Hax: Socialdemokrat vill förbjuda anonyma kontantkort

Hax noterar att en socialdemokrat vill förbjuda anonyma kontantkort. Det vore väl i linje med den övriga repressionspolitiken vi sett från S, M och deras samarbetspartners, men det här är en viktig fråga.

Som Hax skriver: anonymitet är inte ett brott. Tvärtom är det en förutsättning för en fungerande demokrati.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Urban

  Jag tycker att det vore en bra idé att förbjuda anonyma kontantkort eftersom de i mycket stor utsträckning används i samband med kriminalitet. Anonymitet kanske inte är ett brott men om den i alltför hög grad underlättar kriminalitet så kan den behöva inskränkas.

 2. Scary Devil Monastery

  Saken är ju den att det vore totalt meningslöst. Ett anonymt kontantkort säger ingenting om vem ägaren är utan bara vilket värde det har och vem som står som garant för värdet.

  Men samma sak kan du även säga om en vanlig sedel eller opersonlig resecheck.

  Så förbudet mot kontantkort är i sig självt ett totalt meningslöst slag i vattnet som åstadkommer noll och intet annat än försvårar för de som har god grund att göra bruk av sådana till lagliga transaktioner.

  Det här resonemanget du svänger dig med – “eftersom de i mycket stor utsträckning används i samband med kriminalitet” – kan lika gärna användas på kofötter, mattknivar, IT-diagnostikverktyg, bilar, hammare, med mera.
  Att man begränsar bruket av exempelvis automatvapen är en sak – de har bara som syfte att orsaka kroppslig skada och kan inte med bästa vilja i världen hävdas falla in under “dual use”.

  Men verktyg och värdepapper är faktiskt ting som har ett reéllt syfte i lagliga världen och det finns ingen anledning att förbjuda någontin g som även vanlig laglydig medborgare kan ha anledning att göra bruk av.

 3. Urban

  Scary, det är riktigt att resonemanget kan användas på andra områden – och gör så! Förbud mot kniv på allmän plats är svårt att kontrollera men gör väl ändå viss verkan. Du pratar om pengar och resecheckar, det är är många åtgärder som nu tas i bruk för att förhindra penningtvätt. Har för mig att det exempelvis är så att man måste legitimera sig vid insättning och man har även krävt extra kontroll mot legitimation hos banker och börsmäklare. Det är inte onaturligt att förbjuda anonyma kontantkort givet alt annat som görs och som faktiskt behövs.

 4. Scary Devil Monastery

  Sanning med modifikation. Den springande punkten här är att ett anonymt kontantkort är att jämställa med en sedel, vilken som helst.
  Och om jag lägger fram en femhundring för att köpa bensin, exempelvis, så tar jag för givet att sedelns äkthet kontrolleras men skulle bli ytterligt förvånad och misstänksam om mackföreståndaren samtidigt ville kräva mig på mitt id, och tillräcklig bankinformation för att kunna säkerställa att jag verkligen tagit ut så mycket pengar.

  När vi talar om kniv på allmänfarlig plats så betänk att fenomenet är begränsat till kniv med bladlängd överstigande 8 cm. Mattknivar täcks inte in, lika litet som en kofot eller yxa. Skruvmejslar har aldrig förbjudits, et cetera. Av de totalt livsfarliga doningar man kan använda för att bringa andra av daga eller begå grova brott med är det otroligt få som meriterat förbud av något slag.

  Som regel är att om ett verktyg har ett lagligt syfte men kan missbrukas så skall det inte förbjudas annat än om det direkt kan vålla grov kroppsskada och har tagits i mycket omfattande bruk till just den saken.
  Just därför finns det ingen vettig människa som vill inkludera hammare i knivlagen trots att antalet personer som mördats med det verktyget är omfattande.

  För att referera till mitt tidigare inlägg – om du vill ha kontroll över allt som vid något tillfälle i omfattande grad använts i brottsliga syften så måste vi alla finna oss i att våra liv kommer att se ut som om vi bodde i ett hårt reglerat fängelse, för det finns inte mycket kvar i samhället som vi får göra eller ha.

  Tanken att förbjuda anonyma kontantkort är och förblir ett lika korkat förslag som att förbjuda pengar överhuvudtaget. Eller handel med värdemetaller, eller vad som helst annat som kan tänkas användas som valuta.

  Men jag är inte förvånad över att just Socialdemokraterna kom med det förslaget då de tluktar mycket Palme-era om det.

 5. steelneck

  Är anonymitet i första hand viktigt, eller betraktar man det som farligt? Svaret på den frågan säger en hel del om personen som svarar och ger samtidigt en vink om vad densamme anser om att folk skall betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats.

Comments are closed.

arrow