Google Books och Förläggareföreningen

Jag var i P1 Morgon imorse och debatterade Google Books mot Förläggareföreningen. Det som de var mest upprörda över var att Google hade scannat in massor av böcker utan att fråga författarna eller förläggarna. De kände sig genuint kränkta.

Låt mig göra en sak helt solklar:

Om jag, eller Google, köper en bok, så behöver vi inte fråga någon i hela världen innan vi scannar in den, eldar upp den, eller använder den som stöd under en vickande stol.

Om jag, eller Google, nämner boktiteln då någon tar upp ett ämne eller en fras ur boken, så faller det helt och hållet under citeringsrätt i Sverige och fair use i USA, och vi behöver inte be en enda människa om lov för att göra det.

Att Förläggareföreningen känner sig kränkta visar vilka moraliska höga hästar de har att klättra ner från. Ingen är skyldig dem ett dugg, ens med dagens överrepressiva lagstiftning.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Calandrella

  “Om jag, eller Google, köper en bok, så behöver vi inte fråga någon i hela världen innan vi scannar in den, eldar upp den, eller använder den som stöd under en vickande stol.”
  Ehm… tja, nu handlar det väl inte bara om inscanning, utan även om publicering på nätet? Ur ett filosofiskt perspektiv är det same shit, men ur ett juridiskt perspektiv är det det definitivt inte. Eller har jag missförstått något?

 2. Fredrika

  Känner dom sig lika kränkta av att deras böcker finns tillgängliga gratis på svenska bibliotek för utlåning, utan att författarna eller förlagen fått bestämma om böckerna ska få finnas på biblioteken, och utan att dom får någon ersättning för utlånen?

 3. William (PP)

  Svenska författare/bokförlag får väl ersättning om deras bok/böcker finns tillgängliga på biblioteken. Dock så vet jag inte hur det ligger till om författaren inte är svensk. Ingen ersättning betalas väl då?

  Jag tycker det Google gör är bra. All världens litteratur ska finnas i digital form.

 4. Daniel Andersson

  om du vill vet mer om vad förläggarna tycker så kanske du skulle dra på denna…

  Svenska föreningen för upphovsrätt inbjuder till kvällsmöte:
  Google Book Search – upphovsrätten och digitaliseringen av böcker

  Googles ambitiösa digitaliseringsprojekt har hyllats för att det gör stora delar av den engelskspråkiga litteraturen sökbar och tillgänglig. Samtidigt har författare och förlag på flera punkter ifrågasatt projektets förenlighet med upphovsrätten. Just nu överväger en amerikansk domstol om den ska stadfästa en förlikning i ett mål där olika rättighetshavare har väckt grupptalan mot Google. Om förlikningen stadfästs kan detta påverka även andra rättighetshavare än de som är parter i målet t.ex. svenska författare.

  På föreningens kvällsmöte diskuteras Google Book Search, den pågående processen samt allmänna upphovsrättsliga frågor kring digitalisering av nya och gamla böcker.

  Advokat Lena Frånstedt Lofalk, Advokatfirman Cederquist gör en inledande rättslig presentation av det aktuella målet. Därefter följer kommentarer av en panel bestående av:

  – Dag Wetterberg, förlagsjurist Bonnierförlagen
  – Torbjörn Öström, förbundsjurist Författarförbundet
  – Nicklas Lundblad, fil dr. i informatik och medlem av regeringens IT-råd
  – Jerker Rydén, verksjurist Kungl. Biblioteket

  Tid: 2009-10-01 klockan 18.00
  Pris: 250 kr inkl. macka, öl och vin

  Mer information och anmälan på http://www.upphovsrattsforeningen.se

  Välkomna!
  Daniel Westman

 5. Rick Falkvinge

  Daniel: Jag ser att det är Föreningen För Upphovsrätt som bjuder in. Vad de tycker vet jag redan 🙂

  Jag satt som sagt i en livedebatt mot Förläggarföreningen, och det var rätt tydligt vad de tyckte… “Förbjud allt som inte är under vår kontroll”, ungefär.

 6. Staffan Malmgren

  “Ingen är skyldig dem ett dugg, ens med dagens överrepressiva lagstiftning.”

  Scanning räknas som kopiering (exemplarframställning), och det finns specialundantag för just böcker i privatkopieringsregleringen (URL 12 §): “Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.”.

  Sen kan man fråga sig om privatkopieringsundantaget överhuvudtaget är tillämpligt på Google (helt oavsett om de publicerar eller inte).

 7. Daniel Wijk

  Staffan Malmgren: Dock så äger händelsen inte rum i Sverige vilket gör svensk lag meningslös. Om du (eller någon annan) kan kolla upp hur det står till i USA (jag antar att google gör det där) så vore det däremot intressant!

 8. Fredrika

  @William

  Nej, svenska förlag får ersättning om dom säljer böcker. Svenska författare får ingen ersättning från svenska bibliotek.

  Vissa bibliotek, långt ifrån alla, betalar kulturstöd, inte ersättning, för vissa utlån, till Sveriges författarfond, som i sin tur betalar ut kulturstöd till vissa författare, alltså inte alla, och i synnerhet inga utländska.

  Biblioteken betalar alltså inte ett öre i ersättning till några upphovsmän.

  Det kulturstöd som biblioteken betalar till Sveriges författarfond, för registrerade utlån av verk skapade av svenska kreatörer, är enligt förarbetena till lagen ingalunda en “ersättning” till författarna för eventuella uteblivna intäkter, till följd av att verken kan tas del av gratis på biblioteken.

  Författare och förlag har absolut ingenting att sätta emot dom Svenska bibliotekens verksamhet.

 9. Grå

  Det är exakt samma invändningar som förläggarna hade då de allmänna biblioteken kom. Om dessa fått bestämma skulle vi inte haft några bibliotek. Det är illa nog att de i nuläget bestämmer vilka böcker som finns överhuvudtaget. Jag menar: listan på böcker som ratats av flera förlag för att sedan med nöd och näppe tryckas upp av något och sedan bli en storsuccé är väldigt stor. Bara ett exempel är Tolkiens verk (Härskarringen-böckerna).

  Vissa bokhandlar är också på väg åt ett helknäppt håll där de helt sonika vägrar ta in annat än en begränsad lista på böcker, oavsett om folk är intresserade av andra eller inte.

 10. john
 11. Anders Andersson

  Om Googles agerande faller under fair use i USA, så behöver de väl inte under hot om stämning förlika sig med någon alls om saken? Jag anar att det rör sig om delvis olika projekt; Google vill väl använda de inscannade texterna på ett mer produktivt sätt än att bara citera enstaka rader som någon redan har i huvudet. Om jag säger “What’s in a name?” och Google svarar med att ge mig en hel akt ur Romeo och Julia, då ryms det inte som vare sig citat eller fair use.

  Det som stör mig med Googles planer är inte det konkreta projektet, utan idén att den som tiger nu förlorar möjligheten att säga nej i framtiden. Antingen har jag rättigheter, och då tänker jag behålla dem, eller så har jag det inte, och då spelar det ingen roll vad jag tycker.

  Som en liten (och förmodligen betydelselös) signal till Google har jag själv fyllt i det formulär där man kan reservera sig mot att Google använder ens skyddade verk i projektet. Vilka verk jag innehar någon ensamrätt till nu eller i framtiden får Google lista ut…

  Vilken betydelse ett beslut av en amerikansk domstol kan ha internationellt är en intressant fråga. Google finns inte enbart i USA utan i flera länder, och det är möjligt att en framtida tvist mellan Google och någon upphovsman kommer att avgöras i något annat lands domstol. Varför skulle den domstolen beakta en gammal uppgörelse mellan Google och det amerikanska författarförbundet om upphovsmannen aldrig låtit sig företrädas av nämnda förbund och inte heller lyder under amerikansk jurisdiktion?

  Jag har som sagt inget emot projektet, förutsatt att det inte görs beroende av miljoner upphovsmäns (och deras efterlevandes) godtycke. Ingen bad Gösta Knutsson om lov när hans böcker på 1980-talet skulle flyttas till det nybyggda stadsbiblioteket i kv Sandbacken, Uppsala, för det behövdes inte, trots att flytten gjorde det lättare för allmänheten att läsa dem. Dessutom var han redan död då.

 12. Martin Widmark

  På bibliotek kan du få något gratis. Det är mycket dåligt. Ett av partierna i nuvarande regeringsställning vill avskaffa biblioteken i dess nuvarande form. Man kan inte få nåt gratis, det ger nämligen dålig karaktär. Samma moraliska resonemang brukar man kunna höra runt fildelning. Det är egentligen inte lagen som är problemet, utan det moraliska resonemanget bakom. Samma människor brukar ha svåra problem med Free Software och Open Source programmvara. Usch och fy.

  Det är upp till oss att setill att dessa människor inte får fritt spelrum.

 13. pros

  citat”Om jag, eller Google, köper en bok, så behöver vi inte fråga någon i hela världen innan vi scannar in den, eldar upp den, eller använder den som stöd under en vickande stol”

  om du köper en religös bok “biblen, koraren, what ever” så får du “inte” eld upp den, i allafall inte offentligt, då det anses som hädelse mot religon. och kan ge blabla bla straff..

 14. Anders Andersson

  Ja, bokhandeln beter sig precis som SJ: Om jag vill ha någon bok som inte just i det ögonblicket finns inne i hyllorna, då kräver de namn och telefonnummer av mig, under förevändning att de skall kunna meddela mig när boken kommit in! Som om jag inte skulle titta in en gång i veckan och fråga efter den, helt anonymt… 😉

 15. Hans J
 16. Gottfriid

  Undrar om Sverige någonsin har haft en så arrogant och genuint okunnig partiledare som Dick Falkvinge?

 17. steelneck

  Lawrence Lessig höll ett föredrag om farorna med Google Books. Ja det finns faror, och det är att böcker kommer att omgärdas av samma “rättighetstänk” som musik och film omgärdas av, något bokmarknaden varit förskonat från. Det leder också till att det “bibliotekstänk” vi har idag eroderar, där böcker faktiskt varit fria som fri öl bara vi masat oss till bibblan. Hela den jämförelsebild Rick använt mellan musik och bibliotek raseras. Lessig förklarar det där mycket bra.

 18. William (PP)

  @Gottfriid – Kanske kan säga varför du tycker så också?

  @Fredrika – Okej. Då vet jag det. Inom 5-10 år kommer stora delar av befolkningen att använda läsplattor. Jag ser fram emot den dagen. Hur bokförlagen kommer reagera då. 🙂

 19. Nisse

  Anders: Ja, men det är inte riktigt samma sak, man behöver inte ange namn och telefon-nummer ännu för att köpa en bok, men det blir väl så i ditt ideal-samhälle?

  Nej, man behöver faktiskt inget godkännande för att scanna in en bok. Men det blir väl så i ditt idealsamhälle?

  Det här är ytterligare ett exempel i raden av att upphovsrätten har gått helt fel. Det som var tänkt att stimulera kultur, idèspridande och nya påhitt används fel och går i helt motsatt syfte.

  Det borde gå att införa en “portalparagraf” eller “general-klausul” i patent och upphovsrättslagarna där man säger att “Lagens syfte är att stimulera nyupptäckter och spridande av kultur och allt som medverkar till detta syfte är lagligt”

 20. RikMatts

  Trenden bland biblioteken är nu att rensa ut sina bokbestånd, därför att “allt kan ju ändå beställas”.

  För övrigt undrar jag om Bonniers har hört sig för än om författarna till böckerna som Albert Bonnier ersättningslöst och utan att fråga lät översätta och ge ut gav sitt medgivande till det?

  Nåja jag förutsätter att Bonniers håller en låg profil i detta, för inte kan de ha fräckheten att kasta sten i glashus?

  Jaså det är just vad de gör…

 21. Elias.L

  Jag gillar inte google men här gör dom rätt tycker jag.

 22. Frank

  Nu har jag inte orkat läsa alla kommentarer, men jag kan säga att jag var lite naiv när jag upptäckte google books. Jag trodde nämligen att man kunde läsa hela böckerna.

  Så jag tog en bok som var intressant och började ifrån början, scrollade förbi hela indexet och läste förodet. Sen fick inte jag läsa mer för att jag hade läst det antal sidor som man fick i just den boken.

  Men nu vet jag mera, i vissa böcker är det bara förvalda intervall man kan läsa.

  Vill man läsa böckerna utan att köpa dem, så funkar biblioteket bättre, då kan man dessutom ligga i hängmattan 🙂

 23. Gottfriid

  William, ingen av våra partiledare har ju slängt ur sig så mycket negativt om vissa företeelser utan att ha något på fötterna,Dick/Rick vill ju så gärna på några år rearrangera eller avskaffa upphovsrättslagar & regler som det tagit tiotusentals skarpa hjärnor hundratals år att komma fram till, och det gjorde de ofta genom ödmjukhet och grundläggande kunskap i ämnena , något Falken verkar sakna…

 24. Kluris

  Passa dig Rick, Google är en mäktig lobbyist som mycket gärna vill ha dig som sin puppet. Låt dig inte utnyttjas.

  Google books är inte så lyckat genom hur det kommit till. Det som idag ser ut som en söt kattunge, är något som växer upp till en tiger i morgon, inget vi vill ha i vardagsrummet. Google är ett företag, ingen välgörenhetsorganisation. Vi vet rent krasst hur stora google är och att de i stort är de enda som fixar detta på det vis som nu är på väg att ske. Det innebär i runda slängar ett nytt bok-monopol på nätet.

  Det kan verka trevligt med lättilgänglighet, smakar fågel. Men google skapar sig ett de facto monopol där de kan styra vilken information som skall finnas tillgänglig, systemet är inte heller fullt så öppet, bara för att man lätt kan läsa innebär inte öppenhet. Vad gäller böcker som är i tryck kommer det mest att likna en bokhandel på nätet, som i den fysiska bokhandeln där vi också kan läsa några rader. På sikt när utvecklingen springer ifrån fysiska bibliotek innebär google books att biblioteksverksamheten, ja att sprida information, blir låst endast till de företag med muskler nog att cleara rättighets-anspråken. Alla andra göre sig icke besvär.

  Vad tror du händer med kontroversiella saker när tillräckligt stora intressen pressar google? Tyskland kanske har något att säga om Mein Kampf, eller england något om deras instruktionsbok 1984 (halvskämt). Finns också en lång rad religiösa skrifter, eller varför inte teorier om 9/11. Vilket inflytande ges över detta till samhället? Svar, inget. Vad som blir tillgängligt blir en sak mellan google och andra mäktiga intressen. Man kan ju också lätt inse hur google kan användas som påtryckning, USA vill kanske inte att ditten o datten skall vara tillgängligt i Ryssland eller Iran, för att inte tala om allt Kina vill censurera inför sin befolkning. På den sista punkten har vi ju redan ett track record hos google, de böjer sig. Vi kan också se hur vissa saker på Youtube inte är tillgängligt i vissa länder, ibland är det blockerat för mottagare med svenskt IP.

  Nej, problemet har återigen sin grund i upphovsrätten och ingen annan stans. Google books är ingen lösning, det är att kasta bensin på brasan och införa samma sorts rättinghetstänkande kring böcker som i filmen och musikens värld, något böcker har varit tämligen förskonade ifrån. Tillgängligheten måste komma ur lagen, som är lika för alla. Google books tillgänglighet kommer bara ur förhandlingsmuskler och ger bara Google en viss frihet och utökning av sitt verksamhetsområde. Vi föder en tiger i tron att det är en kattunge om vi inte ser upp.

  Lawrence Lessig har utvecklat saken mycket pedagogiskt i ett föredrag där han väldigt tydligt visar på farorna. Lessig om någon vet vad han pratar om i detta.

 25. RikMatts

  Gottfriid: “upphovsrättslagar & regler som det tagit tiotusentals skarpa hjärnor hundratals år att komma fram till, och det gjorde de ofta genom ödmjukhet och grundläggande kunskap i ämnena”

  Kände de i all ödmjukhet till distributionsformen “Internet”, eller var deras grundläggande kunskap begränsad till de rörliga typerna?

  Rick Falkvinge, i all respekt, är bara en budbärare, en del av en intellektuell strömning. Du vill skjuta budbäraren…Kanske lite studier i ämnet skulle hjälpa dig?

 26. Gottfriid

  Internet förändrar egentligen ingenting när det kommer till upphovsrättens fundament. Visst kan detaljer finslipas men grunden är lagd och kommer inte ändras på grund av att en rabiat partiledare och hans följe av stollar vill något annat bara för att det gynnar dem själva.

  Att Falkvinge skulle vara en budbärare för en intellektuell strömmning finner jag och säkert väldigt många med mig skrattretande.

 27. Daniel Wijk

  Gottfriid: Låter som om du lider utav lite konstiga fantasier om att Rick leder utvecklingen mot ett samhälle där upphovsrätten är reviderad. Den utvecklingen påbörjades långt innan Rick kom in i leken.

 28. Nisse

  Gottfriid: Du har fel, internet är en såpass kraftig “förbättring” att den i grunden ändrar allt. Det är som när man kommer över en gräns så ändras ett helt system.

  Det är som att säga den mänskliga hjärnan bara är en förbättring av övriga däggdjur och primaters hjärnor och att säga “den förändrar ingenting”. Jo, det gör den, när man kommer över en viss gräns så ändras allt, trots att man “bara” förbättrat ett redan infört system.

  “Hundratals skarpa hjärnor” försökte komma fram till ett sätt att förbättra samhället, man tänkte sig att genom att öka incitamenten för skapande av kultur och uppfinningar. Man lyckades, kanske, i början även om de flesta uppfinngar skapats utan vinst för ögonen (allmän grundforskning (betalat av stater) och krig (också betalat av stater) har bidragit till mer än vad vinstsyften gjort skulle jag tro)

  Men som alla system har upphovsrättslagarna börjat missbrukas, som nu, för att försöka stoppa denna kulturgärning Google gör (troligen för att tjäna pengar men iaf).

  Om man är orolig för Googles maktställning, föreslå istället att svenska staten ska skanna varenda bok och offentlig handling som finns på risksarkivet och lägga ut dem, helt gratis, på nätet.

  DET skulle “konkurrera” med Google, eller iaf hindra en monopolställning uppstår, utan att slå undan benen för en nödvändig utveckling. Ett offentligt, för alla tillgängligt bibliotek.

 29. Gottfriid

  Daniel, det var väl just det som var så skrattretande att någon trodde att Rick/Dick ledde en intellektuell strömning.

 30. LEJon

  Gottfrid är ett troll, slösa inte kraft på att mata honom. Han är dessutom ett mycket gammalt troll som tillbeder upphovsrätten såsom religion, utan att ens ha förmåga att kunna skilja på upphovsrättens olika delar. Troll är inget nytt på Internet och vi låter dem finnas, det är helt enligt nätets principer, men däremot behöver vi inte låta oss störas av Trollens innehållslösa och icke-konstruktiva dravel.

 31. Gottfriid

  Internet må vara en kraftig förbättring men de upphovsrättslagar som finns gäller fortfarande och kommer göra det i en väldigt lång tid framöver.
  internet behöver konstant fyllas med nytt material som måste bekostas på något sätt och like it or not men det är i grund och botten upphovsrättslagar och patent m.m. som ligger till grund för och har bekostat och fyllt en stor och viktig del av Internet….

 32. Gottfriid

  LEJon känner du dig hotad?

 33. Ludvig

  @pros
  Om du eldar upp en Bibel så resonerar jag och många andra kristna fundamentalister med mig att du får ansvara inför upphovsmannen själv en dag. Gud/JHVH med andra ord.

  När det gäller Koranen kan jag hänvisa till en norsk komiker som en gång när han offentligt rev ut (och brände?) sidor ur en Bibel varför han inte gjorde samma sak med Koranen. Hans svar blev då helt kort att han ville leva lite längre.

 34. Anders Andersson

  Nisse, om du dämpar personangreppen en smula så skall jag låta bli att pika dig för att du attackerar en sympatisör… 😉

  Vad gäller “generalklausuler” så är det vackert tänkt, men praktiskt ogenomförbart. När Ny Demokrati i sina dragiga galoscher klampade in i riksdagen 1991, så ville de (Ian och Bert) ha en generalklausul som sade att alla lagar skulle tillämpas “med sunt förnuft”, med andra ord som de ansåg att lagarna skulle tillämpas.

  Det blev dessbättre inget av den saken, för juristerna är inte betjänta av ännu fler subjektiva kvalitetsuttryck (typ “god sed” och “vedertaget i ett demokratiskt samhälle”) i lagstiftningen. Lagen skall helst kunna läsas av en kommunist och en kapitalist, en verkstadsarbetare och en akademiker, och alla skall de kunna göra samma tolkning av lagtexten, även om ingen av dem riktigt gillar de rådande bestämmelserna.

  Det finns redan portalparagrafer i många lagar (normalt i början), men syftet med dem är enbart att ange det övergripande målet med lagen, inte att åsidosätta hela lagen i specfika fall. Detta är i stället generalklausulernas uppgift, men för att de skall fungera måste de vara väldigt precisa, och får inte bygga på subjektiva kvalitetskriterier.

  Att avgöra vad som “stimulerar nyupptäckter eller spridande av kultur” är just en sådan subjektiv bedömning, för domaren kan inte i det enskilda fallet säga huruvida en viss tilltalads agerande på längre sikt kommer att gynna eller missgynna kulturen. Det är i stället lagstiftaren som skall avgöra den saken, och skriva regler som går att tillämpa närmast mekaniskt utan att man behöver spå framtiden. Den lagstiftare som säger till domarkåren “döm hur ni vill, bara resultatet blir bra” har i praktiken överlämnat lagstiftandet till den dömande makten.

  Det saknas inte direkt idéer om hur upphovsrättslagstiftningen skall se ut; vi har bara inte fått tillfälle att pröva våra förslag än. Femårig skyddstid är ett konkret förslag, för det råder inga tvivel om hur långt fem år är. Vad som gynnar kulturspridning finns det däremot ungefär lika många idéer om som det finns upphovsmän, så det är ingen bra utgångspunkt för en lagtext.

  Om jag skall nämna mitt eget favoritförslag, så är det att helt ta bort de straffrättsliga inslagen ur immaterialrätten, och uteslutande betrakta den som ett specialområde inom civilrätten (med avtalsrätt). Den allmänne åklagaren försvinner därmed ur bilden, och domstolens enda uppgift blir att döma i tvisten mellan två jämbördiga parter (IPRED1 lär också få stryka på foten, för husrannsakningar eller teleavlyssning hör inte hemma inom svensk civilrätt).

  Detta kan tyckas strida mot en annan populär tanke, att upphovsrättsintrång skall utredas av polis och åklagare för att processen skall vara rättssäker, men jag delar inte den uppfattningen. Man måste se till hela lösningen, inte bara åklagarens frånvaro.

  Fast skulle upphovsrätten ändå riskera att missbrukas på olika sätt, så finns alltid alternativet att avskaffa den helt. Det är inte mitt förstahandsalternativ, men det är bra att ha som förhandlingsargument…

 35. Elias.L

  tl;dr

  Men google är dåliga det vet vi, men dom egoistiska bokförlagen är inte mycket bättre…

 36. Elias.L

  Mitt största problem med google är väl deras oinskränkta makt på nätet, och att dom inte vågar säga nej till USA.

 37. Fifth-edition

  Tanken med att böckerna skulle finnas på nätet är självklar. Informationen ska finnas överallt. Men jag blir lite tveksam till googles makt och deras möjligheter att göra vad som helst. Detta gör det möjligt för dem att scanna in alla böcker i världen och erbjuda dem till … Varför får inte jag göra samma sak? Det hela blir lite snedvridet. Men självklart ska böckerna finnas på nätet!

 38. E

  Varför övervakningssamhället fått gå så långt.

  http://www.youtube.com/watch?v=6UhyNtiSgyg&feature=channel_page

 39. Dennis Nilsson

  Enligt vad jag läst så skall Google ha en ny ensamrätt för all evig framtid på de böcker som de scannat och som upphovsrätten gått ut på.

  Biblioteken har i god tro, och glädjen av kostnadsfria inscanningar av Google, skrivit på avtal som de inte lusläst och förstått den långsiktiga innebörden av.

  Det bibliotek som lånat ut sitt ex får bara en kopia av inscanningen som de inte får tillgängligöra för allmänheten på annan plats än biblioteket. Och bara de största biblioteken får en plats med uppkoppling till Googles inscanningar, tillgänglig för allmänheten….

  Om några hundra år när förmodligen pappersorginalen inte längre finns kvar så kommer de som besitter kontrollen över Googles inscannade arkiv också ha makten över mänsklighetens samlade kunskap.

  Och vad sådant tänk leder till känner vi till redan.

  Jag är vän av Google, men som alltid så berusar och korrumperar makten och härligheten (läs pengarna) omdömet fort, även hos den med de godaste intentionerna. Här har Google blivit berusade…och gått för långt.

 40. Google böcker « Ordinationer

  […] Piratpartiets ledare Christian Engström är entusiastisk, liksom Rick Falkvinge. […]

 41. Daniel Wijk

  Ganska kul video i relation till förändring och ny teknik: http://www.youtube.com/watch?v=EZ15vUjgqvw

 42. EricJ

  Jag har inga större problem med Googles tilltag. Anta mot förmodan att de en dag blivit Onda(tm) och kräver betalning och/eller filtrerar/nekar sökningar på böckerna de kontrollerar — innan någon hinner säga flaska har någon laddat ner dem och publicerat på en torrentsajt nära dig.

  Det ligger helt enkelt i internets natur: att tolka censur och förhindrande av fritt informationsflöde som skada och routa runt det.

  Så håll modet uppe. Måla inte fan på väggen bara för att ni kan. 🙂

 43. Gottfriid

  Jag är ett barnsligt litet äckel.

 44. Gottfriid

  Typiskt pirater att ni inte kan ta kritik utan att istället skriver falska inlägg i kritikernas namn….

 45. Gottfriid

  Typiskt mig själv att vara en liten smygbög.

 46. Gottfriid

  Se inlägget innan det föregående…

 47. Gottfriid

  Eller, äh, jag erkänner. Det var jag som skrev alltihopa. Jag är lite sjuk i huvudet, men det bör kapas inom kort, i alla fall. Då blir världen en lite bättre plats.

 48. kras

  @ Gottfriid

  Min erfarenhet av alla de kommentarer som jag har läst i piratrelaterade artiklar är att det tenderar att vara just “anti-piraterna” som står för de flesta känslopåhopp och osakliga argument. De som man upplever som “pirater” brukar i överlag vara bättre på att hålla sig till sakfrågan anser jag.

  Hursomhelst så är det direkt felaktigt att försöka måla upp detta som något typiskt beteende bland pirater. För övrigt är det här första gången jag ser något sådant förekomma i en “piratblogg”.

 49. Gottfriid

  Kras, ärligt hur många kommentarer har du läst egentligten för det är ju ganska uppenbart, även om man bara läst rätt få att piraterna oftare får tokspel än antipiraterna. Många av piraterna verkar ju vara helt paranoida och känner sig personligt påhoppade så fort någon nämner stöld t.ex.
  Att pirater även hackar och förvränger antipiraters internetsidor kanske du också tycker är OK?

 50. bermuda

  “Ja, bokhandeln beter sig precis som SJ: Om jag vill ha någon bok som inte just i det ögonblicket finns inne i hyllorna, då kräver de namn och telefonnummer av mig, under förevändning att de skall kunna meddela mig när boken kommit in! Som om jag inte skulle titta in en gång i veckan och fråga efter den, helt anonymt… ;-)”

  SJ är dock 100% förenligt med anonymitet (det vet vi av tidigare erfarenhet), medans det kanske vore rätt lätt att bara behålla böcker permanent om det inte fanns tex lånekort.
  Det är svårare att vandra hem med en stol från SJ’s tåg, eller vad som nu är en korrekt jämförelse.
  För övrigt så kräver biblioteken inte dina uppgifter, utan de är nödvändiga för själva tjänsten att meddela dig.

 51. bermuda

  Jag tycker Gottfriid är skitrolig 🙂 Vilken jävla tomte alltså. Vi borde börja sälja biljetter.

 52. bermuda

  Gottfrid, du ska genast läsa lite argumentationsteknik.

  Om nu, vad jag bara kan förmodar vara en superminoritet, av pirater “hackar och förvränger antipiraters internetsidor” har absolut ingen bäring på någonting. Nej, vi tycker inte att det är okay.

  En kille är moderatsympatisör. Han mördar någon. Moderater tycker det är okay med mord.

  *klapp klapp*

  Du verkar ju uppenbarligen tro det som pågår i bloggar representerar de (hundra)tusentals pirater och ej ännu rösträttsberättigade pirater som existerar.

  Nu kanske ska notera hur många olika namn, eller kanske bara totalmängden posts, i detta forum. Hur många ser du? Jag ser 51 + denna blivande.

 53. bermuda

  Sorry för stavningsfelen. Svenska är inte modersmålet 🙂

 54. kras

  @ Gottfriid

  Jag vet inte hur du hade tänkt dig att jag skulle redogöra hur många kommentarer jag har läst, men jag kan säga att det är fler än tillräckligt och att det är tämligen meningslöst att börja en diskussion om det ämnet.

  För övrigt är det mina erfarenheter jag har presenterat och du är fri att yttra egna åsikter om ämnet. Däremot är det kanske inte så smart att angripa andra människors uppfattningar enbart för att du själv tycker att något är uppenbart. I det här fallet så finns det nämligen inget uppenbart, varje exempel som du ger kan jag matcha med ett annat. Det enda man kan göra är en subjektiv bedömning baserat på erfarenhet och presentera den som just det.

  Att folk som per definition inte är tjuvar blir upprörda när folk kallar dom för just tjuvar är egentligen inte så konstigt. Jag vet inte vad du anser vara så märkvärdigt med det.

  “Att pirater även hackar och förvränger antipiraters internetsidor kanske du också tycker är OK?”

  Jag förstår inte varför en del envisas med att komma upp med sådana här frågor så fort någon inte delar deras åsikt. För att svara på din fråga så tycker jag inte att det är okej att hacka sig in i andras sidor, vare sig man är piratpartist eller representerar de så “fullt lagliga” Antipiratbyrån.

 55. Gottfriid

  Kras hur tänker du nu egentligen, jag påstod att väldigt många pirater blev upprörda över att piratkopiering likställs med stöld, inte att de blev kallade tjuvar, fast det är ju det dom själva ser sig som enligt dig då….

 56. kras

  @ Gottfriid

  Din första formulering var rätt så allmängiltig då den inte specificerade vilka sammanhang som du syftade på. Jag la fram ett exempel där folk blir upprörda när det pratas om stöld och funderade över vad som var så märkvärdigt med det. Om du syftade på specifika scenarion som inte inkluderar mitt exempel så är du fri att förtydliga det.

  Jag tycker heller inte att det är speciellt konstigt att vissa reagerar på när ordet stöld ständigt missbrukas för att sprida propaganda. Att den motsatta parten ofta vägrar inse att det inte handlar om stöld förbättrar inte saken. Jag är heller inte det minsta förvånad att personer som anser att de har rätt att tjäna pengar på ett visst sätt blir upprörda när det kommer folk som tycker annorlunda. Folk blir upprörda från båda sidor och jag är inte ett dugg förvånad. Vad är det då som är så speciellt med att just pirater blir upprörda?

 57. Gottfriid

  “Vad är det då som är så speciellt med att just pirater blir upprörda?”

  Det speciella med de är att dessa “kränkta” pirater ofta går betydligt längre än vad de har rätt till med hot, hackningar, falska inlägg och annat otrevligt bara för att dessa pirater ska kunna ladda ned film och musik gratis. Men det riktigt pinsamma är att många av dessa påstår sig stå för frihet och stärkt personlig integritet samtidigt som de kränker just denna rätt för sina meningsmotståndare.

 58. kras

  @ Gottfriid

  Det roliga är att dessa saker även utförs av “anti-pirater”. Jag kan inte se någon skillnad mellan “pirater” och “anti-pirater” i det hänseendet. Det finns olika sorters människor i båda leden.

 59. diirfttoG

  @Gottfriid: Jag håller med dig, du ÄR ett barnsligt litet äckel. Du har inte mycket vett i huvudet, men det är tur att det skulle kapas, som rapporterat.

 60. Gottfriid

  Kras du kan inte vara allvarlig om du inte ser skillnaden, dirrfttoG du kan inte vara mer än fem år men du bevisar ju återigen hur lite respekt pirater har för sina meningsmotståndare och hur lite du/ni har förstått den verkliga innebörden av mänskliga rättigheter och personlig integritet.

 61. kras

  @ Gottfriid

  Så nu är jag inte allvarlig bara för att jag inte delar din åsikt?

 62. Gottfriid

  Kras, du vet att jag har rätt, men antagligen skäms du över vad alltför många av dina meningsfränder håller på med…

 63. kras

  @ Gottfriid

  Än så länge har du inte lyckats förklara var skillnaden ligger, men det verkar gå utmärkt att anklaga andra för att inte vara “allvarliga”.

 64. Gottfriid

  Man vad fan! Fatta någon gång! Man SKA stödja fascismen, annars är man dum i huvudet! I den perfekta världen styrs allt av de rika, stora företagen. Jag gör allt jag kan för att detta ska hända. Jag dricker bara Coca Cola, och äter bara Mc Donalds-hamburgare, till exempel. Jag är rätt tjock.

 65. Gottfriid

  Inlägget ovan som jag givetvis INTE har skrivit är ytterligare ett bevis på att pirater är mer aggressiva i sitt beteende och gärna smutskastar sina motståndare.
  Mitt råd till dessa pirattomtar är: Väx upp och sluta freeloada på andra, lär er också vad svåra ord som fascism betyder innan ni slänger er med sådana ord…

 66. kras

  @ Gottfriid

  Det där bevisar lika lite som dina tidigare inlägg. Faktum är att jag aldrig tidigare har sett sånt här beteende på denna blogg, eller för den delen någon annanstans där “pirater” kommenterar. Detta är helt enkelt inget vanligt fenomen ifall du frågar mig. Om det däremot förekommer i en stor omfattning på ställen där du kommenterar så kanske en annan frågeställning är mer relevant.

  För övrigt hade du tur att du fick ytterligare ett så kallat “bevis” bara 9 minuter innan din egen kommentar. Det är däremot inget som jag kommer att fästa någon större vikt vid. Personligen anser jag att den här diskussionen har nått den gräns då den inte längre medför något av värde.

 67. Gottfriid Swartbolm

  “Faktum är att jag aldrig tidigare har sett sånt här beteende på denna blogg, eller för den delen någon annanstans där “pirater” kommenterar.”

  Kras antingen har du inte varit inne på speciellt många forum eller så är du en så extrem piratkramare att du bara ser det du vill se, faktum är att väldigt många propirat inlägg är fyllda av svavelosande personliga påhopp.

  Hatinläggen mot mig på detta forum (salskt signerade med mitt nic) började långt innan det som skrevs 19.32…

 68. kras

  @ Gottfriid

  För att klargöra så pratade jag inte om personliga påhopp i min förra kommentar utan om beteendet att låtsas vara en annan person. Detta beteende har jag inte sett på denna blogg eller någon annanstans där “piratämnen” diskuteras, vare sig det är “pirater” eller “anti-pirater” som drabbas.

  När det gäller personliga påhopp så sker det från båda håll och är inget unikt beteende från någon enskild sida. Det är fullständigt meningslöst att försöka övertyga någon att en sida är värre än den andra såvida man inte har gjort en vetenskaplig undersökning som stödjer ens teori. Det enda som resulterar från sådana diskussioner är att fokus förskjuts från övriga diskussioner.

 69. Gottfriid Swartbolm

  Kras, piraternas påhopp är i 99% av fallen tveklöst betydligt värre än antipiraternas och det lär vilken undersökning som helst visa, vetenskaplig eller inte…
  Det är i och för sig inte förvånande eftersom piraterna ser sin gudabenådade rättighet att “snatta” musik film och program hotad…

 70. kras

  @ Gottfriid

  “Kras, piraternas påhopp är i 99% av fallen tveklöst betydligt värre än antipiraternas och det lär vilken undersökning som helst visa, vetenskaplig eller inte…”

  Det här är din åsikt, varken mer eller mindre. Såvida du inte kan lägga fram någon sorts bevis som stödjer den så förblir den här åsikten enbart en subjektiv bedömning. Det blir därför helt meningslöst att försöka övertyga alla om att det är sanningen. Fokus flyttas också bort från sakfrågorna, vilket är kontraproduktivt.

  ” Det är i och för sig inte förvånande eftersom piraterna ser sin gudabenådade rättighet att “snatta” musik film och program hotad…”

  Det här är också din åsikt, varken mer eller mindre, en aning fördomsfull sådan.

 71. Gottfriid Swartbolm

  Kras, tyvärr så lever ju du och dina piratande vänner skrämmande ofta upp till fördomarna…

 72. kras

  @ Gottfriid

  Så vilka fördomar lever jag upp till?

 73. kras

  @ Gottfriid

  Du kan även passa på och berätta för oss alla vilka fördomar du anser att “piraterna” lever upp till.

 74. Gottfriid Swartbolm

  Kras, Många debatterande pirater är utan tvekan arroganta, giriga, själviska, ignoranta, bortskämda, felunderättade, okunniga, missledda och allmänt politiska idioter. Välj själv vad som passar in på dig.

 75. Fredrika

  @Gottfriid

  Nu får du väl ändå ta och ge dig? Du är utan tvekan den ohederligaste och otrevligaste debattören jag någonsin stött på, på den här bloggen, som förolämpar motdebattörer i var och vartannat inlägg, kallar dom för hjärndöda, fanboys och mer otrevligheter, kontinuerligt ägnar sig åt personangrepp och ad hominem-argument, och som i vår tidigare argumentation om Spanien, påstod att det förehöll sig på ett visst sätt, fast det senare visade sig att ditt enda underlag för dina påståenden var att du ville att det skulle vara på det sättet!?

  http://rickfalkvinge.se/2009/09/07/fyla-sma-lattel/#comment-33971

  Du hade alltså inte en blekaste aning om ämnet du diskuterade, men påstod tvärsäkert och extremt arrogant att saker och ting var på ett visst sätt, baserat enbart på din personliga vilja. Hur sjutton kan du med att argumentera på ett så falskt sätt?

  En ohederligare debattör än dig har jag som sagt aldrig någonsin stött på. Flera utav dom epiteten du räknade upp ovan passar som synes direkt in på dig.

  Glasmästaren är dock tacksam.

 76. Gottfriid

  Fredrika (eller ska jag kalla dig Dick? )
  Återigen ett bevis på att jag har rätt.
  Du är ju arrogant och oinitierad i kubik.
  Jag hade ju rätt angående Spanien det är trots ditt påstående INTE lagligt att fritt fildela skyddade filer där.
  Sen att du tycker det är otrevligt att bli kallad Fanboy, tycket jag är väldigt lustigt eftersom du personifierar det fenomenet..

 77. Fredrika

  @Gottfriid

  Nej, som du tacksamt nog hjälpte till att påvisa genom att leta fram ett citat från den spanska juristen Sergio Carrasco, så var det mycket riktigt straffrättsligt tillåtet att fildela fritt, och därmed lagligt. Som jag fick lära dig så är det inte civilrätten som avgör vad som är lagligt eller olagligt, utan straffrätten.

  Jag trodde du hade accepterat det faktumet nu, eftersom du tystnade efter detta inlägget, och min efterföljande förklaring för dig, om vad som egentligen stod i den text du citerade?

  http://rickfalkvinge.se/2009/09/07/fyla-sma-lattel/#comment-34005

  Det handlar inte om vilka uttryck jag personligen tycker är otrevliga, utan poängen är att man ska normalt sett inte kalla sina motdebattörer för någonting, men i vart och vartannat inlägg så gör du just det ändå?

  Du verkar ha svårt att diskutera ett ämne, utan att blanda in och angripa person hela tiden, och genom att försöka misstänkliggöra någon, för något helt orelaterat. Du anklagar pirater för att debattera på det sättet, men på den här bloggen så är det, tyvärr, nästintill uteslutande du som ensamt står för den debattekniken.

 78. Gottfriid Swartbolm

  Fredrika du ska nog inte kasta fler stenar i glashuset…
  Sen så finner jag det fruktansvärt lustigt att du åberopar ett flera år gammalt Spanskt fall för att prata om situationen i Spanien idag, men fakta kvarstår det är INTE lagligt att fildela upphovsrättskyddat material i Spanien, du kan nixa & trixa hur mycket du vill men i SAK frågan så har du ju solklart fel!

 79. Fredrika

  @Gottfriid

  Flera år gammalt? Det senaste jag länkade var från i maj i år, där en domare återigen fastställde att det är helt lagligt att fildela flera tusen verk. Jag har dessutom länkat dig det aktuella stycket i den spanska lagstiftningen, där det klart och tydligt står att det måste finnas förvärvssyfte med exemplarframställning, för att den ska regleras av spansk URL. Utan förvärvssyfte, dvs all normal fildelning, så är det fritt fram och helt lagligt.

  Jag behöver inte trixa nånting för att styrka det solklara faktumet.

  Varför nekar du in absurdum till ett faktum som du själv hjälpt till att styrka?

 80. Gottfriid Swartbolm

  Ja brottet inträffade för flera år sedan, vilket du borde ha koll på…

  Du har fortfarande inte sagt om du förstår spanska men jag har iofs förstått för länge sedan att du inte gör det…

  Det där med förvärvssyfte gäller inte när man sprider ett upphovsrättsskyddat verk, det gäller bara för/vid privat bruk..

 81. Fredrika

  @Gottfrid

  Ja nu finns det ju iofs nyare fall där försök till åtal slängts ut ur domstolarna senast i år utav exakt samma skäl. Det är samma lag nu som då.

  Jag har redan klargjort för dig att jag både har läst och förstått den spanska upphovsrättslagstiftningen. Det är det enda relevanta.

  Jo även tillgängliggörande och spridande är tillåtet, så länge det inte sker i förvärvssyfte. Det finns ingen begränsning gällande till vem eller hur många man får sprida till. Privat bruk är en svenskt påhitt, en benämning på den begränsade lagliga fildelningen. I spansk URL finns ingen sådan benämning, då det inte finns något behov av den, eftersom det inte finns några begränsningar på vad man får göra, så länge det sker i icke-förvärvssyfte. Det är redan fastställt att även tillgängliggörande via fildelningsnätverk, så alla kan ta del av verken, är lagligt.

 82. Gottfriid Swartbolm

  Du har fel fel fel….

  “The reason the man effectively got away with not even a slap on the wrist is because he was deemed not to have profited from the activity.

  There was also a lack of evidence he had shared files with others, which as most people know is where the real crime lies. Downloading movies is one thing, sharing them with others is quite another.”

 83. Fredrika

  @Gottfriid

  Nu tar du en analys från Dave Parrack på WebTVwire, utav en Torrentfreak-artikel, som fakta? Dave Parracks analys bygger enbart på hans egna antaganden. Om du läser den spanska originalartikeln, så återfinns inte ett ord om det som Dave Parrack påstår. Den åtalade frikändes därför att det inte fanns några vinstmotiv, dvs förvärvssyfte, med varken nedladdningen eller tillgängliggörandet, dvs uppladdningen.

  Inget förvärvssyfte=inget brott, det är grunden i den spanska upphovsrättslagen.

  Men om du nu har kommit på något som ingen annan har insett, att fildelning skulle var olagligt i Spanien, så får vi nog snarast ta spanska Partido Pirata i örat, eftersom dom inte har med den punkten i sitt principprogram, dvs att legalisera all fildelning. Det är ju en av hörnstenarna hos vartenda Piratparti i hela världen, men Partido Pirata har glömt eller utelämnat den punkten..

  Hmm.. Vad kan det bero på? =)

 84. kras

  @ Gottfriid

  Återigen kommer du med något som inte bevisar någonting alls. Du beskriver mänskliga drag som finns hos människor på båda sidor av debatten. Din högst personliga åsikt är att pirater i större utsträckning uppfyller dessa beskrivningar, men du kan inte bevisa det. Det mest logiska i den situationen vore att helt enkelt acceptera att det är en personlig åsikt och att man inte kan bevisa det. Istället gör du tvärtom och vidhåller att det som du påstår är sanningen, och alla som inte håller med försöker du misstänkliggöra med diverse personangrepp. Detta beteende sammanfaller väl med många av de egenskaper som du försökte påtvinga piraterna.

 85. Gottfriid Swartbolm

  Kras, som sagt de flesta som har läst eller hört en debatt mellan anti och propirater är redan medvetna om att det jag har sagt stämmer kolla bara ***Fredrika/Dick’s(?) bärsärkagång här…. Att du inte håller med beror väl som sagt på att du är för insyltad så att du inte vill förknippas med dessa dåliga egenskaper som fler pro än
  antipirater har. Men kanske ditt samvete en dag tillåter dig att se hur det verkligen är och slutligen hålla med.

 86. David B

  Jag tycker det är jättebra att Fredrika inte bara har läst lagstiftningen, utan även förstått den.

 87. kras

  @ Gottfriid

  Om det är någon här som har visat på dålig argumentationsstil och bristande respekt för folk så är det väl ändå du. Att någon sedan påpekar det för dig kan knappast räknas som bärsärkagång.

  Det enda du har lyckats bevisa på den här sidan är att du uppfyller flera av dina påstådda ”piratbeskrivningar”. Hur skulle det vara att ägna lite mer tid till sakfrågorna istället för ologiska smutskastningskampanjer?

 88. Gottfriid Swartbolm

  David B fast det har hon ju verkligen inte gjort…

  Kras, Fredrikaos raljerande mot mig skulle du säkert ha insett är helt sanslöst om det inte var så att hon(?) är din piratbroder…

Comments are closed.

arrow