Dagens speciellaste citat

Dagens speciellaste citat står Maud Olofsson (C) för:

Både Centern och Folkpartiet brukar ju nu i efterhand skryta om att ni värnade om integriteten i FRA-frågan, men det var ju inte direkt partiledningarna som stod för det – eller hur?

— Jo, det vill jag säga.

Mini kommenterar också, och mycket mer. Läs mer där. Han länkar också, vilket är värt att göras, till Centerpartiets reviderade öppenhetsdeklaration.

Det är dessutom värt att uppmärksamma att de, som sålde ut sina ideal och lydigt följde partiledningens piska i stället för att göra som de dyrt hade pantsatt hela sin heder på, nu belönas. Annie Johansson (C) blir vice gruppledare i riksdagsgruppen. Oscar Swartz uppmärksammar och säger kort och gott att Centerpartiet har förlorat sitt existensberättigande.

Jag håller med, och det är ett jätteproblem för mig. Ja, på riktigt.

Grejen är nämligen att Piratpartiet behöver ett brohuvud in i vardera blocket, som vi kan alliera oss lite tätare med. Vi behöver en samarbetspartner i Alliansen och en i Rödgrönheten, som kan förklara för resten av det blocket vad det är vi egentligen vill. Deras vinst blir då att kunna ta hem regeringsmakten åt det blocket genom att ha förmågan att ge oss det bästa budet, och vår vinst blir att få bra bud.

Innan de började belöna dem, som sålt ut sina ideal för att lyda partiledningen, så trodde jag fortfarande att Centern gick att rädda. Någonstans i partiets själ finns det en väldigt stark tro på behovet av ett privatliv, och att individen och medborgaren har rätt framför staten och myndigheter.

Men när C så konsekvent, målmedvetet och enträget visar att det idealet alltid är underordnat att lyda partiledningen och att få sitta i regering, så fungerar det bara inte. Då är inte C en organisation som fungerar som brohuvud för att förankra medborgarrättsliga frågor i Alliansen för att kunna sy ihop en koalition mellan Alliansen och PP.

Och M, KD och FP gör det absolut inte. Dessutom fungerar inte M på grund av sin storlek.

Ty för att vågmästarställningen som Piratpartiet eftersträvar ska vara effektiv, så måste båda blocken kunna ge bra bud, och Piratpartiet måste kunna gå i effektiv koalition med endera blocket.

Så jag har ett problem, och det är att Alliansen konsekvent pissar på medborgarrätt och pratar som om de har gjort raka motsatsen. Det finns liksom ingen öppning någon enda stans för att vända skutan.

Någon som har idéer?

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Mikael Nilsson

  Kan man nöja sig med ett brohuvud till brohuvudet? Gräsrötterna inom åtminstone centern verkar ju vettiga. Likaså en och annan alliansparlamentariker i EU.

  Jag håller med om att det är ett stort problem. Vi behöver brohuvud åt båda hållen.

 2. minata

  Någon som har idéer?

  Innan valet: vi stödjer de rödgröna.
  Klart som korvspa (Thomas Bodström är korvgubben)

 3. Kalle Vedin

  Man får väl göra det bästa av saken. Helt enkelt köra på den plan som ligger utstakad redan:

  Från http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning:

  1) Det ena blocket går med på våra krav, och det andra gör det inte. Då väljer vi det block som går på vår linje. Huruvida det blocket är rött eller blått struntar vi i. Så länge vi ser att de gör sitt yttersta för att med kraft driva våra frågor, stöder vi reservationslöst regeringen i alla andra frågor också.

  Om de helt kategoriskt vägrar att skrota FRA, sina planer på datalagringsdirektivet, ta bort polisens rättigheter att kolla i PKU, skrota IPRED och inta en snällare ställning till fildelning så får de väl leva med att inte få ta del av våra procent.

  Risken finns ju att de rödgröna inte heller går med på alla våra frågor. Förmodligen kommer vi ju att få kompromissa ändå, de gillar ju t.ex. inte idén att arbeta med patentlagarna.

 4. minata

  Sossarnas utgångspunkt för en förhandling (om partikongressen säger ja.

  Vi socialdemokrater vill ta vara på en ny tids tekniska möjligheter på ett sätt som gagnar demokratin, men också den enskildes frihet och integritet. Därför vill vi:

  • Värna integriteten. FRA-lagen tillkom för snabbt och oreflekterat, och har allvarliga brister när det gäller grundläggande krav på rättssäkerhet, integritetsskydd och proportionalitet. Vi vill att en parlamentarisk utredning börjar om från början med frågan – i bättre dialog med medborgarna. Vi vill se en bättre balans i det regelverk som nu är på plats till skydd för upphovsrätten. Lagen måste följas upp av en oberoende granskare. Därför föreslår vi en Integritetsombudsman.

  • Ta sikte på framtiden. Vi vill se fler, bättre och enklare lagliga alternativ för människor att lyssna på musik, se på film eller ta del av annan kultur och information med modern teknik. Därför måste krav riktas till kulturens branscher, kulturens verksamma och deras organisationer att framtidsinriktat utveckla enkla och smidiga lösningar som underlättar den fortsatta tekniska revolutionen så att den kan gagna både kulturens konsumenter och upphovsmän. Vi vill se en kommission som belyser frågor kopplade till den snabba teknikutvecklingen, som upphovsrätt, tillgänglighet på Internet, integritet och fildelning.

 5. Mollemand

  The way I see things:

  Rödgrönna:
  There is the problem with MP that they will choose environment over personal privacy if they have to choose. That could leave PP with a very passive partner and an uphill battle against Bodström. V is more likely to mediate there, with the result of some strange tax-system for Hollywood.

  Alliancen:
  KD is the key because they are a sinking ship. And as we all know, when the ship is sinking, the Orthodox Christians leaves for SD (no nonsense no muslim politics will attract them). That will break Alliansen, with SD knocking on their door.
  C will either crash and burn, or split. What comes out of it will be interesting, because one side will definitely not be Alliansen material.
  M and FP will try to form government with SD, because government is more important to M than anything else.

  What I’m saying is that a lot can happen in one year, with the polls we are seeing right now. I think we should focus on getting 4+%.

 6. Markus "LAKE" Berglund

  Nej, vi är många medlemmar som försöker och försöker att få partiledningen på rätt spår, men av något jävla anledning når vi inte ända fram. :-/

  Här försöker jag:
  Jag ger goda råd till Alliansen i Aftonbladet

  Och idag skriver Hanna W:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5788705.ab

  Vi kämpar vidare…

 7. Simon

  Jag tror att vi ganska tryggt kan lita på allianspartiernas maktkåthet. Hamnar vi i scenariot att ett samarbete med PP kan ge dem regeringsmakten så tror jag glatt att de river upp FRA och värnar integritet och medborgarätt och allt mljligt (precis som de “alltid gjort”). Ingen orsak till oro med andra ord.

 8. Johan

  Men om C bara bryr sig om regeringsmakt och skiter i vad de egentligen tycker, så kommer de väl att hålla med Piratpartiet om detta innebär att de får sitta i regering?

 9. minata

  En tysk-österrikisk skeende om alternativet är kaos: moderaterna och socialdemokraterna bildar regering.

 10. Ingi

  “Men om C bara bryr sig om regeringsmakt och skiter i vad de egentligen tycker, så kommer de väl att hålla med Piratpartiet om detta innebär att de får sitta i regering?”

  Den stora risken är att SD kommer in med fler mandat än PP och då kommer alliansen att samarbeta med SD. Tyvärr så tror jag att om både PP och SD kommer in, så kommer alliansen hellre att samarbeta SD än med PP oavsett om PP skulle ha fler mandat.
  Upphovsrättsmaffian och USAs regering har mindre problem med SD än med PP, så därför är ett samarbete med SD att föredra för alliansen.

 11. Joråsåatteh..

  Om valresultatet blir sådant att vare sig borgerliga eller rödgröna blocket har majoritet, har de möjlighet att kompromissa med ett blocklöst parti eller med ett parti från andra blocket om att bilda minoritetsregering. Blocköverskridande allianser torde vara svårare idag än för femton år sedan pga den sammanhållning blocken idag har. Av de små partierna är det PP eller SD som har någorlunda realistisk möjlighet att komma över 4%. Låt oss ignorera SD för tillfället.

  Med tanke på båda sidors regeringssträvan torde önskan att kompromissa vara hyfsad från båda håll. Integritet är trots allt inte ett egentligt kärnområde för något av dagens riksdagspartier. Det är till och med så att ur PR-perspektiv kan det vara fördelaktigt att kompromissa (de gillar ju att TALA om integritet). De får även ett alibi gentemot lobbyister och EU. Ytterligare en tanke: eftersom regeringsduglighet och Saltsjöbadsandan och dyl står högt i kurs i Sverige torde det ge ett ofördelaktigt intryck för det parti som inte vill kompromissa om ett perifert område – medan det är med förståeligt för PP, där integritet är ett kärnområde. En rimlig spin kan vara just att “om de inte kan komma överens med det lilla partiet om en sådan oviktig fråga, hur kan de då påstå sig vara regeringsdugliga? Det är naturligtvis viktigt att PP ej drar sig för att fälla regeringen, men därom tvivlar jag inte.

  Om både PP och SD skulle hamna över 4% (ganska osannolikt) skulle det innebära en del konstigheter på valkartan. Prima facie skulle jag säga att de rödgröna skulle ha större andel röster än de borgerliga i ett sådant läge. Att något block hellre skulle kompromissa med SD än PP är mindre troligt, återigen av PR-skäl. Det finns stora grupper väljare som aldrig skulle tolerera det (särskilt på den rödgröna sidan, inbillar jag mig).

 12. Mer bluff runt Ipred » Mattias Andersson

  […] på samma ämne: Rick Falkvinge var addthis_pub = ”; var addthis_language = ‘sv’;var addthis_options = ‘facebook, email, […]

 13. Lars

  Det är något irriterande att media betraktar FRA-frågan som beslutad och klar. Riktigt så enkelt är det nu inte. Voteringen om tilläggsförslaget har ännu inte ägt rum. Utskottsbehandlingen är precis inledd.

  Den fråga som det mesta kretsar kring nu är FRA:s trafikdatalagring liksom samarbetet med utlandet. Åtminstone den första punkten är ganska enkel att ordna lagtekniskt. Politiskt borde frågan inte heller vara känslig.

  Vi är många som väntar på att ledande politiker ska börja tala klarspråk i trafikdatafrågan. Staffan Danielsson är en av dem som diskuterat FRA på sin blogg. Men än så länge har han inte kommenterat de känsligaste delarna av regeringens propp. Kan det vara så enkelt som att ledamöterna helt enkelt inte fattar vilket vidsträckt mandat de är på väg att ge FRA?

 14. Tor

  Bra inlägg, men en sak reagerar jag på: varför klanka ner hårdare på Annie Johansson än på övriga mer osynliga centerpartister?

 15. Rick Falkvinge

  Tor: Skillnaden var att Federley och Johansson hade lovat att leverera.

 16. Micke vK

  Rick Falkvinge: Du har fel – dagens speciellaste citat är det här:

  “Samtidigt underlättar samma tekniska revolution för krafter som har
  mindre goda syften, och det innebär nya risker. De måste övervinnas med öppet
  sinne, så att vi kan hitta sätt att skydda enskildas integritet utan att det positiva i
  utvecklingen och de nya möjligheterna stryps.”

  Det är ett utdrag ur partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer inför partikongressen… 🙂
  http://www.s-info.se/news.asp?news_id=2875

  Mollemand: Vi håller alla tankar om Hollywoodskatt på armlängds avstånd 🙂 Se
  http://www.digitalabibliotek.se/index.php?title=Vad_%C3%A4r_skillnaden_mot_en_bredbandsskatt%3F

 17. Matte

  Jag föreslår att (pp) slår sönder blockpolitiken och partipiskan en gång för alla och syftar till att bilda en “frihetlig samverkan” med de 150 mest frihetliga riksdagsledamöterna oberoende av partitillhörighet.

  Detta skulle till och med kunna lösa problemet med de potentiella allianserna mellan (s)+(m) (som minata nämner) och (s)+(mp)+(fp) som nämnts på annat håll. Dessa är nämligen fullt rimliga ifall (sd) kommer in i riksdagen.

 18. Billy G

  Partipiska kommer vi använda oss av som fasen, vi får ju till val på det.. _alla_ invalda ifrån PP _måste_ rösta _varje_ gång, vi kan inte lägga ner våran röst en endaste gång, och _alla_ PP måste rösta som alla andra PP annars funkar det inte..

  Det är ju precis det vi går till val på.. Röstar våra riksdagsmän efter eget huvud så komemr hälften rösta rött och hälften rösta blått.. och då falerar hela våran idé.

 19. Matte

  Nu menar jag ju så klart de andra partiernas partipiska.

 20. Eric

  Jag vill bara tipsa om dagens krönika i Sundsvalls Tidning.

  http://st.nu/opinion/kronikor/1.1363480

  Just denna krönika just här? Ja, därför att jag tycker det är härligt att se hur PPs sunda förnuft sakta men säkert smittar av sig. Våra ideer börjar dyka upp överallt utan att vårat namn står i rubriken. Folk och fä har helt enkelt på allvar gjort våra ideer till sina egna ideer.

  Varesig det sker medvetet eller omedvetet så har folk hört vad vi sagt och tagit det till sig.

  Fortsätt pressa ut budskapet pirater!

 21. EricJ

  “Så jag har ett problem, och det är att Alliansen konsekvent pissar på medborgarrätt och pratar som om de har gjort raka motsatsen. Det finns liksom ingen öppning någon enda stans för att vända skutan. Någon som har idéer?”

  Bakom partier som FP och Centern finns liberala idéer, nåt jag tycker borde vara jättekompatibla med PP’s frihets-tänk. Jag är övertygad om att någonstans bakom partiledningen finns gräsrötter som fortfarande tror på dem — det är dessa som behöver komma fram.

  Det alliansens partiledning behöver nu (och detta från någon som röstade borgerligt 2006) är att förlora nästa val.

  Jobba tillsammans med vänstern och miljöpartiet. Hjälp dem gnugga in budskapet (som de faktiskt håller med om längst inne) i de betonggrå sossarna. Lagom till valet 2014 när högerpartierna insett att deras politik förlorade röster från sådana som mig och valt en ny ledning med en inriktning närmare deras kärna, då tror jag det är läge att försöka samarbeta med dem igen.

  De frihetliga idealen i högerblocket är inte döda, de sover bara väldigt djupt — och inget välter sängen bättre än en valförlust.

 22. Manne Trygg Monvall

  Allianspartierna vill:

  * Inskränka den personliga integriteten

  * Fortsätta övervaka hur mycket vi vill

  * Fortsätta kunna ignorera sådant som FNs fördrag om mänskliga rättigheter, Europakonventionen om dito, samt Sveriges grundlag i den mån dessa inskränker vår lagstifta om mer övervakning övervakning och övervakning

  Jag älskar nog nästan Onsdags bloggpost<3

 23. Rasmus (en annan)

  Om PP eller SD blir vågmästare så kommer S och M att bilda regering tillsammans. Det var vad Thomas Östros gjorde i Uppsala Studentkår för att förhindra att uppstickarpartier fick inflytande.

  Sen dess har samma metod använts av S och M för att blockera lokala missnöjespartier och liknande i flera kommuner och andra studentkårer. Det gör att det finns en massa politiker i både S och M som har erfarenhet av samregerande mellan just S och M.

  Under en sån samlingsregering kommer flera ännu mer repressiva lagar att drivas igenom och dessutom kommer man att tillsammans aktualisera en grundlagsreform, som Thomas Östros har förespråkat i åratal, och som innebär att man viktar om mandatfördelningen i riksdagsvalet så att stora partier gynnas och får större procent riksdagmän än de har procent röster, medans små partier får färre mandat.

  Det krävs majoritet i två riksdagar för att lyckas med detta så S och M kommer att ösa ut pengar över medelklassen i slutet av mandatperioden för att köpa tillbaks röster de förlorat på samarbetet så att de får majoritet en period till och kan rösta igenom grundlagsändringen så att de kan få riksdagmajoritet tillsammans i framtiden med mindre än 20% av rösterna var så länge inget annat parti blir större.

  Tack vare grundlagsändringen så kommer S och M att sitta en tredje period för att sen bli utslagna av en val-allians bestående av Miljöpartiet, Piratpartiet och Centern som tar 70% av riksdagsplatserna med 50% av rösterna. Vänsterpartiet och Folkpartiet finns inte längre i riksdagen och KD och SD har några mandat genom sin val-allians SKD (SvenskaKristDemokraterna)

 24. Frilansbloggare

  Det är dags att ändra valsystemet. Om man inte röstar, så betyder det att man inte vill ha någon regering som bestämmer över en. Därför skall alla som röst-skolkat räknas in i valresultatet och få mandat i regeringen, där mandatet automatiskt går ut på att va emot varenda beslut som fattas.

  Ska det vara demokrati på riktigt så ska röst skolket också räknas som en röst, för att man inte vill ha någon som bestämmer över en.

  Man ska bara sluta upp att rösta om man inte vill att någon ska bestämma över en, och om någon kommer och säger åt en att man måste följa vad regeringen har beslutfattat, så säger man Fuck You, jag har inte röstat för att ha någon som bestämmer över mig, så det gäller inte mig. Demokrati är ta mig fan diskriminering emot minoriteter som inte vill va med på skiten.

  Blir man straffad då skall man hävda att man är politisk fånge som sitter inlåst för sina åsikter. Har man inte gått med på avtalet att låta någon bestämma över en så är man avtalslös emot regeringen.

  Ta Ställning, sluta va ett korkat får som söker politiska förebilder om du verkligen vill va fri.

  Frilansbloggare på andras bloggar.

 25. Väderkvarnen

  Här är en annan infallsvinkel. Att bygga broar till alla vettiga personer istället för till partier. Det finns (verkar finnas) en del vettiga personer där, t.ex. Sigfrid, Lindberg, och kanske Jensen kommer in. Att stötta alla dessa personer, att påverka förarbetena i utskotten, etc. Rick, du kanske inte håller med, man jag menar: det viktiga är kanske inte att ingå i regeringen, det viktiga är att höja frågornas status på dagordningen…

 26. Väderkvarnen

  Men citatet var ju fantastiskt iaf 🙂

 27. Peter Wagenius

  Hej Rick!
  Vänstermuppar med lera i huvet.
  Jag säger bara- Läs vad Padgrotzgy kommit fram till om IPRED!
  Du får nog fundera ett varv till.

  P.S Ibland hjälper det att skrika.

  Lycka till!
  M v h Peter W

 28. Fredrik L

  Nu är tydligen tidsplanen för FRA-lagen klar. Frågan behandlas i kammaren den 14 oktober.

 29. Tor

  Ett annat intressant citat, den här gången av Leif Pagrotsky i samband med deras beslut att även framdeles stödja Ipred-lagen: “Det ska vara starka krav på att det ska vara rejäl omfattning, det ska inte vara husrannsakan för den som snattat en dajm, men väl för den som rånat en bank.”

  Så med tanke på att medhjälp till fildelning av något 30-tal filer kan ge ett års fängelse, var ligger ribban för husrannsakan i fildelningsmål?

 30. Fredrika

  Apropå husrannsakan, så hoppas jag alla minns hur Piratebay-utredningen inleddes, dvs med ett flagrant och vidrigt grundlagsbrott från åklagare Roswall, där han blåljög inför domstolen för att få ut uppgifter om vilka som drev sajten, och påstod att Piratebay misstänktes för ett faktiskt upphovsrättsbrott, för att få till en husrannsakan, trots att han absolut visste om motsatsen, att det aldrig kunde röra sig om något annat än medhjälp, något man ser i hans tidigare utredning från den våren.

  Dvs hade Roswall följt grundlagen hade det aldrig ens kunnat blivit ett tillslag.

  Med tanke på all som har skett, beslagtagning av Playstationkontroller, lagvidrig husrannsakan av Bankgirocentralen med övertäckta kamera, oproportionerliga beslag, av grundlagsskyddade servrar med utgivningsbevis, åklagare som står i rätten och säger att dom skyndsamt ska fortsätta begå grundlagsbrott för att inte begå mer grundlagsbrott, och blir tillrättavisade av domare, DNA-test på juridiska ombud, utredare som förhandlar om mutlön med målsäganden under utredningen, solklart jäviga domare enligt Europakonventionens syn på delikatessjäv, och därmed svensk grundlag, men som ändå blir frikända i hovrätten, mer jäviga domare, osv.

  Det måste vara en av dom mest lagvidriga och skandalartade rättshistorierna någonsin, ren fascism orkestrerad av USA, absolut inget får stå i vägen för en fällande dom, inte ens grundlagen.

  När hovrätten tagit beslut om rättegångsdatumet efter dom åtalades legitima invändningar, för det lär väl bli än mer konstiga beslut där, så borde PP starta ett bloggdrev om allt lagvidrigt som skett, så gammelmedia och allmänheten får en samlad överblick över hur det gått till. En slags höstkampanj för att dubbla medlemsantalet. =)

  Det saknas punkter, men för den som vill börja läsa på, så är detta blogginlägget en bra start:

  http://opassande.se/index.php/2008/05/16/the-pirate-bay-hur-orkar-ni-killar/

 31. Gottfriid Swartbolm

  Yada Yada Yada… Fredrika, tänk på blodtrycket och tänk lite på hur du genom att ständigt ta alltför stora ord i din mun, Fredicka så gör du bara dig själv en otjänst, Piratebay tillslaget är inte ens i närheten av att vara ens en liten rättsskandal….

 32. […] Det är moget och ansvarsfullt, för man ”måste ju sätta gränser”. Kontrollen måste därför också vara så god att man hela tiden vet mer än sin granne. Man fortsätter trots det med […]

Comments are closed.

arrow