/eller popularitet.

  Du verkade hänvisa till ett kanske underförstått resonemang att mänskliga rättigheter inte kan säljas eller köpas, och att ett företag därför inte heller kan överta något som börjat som en mänsklig rättighet. Fattade jag dig fel?

  Det stämmer givetvis att man inte kan sälja sina mänskliga rättigheter, men det menar jag att man inte heller gör i detta fall, och det var detta jag försökte förklara i min tidigare kommentar genom att skilja mellan rätten till skydd för de nämnda intressena och den ensamrätt som sagda skydd erbjuder. Man kan inte sälja rätten till skyddet, men man kan sälja ensamrätten, och för att ensamrätten skall vara säljbar fordras att den inte upphör att gälla så snart den är såld.

  Jämförelsen med artikel 17 syftar till att visa att konventionen föreskriver också andra ekonomiska rättigheter än upphovsrätt. Vad man har ekonomiska rättigheter till – fysisk egendom, litterära verk eller luft – saknar betydelse för resonemanget. Om man kan sälja något i kraft av att man tillerkänns äganderätten enligt artikel 17, då borde man likaledes kunna sälja något i kraft av att man tillerkänns upphovsrätten enligt artikel 27(2). Om jag missförstod det argument du refererade till ovan, så kan du bortse från denna jämförelse.

 25. Gottfriid

  Skrattretande att en person som Falkvinge försöker påverka utformningen av upphovsrätten med diktat som inte ens är i närheten av att vara verklighetsanpassade. Ännu mer skrattretande är att hans fanboys följer i hans ledband utan tillstymmelse till kritiskt tänkande…

 26. RikMatts

  Helt OT så hoppas jag verkligen att Anders Andersson, “Mr Logic”, kandiderar till nominering på riksdagslistan 2010.

 27. Toni

  Gottfriid:

  Om du nu tycker att det inte är verklighetsanpassat så kan du ju framföra dina åsikter om hur det BORDE vara istället för att bara skrika “Bläää!”.
  Och att vi skulle vara fanboys, nja, det har jag svårt att tro – men du får tala för dig själv.

  I övrigt skrattade jag till lite när jag läste din kommentar.

 28. Fredrika

  @Anders

  §27.2 säger ingenting om att några rättigheter ska delas ut. §27.2 säger att om rättigheter delas ut till upphovsmannen till följd av kreationen av verket, så är skydd av dessa rättigheter en mänsklig rättighet.

  Alternativet, om man ens kan se det som ett alternativ eftersom det är så det fungerar idag med, är att medborgarna genom staten bestämmer vilka privilegium, om några, som ska delas ut till kreatörer som resultat av deras kreerande, och att när dessa privilegium har delats ut så ska dom skyddas.

  Vilka privilegium som ska delas ut står det ingenting om i dom mänskliga rättigheterna, det är något som varje land bestämmer självt, och det är rimligtvis något som bör resoneras fram om, med hänsyn till vad man vill uppnå med dom ekonomiska delarna av upphovsrätten, vilket ju är kulturmaximering för allmänheten.

  Om ingen eller noll ekonomisk upphovsrätt anses gynna det eftersökta syftet bäst, så ska ingen ekonomisk upphovsrätt privilegieras ut till kreatörerna när dom kreerar sina verk.

  Nej jag menar att statligt sanktionerade ekonomiska monopol på tillverkning, distribution och försäljning av något, som vem som helt kan tillverka, distribuera och sälja, aldrig kan vara en mänsklig rättighet.

  Medborgarna, genom staten, bestämmer själva vilka ekonomiska monopol på tillverkning, distribution, och försäljning, som ett land ska dela ut, ifall det anses gynna landet och dess medborgare.

  Nej, §17 och §27.1 är inte jämförbara. §17 reglerar ens egna egendom, och att man ska kunna äga den. §17 och §27.2 står i direkt konflikt med varandra, om man skulle göra din tolkning av vad §27.2 anser vara en mänsklig rättighet, dvs det ekonomiska monopolet på distribution och tillverkning, eftersom §27.2 isånafall skulle reglera kränkning av andras egendom, dvs §17.

 29. Gottfriid

  Toni du verkar uppfylla kraven på en riktig fanboy när du tjänsteriktigt springer till din ledares försvar…
  När det kommer till mina förslag om upphovsrätten så är är jag chockerande nog ganska tillfreds med de regler som finns, regler som har utvecklats under mycket lång tid till skillnad mot de 10 minuter ( eller så )det tog för Falkvinge att skriva ned sina helt orealistiska förslag. Det mest hjärndöda med Falkvinges förslag är nog att privatpersoner och ideela organisationer ska ha rätt att kopiera i princip allt fritt, men HALLÅ! De flesta författare/musiker/programmerare/skådisar/artister/etc. Arbetar i huvudsak för den målgruppen! Vilka ska då betala dom? Falkkvinge? I dont think so…Falkvinge som i helt odemokratisk anda själv sitter och röstar fram sin egen lön..

 30. Anders Andersson

  Rick, du skriver om rätt #2 att HD inte (automatiskt) betraktar överföring i nätverk som ett offentligt framförande. Har du någon mer precis hänvisning till det rättsfall detta härrör från? Jag skulle nämligen vilja läsa domen och göra min egen bedömning (både av innebörden och av vad den domen kan ha för praktisk betydelse i bland annat TPB-målet).

 31. Fredrika

  @Gottfriid

  Man skyddar inte ett koncept genom att göra konceptet oacceptabelt. Enkel logik.

  Idag har vi en upphovsrätt som en växande majoritet av befolkningen(läs SOM 2006 och SOM 2007) inte står bakom. Om inte detta åtgärdas genom en revidering av upphovsrätten som befolkningen står bakom, så kommer allmänhetens acceptans för konceptet upphovsrätt som helhet ganska snart nog utplånas helt.

  Jag tror ordspråket går Den som vill ha mycket mister ofta hela stycket.

  Ditt försvar för dagens utformning på upphovsrätten, om vi nu kan kalla det försvar, är enligt logikens alla regler därmed direkt skadligt för upphovsrätten som helhet. Är du medveten om det?

  Att privatpersoner och ideella föreningar får kopiera upphovsrättsskyddat material fritt, verkar inte skada upphovsmännens möjligheter till kreation i alla dom andra länder i världen som redan har sådan upphovsrättslagstiftning, där fildelningen är helt fri, så varför det skulle bli annorlunda här förstår jag inte.

  Dina till synes ogrundade påståenden om att en fri utökad tillgång på upphovsrättsskyddade verk för människor, mot den fria tillgången vi har redan idag, skulle utgöra ett problem, påminner starkt om dom domedagsprofetior som upphovsmännen och upphovsrättsinnehavarna har kommit med ett flertal gånger förut, vid varje tillfälle som nya möjligheter eller ny teknik har ritat om kartan för hur människor kostnadsfritt kan ta del av kultur. Samtliga dessa profetior har ju i efterhand dock visat sig vara tokfel.

  Men du kanske menar att om du skriker varg tillräckligt ofta så får du rätt till slut?

  Tja, kanske det, men eftersom hempiratkopieringen har funnits i 30år nu, fildelningen i över 10år, och eftersom samtliga kulturindustrier, vars verk fildelas, som helhet upplever rekordvinster just i detta nu, och eftersom en stadigt ökande andel kreatörer frånsäger sig dom ekonomiska monopolen på sina verk, så finns det som jag ser det absolut ingenting som tyder på att du skulle pricka in vargen denna gången heller..

  Ditt påstående om Falkvinges lön är dessutom direkt felaktigt rakt igenom, men det är detaljer som du inte bry dig om antar jag, att hålla sig till obestridliga fakta?

 32. Anders Andersson

  Fredrika, jag tror att vi egentligen diskuterar olika frågor och därmed förbi varandra, för även om jag instämmer i de konkreta påståenden du gör så ser jag inte hur de motsäger mina resonemang. Om du vill att vi skall komma fram till någon gemensam slutsats, kan du i stället återvända till din kommentar kl 14.15, och förklara vad du menar med:

  Någon skrev häromveckan, och jag håller med, att punkt 1 ingalunda kan anses vara en del av dom mänskliga rättigheterna för upphovsmän, eftersom monopolet kan säljas och köpas som en handelsvara, och mänskliga rättigheter ska ingalunda kunna säljas och köpas som en handelsvara.

  Som jag läser detta så anser jag att du slår in en öppen dörr, för ingen har mig veterligen hävdat att en människa kan “sälja” sina mänskliga rättigheter (citera och ange källa om du har exempel på detta).

  Utan en sådan utsaga faller liksom poängen med argumentet ovan. Även med en sådan utsaga hävdar jag att argumentet blandar ihop “monopolet” med “rätten till skydd”. Jag vill undvika att göra fler analogier, för de riskerar att misstolkas, men jag kan då rakt inte se vad i artikel 27.2 som förhindrar att “skyddet” åstadkoms genom ett tidsbegränsat monopol (som kan säljas och köpas). Nej, man måste inte ha ett monopol, men man måste ha någonting om artikeln skall anses uppfylld.

  Att hävda att de materiella intressena är obefintliga och att skyddet av dem därför är obehövligt duger inte; det finns bevisligen upphovsmän som försöker livnära sig på sin verksamhet. Om de inte kan det trots att deras verk sprids och genererar inkomster åt andra, då vill jag påstå att skyddet är otillräckligt.

  Huruvida upphovsrätten som den ser ut idag är nödvändig eller ens ändamålsenlig för att kulturmaximera samhället eller tillgodose upphovsmännens materiella intressen är en helt annan fråga där jag betvivlar att det föreligger några större åsiktsskillnader oss emellan. Jag är här bara inriktad på frågan om den konkreta innebörden av och giltigheten hos artikel 27.2 i den aktuella deklarationen.

  För övrigt gillar jag kontrasten till artikel 27.1, som faktiskt föreskriver deltagarkultur! Det artikel 27.2 föreskriver är någonting mer begränsat (eller borde åtminstone vara det), och framför allt kan ingen samtidigt hävda sin rätt enligt 27.2 och förneka alla andras rätt enligt 27.1! För mig utgör artikel 27 med sina båda stycken ett odelbart helt; den föreskriver ett ömsesidigt förhållande mellan givare och mottagare, mellan den som yttrar sig och den som lyssnar. Vi utövar alla båda dessa roller, om än i varierande grad.

 33. Fredrika

  @Anders

  Med det jag skrev 14:15 så menar jag att monopolet på tillverkning, distribution och försäljning av verk, som man tilldelas när man publicerar ett verk, ingalunda kan anses vara en mänsklig rättighet, eftersom monopolet är en handelsvara, vare sig man behåller det själv eller säljer den till ett förlag. Det är ingen mänsklig rättighet att tilldelas en handelsvara.

  I §27.2 garanteras upphovsmannen ingenting i form av något faktiskt värde, exempelvis ett monopol. Däremot garanteras upphovsmannen ett skydd, om upphovsmannen beviljas något sådant privilegium pga av att den skapar ett verk.

  Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

  Om inga moraliska eller materiella rättigheter(monopol) beviljas till följd av skapandet av ett verk(resulting from), så finns inget att skydda enligt §27.2.

  §27.2 säger att det som beviljas till följd av skapande, ska skyddas, inte att något ska beviljas till följd av skapande.

  Du skrev ursprungligen “men det är en mänsklig rättighet för upphovsmän att tillerkännas denna ekonomiska rättighet till att börja med.“, och det hävdar jag att det inte alls är. Människan ska inte tillskrivas något ekonomiskt värdefullt i dom mänskliga rättigheterna, som den kan tjäna pengar på, eller sälja, varvid den inte längre innehar det.

  Dom ekonomiska delarna av upphovsrätten privilegieras inte ut för skojs skull, eller av principiella eller moraliska skäl, bara för att kreatören skapade verket(vilket däremot 3 och 4 kan anses göra), privilegierna delas ut under antagandet att dom gynnar allmänhetens tillgång på kultur. Om detta antagande är felaktigt, så ska dom ekonomiska delarna av upphovsrätten bort eller revideras, och dom ska ingalunda kunna krävas med hänvisning till dom mänskliga rättigheterna.

  Isånafall, så skulle dom mänskliga rättigheterna vara direkt skadliga för kulturtillgången, om det kan visas att dom ekonomiska rättigheterna vore skadliga för kulturtillgången.

  Jo vi tycker säkert samma om allting, men det är inte första gången du och jag har svårt att förstå varandras språk. =)

 34. Gottfriid

  Fredrika,om en växande del av befolkningen är emot den nuvarande upphovsrättslagsstiftningen (vilket jag iofs betvivlar) så beror det nog mer på att de blivit desinformerade av Piratpartister än att de verkligen satt sig in i frågan, Rick och andra PP.are har ju länge tagit lättköpta poäng på att de fått stå oemotsagda med sina ofta helt felaktiga uttalanden.

  Vilka länder har helt fri fildelning av upphovsrättskyddat material?

  Att samtliga “kulturindustrier’ vars verk fildelas skulle ha rekordvinster nu är något du själv hittat på. Skivindustrin t.e.x. kan ju knappast påstås gå överdrivet bra…

  Falkvinges lön bestämdes på ett osmakligt sätt det är väk de flesta överrens om och den är är oskäligt hög sett till vad han gör nämligen mest sprider myter och halvsanningar…

 35. Uno Hansson

  @Gottfriid:
  Jag är i varje fall inte alls överens med dig och ditt helt intetsägande tramsande

 36. Fredrika

  @Gottfriid

  Felinformerade? Kan du peka på något uttalande som du anser är felaktigt, förklara vad du anser är fel med det och varför, och hänvisa till någon fakta som stödjer ditt resonemang kanske, så vi kommer någon vart i diskussionen, istället för att som nu där du bara kommer med innehållslösa påståenden.

  Frågar du för att du inte vet exakt vilka länder som har fri fildelning i icke-förvärvssyfte, eller frågar du för att du inte ens visste om att några länder hade det innan jag upplyste dig om det?

  Skivindustrin är inte en kulturindustri? Skivindustrin är en liten del av musikindustrin, och musikindustrin som helhet upplever rekordomsättningar just nu. Känner du inte till det?

  Falkvinges eventuellt framtida “lön” kommer bestå av två delar, där den enskilt största delen kommer från en anställning genom Christian Engströms EU-bidrag. Ingen annan än Christian bestämmer något om den saken, och Rick har inget att säga till om där.

  Utöver det så kommer eventuellt ett litet tillägg betalas ut från Piratpartiets kassa, ett bidrag som styrelsen med majoritet har godkänt åt Rick, för att Rick kunna utföra sitt arbete, ett arbete som Sveriges tredje största parti vill att han ska utföra, ett arbete som innebär långt över 40 arbetstimmar per vecka(jag tippar 80-100h/v), ett arbete som innebär att han kontinuerligt ska fara och flänga runt och ansvara för dessa 50.000 medlemmar, och svara inför dom, och se till att en verksamhet med 17.000 aktivister(vilket annat svenskt parti har så många aktivister???) fungerar felfritt.

  För det hästjobbet Rick bevisligen utför så är 45.000kr/mån ingalunda någon att orda om.

  Detta lilla lönetillägg vi diskuterar beslutade styrelsen själv om, med en majoritet, utan att Rick röstade om saken. Att någon som läst på om hur det verkligen gick till, skulle tycka att det slutgiltiga beslutet om det lilla lönetillägget fattades på ett osmakligt sätt tvivlar jag på.

  Känner du inte till dessa obestridliga fakta? Vart får du din information ifrån egentligen? Kvällstidningarna?

  Isånafall kan du börja med att läsa detta inlägget http://rickfalkvinge.se/2009/08/03/kommentarer-till-dn-och-n24-artiklarna/

 37. Gottfriid

  Uno, tydligen kom jag åt en öm nerv på dig…

 38. Gottfriid

  Fredrika nu gör du det igen svänger dig med felaktigheter, skivindustrin är per definition såklart en kulturindustri…

  Andra felaktigheter som PP:are svänger sig med är bl.a nivårer på ersättningar och rena fakta om hur upphovsräten verkligen fungerar, det ni drar upp är oftast hårt vinklade eller totalt felaktiga fabler eftersom det gynnar er sak.

  Att du så desperat försöker skydda din ledares användande av jäv för att få igenom sina osmakliga löneförmåner är rätt pinsamt. Det du kallar ett hästjobb gör miljontals människor gratis inom den ideela världen.

  Att du kallar PP Sveriges tredje största parti är verkligen skrattretande eftersom PP aldrig ens kommer komma i närheten av att komma in i riksdagen.

  Fredrika upp till bevis om vilka länder som har HELT fri fridelning av upphovsrättsskyddat material…..

 39. Anders

  @Gottfriid, du är för rolig… lol

 40. Johan Öbrell

  @Fredrika
  Du kommer ingen vart med att käfta med Gottfriid… han har redan bestämt sig för vad han tycker och kommer inte att ändra åsikt eller komma till en plötslig insikt.

 41. Uno Hansson

  Kanske det Gottfrid – jag blir lätt trött på att läsa sådana kommentarer som bara är försök till nedsättande och tramsigt jantetyckande.

 42. Gottfriid

  Johan varför skulle jag ändra mig? Det är ju jag som har insikten medans ni bara famlar, blint följande er ledare. UNO ditt inlägg personifierar Jante…

 43. Erik

  Gottfriid, det behövs djupare analyser av vilken nytta upphovsrätten egentligen har för upphovsmannen och samhället. Debatten i media fastnar ofta för mycket kring hur nu gällande lagar ska tolkas utan att man göra någon analys av den egentliga nyttan med upphovsrätten.

  Jag rekommenderar dig att läsa uppsatsen “Upphovsrätten som incitament” av Pettersson. Sök efter titeln på Google. Vad jag vet har ingen liknande djupare analys av Upphovsrätten gjorts i Sverige. Bland annat belyser den på ett sakligt sätt många brister som finns i tidigare analyser av nyttan med upphovsrätten.

  Du säger att du har kommit till insikt. Vad har du kommit till insikt med angående nyttan med upphovsrätten?

  Jag tycker Rick och PP har lagt fram 4 bra punkter om upphovsrätten som är i behov av granskning.

 44. Ingen speciell

  Vi gillar dig ändå Gottfriid, för du får Fredrika att skriva så bra saker. 😉

 45. Fredrika

  @Gottfriid

  Musik är en form av kultur, och musikindustrin är den industrin som är uppbyggd runt musik. Skivindustrin är en liten del av musikindustrin. Musikindustrin som helhet upplever just nu rekordomsättning. Hur det går för skivindustrin förändrar inte det faktumet.

  Du är varmt välkommen att peka på vart Piratpartiet lägger fram felaktiga siffror om något, och felaktiga påståenden om hur upphovsrätten fungerar. Som det är nu så pekar du inte på nånting, du kommer bara med innehållslösa påståenden om att så skulle vara fallet. Vi kommer ingen vart om du håller på att argumentera utan argument.

  Jag försöker inte skydda Rick på något sätt, jag försöker belysa det odiskutabla obestridliga faktumet att inte något av det du påstår stämmer, för det gör det helt enkelt inte. Det är rena påhitt du kommer med. Jag fick inget svar på frågan varifrån du får din fakta, är det kvällstidningarna?

  Det finns ett flertal länder runt om i världen som har fri fildelning så länge den sker i icke-förvärvssyfte, dvs det som vi kallar vanlig fildelning, eftersom dessa länders upphovsrättslagar helt enkelt inte reglerar sådan exemplarframställning som sker i icke-förvärvssyfte. Jag fick dock inget svar på min fråga. Frågar du för att du inte vet exakt vilka länder det rör sig om, eller frågar du för att du inte visste om att några länder har sådana upphovsrättslagar?

  När du svarar på den frågan kan jag nämna ett land i EU som har sådan upphovsrättslag, där det fildelas fritt och lagligt.

  Upp till bevis nu för dina påståenden om vad Piratpartiet har påstått som inte stämmer.

  @Ni andra

  Anti-pirater som Gottfriid är fantastiska för piraternas sak, eftersom dom argumenterar så osakligt som dom gör, varvid man får bemöta det som påstås genom att sakligt peka på fakta, varvid Piratpartiets politik blir än synligare och bättre förklarad, varvid vi får än mer sympatisörer.

  Piratpartiet hade aldrig varit vad dom är idag, utan några av dom allra bästa sympatiskaparna och medlemsvärvarna, och då tänker jag huvudsakligen på eliten som Thomas Bodström, Beatrice Ask, Håkan ‘Grundlagsbrytaren’ Roswall, Jim ‘Mutan’ Keyzer, Monique ‘Completely’ Wasted, Pirate ‘cornflakes badge’ Pontén, Lars Gustafsson, Stefan Sauk, Johan ‘Gräsklipparmannen’ Pehrsson, Jan ‘man without Internet’ Guillou och Tomas ‘Jäv’ Norström, för att nämna några framstående.

  Fatta vad dom här människorna har gjort för Piratpartiet!! Att sen vissa förvirrade anonyma troll köper deras retorik och försöker använda sig av den är mycket bra för vår sak, då det ger än mer möjlighet att peka på hur fel den är.

  Jag har för övrigt diskuterat med en signatur som heter Gottfriid förut, i kommentarerna till denna artikeln:

  http://www.prylportalen.se/nyheter/hembio/DVD-forsaljningen-rasar-1.135074.html

  Kommentarerna kommer dock baklänges, så vill man läsa dom i ordning får man börja med att bläddra till sidan 17.

 46. Anaka

  @Fredrika
  Ditt sätt att argumentera, passager med öknamn i kombination med Ricks långa texter om hur media inte rapportera exakt vad han sagt, blir anledningar till att jag själv inte längre kallar mig Piratpartist även om jag, i vissa sammanhang, röstar på och sympatiserar med PP. Fatta själv hur mycket skada ordsvada kan orsaka.

 47. Fredrika

  @Anaka

  Jag är inte Piratpartiet, jag är inte en representant för Piratpartiet, jag titulerar mig inte som Piratpartist, så varför blandar du in mig med huruvida du är Piratpartist, eller om du röstar på PP?

  Men om det nu är så, att du väljer partitillhörighet och partiröst, efter hur du upplever enskilda sympatisörers argumentation, så säg till nästa gång du funderar på att rösta på något annat parti än PP, så lovar jag dig, att jag ska leta fram 10st sympatisörer till det partiet, som resonerar och argumenterar 100ggr mer avskräckande än mig.

  Angående dina synpunkter i övrigt så har jag efter tidigare diskussioner med dig, som här, när du direkt felaktigt försökte göra gällande att något mygel föregick:

  http://rickfalkvinge.se/2009/06/26/nej-jag-far-inte-188000manad/#comment-30278

  ..en ganska klar bild av dig och din förmåga att föra ett konsekvent resonemang när du kritiserar något.

  Men exakt vad efterfrågar du? När media sprider per definition regelrätta lögner, ska man inte bemöta det då och berätta vad som faktiskt verkligen hände i verkligheten?

  Ska media få föra fram lögner oemotsagt? Ska du få komma med felaktiga anklagelser oemotsagt? Ska troll få sprida felaktig FUD om PP oemotsagt?

  Jag fick för övrigt aldrig något svar från dig på ett antal frågor jag ställde till dig i detta inlägget:

  http://rickfalkvinge.se/2009/06/26/nej-jag-far-inte-188000manad/#comment-30345

 48. Gottfriid

  Fredrika, du har ju absolut nollkoll om du inte ens inser att skivindustrin ÄR en kulturindustri i sig massvis av kultur har skapats spritts och återupptäckts tack vare skivindustrin. dun skrev att ALLA kulturindustrier upplever rekordomsättning just nu men det är ALLTSÅ INTE SANT massvis av framgångsrika film skiv och filmbolag är på gränsen till bankrutt kolla bara Weinstein group som ligger bakom massor av succeer, men piraterna har fått dom att säcka ihop..Dataspelsföretag som Grin är satt i KK m.fl.

  Att Piratpartister och Dick/Rick återkommande hänvisar till fabler och myter är ju vida känt.
  Det är väldigt mycket vi vet hur det borde vara men har ingen aaaaning om hur det egentligen är över er antiupphovsrättshysteri. Ett exempel över er rena okunskap är ert antipatent motstånd som ni påstås bero på att ni vill gynna små uppfinnare, men utan patenträttigheter så har de ju ingen chans att finansiera och skydda sina innovationer. Eftersom era piratkopieringsvänner då “stjäl” deras levebröd…

  Ditt svammel om att vissa länder har HELT fri fildelning av upphovsrättssskyddat material stämmer INTE. Admit defeat….

 49. Fredrika

  @Gottfriid

  Musikindustrin upplever rekordomstättnigar just nu, och den industrin står eller faller inte med skivindustrin.

  Skivindustrin är lika relevant för samhället idag som skrivmaskinsindustrin. Vi behöver varken skivor eller skrivmaskiner. Nyare teknik har tagit över.

  Att enskilda skiv- och film- och spelbolag går i konkurs är mycket sunt, det är så det fungerar på en fri marknad, bolag som inte klarar av att driva sin verksamhet med vinst går under, så nya bolag kan växa fram. Så var det långt innan fildelningen uppfanns.

  Jag ser fortfarande ingen hänvisning till något påstående från PP som skulle vara felaktigt, där du förklarar varför det är fel och hänvisar till något underlag som stödjer dina slutsatser?

  Jag får väl fortsätta att vänta.

  Oavsett vad du tror, så finns det ett flertal länder vars upphovsrättslagar enbart reglerar den exemplarframställning som sker i förvärvssyfte, varvid den fildelning som sker i icke-förvärvssyfte är helt laglig. Jag kan nämna exempel för dig när du svarar på min ännu obesvarade fråga.

  Jag väntar vidare.

 50. Gottfriid

  Fredrika du är ÄGD, du påstod tidigare att det fanns länder där HELT FRI fildelning av upphovsrättsskyddat material var laglig men du har ju hittills inte sagt ett enda land….

  Att jämföra skivindustrin med skrivmaskins industrin var ju fyndigt för alla vet ju hur det gick för IBM ( inte så illa ) Men det som förvånar mig är att du fortfarande inte insett att skivor drar in mer pengar till kulturkreatörer än den nyare tekniken som du så varmt förespråkar gör, så tydligen kan man inte räkna ut skivindustrin på ett bra tag än trots allt, en osmaklig effekt ( för er iaf ) är att de skivköpare och bolag som ni ser ned på subventionerar er kulturkonsumtion..

  Om bolag går i konkurs eller tvingas downsiza inte för att de gör dåliga produkter utan för att deras produkter piratkopierats så måste det ju vara väldigt negativt för alla er liberala piratkopieringskramare som i ett konstant mantra påstått att piratkopiering är bra för dessa bolags business, uttalanden vilket vi någorlunda sansade människor alltid vetat varit rent trams.

 51. Anaka

  @Fredrika
  Oj oj oj, vad du verkar arg.
  Jag hänger inte mycket på bloggar och forum längre och har som sagt slutat vara aktiv i PP, mycket på grund av uttalanden från Rick och andra på just Ricks blogg (om medias lögner och vad som egentligen händer i verkligheten) men även på grund av Christians blogg, Anna Trobergs blogg, Swartz blogg PPs eget forum och tror nog att jag fått en hyffsat tydlig bild av partiet och andra indivder som dig själv. Gillar inte kontentan och inte heller den väg det verkar leda in på. Ber om ursäkt att jag inte svarade på dina inlägg vid tidigare skede, men jag hade troligen något annat för mig den dagen. Jag kommer troligen dock då och då uttala mig när jag tror att Rick eller någon annan gör, skriver eller säger saker som direkt känns negativt för debatten om integritet – sett från vinkeln hos de som inte är med på PP tåget.

 52. Fredrika

  @Gottfriid

  Nej, därför att jag väntar på svar från dig på en fråga? Ska jag tolka det som att du inte är intresserad att svara på frågan? Ok, då struntar jag i att vänta på dig, det börja bli tröttsamt.

  Fildelning i den bemärkelsen vi pratar om är per definition något som sker i icke-förvärvssyfte. Alternativet skulle vara att man tog betalt för sin uppladdning eller fick betala för nedladdningen, men då är det inte längre fildelning, utan handel kring åtkomst till filer. Det är inte sån fildelning jag pratar om, men jag börjar funderar på om det är det du nu ska greppa tag i, eftersom du så hårt betonar begreppet helt fri?

  Den fildelning som sker i icke-förvärvssyfte, är helt fri i bl a Spanien. Där har du ett exempel inom EU. Räcker det? eller ska du nu påstå att fildelning inte är tillåtet i Spanien, trots att det är välkänt att så är fallet?

  Vem bryr sig om skivor drar in pengar? Vad har det med resonemanget att göra? Påståendet var att musikindustrin upplever rekordomsättning just nu, så är det, oavsett hur det går för skivindustrin.

  Nu kanske det kommer som en nyhet för dig, men företag kan gå dåligt även pga av andra anledningar än fildelning. Det finns som sagt ingen oberoende forskning som stödjer tesen att fildelningen påverkar negativt.

  Inte för att jag bryr mig om så vore fallet. Fildelning är moraliskt försvarbart på helt andra grunder, och fildelningen måste legaliseras oavsett om den så kör hela industrin i botten, utav helt andra skäl.

  @Anaka

  Du är välkommen att fortsätta kommentera om vad du tycker utifrån din synvinkel.

  Om du för fram ett resonemang i dina kommentarer som är ologiskt eller inkonsekvent, så är det dock möjligt att jag återigen hoppar på dig.

  Eftersom du verkar ha problem med att Rick, jag och andra bemöter felaktigheter, så skulle jag gärna vilja ha ett svar från dig på följande frågor från förra inlägget:

  Men exakt vad efterfrågar du? När media sprider per definition regelrätta lögner, ska man inte bemöta det då och berätta vad som faktiskt verkligen hände i verkligheten?

  Ska media få föra fram lögner oemotsagt? Ska du få komma med felaktiga anklagelser oemotsagt? Ska troll få sprida felaktig FUD om PP oemotsagt?

 53. Anaka

  @Fredrika
  Vad man gör när man anser sig vara felaktigt behandlad av media är: Publicera sitt eget uttalande och klargörande – utan att gnälla om gammelmedias orättvisa behandling av just en själv, utan att gnälla om att journalister alltid behandlar “just mig” så felaktigt. Helt enkelt utan att gnälla.

 54. Gottfriid

  Fredrika, struntprat (som vanligt från dig) fildelning av upphovsrättskyddat material är inte alls HELT lagligt i Spanien var har du fått det ifrån?

  Ditt tjat om att musik industrin idag upplever rekordomsättning är inte sant.

  De flesta framgångsrika bolag i film muaik och dataspelsbranschen påstår att de negativt drabbats av piratkopiering, men du hittar på att deras problem beror på andra faktorer, yeah right, make it up as you go along, do you?

  Ett uttalande som ditt att “Fildelning måste legaliseras oavsett om den så kör hela industrin i botten” är så urbota rabiatkorkat att jag undrar om du inte skulle kunna kandidera som PPs partiledare till valet, eller vänta du kanske redan är det…

 55. Fredrika

  @Anaka

  Jag tycker du gnäller ganska mycket.

  =)

  @Gottfriid

  Fildelning av upphovsrättsskyddat material i icke-förvärvssyfte är lagligt i Spanien. Så är det. Du kan få två snabba länkar, den sista gör något du själv borde gjort

  http://torrentfreak.com/judge-rules-p2p-legal-sites-to-be-presumed-innocent-090707/

  http://bit.ly/7QYki

  Mitt tjat om att musikindustrin upplever rekordomsättningar idag är helt sant, det beror till stor del på kraftigt ökande intäkter dom senaste åren för konsertindustrin och insamlingsindustrin. Befolkningen spenderar mer pengar på musik idag än någonsin förut. Så är det. =)

  Påstår företag saker? Jaha. Ok. Dom påstår saker. Jag noterar. Tungt.

  Ja du vet, när fildelningen sker i privat kommunikation, så går det inte längre att beivra fildelningen utan att upphäva konceptet privat kommunikation. Då får man göra ett val, privat kommunikation, eller inte. Det valet är enkelt.

  Om kulturindustrin sen inte klarar av att tjäna pengar bara för att människor fildelar som dom behagar i privat kommunikation, ja då får kulturindustrierna helt enkelt gå under.

 56. HR

  Mata inte trollet.

 57. Anaka

  @Fredrika
  Se där så bra det blev! när du slutar med retoriken och tog tag i det på ett sätt som kanske skulle kunna tilltala även de som inte redan håller med dig;-)

 58. Gottfriid

  Fredrika din faktiskt mer än rabiata inställning till kulturindustrin är löjeväckande vilket du säkert själv insett om du tänkt efter före (men nej inte denna gång heller) innan du skrev.

  Ditt uttalande om att befolkningen lägger mer av sin disponibla inkomst på musik idag än någonsin tidigare stämmer fortfarande inte trots att du upprepar ditt mantra.

  Sen att du kallar piratkopiering med privat kommunikation så undrar jag lite om hur det är ställt med dig. Om någon skickar en Star Wars film i ett mail eller över någon messengerservice så är det knappast privat kommunikation om man inte heter George Lucas….

 59. Gottfriid

  Fredrika återigen du påstod att det fanns länder där det var HELT fritt att fildela upphovsrättsskyddat material lagligt till de länderna hör iaf inte Spanien.
  Bara för att de inte dömt så många så är det inte lagligt. Upphovsrättslagar gäller även i Spanien.
  Från din länk:
  “However, the court order recognizes the possibility that public distribution may have occurred but this is difficult to prove, since any sharing could’ve taken place with just one person.
  The full trial will take place at a later date”

 60. Fredrika

  @Gottfrid

  Jaha, så när du upprepar mantran, då stämmer dom? Ok, vi säger väl det.

  Tänk om du kunde förstå den text du läser. Du får en länk till då, så kanske det blir enklare för dig att acceptera att fildelning är lagligt i Spanien?

  http://torrentfreak.com/downloading-3322-movies-is-okay-in-spain-090529/

  Dömt? Inte en enda spanjor har dömts för fildelning i icke-förvärvssyfte, dom spanska domstolarna har avfärdat försök till sådana åtal sen snart tio år tillbaka.

  Ja givetvis gäller upphovsrättslagar även i Spanien? Den spanska upphovsrättslagen gäller i Spanien, och enligt spansk upphovsrättslag, så måste exemplarframställning ha skett i förvärvssyfte, för att det ska anses vara olagligt. Var är det du inte förstår med det faktumet?

  Privat kommunikation är privat kommunikation, oavsett vad man skickar i den. Jag fildelade upphovsrättsskyddade verk i privat kommunikation senast idag. Det gick alldeles utmärkt.

  =)

 61. Gottfriid

  Återigen Fredrika så var det du som påstod att det i vissa länder var HELT lagligt att fildela uphovsrättsskyddat material
  men det stämmer ju inte, om vi tar Spanien så må vissa domare ha sagt att det inte är kriminellt att fildela upphovsrättsskyddat material om man inte gör det kommersiellt, men det gör det ju inte lagligt.
  Någon skrev föjlande angående situatiuonen i Spanien vilket du borde ta åt dig.

  “Just to clarify, there hasn’t been any trial in Spain where the judge said it isn’t illegal to download, only that it isn’t a crime (because there isn’t any direct profit motive, and that’s one of the requisits in spanish criminal Law when talking about IP). That’s quite an essential difference, since, at least theorically, there could always be a big fine by civil laws.”

 62. Fredrika

  @Gottfriid

  Du borde ta och försöka förstå texten du läser, och förstås skillnaden mellan straffrätt och civilrätt. Att en handling kan resultera i civilrättsliga krav, vilket fildelning kan i Spanien enligt Ipred 1, betyder inte att det är olagligt.

  Enligt spansk straffrättslig lagstiftning är det helt lagligt att fildela i icke-förvärvssyfte i Spanien. Så är det.

  Spanskt rättsförfarande fungerar på samma sätt som svenskt rättsförfarande, dvs att det som inte är uttryckligen förbjudet i lag, är tillåtet att utföra.

  Spansk upphovsrättslag i sin tur reglerar enbart exemplarframställning i förvärvssyfte. Man får inte göra si och man får inte göra så, i förvärvssyfte. Resten, dvs icke-förvärvssyfte, är därmed enligt gällande normalt rättsförfarande fritt fram.

  Utav den anledningen så har försök till åtal mot fildelare nekats prövningstillstånd i spanska domstolar i som sagt snart tio år. Domarna har varit väldigt klara med det när dom nekat prövningstillstånd, att straffrättsliga upphovsrättsintrång inte kan begås i icke-förvärvssyfte.

  Å andra sidan så är hela diskussionen meningslös. Människor fildelar oavsett vad du tycker om saken, för dom tycker det är helt ok att fildela, så då får politikerna se till så att så lagarna återspeglar medborgarnas rättsmedvetande och vad människor tycker är ok. Så är det.

  Det är helt ok att fildela, du borde prova på det själv, fildelning är helt fantastiskt.

  =)

 63. Gottfriid

  Fredrika jag tror att det är du som måste läsa på lite för i Spanien precis som i de flesta länder så är det lagligt att fildela men inte att fildela uppvhovsrättsskyddat material, vilket är en viss skillnad. Att sen domare av vissa anledningar (populism?) inte vill fälla de som fildelar upphovsrättsskyddat material hör egentligen inte hit, för det är som sagt ändå inte lagligt och öveklaganden står tydligen som spön i backen….

 64. ST

  Anders Andersson, “artikel 27.2 säger mycket riktigt ingenting om hur dessa materiella intressen skall tillgodoses (eller ens att det skall kallas “upphovsrätt”). Dock råder det knappast något tvivel om att det är upphovsrätten som idag uppfyller denna artikel, vilket jag tycker räcker för att hävda att upphovsrätten har stöd i sagda deklaration.”

  Hmm, möjligtvis endast hos “upphovsrättsivrarna”. WIPO t ex har sin version av historiken (vilken är ganska intressant, fast mest för att den är så kort) om varför 27:an existerar, vilket i grunden överensstämmer med FNs, sen verkar WIPO ha sin egen idé om hur den ska tolkas idag, vilket skiljer sig mot FNs tolkning.

  27:an i kombination med en del andra artiklar är till för att tillgodose att minoriteter har samma rättigheter som majoriteten som majoriteten per de jure eller per de facto redan äger. Det är FNs version. I upphovsrättslagstiftningen ingår därför säkerhetsställande av skydd för dessa minoriteters rättigheter i olika former, t ex personer med hörsel- och synskadors rättigheter till kultur, eller språk- och etniska minoriteters rättigheter till sin egen kultur (Vilket var varför FN oponerade sig mot delar av TRIPS avtalet.)

  Eftersom deklarationen är till för alla, så gäller den ju även majoriteten. Men FN påpekar att vad gäller 27.2 så är den, vad gäller intellektuella rättigheter, “subject to limitations in the public interest”.

  (Således är inte Rick direkt ute och cyklar när han hävdar ett upphovsrätt är en hög av ganska olika rättigheter.)

  Upphovsrätten är ingen mänsklig rättighet, däremot finns det delar i upphovsrätten som mot förmodan kan ses som den mänskliga rättigheten till skydd för … t ex, för kreatören, att moraliskt alltid få förknippas med sitt verk, eller att få behålla det materiella intresset. Om det ses som en mänsklig rättighet, och eftersom man inte kan överlåta en mänsklig rättighet, dvs att man förlorar den, då finns det inte mycket till skydd för den mänskliga rättigheten.

  Om det är en mänsklig rättighet, vilket ganska många av oss nog inte skulle ha något emot, i positiv mening för oss själva, så är det inget man som författare, översättare, uppfinnare, programmerare, eller artist, vetenskapsman, forskare, eller bara vanlig industriarbetare på SAAB, via sedvanlig NDA kan tvingas att ge upp.

  Men som sagt artikel 27 handlar inte om det, utan om att säkerhetsställa minoritetens lika rätt till majoritetens kulturella rättigheter.

 65. Fredrika

  @Gottfriid

  Läs spansk upphovsrättslagstiftning själv, så ser du att det M-Å-S-T-E finnas förvärvsyfte, för att upphovsrättsintrång ska kunna begås. Utan förvärvssyfte, inget upphovsrättsintrång. Enkelt som snus.

  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html

  Det är så. Det står så i lagstiftningen klart och tydligt. Eftersom det är så, så fildelar alla lagligt i Spanien, och har gjort så i över 10år. Rättsväsendet är rörande överens om att fildelning av upphovsrättsskyddade verk är helt lagligt i Spanien.

  Dom enda som påstår motsatsen är dom som har betalt för att sprida propaganda, i ett fegt desperat försök att få människor att tvivla på sina lagliga rättigheter.

  Nu ska jag sätta mig och titta på ett upphovsrättsskyddat verk, som jag har kopierat i icke-förvärvssyfte. Ooh så underbart det ska bli!! =)

 66. Gottfriid

  Fredrika jag antar att du inte kan spanska och Jag antar också att Spanien har liknande lagar som alla andra EU länder, därmed är det också i Spanien olagligt att vidaresprida upphovsrättsskyddat material.

 67. Fredrika

  @Gottfriid

  Du antar fel. Eftersom du nu har erkänt att dina tidigare tvärsäkra påståenden om spansk upphovsrättslagstiftning i själva verket byggde på antaganden, så anser jag att diskussionen är över.

  Du har helt enkelt argumenterat utifrån hur du vill att det ska vara, och inte utifrån hur det faktiskt ligger till i verkligheten, enligt dom obestridliga fakta, som jag just länkade dig.

  Jag har nu noterat vad du vill. Att diskutera vidare med någon som på ett så ologiskt sätt påstår att saker och ting är på ett visst sätt, inte baserat på existerande underlag eller faktiskt vetskap om hur saker och ting verkligen ligger till, utan enbart på personlig vilja, känns helt meningslöst.

 68. Gottfriid

  Fredrika snarare så är det du som gång på har kommit med tvärsäkra påståenden som du inte kan verifiera.
  Fråga 1. kan du överhuvudtaget någon spanska? Fråga 2. kan du med 100% säkerhet påstå att det INTE är olagligt att vidaresprida/fildela upphovsrättsskyddat material i Spanien?
  Fråga 3. Heter du egentligen Dick?

 69. Ingen speciell

  @Gottfriid

  Öhh…. Läs dina senaste frågor till Fredrika.

  Menar du verkligen att de är relevanta för diskussionen? Om du menar att hon inte förstått lagtexten rätt så får du nog peka på vad hon förstått fel. Att fråga om hon kan spanska känns både desperat och missriktat.

  Hon har ju lagt fram sitt underlag. Underlaget för din ståndpunkt har du presenterat som en misstanke att Fredrika inte kan spanska. Och att hon inte spontat garanterar allt hon säger till 100%. Kan vi inte få nått sakligt istället?

  Håll diskussionen till ämnet, inte debattörernas personliga egenskaper, så blir debatten mer givande och jag gladare! Snälla snälla! 🙂

 70. Gottfriid

  Klart det är relevant om Fredrika förstår spanska när hon länkar till spanska lagar skrivna på spanska och tvärsäkert påstår att det i Spanien är HELT fritt och lagligt att fildela/sprida upphovsrättsskyddat material, något som spanjorer själva säger inte stämmer, verkar vara som om det råder en gråzonssituation i Spanien men det behöver ju inte betyda att piratkopieringen där är laglig…

 71. Fredrika

  @Gottfriid

  Men jag trodde diskussionen om Spanien var avslutad? Du har ju själv erkänt att du argumenterat helt uppåt väggarna ohederligt. Du har påstått att det är olagligt att fildela i Spanien, men vad du i själva verket menade var att du tror att det var olagligt, eftersom du ville att det ska vara olagligt?

  Vem tror du är intresserad av att diskutera vidare med dig nu när du erkänt hur löjligt du argumenterar, där ditt enda underlag för argumentationen är vad du tror och vill?!?

  Det är inga spanjorer som säger motsatsen till vad jag sa? Det senaste citatet du hänvisade till kom bevisligen från någon som liksom dig inte förstår skillnaden mellan straffrätt och civilrätt?

  Jag har redan sagt att man kan bli civilrättsligt skadeståndsskyldig i Spanien, enligt Ipred 1, men civilrätt avgör inte vad som är olagligt? Förstår du inte dessa självklarheter? Jag har frågat förut men får inget svar.

  Jag har redan gett dig en länk till Spansk upphovsrättslag, som källa.

  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c11

  Om du inte behärskar spanska så finns det andra lösningar för dig att bekräfta vad som står i den. Börja med Google. Här finns en uppsats om ämnet som är rätt så intressant. Läs i synnerhet sid 30.

  http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1334650

  Dina påstående om att spanska domare inte skulle våga döma enligt spansk lag, pga populistiska skäl är riktigt desperata. Tror du verkligen att inte en enda människa skulle dömts till ett straffrättsligt straff, under 10års tid, om det vore olagligt att fildela i Spanien? Ge dig.

  Eller gå in på Spanska Piratpartiets hemsida, och fundera över varför dom inte har med punkten att fildelningen måste legaliseras i sitt principprogram. Den är liksom redan avklarad. =)

  Det finns ett uttryck som heter non quis sed quid, och innebörden av det är att du inte kommer få svar på frågor som inte hör till ämnet, men oavsett så var din fråga 3 dessutom felställd, med tanke på vem du syftade på.

  För att märka ord från ditt senaste inlägg, nej, piratkopiering är inte lagligt i Spanien, men fildelning utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd är inte piratkopiering i Spanien, på samma sätt som privatkopiering utan upphovsrättsinnehavens tillstånd inte är piratkopiering i Sverige.

  Jag tror inte vi kommer så mycket längre nu. Vi kan hitta på något nytt ämne, förslagsvis, något som återanknyter till bloggpostens ämne:

  Fråga: Vet du vem monopolet på exemplarframställning och distribution utav upphovsrättsskyddade verk ämnar gynna?

  Ledtråd: Det är inte upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren.

  Fråga 2: Vet du vem det är som bestämmer vilka, om några, kontrollmekanismer över ett upphovsrättsskyddat verk, som upphovsmannen ska privilegieras i lagstiftningen?

  Ledtråd: Det är inte upphovsmannen.

  Fråga 3: Finns det några fall kring sitt verk, där upphovsmannen i dagens svenska upphovsrättslagstiftning, inte beviljas någon som helst kontroll över hur verket får nyttjas, eller rätt till ersättning från nyttjande av det?

  Ledtråd: Det finns massvis! =)

  Undra om Stevrin och Brumark kämpar på än idag? Nån som vet?

 72. Gottfriid

  Fredrika du kan alltså inte ens svara på en så enkel fråga? Om du kan spanska?

  Citatet jag lade in kom från någon som till skillnad mot dig förstår hur det ligger till Spanien.

  Dina frågor på slutet är mest jidder för du negligerar ju att utgivare upphovsråttsinnehavare och upphovsman/män/kvinna kan vara en och samma person…

 73. Fredrika

  Du behöver inte bry dig om mina språkkunskaper, för dom är inte relevanta? Jag har läst och förstått spansk upphovsrättslagstiftning, det är det enda relevanta. Eller ifrågasätter du allt EU-parlamentarikerna påstår också, bara för att det dom hänvisar till sades på ett språk i parlamentet dom inte behärskar själva?

  Nej, citatet du lade in kom från någon som liksom dig inte förstod skillnaden på civil law och penal law.

  since, at least theorically, there could always be a big fine by civil laws.

  Att man kan bli skadeståndsskyldig civilrättsligt, vilket jag redan har klargjort att du kan i Spanien, enligt Ipred1, är inte samma sak som att något är olagligt. Citatet du har letat upp stödjer alltså mitt påstående om att fildelning är lagligt i Spanien. Fattar du inte det???

  Kan du svara på frågan om du förstår skillnaden på straffrätt och civilrätt?

  Nej, faktumet och självklarheten att upphovsman och upphovsrättsinnehavaren kan var samma person är inte relevant för någon av frågeställningarna, för det är ändå ingen utav dessa, vare sig det är samma person eller två skilda personer, som dom ekonomiska delarna av upphovsrätten ämnar gynna.

  Ska vi alltså skriva upp även det obestridliga faktumet på listan över självklarheter om upphovsrätt som du inte känner till?

  Varför diskuterar du immaterialrätt, om du inte känner till dom mest fundamentala grunderna om immaterialrätt? Är inte det lite vanskligt?

  Är det samma sak nu igen, att du tror att du vet vad immaterialrätt är, för att du vill att det ska var på det sättet?

  /goto endless loop

 74. Gottfriid

  Nu ska vi se om Fredrika har någon läsförståelse överhuvudtaget för förstått Spaniens upphovsrättslagar har hon tydligen inte gjort.

  “Just to clarify, there hasn’t been any trial in Spain where the judge said it isn’t illegal to download, only that it isn’t a crime”

  Hur svårt är detta att förstå? Fildelning av upphovsrättsskyddat material är alltså olagligt även i Spanien…..

 75. Fredrika

  Ok, påståendet går alltså: Det har inte hållits någon rättegång i Spanien där en domare har sagt att det inte är olagligt att ladda ner, bara att det inte är ett brott.

  Fildelning är alltså inte ett brott, och från det smått förvirrade påståendet drar du slutsatsen att fildelning alltså är olagligt.

  När det inte är ett brott, då är det olagligt. Ok. Jag noterar ditt resonemang.

  För skojs skull så tar vi en titt på det där förvirrade citatet i sin helhet(än en gång..):

  “Just to clarify, there hasn’t been any trial in Spain where the judge said it isn’t illegal to download, only that it isn’t a crime (because there isn’t any direct profit motive, and that’s one of the requisits in spanish criminal Law when talking about IP). That’s quite an essential difference, since, at least theorically, there could always be a big fine by civil laws.”

  Ahh, det var alltså det där som jag tidigare har försökt förklara för dig kommer från en person, som liksom dig, inte klarar av att hålla isär straffrätt och civilrätt.

  Vad den citerade alltså försöker göra gällande är att eftersom man kan bli civilrättsligt skadeståndsskyldig, så kan inte fildelning hävdas vara lagligt.

  Då är vi alltså tillbaks på precis samma punkt som jag försökt förklara för dig gång på gång i dom senaste kommentarerna, det är straffrätt som avgör vad som är olagligt, inte civilrätt. Du kan bli civilrättsligt ersättningsskyldig för fullt lagliga handlingar. Det är det som är själva poängen med civilrätt.

  Återigen, slutsatsen av det du citerar är att fildelning är lagligt i Spanien.

  Sedans Sergio Carrasco skrev den förvirrade kommentaren den 23 april:

  http://www.techdirt.com/article.php?sid=20090420/0355164565#c195

  ..så har även en domare bekräftat just det, att fildelning är lagligt.

  http://torrentfreak.com/downloading-3322-movies-is-okay-in-spain-090529/

  Men jag antar att du inte tänker acceptera det. Fildelning måste vara olagligt, för du vill att det ska vara olagligt!!

  =)

 76. bermuda

  För det första fattar jag inte heller hur fan IP monopol har kunnat bli en “mänsklig rättighet” till att börja med. Om det nu är så. Låter helt jävla sjukt i huvudet.

 77. […] till ersättning och rätten att bli erkänd som upphovsman – som upphovsrätten består av, bland annat. Det är vad dagens upphovsrätt består av och det är var morgondagens upphovsrätt kommer att […]

Comments are closed.

arrow