Discussion

  1. monki

    Finns det uppgift om någon dansade samba eller på annat sätt bidrog till att göra festivalen en gladare plats eller var det bara valfjäsk och partibygge som gällde?

    Lite trist att se PP som en exakt kopia av moderaternas stånd lite längre bort. Vad hände med nya politiska strategier som mer bygger på deltagande i nätverk och gemenskaper snarare än att separera partiet och allmänheten? Har inga lärdomar dragits från nätet som kan användas i en sån här situation?

  2. Anne Kekki Forshaga

    Vi dansade. Samt att vi var glada och visade lusten till Piratpolitiken. Rick var med och byggde, upp vår plats med tejp och kreativitet. Det svarades på frågor av mycket kompetenta pirater. Med glöd och kunnighet

Comments are closed.

arrow