Om patent (del 1 av 3)

Hej igen, pirater!

Idag tänkte jag prata lite om patent. Det är många som tar mycket för givet om patent – precis som många påståenden blir en etablerad sanning, om man bara hör dem tillräckligt mycket. Vi har precis börjat bryta de sanningarna vad gäller upphovsrätt, och har en lång väg kvar vad gäller patentfrågan.

En allmän men helt felaktig uppfattning är att ingenting skulle uppfinnas eller säljas, om det inte vore för patent. Den är precis lika felaktig som att ingenting skulle skapas, om det inte vore för upphovsrätten, något som också påstås – särskilt från upphovsrättslobbyn. (I själva verket avsäger sig kreatörer i miljontal det upphovsrättsmonopol som de redan har fått, t.ex. på FlickR, vilket tydligt visar att upphovsrätten inte behövs som motivation till skapande.)

Den vanliga berättelsen är att en ensam uppfinnare i en källare kommer på något revolutionerande, tar ett patent på det, och sedan kan leva rik på sin uppfinning resten av livet. Det är en vacker saga, men även vackra sagor är fortfarande sagor. Patent är instrument som storföretag använder för att krossa exakt den uppfinnaren. Låt oss i stället titta på hur det fungerar i verkligheten:

Vi antar att påhittige men fattige Kjell i uppfinner en skiftnyckel i sin källare, som har någon ny fiffig funktion. Vi antar vidare att Kjell vill ha patent på uppfinningen. Då kommer första chocken: det kostar en halv miljon svenska kronor bara att ansöka om ett europeiskt patent. Ansöka. Det är inte säkert att det beviljas. Det är naturligtvis helt orimligt att ett fattigt geni hittar en halv miljon i madrassen sådär
utan vidare, men vi antar att Kjell får ihop de pengarna på något sätt. Vi antar till och med att patentet beviljas.

Då händer exakt ingenting. Utom kanske att ett företag i Taiwan eller Sydkorea eller någon annan stans i världen börjar tillverka Kjells skiftnyckel, utan att betala Kjell eller ens prata med honom om det. Det är helt upp till Kjell, ifrån sin källare, att bevaka exakt hela världens produktutbud för att se om någon gör intrång i hans patent.

Vi antar nu att Kjell på något magiskt sätt hittar att det här sydkoreanska företaget säljer Kjells skiftnyckel i Moldavien, där det europeiska patentet gäller. Då kommer nästa chock: Kjell kontaktar företaget och påpekar att han har ett patent, och får ett ”jaha, och vad tänkte du göra åt det?” till svar. Företaget vet nämligen, att en genomsnittlig patenttvist (i USA) kostar ungefär fyra miljoner dollar. Trettiofem miljoner kronor. För varje sida. I genomsnitt. Kjell behöver alltså hitta trettiofem millar, eller helst femtio för att ha lite buffert, bara för att få företaget att betala royalties till honom. Det blir många sålda skiftnycklar för att ha en chans att få igen de pengarna (vilket naturligtvis aldrig kommer att hända).

Men vi antar att Kjell hittar sina femtio miljoner i ett avlägset hörn av madrassen (och nu är det verkligen svårt att fortsätta prata om en ”fattig uppfinnare i en källare”), och drar företaget inför rätta i en patenttvist, som kommer att äta upp två eller tre år av hans liv. Då kommer troligtvis en av två saker att hända.

Det allra troligaste är att Kjell bara helt enkelt förlorar. Det gör över tre fjärdedelar av dem som stämmer för patenttvist i domstol. Då har han också förlorat sina trettiofem miljoner (det har han gjort även om han vinner i många länder, förresten). I just Sverige måste han dessutom betala företagets domstolskostnader på lika mycket till, om han förlorar, vilket han troligtvis gör. Det är ett väldigt bra skäl att inte börja bråka med företaget från början: det förekommer att företag medvetet driver upp sina egna kostnader, för de vet att de har råd med det, men att det kommer att ruinera motståndarsidan i domstol när de tvingas betala de avsiktligt upptrissade kostnaderna.

Men det kan också hända att företaget anser att patentet är värdefullt, och ser att det finns en chans att Kjell vinner. Det som kommer att hända då är att företaget tar fram ett tiotal av SINA EGNA patent, och säger ”Nejmen Kjell, inte ska du väl stämma oss? Ditt patent bygger ju på de här tio patenten som VI har. Det är ju du som är skyldig oss en massa pengar.” Det behöver inte vara sant, det räcker att företaget påstår det för att Kjell nu ska finna sig på de anklagades bänk i en patentstämning – och en som är mycket dyrare än den ursprungliga. Det är helt avsiktligt från storföretagets sida. Kjell behöver alltså hitta femhundra miljoner till, bara för att visa att hans idé inte bygger vidare på företagets patent. (Men det är fullt möjligt att den gör det, med tanke på att i stort sett alla idéer, hur triviala de än må vara, har en tendens att patenteras idag.)

Om Kjell har tur, riktig tur, så blir han bara av med patentet och ett par år av sitt liv där han är upplåst i patentstrider som han aldrig kunde vinna från början.

Patent påstås skydda den lille uppfinnaren mot storföretag. Det kan hända att det var syftet, en gång i tiden. Men verkligheten är precis exakt tvärtom. Kjell klarar sig mycket bättre utan patentsystemet över huvud taget.

Så varför vill man då uppfinna något? Ja, inte är det för patentet. Det finns många skäl till att vilja uppfinna. Det ekonomiska och vinstdrivande är ett viktigt skäl för flera uppfinnare. Men inget patent har hjälpt någon av dem att sälja ett enda exemplar av sin produkt. Dessutom beviljas ofta patenten långt efter att produkten har blivit omodern. Så är det t.ex. i mobiltelefonindustrin: modellerna är ofta borta från marknaden när patenten på dem beviljas. Då är det svårt att argumentera för att patent är nödvändiga för att sälja.

Det är också intressant att titta på ett par industrier som inte har något patentskydd över huvud taget, till exempel modeindustrin, där innovationstakten är vida högre än andra industrier, rent jämförelsevis.

(Som parentes finns det många andra skäl att uppfinna än kommersiella, vilket enkelt ses på t.ex. Linux och Wikipedia. Men vi antar för enkelhets skull att alla bara är ute efter att tjäna pengar, för det är där patentdebatten brukar hamna.)

Pengar tjänar man hur som helst genom att sälja produkter, inte genom att förbjuda andra att uppfinna.

För det är det som patent är: det är ett förbud för alla andra än patentinnehavaren att använda eller bygga vidare på en viss teknik, och det helt oavsett om dessa människor har hört talas om patentinnehavaren eller patentet. Lägg till det att patent ofta är avsiktligt obegripligt skrivna, så är det i praktiken omöjligt att ens försöka ta reda på om man bryter mot ett patent: man upptäcker det när man får en stämning i brevlådan.

Tyvärr tas det faktum, att företagare betalar patentlicenser, som ett bevis för att patentsystemet fungerar. Denna tolkning görs bara av jurister och lagstiftare, som aldrig behövt betala jurister för att driva en patenttvist. I deras värld finns det ingen kostnad förknippad med patenttvister.

För om en företagare får ett brev i brevlådan med lydelsen ”du inkräktar på mitt patent, och jag vill att du betalar tiotusen kronor om året”, så är rätt sak för en genomsnittlig småföretagare att helt enkelt betala och se glad ut, förmodligen utan att ens försöka tolka patentet. Alternativet är nämligen att gå in i en patenttvist och det blir helt enkelt dyrare, mycket dyrare, oavsett om företagaren vinner i slutändan och då slipper betala årsavgiften. Det är det perspektivet som en företagare har: företagets uppgift är att ha så låga kostnader som möjligt, och den lägsta kostnaden är att falla tillföga för brevet.

Hela systemet kan alltså utan problem karaktäriseras som en institutionaliserad utpressning av byråkrater och patentjurister mot småföretagare, forskare och tekniker. Systemet har också blivit självförstärkande, eftersom bara patentjurister är med och skriver nya patentlagar. De har aldrig föreslagit att minska eller avskaffa sin egen försörjning, utan snarast direkta motsatsen, och utvidga patentsystemet. Det är mänskligt, men inte gynnsamt för någon annan än dem.

Det har dessutom visat sig gång på gång i oberoende undersökningar att patentsystemet är en nettoförlust för alla industrier utom läkemedelsindustrin. (Anledningen till att just läkemedelsindustrin vinner på systemet är att den är offentligt finansierad till stor del, genom t.ex. läkemedelssubventioner, så det blir skattebetalarna som förlorar på systemet i stället för läkemedelsindustrin.)

Flera av dagens storföretag skapades och växte i patentfria miljöer. Novartis, världens största läkemedelsföretag, grundades i Schweiz när landet inte hade patent. Vårt svenska Ericsson skapades på massiva patentintrång mot tyska Siemens, patentintrång som man inte brydde sig om på den tiden. Hela Hollywood grundades på storskaliga patentintrång mot dåtidens patentinnehavare av filmteknik. Det är nästa generations storföretag som vi inte låter födas, för att hålla nuvarande jättar under armarna och låta dem krossa uppkomlingar i rättegångssalar, snarare än att låta de bästa produkterna vinna.

Det finns en annan myt som florerar, och det är att inga riskkapitalister investerar i företag som inte har patenterad teknik, så att en patentportfölj skulle vara en förutsättning för att få riskkapital och därmed få småföretag att växa. Det påståendet är helt enkelt inte sant, det är bara att fråga vilken riskkapitalist som helst. En patentportfölj vägs visserligen in i beslutet hos några av dem, men aldrig till avgörande del, och hos seniora riskkapitalister beaktas det i regel inte alls.

Det påstås ibland att patent var nyttiga förut, men har spårat ut idag. Det stämmer inte heller: industriella revolutionen försenades 30 år på grund av James Watts patent på ångmaskinen. Det var många som såg att den kunde förbättras, och de hamnade i fängelse när de gjorde det till civilisationens nytta men i strid med patentet. Flera historiker daterar industriella revolutionens början till när patentet på ångmaskinen gick ut.

Samma sak med radio. Samma sak med flygindustrin. USA hade ingen flygindustri alls före första världskriget, de låg ca 20 år efter Europas flygindustri på grund av eviga patentstrider. Vid krigets utbrott gick amerikanska regeringen in och förstatligade alla patent på flygplan och flygmotorer, så att de kunde börja tillverka stridsflygplan. Först då lyfte den amerikanska flygindustrin. Patentsystemet har försenat vår utveckling på område efter område, 20 år här, 30 år där.

1851, när patent skulle införas i USA, så skrev The Economist så här. Det är i stort sett precis samma ord som jag använder i det här brevet —

“The granting of patents ‘nflames cupidity, excites fraud, stimulates men to run after schemes that may enable them to levy a tax on the public, begets disputes and quarrels betwixt inventors, provokes endless lawsuits… The principle of the law from which such consequences flow cannot be just.”

Men det är ändå sant att det har blivit värre.

Så varför har patentsystemet då blivit värre? Tja, vi får gå tillbaka till USA på 1970-talet för att se upprinnelsen till det. Kortfattat beror det på att USA letade efter andra sätt att dominera global ekonomi, när de förstod att deras bensinslukande jättebilar av undermålig kvalitet från Detroit inte gick att sälja längre.

Jo, det är faktiskt sant, det var så det gick till. Och de fick oväntad hjälp av läkemedelsindustrin som såg en möjlighet att tvinga världens fattigaste att betala mer för läkemedel… eller dö, i praktiken. Men det återkommer jag till i del 2 av 3 om patent, och den kommer om två veckor.

Allt gott till dess!

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Anonym fegis

  Modeindustrin kallar väl sina patent mönsterskydd?

 2. Kluris

  Linux och Wikipedia är inga exempel på att uppfinningar kan ha andra skäl än kommersiella, Linux och Wikipedia är inga uppfinningar. Linux och Wikipedia är datorprogram, skrivna verk vars utveckling snarare skall jämföras med konst och humaniora.

  Den som på fullt allvar menar att datorprogram är uppfinningar, måste anse att jag har har en teknisk industri i sängen när jag kodar på min laptop. Jag skulle tom. vilja gå så långt och säga att om något kan implementeras som ett datorprogram, så är det ett bevis på att det påhittade inte är en uppfinning eftersom det då är logiskt bevisat att det inte innehållar något nytt i teknisk mening, detta eftersom det redan varit känt sedan 1936 att en turingmaskin kan beräkna allt beräkningsbart och att en universell turingmaskin i sig är en turingmaskin.

  Jag tror att du själv har en hel del funderande kvar att göra eftersom du genom att dra in Linux och Wikipedia i ämnet patent har bevisat att du inte riktigt klarar av att skilja på patent och upphovsrätt. Men det är å andra sidan förståeligt eftersom vi alla levt under en indoktrinerande verklighet ända sedan vi föddes, där mycket starka intressen har velat ha det just på det viset, så du är förlåten. Men gör inte om det.

 3. Rakio

  Mönsterskydd…funkar väl inte så bra?

  @Kluris
  Mjukvarupatent?

  @Rick

  Skulle du kunna ange mer konkrete källor till de påstående du skriver om?

  Annars bra 🙂

 4. Edvin

  Kluris: Men det finns ju mjukvarupatent. Även om de är idiotiska.

 5. […] Rick Falkvinge (PP) » Om patent (del 1 av 3) rickfalkvinge.se/2009/11/22/om-patent-del-1-av-3 – view page – cached Idag tänkte jag prata lite om patent. Det är många som tar mycket för givet om patent – precis som många påståenden blir en etablerad sanning, om man bara hör dem tillräckligt mycket. Vi… Read moreIdag tänkte jag prata lite om patent. Det är många som tar mycket för givet om patent – precis som många påståenden blir en etablerad sanning, om man bara hör dem tillräckligt mycket. Vi har precis börjat bryta de sanningarna vad gäller upphovsrätt, och har en lång väg kvar vad gäller patentfrågan. Read less […]

 6. gustav

  Om jag minns rätt så existerar flygplansindustri i Frankrike pga att amerikanska flygplansingenjörer åkte över till Frankrike, eftersom att i USA var de förhindrade pga patenträttigheter.

 7. Caspian

  Jag har lagt märke till att denna blogg inte fungerar i min RSS-läsare (den inbyggda läsaren i Safari 4.0.3). Den har fungerat tidigare, så någonting måste ha hänt. Nu får jag förvisso ut inläggen i piratmailen, men att ha en fungerande RSS-feed är trevligt. Någon som har en aning om hur detta kan komma sig?

 8. Caspian

  För övrigt, Kluris, så anser jag att du har helt fel. Du påstår att mjukvara inte kan vara uppfinningar, eftersom det baseras på kunskap som redan finns – om jag förstår ditt inlägg rätt. Med den logiken finns inga uppfinningar. Med den logiken var motorcykeln ingen uppfinning, eftersom motorer redan fanns, och cyklar likaså.

  Om du anser att mjukvara är att jämföra med konst och humaniora skulle jag påstå att du även där är ute och cyklar. Förvisso finns inga som helst gränser för vad som är konst, så datakod kan absolut vara konst, men i de allra flesta fall är det uppfinningar (nya tillämpningar av teknik), för ett uttalat praktiskt syfte.

  Jag tror du själv har en del funderande kvar, gällande mjukvarupatent och skillnaderna mellan teknik och humaniora, hur du definierar uppfinningar, et cetera. Men då du är en så pass storsint människa att du förlät Rick, kan jag ju inte vara sämre. Så du är förlåten. Men gör inte om det.

 9. infallsvinkel

  Detta var utomordentligt skrivet! En ren slakt på patentsystemet!

  …borde ha publicerats på DN debatt.

  Men ändå vill jag påstå att det finns en allvarlig bugg i Piratpartiets partiprogram om patent.

  Så länge som partiet vill “avskaffa” patent kommer ingen att lyssna på oss. Vi borde ändra vårt program till att vi vill “reformera” patentsystemet.

  …och det oavsett (!) om vi anser att systemet bör avskaffas eller inte.

  Frågan är: Vill vi göra politisk skillnad eller ägna oss åt plakatpolitik?

  Läs mer på min blogg: Piratpartiets haveri i patentfrågan

 10. Uno Hansson

  @Kluris
  Tja, ett datorprogram [algoritm] är ofta en speciell procedur (metod) för att lösa ett specifikt problem, dvs. “en systematisk procedur för att med ett begränsat antal steg göra en beräkning eller lösa ett problem.”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Algoritm

  För att göra detta så behövs det tre instruktioner; exempelvis NAND, INC och SX.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/NAND_%28logisk_funktion%29
  INC = inkrementering (dekrementering) av tal med 1
  SX = skip if zero = stoppa och visa resultatet.
  Inkrementering, en metod som används i program och där ett värde vid varje steg i processen automatiskt räknas upp med 1

  Istället för att då behöva skriva ett oöverskådligt antal av dessa tre instruktioner så använder man ett avsevärt större instruktioner, men som ändå är kombinationer av dessa tre. Datorprogram är därför enligt min åsikt, ungefär som att lägga pussel med ett väldefinierat antal pusselbitar, och kan därför inte anses som uppfinningar.

 11. Uno Hansson

  … avsevärt större antal instruktioner…
  (obs. jag är pensionär sedan mer än ett decennium och har egentligen ingen datautbildning, utan det som jag skriver är i stort sett gissningar)

 12. Björn Odlund

  @Infallsvinkel

  Hur vill du reformera patenträtten då? Vi är väldigt tydliga på hur vi vill reformera upphovsrätten, men jag har ännu inte sett antydningar till förslag hur den ska reformeras. Utan det kan jag inte ens säga hur jag ställer mig till en reform, jag kan inte ens säga att jag är emot den, utan får säga att jag inte kan ta ställning.

  Det får mig att tänka på ett annat parti som uttalade sig om en annan lag som piratpartiet oxå debatterar; socialdemokraternas ipred-haveri på kongressen. “Ipred ska förändras, oklart hur” *headdesk*

 13. Snoddas

  Hej Rick! Håller med dig i mycket av din kritik mot patentsystemet, men jag tycker du missar den grundläggande idén med patent, nämligen att för att få det tidsbegränsade monopol som ett patent innebär så måste man detaljerat beskriva vad det egentligen är man har uppfunnit och hur man gör för att använda sig av uppfinningen.

  Så det huvudsakliga syftet med patent är inte att skydda den lille uppfinnaren mot storföretagen utan att locka uppfinnaren (som ofta är ett storföretag) att publicera uppfinningen. I princip tror jag att världen vinner på att kunskap offentliggörs istället för att hållas hemlig av konkurrensskäl, och de flesta forskare och tekniker vill faktiskt inget hellre än att berätta om sin uppfinning!

  Men även om grundprincipen i patent är bra så finns det mycket som bör förbättras: Granskningen borde bli striktare, det borde bli större krav på tydlighet, och patenttiden kan diskuteras.

  Två andra kommentarer:

  1) Att få ett europeiskt patent beviljat kan säkert kosta uppemot en halv miljon som du skriver, men att söka och få avslag kan nog vara betydligt billigare, lite beroende på hur mycket man väljer att kämpa innan man ger upp förstås. 🙂

  2) Är ganska säker på att ditt scenario där det sydkoreanska företaget stämmer Kjell för intrång i deras patent inte stämmer. Så länge Kjell inte tillverkar eller säljer några skiftnycklar gör han inte patentintrång bara för att han vidareutvecklat en patentskyddad uppfinning. Åtminstone vad jag har förstått, men jag är inte patentjurist…

 14. infallsvinkel

  @Björn Odlund:

  Din synpunkt är helt korrekt och relevant. I inlägget ovan utelämnade jag alla idéer kring HUR patentsystemet bör reformeras.

  Jag ville få fram min huvudpoäng – att Piratpartiets nuvarande hållning är olycklig.

  NÅGRA KORTA TANKAR KRING REFORMFÖRSLAG:
  1) Stävja inflationen av patent genom att sätta upp tydligare kriterier för när patent ska beviljas.

  2) Slå fast att mjukvarupatent inte är godtagbara.

  3) Slå fast att patent på genetisk information inte är godtagbara.

  4) Slå fast att patent på affärssystem (t.ex. organisationsplaner för hur en viss verksamhet ska bedrivas) inte är godtagbart.

  5) Arbeta för undantag från patentsystemet för att säkra tekniköverföring till fattiga länder.

  6) Arbeta på undantag från läkemedelspatent för fattiga länder.

  7) Kräva att svenska staten upprättar en fond där uppfinnare kan ansöka om bidrag för att försvara sig i rättsprocesser mot storföretag.

  8) Kräva minskade kostnader för patentansökningar.

  9) Kräva generellt KORTARE patenttider.

  Det här är bara lite spridda idéer. Det bästa kanske vore att avskaffa patentsystemet, men jag tror helt enkelt att partiets inflytande kan maximeras genom ett mer långsiktigt och nyanserat förhållningssätt.

 15. infallsvinkel

  Hmmm… Min 8:a vart en smiley…

 16. Kluris

  @Raiko: Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är .. matematisk metod … eller ett datorprogram, eller en presentation av information.

  Det var direkta citat ur Patentlagen (1967:837)

  Detsamma riktat till Edvin.

  Dessutom vanns patentstriden i EU av de som var emot mjukvarupatent, sådana är inte tillåtna i europa. Att sedan EPO och diverse andra patentverk struntar i det och i stort sett beviljar vad som helst, gör inte att det okej. Problemet är att dessa institutioner aldrig behöver ta ansvar för sina beslut och dessutom har alla incitiment i världen att bevilja skräp-patent. Om de istället riskerade rättegång, böter, sparken och värsta fall fängelse, då skulle vi inte ha diskussionen om patent.

  @Caspian: It is a computer, it computes. Eller tycker du att vi skall öppna patentsystemet så att det tillåter monopol på matematik?

  @Uno Hansson: Ja det ställer jag upp på. “Väldefinierat antal pusselbitar” var en bra formulering på en lite högre abstraktionsnivå. Det jag skrev här ovan handlade om den absolut lägsta, 1 och 0. Turingmaskinen.

 17. infallsvinkel

  @Kluris:

  Där är ytterligare ett bra reformförslag:

  “Accountability” eller helt enkelt “möjlighet att utkräva ansvar” från de som beviljar patent.

  Jag har för mig att f.d. president Clinton kritiserade just bristen på detta.

 18. Werner

  Snoddas,

  ok, säg att Kjell har gjort en prototyp. Då har han använt ett av sydkoreanernas patent.
  Kan vara värre än så, han kanske blir stämd av en Amerikansk advokatbyrå som inte har några produkter… utan bara en massa patent.

  /Werner

 19. bitbybit

  bra skrivet, som någon ovan skrev vore det dock bra om det fanns en del källhänvisningar?

 20. Scribo

  Trots att jag sympatiserar med de flesta av era åsikter så tycker jag just patentfrågan är en av det svåraste. Snittiden innan ett nytt läkemedel kopieras är ungefär ett år vilket inte betalar utvecklingskostnaderna för bolaget som pröjsar för grundforskningen. Detta är faktiskt den enda frågan som gör att jag inte blir en helhjärtad piratpartist.

  Man kan ju säkert tänka sig ett scenario där den mest trovärdiga får sälja ett läkemedel genom att presentera de mest trovärdiga testrapporterna vilket tvingar kopiatörerna att spendera några kronor till. Tyvärr känns det som ett svårt val där kanske media och reklam kommer att styra vad vi stoppar i oss oavsett vad som är bevista.

 21. Snoddas

  Werner,

  det finns ett undantag i patenträtten som säger att man får göra experiment som rör en patentskyddad uppfinning, men vet inte riktigt hur det ska tolkas. Mycket möjligt att det är läge för reform här också.

 22. JonasN

  Det är bra att denna tredje av Piratpartiets fundamentalåsikter förs fram jämte upphovsrätts- och integritetssaken.

  Men patent är nog den svåraste av dessa tre. Gemene man har inga kunskaper om patentsystemet.

  Rick! Vi behöver en sån där argumentationsskola igen!

  Vi måste ha på fötterna när vi pratar om patent, vi slåss mot _väldigt_ starka motståndare, långt värre än skivindustrin.

  Att i början gå ut med att “Vi vill avskaffa patent” tror jag är kontraproduktivt. Folk kommer uppfatta oss som oresonliga och trilska. (Det är vi, och det ska vi vara, men inom gränser)

  Det vore bättre att börja prata om de värsta avarterna: mjukvarupatent och genetiska patent. Patent på levande organismer osv… Sånt kan den vanliga medborgaren på gatan bli förbannad på.

  Läkemedelspatent, patent på bromsmediciner mot HIV… såna saker. Vi måste börja med att påpeka att det finns problem med situationen idag. Sedan kan vi föra fram åsikten att patentsystemet därför måste reformeras. Till sist presenterar vi lösningen: ett avskaffande.

  Jag tror vi bränner många broar om vi går baklänges och först kräker ur oss att vi ska avskaffa patent, och sedan när folk redan slutat lyssna på oss, förklarar bakgrunden till vårt resoluta ställningstagande.

  Rick: Skriv, tillsammans med Amelia, en jävligt bra och _totalresearchad_ debattartikel. Få den på DN debatt, det är det enda forumet som har direkt påverkan på samhällsdebatten. Sensmoralen bör vara att det finns allvarliga problem med dagens patentsystem, att detta är piratpartiets tredje hjärtefråga, och att vi tänker driva den här frågan lika framgångsrikt som de andra två.

 23. Jocke i Umeå

  Fan Rick, asbra text, hört dig dra den förr, men mycket mer ingående nu. Hur som, det är INTE schysst att låta oss vänta TVÅ ***** VECKOR på nästa del!

 24. Kluris

  @Snoddas: Ja, grundtanken var god, men som jag skrev i annan kommentar här, det finns inga som helst incitament för att stoppa lurendrejeriet. De som ansöker om ett privat monopol vill givetvis både äta kakan och ha den kvar, alltså att få sitt monopol som sätter all konkurens ur spel samtidigt som de egentligen inte avslöjar någonting alls. Det är därför patent-texter ser ut som de gör. Detta samtidigt som patentverken inte har det minsta incitament att förhindra det.

  @Infallsvinkel: Clinton hade en bra rådgivare.. (läs det där som redogör för de ekonomiska konsekvenserna i konkurens med asien)

 25. Peter Wallin

  Skulle vilja ha källor på detta. Har upptäckt att vad som skrivs på piratpartiet bloggar inte alltid stämmer helt ut.

 26. none

  @Kluris och Uno Hansson:

  Vi är lite off topic här, men ni påstår att algoritmer som är implementerade som program i datorer inte kan definieras som uppfinningar endast för att datorprogram kan implementeras med en mer eller mindre stor serie enkla instruktioner.
  Har jag förstått er rätt?

  Med det menar ni alltså att en uppfinning är något nytt som ej går att genomföra genom tidigare kända operationer. Motorcykeln var precis som någon nämnde alltså ingen uppfinning.

  Tja, Diffie-Hellmans nyckelutbytesalgoritm var 1976 något nytt och banbrytande inom kryptografin. Men eftersom algoritmen kan implementeras som ett datorprogram kan det alltså inte kallas en uppfinning.

  Vid närmare eftertanke tror jag att vi får jobba hårt om vi överhuvud taget ska hitta något som kan kallas uppfinning enligt er definition.

 27. none

  @Peter Wallin:

  Du har säkert rätt, har du upptäckt att det som står i dagstidningarna inte heller alltid stämmer helt ut.

 28. Peter Wallin

  @none Absolut, men om man driver frågor politiskt och skapar opinion är det inte alls bra att komma med felaktigheter.

  Sen är det ett märkligt argument att det skulle vara okej för att andra gör fel.

 29. anonym fegskit

  what JonasN said.

  och Peter Wallin.

 30. none

  @Peter Wallin:

  “Sen är det ett märkligt argument att det skulle vara okej för att andra gör fel”
  Visst är det ett märkligt argument! Men det kommer inte från mig, jag har inte påstått det. Min poäng var snarast att det är svårt för de flesta att få allting att stämma helt, även om man försöker.
  Nåja, granska gärna piratpartister kritiskt, men granska också deras politiska motståndare lika kritiskt.

 31. Kluris

  @none: Helt riktigt. Du måste tänka – Vad består det nya utav? Om det nya bara består av matematik och annat som inte är patenterbart, så är det inte en uppfinning, detta oavsett hur innovativt det än må vara.

  För att det skall vara en uppfinning måste det både vara nytt och kunna tillgodoöras industriellt. Lägg därtill de direkta förtydningar som ges i patentlagens portalparagraf, där bla. datorprogram och matematiska metoder uttryckligen inte är patenterbara.

  Patent meddelas endast på en uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökan och tillika väsentligen skiljer sig därifrån. Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.

  It´s a computer, it computes! Det har varit känt sedan 1936 att en dator (universell turingmaskin) kan beräkna allt beräkningsbart. När något är helt nedbrutet i matematiska modeller, i detta fall binärt, så är allting redan känt, då finns inte längre några uppfinningar att förvänta, förutom utveckling av matematik. Det betyder att något tekniskt uppfinnande inte längre kan ske. Det är uppfinnandets öde, saker blir en gång uppfunna och sedan kan man inte uppfinna det igen. Men du kanske önskar att gamla saker skall kunna uppfinnas gång på gång bara för att hålla patentverk och advokater rullande? Jag trodde å andra sidan att detta handlade om innovation.

  (Ni som varit med ett tag vet var det där sista kom ifrån..)

 32. none

  @Kluris:
  Anledningen till att jag trodde att vi var off topic var att jag trodde att vi pratade om uppfinningar på ett mer generellt plan, inte endast vad som får patenteras.

  Anser du att man kan uppfinna en algoritm (om vi bortser från hurvida den får patenteras eller ej)?
  Jag misstänker att det är där vi har olika åsikter. Jag får känslan av att du anser att en uppfinning är något som måste vara fysiskt till sin natur, emedan jag tycker att en uppfinning lika gärna kan vara t.ex. en algoritm. Observera att jag inte alls sagt något om hurvida jag tycker att patent på uppfinningar är bra eller ej. Jag babblar bara om uppfinningar i sig.

  Vad gäller datorn så är den endast ett verktyg för att realisera en algoritm, den är ej algoritmen. Jag anser alltså att datorn är en uppfinning emedan en algoritm som kan implementeras i datorn kan vara en annan uppfinning.
  Sedan kan man ju diskutera vilka krav som ställs på en algoritm för att den ska kunna kallas uppfinning, där tycker jag att Diffie-Hellmans nyckelutbytesalgoritm är ett exempel på vad som kan kallas uppfinning.

 33. Tor

  Jag tror säkert att dagens system inte är optimalt, men det är också någonting i den här bilden som inte riktigt verkar stämma. Om uppfinnare och småföretagare nu är så utsatta, varför ser vi inte aktiva opinionsinsatser från tex. Sveriges Ingenjörer för att avskaffa patentsystemet?

  Alla programmerare som jag känner vänder sig mot mjukvarupatent. Varför finns inte en starkare rörelse mot patent om de nu är så skadliga? Visst kan det vara som med upphovsrätten så att ett brett allmänintresse inte riktigt kanaliserats på ett effektivt sätt. Men samtidigt borde man ju åtminstone höra litet fler protester från entreprenörer och uppfinnare…

  @Kluris och Uno Hansson
  Jag undrar om ni inte har villat bort er i abstraktionsnivåerna litet. Visst kan man säga att datorprogram bara är ettor och nollor, men på samma sätt kan man säga att våldshandlingar bara är specifika förflyttningar av atomer. Det ändrar liksom inte innebörden. Beskrivningen av vad som händer på den lägre abstraktionsnivån kan inte användas för att avfärda hur vi människor uppfattar saker på den högre abstraktionsnivån.

 34. Rick

  Men har inte den andra sidan i patenttvister höga kostnader också? Fantastisk läsning. Du borde vara professor i piraträtt!

 35. […] Rick Falkvinge belyser i dagens lektion om patentsystemet finns det egentligen ingen i samhället som tjänar något på patent, förutom patentjurister och […]

 36. EricJ

  @Tor: Varför programmerare inte klagar högt nog om mjukvarupatent? Jag tror att svaret står att finnas i internets själva natur — nätet uppfattar censur (och patent är ett slags sådant) som skada och routar runt det.

  Distribuerade projekt startar över hela världen, en del växer till tusentals utvecklare. Utveckling av fri mjukvara växer så småningom till en månghövdad hydra, för stor och med för många inblandade för att den skall kunna stoppas oavsett vad några gnälliga jurister säger. För vem skall de stämma? Nån anonym i mängden? Alla? Tror de på allvar att de kan hindra spridningen?

  Självfallet inte. När fri mjukvara lägger beslag på patenterad kod och algoritmer är patentet i praktiken dött.

  Således har utvecklare av fri mjukvara ingen större anledning att frukta mjukvarupatent. De är helt enkelt tandlösa.

 37. Kluris

  @none: Din fråga börjar i fel ände. Utan patentlagen så finns inget som kan kallas uppfinning, det är patentlagen som definierar vad en uppfinning är. Du skulle precis lika gärna ha kunnat fråga: Anser du att man kan uppfinna en instruktionsbok? Om patentlagen hade tillåtit patent på instruktionsböcker, då hade man kunnat patentera sådana och således “uppfinna” sådana. Men nu ser patentlagen ut som den gör (och patentverken agerar som de gör..) därmed kan inte en algoritm vara en uppfinning, hur innovativ den än må vara. En algoritm är precis som ett datorprogram, den är sin egen beskrivning.

  Gå från A till C, vänta fem minuter och gå sedan till D via B. Även om ingen någonsin gått på det viset någonsin tidigare, så är det fortfarande inget nytt i patentsammanhang. En instruktion är inte patenterbar, än mindre så om instruktionen ytterst handlar om matematik – It is a computer, it computes!

  Ställ dig frågorna:

  1. Vad består det nya och tidigare ej kända utav?
  2. Faller detta nya inom ett patenterbart område?

  De allra flesta patent som ännu är giltiga innehåller inget nytt, det finns gällande patent där det nya påstås vara att vika en plåtbit 90 grader! Dock betydligt tjorvigare formulerat, givetvis. (ett Volvo-patent, har tyvärr glömt dess nummer) Hela patentsystemet har fullständigt inverterats de senaste 20 åren där patent numer inte innehåller någon ny kunskap överhuvudtaget, det är bara ett samhälls-skadligt utdelande av monopol, främst till utomeuropeiska företag på europa-nivå.

  Idealet vore om vi bara medgav patent till sådana industriella tekniker som annars hade gått vår näsa förbi, men som sagt, hittar du en teknik idag som vi i sverige inte känner till (lycka till..), då hittar du också en försäljare som vill sälja produkten till oss.

  Ett bra sätt att stoppa de värsta mjukvarupatenten vore en lagtext i stil med:

  Petentverket skall tillse, att patent inte beviljas som begränsar eller undantar upphovsmäns rättigheter i enlighet med TRIPs artikel 13, att patent inte står i konflikt med normal exploatering av data och information och att de inte inverkar menligt på upphovsmäns legitima intressen, att publicering, behandlande och distribution av information, inbegripet att ladda och exekvera datorprogram och dess effekter därav, aldrig direkt eller indirekt kan utgöra
  patentintrång.

  Det skulle göra slut på patent-trollen som verkar inom mjukvara, och det är även något vi skulle kunna införa idag eftersom det inte står i konflikt med varken gällande lag eller några internationella avtal.

  De som inte tidigare visste, men nu har räknat ut vem som gömmer sig bakom signaturen Kluris i detta inlägg, genom att de känner igen formuleringar som ältades under patentstriden 2004-2005, ber jag att respektera min anonymitet.

 38. none

  @Kluris:
  Jag hade ingen aning om att definitionen på uppfinnng är: ‘något som kan patenteras’.
  Även om jag ännu inte riktigt kan tro att det är den gängse definitionen på ordet uppfinning så förklarar det din uppenbara motvilja mot att kalla en algoritm för uppfinning, då måste den ju vara patenterbar.
  I vissa länder är sådeles G.729 en uppfinning men i andra länder är det inte en uppfinning.
  Nåja, nu kanske jag ska nämna att jag presonligen är en övertygad motståndare till mjukvarupatent. Men var i alla fall snäll och skilj på algoritmer och verktyg för att realisera desssa(datorer), du låter lite som om du anser att ingen kan skriva en ny roman eftersom pennan och papperet redan finns, “It’s a pen, it writes.”

 39. Tor

  EricJ,
  jag tror att du missförstod mig, men så var jag heller inte helt tydlig. Jag menar att det finns en stark opinion mot mjukvarupatent bland programmerare (sedan är det en annan fråga i vilken mån dessa klarar att nå ut till den bredare opinionen). Min fråga var: varför finns det inte ett lika brett motstånd bland de som påverkas av andra typer av patent om de nu är lika skadliga?

  Naturligtvis är de som direkt påverkas bara en liten del av den fullständiga ekvationen eftersom systemen ska vara allmännyttiga (att hjälpa enskilda är alltså inte tillräckligt). Men huruvida de som är direkt påverkade stödjer eller motsätter sig det patentsystem som de skulle kunna omfattas av är ändå en värdefull indikator, som jag ser det.

 40. fanny

  Så tråkigt att det måste vara så. Jag tenderar att blunda för sanningen för att den är så smärtsam, men nu funderar jag på att aktivera mig en aning.

 41. Mumfi.

  Angående medicinpatent.

  Ofta så hamnar vi när vi debatterar patent i frågan om hur vi ska kunna ha ett incitament att utveckla mediciner utan patent. Vad man då bortser ifrån är var kostnaderna för att utveckla mediciner ligger. Underligt nog ligger kostnaderna inte där patenterbarheten ligger. Att pilla till en molekyl hit eller dit är idag inget stort problem. Kostnaden ligger i att få denna molekyl godkänd som medicin.

  Vill man ha ett ensamrättsbaserat incitament för att utveckla mediciner så vore det lämpligare att ge ensamrätt till den som betalar för de kliniska testerna och godkännandeprocessen. Att ge patent på substansen är bara att abstrahera processen ett steg för mycket. Ge istället en begränsad ensamrätt till den som är villig att betala för att pröva en substans till ett visst ändamål. På så sätt skulle man få många nyttiga och idag oanvända ämnen godkända. Som det är nu är ingen villig att ta kostnaden då det inte längre är möjligt att få en ensamrätt på substansen baserat på patent.

 42. […] 24, 2009 · Kommentera Rick Falkvinge har skrivit ett väldigt bra inlägg om patent. Jag håller helt klart med om att patenten bör avskaffas eller i alla fall bli rejält […]

 43. Kluris

  @none: Den åtskillnad du efterlyser är ju precis den åtskillnad jag gör. Kan du hitta på en ny sorts elektrisk krets som t ex. leder till att du kan göra en analog dator med potential att vara effektivare än dagens. Gratulerar, du har uppfunnit något, före ditt påhitt så kunde man inte göra analoga datorer effektivare än dagens binärt arbetande.

  (det är den dag den uppfinningen realiseras som jag kommer att bi rädd för datorer..)

  Men din implementerade algoritm, den innehåller inget tekniskt nytt. Den är bara ny på samma sätt som en ny roman. Din implementation av algoritmen faller under upphovsrätt, det är ditt verk, medan algoritmen i sig inte kan skyddas av samma anledning som vi inte beviljar ensamrätter på matematik. Därmed är vi tillbaks där jag började, men även anledningen till att förslaget till lagtext skulle stoppa allt vad mjukvarupatent heter. Blanda inte ihop upphovsrätt med patent. Att kunna patentera en algoritm får samma resultat som om upphovsrätten skulle omfatta idéer, typ. en ensamrätt på den bästsäljande boken jag bara drömmer om att skriva nån gång..

 44. Ricky

  Mer om patent… MS tar patent på “sin uppfinning”

  http://www.groklaw.net/article.php?story=20091111094923390

 45. none

  @Kluris:

  “Blanda inte ihop upphovsrätt med patent”

  Det har jag heller inte gjort, jag har vare sig talat om upphovsrätt eller patent. Jag har talat om uppfinningar. Alltså inte ‘patenterbara uppfinningar’, utan bara kort och gott uppfinningar.
  Jag avslutar här, eftersom jag är off topic och talar om uppfinningar i en mer generös definition än vad patentlagstiftningen i Sverige definierar som patentbara uppfinningar.

 46. Kalle E

  Bra skrivet, Rick. Applåder! Men jag vill som tidigare skribenter ha källor och länkar – det är ju ändå en blogg du skriver, inte en debattartikel på svenskan.

  Jag håller dessutom med – med brasklappar.

  Till vardags arbetar jag med forskare på Linköpings universitet och stöttar dem i kommersialisering av deras forskningsresultat. Jag arbetar alltså dagligen med “den ensamma uppfinnaren som kommer på något bra”.

  Jag gillar inte den beskrivningen, för det är lång väg mellan den ensamma uppfinnaren och storföretaget. De jag jobbar med ligger däremellan. Det är forskare och forskningsteam som hittar saker och ting som kan komma världen till nytta – genom ett företag.

  Där använder vi oss av patent, för att attrahera riskkapital. Genom att patentera kan forskar(-gruppen) attrahera kapital som gör det möjligt att attrahera entreprenörer som tar “uppfinningarna” eller forskningsresultaten vidare i världen.

  Det är svårt för många att se att detta är fel på något sätt. De människorna alienerar vi om vi pratar om att ta bort patent helt och fullt.

  Jag tycker tidigare post om “reformering” av patent var bra och kärnfull. Skulle vilja addera en sak:

  Att patent som inte kommersialiseras ska kunna ogiltigförklaras.

  Det finns många patent i “patentkorgar” som inte aktivt används, och bara bromsar utvecklingen. Det borde finnas en procedur för att åberopa upplösandet av dessa patent om de inte är en del i en aktiv avkastningsstrategi.

 47. Rickard Olsson

  Tor> Min fråga var: varför finns det inte ett lika brett motstånd bland de som påverkas av andra typer av patent om de nu är lika skadliga?

  Därför att de typerna av patent har fortfarande en del fördelar också, inte bara skadeverkningar. Därför har motståndet mot patentsystemet bland de “klassiska” ingenjörerna hittills främst inriktat sig på att försöka minska skadorna (då främst kostnaderna för ansökningar och tvister) genom att reformera patentsystemet. Det här tar sig t.ex. uttryck genom att IVA propagerar för införandet av gemenskapspatent. Det finns alltså en vid insikt om problematiken med det nuvarande systemet, men ingen samsyn om vilka åtgärder som måste vidtas.

 48. Soylent

  Det finns även den moraliska vinkeln. Patent inkräktar på min äganderätt.

  Om jag knackar ut ett litet program som försöker simulera en flöjt med som några cirkulära buffertar och FIR filter så har jag återuppfunnit “wave-guide synthesis” och inkräktar genast på minst ett patent, troligen flera. Patent innehavaren hävdar delvis äganderätt över min dator.

  Om någon kopierar mitt program utan min tillåtelse efter att jag släppt ut det i det vilda och jag sedan använder upphovsrätten för att kräva skadestånd så hävdar jag delvis äganderätt över deras dator. Jag hävdar att det finns specifika strängar av ettor och nollor som dem inte får innehava eller behandla utan min tillåtelse.

  Båda dessa situationer är givetvis absurda och gör inget som helst för att skynda på utvecklingen. Det må hända att vissa aktörer gynnas av att motaga statliga monopol som tillåter dem att inskränka på andras äganderätt men även detta är ifrågasättbart. Många företag spenderar stora summor tid och pengar på att skapa defensiva patent; patent som hindrar någon att ta patent på deras uppfinning och sedan stämma dem eller luddiga patent menade att förhindra en motpart från att stämma.

  Många uppfinningar sker gradvis, till exempel ångmotorn, telefonen och flygplanet. Det mest tragiska är att dem personer som hyllas för att ha uppfunnit dem är exakt dem personer som han en hårsmån före och använde sitt patent för att försöka stopp all vidare utveckling.

 49. Cynism » Patent

  […] utgångspunkt från detta citat verkar Rick Falkvinge i sitt senaste inlägg inte ha riktigt alla hästar i farstun. Först och främst, patent är inte till för att du ska […]

 50. Andreas

  Soylent: du har lite fel, men du inspirerade mig i alla fall till ett bloginlägg:

  http://cynism.se/2009/11/25/patent/

 51. Putte

  Något för PP att ta tag i:

  Database anonymity at risk, warns researcher
  Prof Ohm resists data safety claims

  http://www.theregister.co.uk/2009/11/20/ohm_database_anonymity_worries/

 52. Patrik

  Nu kostar det faktiskt inte 500 000 att ansöka om ett patent i EU, det är snarare 70 000…

 53. Teufel

  Här är ett lysande exempel på en aktuell fråga där patent har en direkt skadande inverkan på utvecklingen:

  http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article684861.ece

 54. osammanhängande

  Osammanhängande. I början råkar uppfinnaren illa ut för att det är omöjligt att få in licenspengar från pirattillverkare. I nästa stycke råkar tillverkaren illa ut för att det är hopplöst att bestrida licenskraven.

  Så vad är skillnaden mot om det var fritt fram att kopiera?

  Visst finns det de som uppfinner för egen skull och det är vanligt i databranschen där investerings- och spridningskostnaderna är mycket låga, i princip behöver du bara lägga din egen tid.
  I alla andra branscher tillkommer kostnader för verktyg, material, grundforskning etc. Då blir det dyrare att ta fram uppfinningar och det måste finnas ett sätt att skydda slutresultatet mot omedelbar kopiering. Ett beviljat patentet kan liknas vid ett ess i kortleken. Det är bra att ha, men det krävs fortfarande att du kan spela spelet och har någonting att satsa.

 55. morr

  Bra att ni äntligen tar tag i den här “bortglömda och svårförsvarade” frågan… men som alltid när du kommer med dina (för det mesta lysande) argumentationsövningar så saknas källorna… Det är den stora bristen, du MÅSTE bli bättre på det.

  ex. på källa:
  För ett världsomspännande patent (PCT-ansökan, ca 140 länder) kan kostnaden bli så stor som en miljon kronor (+moms) (Källa: http://www.prv.se/upload/dokument/Patent/broschyrer/Sa_soker_du_patent.pdf (Sidan 28))

  Kostnad för ett svenskt patent 5 000-25 000 kronor:
  http://www.prv.se/Patent/Avgifter/Nationell-ansokan-och-patent/

  PCT-ansökan:
  http://www.prv.se/Patent/Att-tanka-pa-innan-ansokan/Patent-i-Sverige-och-utomlands/

 56. Mumfi

  @osammanhängande

  Jag tror att poängen är att patentsystemet inte hjälper mot pirattillverkare i vilket fall vilket gör att skadan av ett patentsystem är större än nyttan.

  Men låt mig ge ett exempel:

  Som alla vet så finns det inget patent på recept. Så när en stor etablerad snustillverkare märkte att det fanns en liten tillverkare som framgångsrikt sålde sitt nikotinfria snus under namnet NoNico, tog de genast fram en kopia som de döpte till Onico. Detta gjorde livet surt för den lilla tillverkaren.

  Så kan det gå i en värld utan patent. Skulle det funnits pirattillverkare (i detta fallet kallade konkurrenter, då patent som sagt saknas) kunde de gjort likadant om de velat. Dvs tagit fram kopior och sålt. Nu är det inte realistiskt att göra så för dem eftersom den ena parten har försprånget av att ha varit först, den andra av att ha en etablerad position på marknaden. Så nykomlingar göra sig icke besvär, med annat än att de har en innovation att komma med som ger dem ett försprång.

  I en värld med patent skulle istället den stora etablerade tillverkaren ha stämt den innovativa lilla tillverkaren med hjälp av sin omfattande patentportfölj. Oavsett om dessa patent i portföljen skulle varit implementerbara enskilt eller ej kommer kostnaderna för processen att vara sådana att den lilla tillverkaren antingen förlorar helt eller gör upp i godo med följd av att den stora tillverkaren får tillgång till den nya produkten som ersättning för att den lila får använda den storas patent. Den lilla tillverkaren är nu i bästa fall samma position som ovan med den skillnaden att de haft enorma utlägg i resurser för processen.

  Vilket väljer du själv om du är den lilla tillverkaren?

 57. Sunnan

  Jag har med framgång besegrat en del mindre lyckade patent genom att skicka invändningar till PRV (innan invändningstiden gått ut) och hänvisat till prior art.

  Problemet är att jag genom att sortera ut de mest puckade patenten då stärker patentsystemet i helhet, något jag är mot eftersom jag är mot ALLA patent, inte bara de vars uppenbara prior art jag råkar upptäcka innan invändningstiden gått ut.

  Det är väldigt dubbelbestraffande att öht ägna sig åt den verksamheten eftersom jag dels då gör PRVs jobb gratis, koll efter prior art de borde göra, och dels också får skit från uppfinnarna som haft mage att ansöka om de patenten. Varför PRV lämnar ut mina kontaktuppgifter till dem kan man ju ifrågasätta.

  Nej, bättre för alla om patent inte finns. Tyvärr har vi lite TRIPS och sånt som vi borde utplåna från jordens yta eftersom handelsavtalen påverkar vår lagstiftning av någon knäpp anledning.

 58. ABC123

  Herregud vilka råmongon. Utan patent skulle utvecklingen stanna helt, och då vill man föra in planekonomi på all utveckling (!!!). Nästan så man hoppas PP får igenom sina sjuka ideér på EU-nivå, skulle vara mycket skadeglädje i att se hela Europa falla ner i den extrema fattigdomen som länder där patent inte följs befinner sig i.

  Tror ni det är en slump att Kina bara tillverkar plastleksaker och annat skit? Eller kan det vara så att eftersom patent inte följs där vill ingen köpa patent eller stå för utvecklingskostnader? Inte ens staten är så korkade att de skulle betala utvecklingskostnaderna utan att få ett rött öre tillbaka.

  “Medicin patent dödar”? Dödar en bonde också för han inte ger bort all mat han inte själv personligen behöver, folk svälter ju. Hur är det med herr Falkvinge? Köper han mediciner för hela sin inkomst och skickar ner till Afrika? Annars är han ju en mördare.

  Det är lätt att säga att medicinföretag ska ge bort sina produkter gratis. Hur många andra företag kräver man samma av? Folk dör ju av allt från svält till könssjukdommar, ska vi tvinga kondomtillverkare att skicka gratis kondomer till hela Afrika?

  Den stora frågan är vad vi ska göra, inte vad vi ska tvinga andra att göra. Hur vore det om vi i EU hade KÖPT (du vet, betala för sig, som man gör i civiliserade länder) mediciner som vi sedan gett till fattiga länder, istället för att kräva att någon annan ska skapa medicinerna gratis och sedan ta äran för att folk har medicin. Jag kan riktigt tänka mig hur det skulle se ut, ett forskarteam jobbat 10 år med en medicin mot AIDS och företaget bekom forskarteamet ligger back flera miljoner och sedan kommer Rick Falkvinge och stjäler medicinen och tar äran för att han “botat AIDS”, vilken klåpare.

  Och ja, priset för en medicin är dess utvecklingskostnad, de faktiska ingredienserna är billiga.

  Ska avsluta med att säga att självklart ska man titta igenom patent regelbundet och ständigt tänka på förbättringar av patentlagar. Att ersätta patent med något annat vore också bra, något system som var bra för alla och såg till att ingen kom till skada, vad vet jag dock inte. Att bara skippa patent helt sonika är ungefär lika korkat som att hoppa utan fallskärm med motivationen att alla fallskärmar funkar ändå inte alltid.

 59. Mind

  ABC123: Ta och tänk igenom det där en gång extra, skippa personangreppen och backa upp med lite källor, forskning eller något annat relevant och försök igen så kanske du inte framstår som ett troll.

  Har du exempelvis kollat vad de olika posterna i “utvecklingskostnad” består av? Väldigt intressant faktiskt, borde du kolla upp.

 60. JonasN

  @ABC123: Världen är inte så enkel som du vill tro.

 61. ABC123

  Tvärtom inser jag att världen är mycket komplex och att det inte bara är att lägga ner patent och tro att allt ska bli frid och fröjd.

 62. A pirate named ZastDerg

  […] nedladdningstjänst folk är villiga att betala för. Allt vi behöver göra för att det ska bli verklighet är att ta itu med […]

 63. […] Falkvinge (pp) – om patent, del 1, 2, […]

 64. opassande » Blog Archive » En liten patentguide

  […] som du kan läsa om här. Rick Falkvinge har dessutom satt ihop en serie på tre delar om patent: Del 1, del 2, del 3. Hax fyller på med lite mer läsning i […]

 65. Patent en länksamling « Henry Rouhivuori (PP)

  […] Falkvinge – ett – två – […]

Comments are closed.

arrow