Sökes: Fjorton rättssäkra meppar

Nu är det klart att Telekompaketet går till tredjebehandling. Det är också klart att Christian Engström (PP) är en av de 27 meppar som förhandlar med Ministerrådet och Kommissionen om hur slutprodukten ska se ut — hur Telekompaketet ska se ut i sin slutversion. Om de inte kan komma överens, så faller Telekompaketet.

Fjorton meppar är en majoritet av delegationen. Om fjorton meppar insisterar på att rättssäkerhet ska råda — det vill säga att människor ska ha rätt till en rättegång innan man stängs av från nätet — så betyder det att inget paket, som inte innehåller den rättssäkerheten, kommer igenom. Om Ministerrådet och Kommissionen (och Åsa Torstensson) vägrar att  ge med sig på den punkten, så betyder det att Telekompaketet istället faller. Det är tveksamt om de är beredda att gå så långt. Om om de är det, så vet vi vad de egentligen var ute efter: att kunna skicka folk i exil från det moderna samhället efter anklagelser från storföretag.

Fjorton meppar behövs. En är klar, Christian Engström (PP). Vilka är de andra tjugosex i delegationen? Vi har sett några enstaka namn. Det är nu jakten på meppar som förstår rättssäkerhet och informationspolitik börjar. Erik Josefsson försöker bena ut vilka de är, och Christopher Kullenberg instämmer och filosoferar vidare. Jardenberg instämmer också. Vi måste veta hur delegationen ser ut, för att kunna identifiera fjorton som håller medborgarrättens och nätets fana högt.

Extra fantastiskt vore det förstås om de här fjorton mepparna också var överens om att nätneutralitet och mere conduit, alltså den gamla 166:an och kanske på steroider, ska in i Telekompaketet också. De fjorton har plötsligt hamnat i en situation där de har möjlighet att diktera vilket förslag som ska läggas fram för parlamentet (eller se till att det inte blir något förslag alls). Det är en extremt stark förhandlingsposition som vore mycket, mycket dumt att kasta bort.

Senast den 28 september vet vi. Då ska delegationen sammanträda för första gången.

[purpleline]

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Patrik

  Är jag den enda som anser att ingen ska bli avstängd från internet, oavsett vad man gjort?

  Internet ses av de flesta som någonting “extra”. Det är det inte. Internet är en del av precis allting.
  Söka jobb? Internet.
  Information om kommande val? Internet.
  Betala räkningar? Internet.
  Ragga? Internet.

  För att inte tala om alla jobb där det krävs att du använder just internet.

  Det faktum att det diskuteras huruvida någon ska kunna bli avstängd överhuvudtaget, förvånar mig enormt.

 2. HR

  Om du spammar är det troligen ett brott mot avtalet vilket kan leda till avstängning.

 3. Patrik

  Avstängning av leverantören, ja. Det betyder inte att jag är BANNLYST från internet.

 4. Hans J

  @Patrik:

  Internet är lite som gatorna vi går på…

  Vi kan titta in i butikerna som ligger längs gatan. Vissa butiker kanske är stängda för att de inte har öppettider just då, andra är öppna. Det ligger en bar här, en pub där. Titta därborta där ligger en biograf – undrar vad de visar för film där.

  Vi kan gå och rösta, vi kan gå till biblioteket, vi åker till jobbet… och så vidare, och så vidare…

  Internet fungerar precis på detta sätt! Vi har olika websiter på internet: Samhällsinformation, telefonkataloger, reklam, telefoni, arbetsplatser…

  Att gatukontoret skulle besluta att du eller jag inte får gå på gatorna skulle anses som helt horribelt.

  Vissa anser att Internets gatukontor – leverantörerna – eller till och med vissa företag/affärsinnehavare – ska ha rätt att förbjuda att vi får titta in på några affärer överhuvudtaget affärer?!?

  Ska någon förbjuda oss att gå på gatan så är det en domstol som efter noggrann prövning då låser in oss i fängelse. Avstängningen ska inte göras av gatukontoret eller av någon enskild affärsinnehavares åsikt.

  Likadant ska det naturligtvis vara på Internet! Ingen ska bli avstängd från internet på grund av någonting annat än av domstol dömd påföljd för gärning!

 5. Hanse

  Internet = Komunikation.

  Att bli utestängd är detsamma som: Ingen telefon, inga brev, ingen radio, ingen TV.

  Jag menar att rätten att komunicera är så grundläggande att ingen ska förvägras den rätten utan föregående prövning.

 6. Rick Falkvinge

  Jag håller med alla som pratar med förvåning över konceptet att kunna bli avstängd/bannlyst över huvud taget.

  Det var därför jag använde formuleringen “skickas i exil från det moderna samhället”. Det är inte ett humant straff enligt Europakonventionen, i mitt tycke.

 7. Calandrella

  Min tankegång ang. Internetanslutning som en del av yttrandefriheten:

  1. Du har en rätt att yttra dig utan att staten hindrar dig (så länge du inte i och med dina yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter); den rätten gäller vilket medium som helst.

  2. Internet är ett medium.

  3. Du har en rätt att yttra dig utan att staten hindrar dig (så länge du inte i och med dina yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter); den rätten gäller även Internet.

  4. Att hindra dig från att yttra dig via Internet är således en kränkning från yttrandefriheten.

  5. En kränkning av en mänsklig rättighet är alltid en kränkning av en mänsklig rättighet, oavsett hur många domstolar som “godkänt” den.

  6. Således är det en kränkning av en mänsklig rättighet att hindra någon från att yttra sig via Internet ÄVEN med föregående rättegång.

  Folk som tycker att det här med okränkbara mänskliga rättigheter är en utmärkt idé, kan inte förespråka någon avstängning alls från Internet… åtminstone inte utan att hyckla. Eftersom en del uppenbarligen vill att folk ska kunna stängas av från Internet, är frågan om de
  1) gillar mänskliga rättigheter men inte insett det jag nyss spaltade upp i sex punkter,
  2) gillar mänskliga rättigheter, visst insett det jag nyss spaltade upp men ändå stödjer Internetavstängning,
  3) helt enkelt ogillar mänskliga rättigheter, eller, naturligtvis,
  4) att JAG har missförstått något.
  Om 1) är fallet är det lite oroväckande att vi har politiker med sämre förmåga till logiskt tänkande än en 13-åring, om 2) är fallet är det än mer oroväckande att vi har politiker med en stark ideologi som hycklar och inte följer ideologin, om 3) är fallet är det svordomligt oroväckande (jisses, politikerna struntar isåfall i våra mänsklga rättigheter), och om 4) är fallet, tja, är det nog mest oroväckande, för då pratar jag totalt i nattmössan…

 8. Kan nätpolitik genomströmma samhället? « DOOM4

  […] Joakim Jardenberg, Monica Horten, HAX (numera kallad FAX inom vissa kretsar), Christian Engström, Rick Falkvinge, etc. efterlyser nu namnen på de 27 stycken MEPar som kommer att utgöra förlikningskommittén. […]

 9. Patrik

  @Hans J.
  Precis. Skillnaden är dock att även fångar har rätt att söka information på internet innan ett riksdagsval, t.ex. Eller ja, i Sverige har de rätt att utbilda sig online också, så inte ens dessa är avstängda från internet – och de är dömda redan!

  Resonnemanget “stängas av från internet för att man gjort nåt dumt” är således rätt befängt, rent generellt.

 10. AndersH

  Även jag är förbluffad över konceptet att kunna bli avstängd från internet genom myndighetsbeslut.

  Jag menar, internetanslutning är ju en kommersiell tjänst som bjuds ut på en öppen marknad. Vilka andra kommersiella tjänster, som vanliga människor kan köpa, kan staten dra in ens rätt till på grund av brottslighet?

  Jag kan inte komma på en enda.

 11. Hans J

  @Patrik:

  Jag tror att fångar kan nekas tillträde till Internet (och även telefonsamtal utom i förväg anmälda och godkända nummer).

  I huvudsak har du ändå rätt. Absolut största delen av Internet ingår snart i begreppet “att vara människa”. Att “stänga av någon från Internet” blir lite som att tvinga människor att leva med en svart huva över huvudet berövade syn-, hörsel- och andra sinnesintryck. Om något sjätte sinne skulle finnas så är det kanske Internet.

 12. Jerker Montelius

  Rättsäkra MEPar
  Prova med Fjellner.
  Innan Christian var i EP så var han den bästa.

 13. Rick Falkvinge

  Jerker: Det är klart att Fjellner kommer att stödja 138an. Det var ju han som skrev den, som han säger själv. 🙂

 14. jeffer

  Det sannolika är väl att föreställningen är riggad. Lobbyistsidan har försäkrat sig om en majoritet MEP:ar vid detta tillfälle, där lojala partimaskinerier jobbar i det tysta. Presentationen av vilka deltagarna är, blir sedan fullbordat faktum med minsta möjliga tidsmarginaler för debatt och ifrågasättande.

  Har inte lobbyn och deras kumpaner bland politiker och byråkrater alltid jobbat så?

 15. Kluris

  Utan 138:an kommer vissa länder att stänga av folk från internet utan domstolsprövning. Rättsvidrigt. Men med 138:an på plats kommer avstängning från internet att bli en rättslig påföljd, i alla EU-länder!

  Fattar ni inte. 138:an är ingen lösning, 138:an är en legitimering av att stänga av folk från det moderna samhället.

 16. Tino

  Jag hoppas vi hittar 13 MEPar som hjälper Christian att putsa upp 138:an så den säger att folk inte ska stängas av ifrån Internet överhuvudtaget, såvida de inte döms till fängelsestraff.

  De förslag som ligger uppe nu är ju lika vettiga som att förbjuda snattare att utnyttja cykel- och gångvägar.

 17. Mollemand

  If 138 doesn’t go through, someone is gonna get a ‘guess who is not going to pay your pension’ letter from me…

 18. Joakim Rosqvist

  Vem är ansvarig för att utse de 27 MEP:arna?

 19. scaber nestor
 20. JudaZ
 21. Tomas Kronvall

  @Calandrella: Jag kan tänka mig att vissa kan anse att yttrandefriheten är tillgodosett sålänga man fortfarande har något medium att yttra sig i – och även om man är avstängd från nätet så kan man ju fortfarande skicka tidningsinsända (visserligen blir det knepigare utan epost och/eller access till webformulär, men ändå). Huruvide detta egentligen är försvarbart är en annan fråga.

  Vidare är jag inte säker på att du kan anses vara representativ för 13-åringars logiska förmåga, och isåfall är det ett lite fult retoriskt knep 😛

 22. Björn Odlund

  Scaber Nestor’s länk verkar inte vara tillgänglig för mig.

  MEP:arna kan då även hittas här

 23. Tino

  Förvånansvärt många Svenskar på den listan…:
  Christian Engstrom (PP)
  Eva-Britt Svensson (V)
  Lena Ek (C)
  Marita Ulvskog (S)
  Gunnar Hökmark (M)

  Vi borde kanske börja med att skriva till dem och fråga på vilken sida de står i 138:an med alternativ:
  “Nej”, “Ja”, och “Ja – och jag kommer jobba aktivt för en omformulering så man inte alls kan stängas av ifrån Internet såvida man inte får fängelsestraff.”

 24. Patrik

  @scaber nestor
  Ditt spreadsheet behöver ges guest-access?..

 25. Anders

  Håller med Kluris, att kämpa för 138:a är samma sak som att erkänna att det är legalt att stänga av folk från Internet!

 26. Rick

  Det ska vara MINST 14 st som säger emot. Och folket ska veta vilka som inte vågar. Vi betalar deras löner, kostnader, mm. De ska sköta sina jobb såsom vi vill och inte som IFPI vill. Punkt slut.

 27. […] Risberg, Christopher Kullenberg, We Rebuild, La Quadrature du Net, Monica Horten, Farmor Gun, Rick Falkvinge (PP), Opassande, Anaïs, Erik Josefsson, Joakim […]

 28. Hemglass_95

  Internet till hör inte EU inte NSA, FRA, CIA, FBI och inte APB, IFPI, BSA och fram förallt den tillhör alla på jorden ingen ska kunna stängas av från internet. /Hemglass_95

 29. Telekompaketshetsen : Intensifier

  […] n

 30. Calandrella

  @Tomas Kronvall: Vissa anser det säkert vara fallet (ang. att yttrandefriheten tillgodoses så länge en tillåts yttra sig i vissa media), men isåfall skulle Kina lika gärna kunna införa en lag som säger att “alla får yttra sig, men begränsat till ett särskilt medium, nämligen i tal i falsett ståendes på Kinas högsta topp på ett ben samtidigt som personen håller ett rött paraply i handen”, och sedan hävda att “jaja, vi kränker inte yttrandefriheten, vi tillåter ju folk att yttra sig i ett medium” (eller flera: varför inte tillåta yttrande via tal i falsett sittandes på Kinas högsta topp också…)…

 31. […] till en rättssäker domstolsprövning, och bör stödjas. Låt oss hålla tummarna för att minst 14 av EU-parlamentarikerna i förlikningsgruppen inser vilka otroliga värden som står på spel. Allt […]

 32. Putte

  DN vill förbjuda kontanter pga av rånet.

  I flera år har överheten velat stoppa kontanter. Helikopterrånet är ännu en förevändning för att ta upp denna fråga igen.

  FÖRSVARA RÄTTEN ATT BETALA KONTANT, RÖSTA PÅ PP

 33. EricJ

  ..Bortser man från de relaterade integritetsproblemen är kortbetalningar överlägset kontanter på precis alla möjliga sätt. För dig, för mig, för handlare, för banker, för samhället i helhet.

  Jag tror det finns potential där. Istället för “försvara kontanter” föredrar jag “fram för bättre kort”. Varför vara så negativ, liksom.

 34. Johnny Cashbox

  EricJ, korthanteringen räknat på alla kostnader och extraavgifter kostar betydligt mer än kontanthanteringen för kunder, men givetvis så gillar banker och myndigheter kort mer förtjänst till bank och kortföretag och mer kontroll för myndigheter och företag som ICA t.ex. De som är positiva till kort men emot övervaknings och kontrollsamhället måste vara lite schizofrena minst sagt.

 35. Hans J

  Varför ville/kunde/fick/vågade inte då bankerna genomföra CASH-kortet för ett antal år sedan?

  Varför ville/måste de tvunget införa en extra identitetskontroll på det?

  Är svaret inte att ett kort utan ID-kontroll aldrig kommer att se planetens yta?

  Ett betalningsmedel i form av ett kort där du och jag kan överföra betalningsmedel/”kontanter” utan att staten/bankerna har full insyn i vad som görs med dessa “kontanter” och till vem betalningsmedel överförs…

  …har mindre chans än en snöboll i varmaste delen av helvetet att få ens en chans att införas.

  …annars skulle det vara en baggis att utveckla ett säkert sätt att på ett integritetssäkert sätt genomföra betalningar.

  Men tyvärr, tyvärr, kära vänner så vill överhet, politiska makthavare, skatteverk inte ha detta.

 36. David B

  Det här är ju en av de frågor där jag ger PP mitt fulla stöd. Men att jämföra med fängelse är inte helt korrekt. När ni gör era analogier så måste vi även tänka på att vi kan frihetsberövas vid misstanke om brott. Vi kan ju sitta i häktet och där är vi mer avskärmade än när vi väl är dömda och sitter i fängelset. Detta för att inte förstöra utredningen.

  Vidare känner jag även att en jämförelse med att vi blir av med körkortet också är högst relevant.

  Eller tänker jag fel?

 37. Björn Persson

  EricJ: “Bortser man från de relaterade integritetsproblemen är kortbetalningar överlägset kontanter på precis alla möjliga sätt. För dig, för mig, för handlare, för banker, för samhället i helhet.”

  Och även för bovarna, som kan plocka ut pengarna direkt fån ditt bankkonto utan att behöva vifta med vapen och skaffa sprängdeg och flyktbilar. Hittills har kortföretagen fullständigt misslyckats med att presentera ett system där bankens dator verifierar att kortets ägare har godkänt transaktionen.

  Jag har heller aldrig sett ett betalkort som låter mig kasta åt en gatumusikant några kronor, eller ge ett barn en slant till glass.

 38. Rick Falkvinge (PP) » Näträttigheter angrips överallt

  […] tredjebehandlingen öppnar också för nya möjligheter. Plötsligt ligger hela Telekompaketet på bordet igen, och de näträttigheter som tidigare klipptes bort, kan läggas till igen. Nätneutraliteten är […]

Comments are closed.

arrow