Upp till bevis, Linander och C!

Johan Linander (C) och Lena Ek (C) skriver en debattartikel i Aftonbladet om att datalagringsdirektivet måste stoppas, och refererar till det (bra!) samarbete som varit mellan Ek (C) och Engström (PP) i Europaparlamentet.

Men frågan infinner sig — om Linander menar allvar med att stoppa Datalagringsdirektivet, varför har han inte skrivit på väljarkontraktet där han förbinder sig att rösta nej om frågan kommer upp i riksdagen? Jag noterar också att Linander står högst upp på Centerns valsedlar i Skåne Syd, där de tog ett mandat i valet 2006 (även om valkretsen var markant svagare än riksgenomsnittet, och även om de senaste opinionsmätningarna placerar C under spärren i hela riket, så tror jag ändå att Linander planerar för en fortsatt riksdagsplats — även om det just nu ser extremt tveksamt ut att C får 4%+ i Skåne Syd).

Av Piratpartiets 73 riksdagskandidater har 71 skrivit på och skickat in kontraktet. Vi menar allvar med att vi kommer att rösta nej till Datalagringsdirektivet om det kommer upp som lagförslag. Vi kommer inte att stödja en majoritet som har en införsel av direktivet som en del av sin plattform.

Upp till bevis, Linander och Centerpartiet. Det är visserligen bra att ni upplyser allmänheten, men det räcker inte.

At some point, talking the talk is not enough — you gotta walk the walk.

Tänker ni skriva på kontraktet om att inte rösta för direktivet, eller tänker ni bara skriva debattartiklar? Det gäller förstås inte bara Linander, utan även alla andra Centerkandidater.

UPPDATERING: Jag fick just reda på att Centern, på sin partistämma, beslutat följande:

Därför har vi exempelvis krävt att datalagringsdirektivet införs (med kortast möjliga lagringstid). … Centerpartiet ska verka för att dessa integritetsintrång inte blir mer omfattande än de minimikrav som EU-direktiv ställer.

Centerns högsta beslutande organ har alltså beslutat att datalagringsdirektivet ska införas. Om än med lite variationer. Inom vad husse dikterar. Så trovärdigt var alltså det utspelet… eller tänker Linander skriva på? Civilkurage behövs nu, mer än någonsin, och kanske särskilt inom de egna leden.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Jan-Olof Flink

  De kanske inte vill gå emot partistämmans beslut om att datalagringsdirektivet skall införas.

  Jag har väldigt svårt att ta Centerpartistiskt valfläsk gällande datalagringsdirektivet på allvar, så det vore trevligt att se den där underskriften hamna på ett papper.

  Mvh

  /J-O

 2. Rick Falkvinge

  J-O: Finns det ett C-stämmobeslut på att DLD ska införas…!?

 3. Hans J

  De skriver detta i en anda av panik…

  Centerpartiet ligger nära 4-procent i den senaste tidens opinionsundersökningar. Då Centerpartiet styrs av de andra allianspartierna och SIFO-Synnovate m fl mer än av sitt eget partiprogram så är utspelet ett rop på hjälp.

  Troligen har Allianspartierna i början av valperioden kommit överens om att de vid början av nästa val, alltså detta, ska justera så att alla partier kommer r valperioden med samma proportioner på rösterna som vid förra valet.

  Centerpartiet gör då ett försök att rätta till balansen redan nu – lyckas inte det så kommer moderaterna att få lägga något förslag som centern kan opponera sig emot osv…

  Centerpartiet har alltså ingen fast kurs eller ens en egen politik längre. Detta är i och för sig helt upp till dem själva men i just fallet med datalagringsdirektivet är det väldigt betydelsefullt för alla medborgare i Sverige.

  Vi vet från förra valet att vi inte kan lita på Centerpartiet i integritetsfrågor, trots deras “manifest” i saken. Det minsta man då kunde begära nu är att få ett absolut löfte om att de lovar att stoppa latalagringsdirektivet. Det skulle om inte annat klargöra vilket parti som är den största tillskyndaren av en total övervakning inom Alliansen. Då Alf Svensson röstat för total registrering av alla internetsökningar så torde Kristdemokraterna vara ännu värre än Centerpartiet.

  För att vara helt säkra på att få någon alls som arbetar för integritet i den kommande riksdagen så kan det vara bra att placera några som står stenhårt för detta!

  Därför behöver vi Piratpartiet i riksdagen!

 4. Jan-Olof Flink

  Från partistämmoobeslut 2009

  http://www.slideshare.net/Centerpartiet/komprotokollomr-5

  “Därför har vi exempelvis krävt att datalagringsdirektivet införs med kortast möjliga lagringstid.”

  Mvh

  /J-O

 5. Bo

  Linander har tidigare skrivit på sin blogg att sverige genom sitt medlemsskap i EU förbundit sig att genomföra datalagringsdirektivet.

 6. Rick Falkvinge

  Bo: Det skulle vara extremt fegt att resonera så. Sverige har lika mycket, genom samma medlemskap i EU, förbundit sig att respektera Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR) som stående över eventuella direktiv och nationella lagar.

 7. Markus "LAKE" Berglund

  Man SKULLE kunna tolka stämmobeslutet med lite god vilja och visa att Centerpartiet försöker driva frågan åt rätt håll, jämfört med där lagen ligger idag.

  Men eftersom stämman valde att parti-piskas till att anta menlösa ställningstaganden i de flesta integritetsfrågor (framför allt om FRA-lagen) så är just ovan nämnda formulering den som “gäller”.

  Tyvärr… 🙁

 8. Rick Falkvinge

  Lake: Ja, visst har du en poäng i att det går att läsa “vi ska försöka minimera integritetsintrången”. Men tyvärr står det också “helst till miniminivån av det som EU har beslutat” — hade det inte stått hade jag varit mer hoppfull.

 9. gustav

  Jag tänker iaf inte implementera datalagringsdirektivet i mitt nät 🙂

 10. Rick

  ‘At some point, talking the talk is not enough — you gotta walk the walk.’

  Word.

 11. infallsvinkel

  Ja, jag kan inte annat än att rikta uppmärksamheten på mitt senaste blogginlägg:

  Därför borde centerpartister rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet

 12. Thomas Tvivlaren

  Linander är en feg j-a ynkrygg som för all framtid förbrukat sitt förtroendekapital. Detsamma gäller Centern i sin nuvarande tappning.

  Ja, usch och fy. Jag svor och kallade en person för “feg j-a ynkrygg”. Nu har ni som läser detta följande val:

  1) Lägg er energi på att anse mig vara patetisk som säger precis vad jag tycker och anser är korrekt.

  2) Fundera en stund på VARFÖR jag tycker Linander är en feg j-a ynkrygg. Funderade sedan en stund på VARFÖR det är oklokt i denna stund att kalla medlöpare och aktiva deltagare i demokratinedmonteringen för annat än vad de är.

  Ord är viktiga. Somligt skall kallas för vad det är annars mister ord sin verkliga mening.

 13. Johan Linander

  Rick, jag tror nog ändå att du förstår skillnaden mellan vad man vill genomföra och jobbar för och vad man gör om man inte lyckas få som man vill (men det är väl lämpligare att försöka spela oförstående i den här situationen).

  Låt oss ta historien ännu en gång….

  Jag röstade mot att det skulle bli ett datalagringsdirektiv i EU långt innan det ens fanns något som hette Piratpartiet. Jag hade med mig M, V och Mp på denna linje i riksdagen, men tyvärr fick dåvarande justitieminister Thomas Bodström och hans socialdemokrater med sig Folkpartiet och Kristdemokraterna för att få nödvändig majoritet.

  Det blev ett datalagringsdirektiv och alla medlemsstater är skyldiga att genomföra samtliga direktiv.

  En utredning tillsattes för hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Gudrun Antemar var utredare och jag satt i den politiska referensgruppen. Jag och Centerpartiet tog ställning på det sätt som du har refererat till, eftersom vi inte vill ha direktivet överhuvudtaget så ska det implementeras i svensk lagstiftning på miniminivå.

  Eftersom vi inte vill ha direktivet och kämpar för att få det antingen borttaget eller förändrat så att det blir valfritt för medlemsländerna att genomföra så har vi medverkat till att skjuta på implementeringen så länge som möjligt. I frågan ligger också att en utredning pågår som ska ta fram lagändringar för hur och när lagrade teleuppgifter ska få användas (det sker ju redan idag såklart, enligt RB och LEK).

  Kommissionen är dock inte nöjda med Sveriges agerande och vi dras inför domstolen, vite eller böter kan utdömas.

  Vi fortsätter att kämpa för att förändra direktivet och författningsdomstolarna i Tyskland och Rumänien har gett oss nya argument.

  Men om vi inte lyckas förändra direktivet så kvarstår tvånget att implementera det i svensk lagstiftning. Vi kan i det läget välja att avvakta ännu längre och då få böter/vite, men även när dessa böter eller vite betalts så kvarstår ändå skyldigheten att implementera direktivet. Det går inte att “köpa sig fri”.

  Det finns många piratpartister och en del andra som hävdar att Sverige och andra medlemsstater kan välja att implementera vilka direktiv de vill. Det är en lögn.

  Det finns många piratpartister och en del andra som hävdar att det går att betala vite eller böter och sedan att slippa implementera direktivet. Det är också en lögn.

  Frågan jag ställer är, hur många miljoner eller miljarder ska betalas i böter/vite? Eller är priset att lämna EU? Var tydliga gentemot väljarna vilket alternativ ni väljer och hur många miljoner eller miljarder av skattebetalarnas pengar som ni tänker ge till EU (och ändå kvarstår skyldigheten att implementera).

  Centerpartiets handlingslinje, som utformas i verkligheten och inte i någon påhittad värld, är alltså: 1. Kämpa för att vi inte ska behöva implementera direktivet. 2. Om vi inte lyckas nå resultat i punkt ett, implementera direktivet på en miniminivå utan att först betala skattepengar direkt till EU, och att vi ska fortsätta vara medlemmar i EU är en självklarhet för oss. 3. Fortsätta kämpa för ett borttagande/förändring av direktivet även om vi har implementerat det i svensk lagstiftning. 4. När vi har lyckats med punkt tre, ta bort lagen i Sverige.

  Jag tror faktiskt inte att det här kan vara så svårt att förstå. Detta är också svaret till varför det s.k. kontraktet är falskt, det utgår från att valmöjligheten finns att inte implementera. De som skriver under borde också skriva hur många miljarder de är beredda att betala och om de vill lämna EU som sista utväg.

  Till Thomas Tvivlaren, du får kalla mig vad du vill och jag respekterar dig som människa ändå. Jag tycker nämligen att det är viktigt att visa respekt för andra människor. Respekt är ett viktigt ord.

 14. Daniel Wijk

  Johan Linander: Om du inte kan löpa linan ut så bör du vara tydlig med det i alla utspel du gör angående förslaget. Allt annat är grovt ohederligt mot de personer du önskar ska rösta på dig.

  Och om du bryr dig mer om ett par miljoner om året än om demokratiska grundvärderingar så bör du vara tydlig med det också.

  Allt annat är bara fegt och illojalt mot det svenska folket.

 15. infallsvinkel

  @Johan Linander:

  Din fråga: “hur många miljoner eller miljarder ska betalas i böter/vite?” är vilseledande.

  Det kostar minst det dubbla att INFÖRA datalagringsdirektivet, jämfört med att betala eventuella viten.

  Dessutom tar kronofogdemyndigheten sig inte an den här typen av fall… 🙂

  Det går alltså att rama in räkningen och sätta upp den på väggen i regeringskansliet, om man känner för det. Ingen kan tvinga Sverige att betala ett EU-vite. (Priset för att vägra är “bara” ett minskat politiskt kapital.)

 16. Mind

  På tal om övervakarfasoner, Beatrice Judge Gredelin i en Ask var i farten igen. Hörde på P1 att hon vill underlätta för kameraövervakning t.ex på skolor och i parkeringshus… och förmodligen en massa andra platser med som hon inte nämner.

 17. Scary Devil Monastery

  @Johan Linander

  Svaret är att vi om datalagringsdirektivet är ett absolut krav för att vara med i EU faktiskt borde lämna EU. Svårare än så är det inte.

  Och det gäller ingen “påhittad verklighet” när vi hävdar att avvecklandet av var mans rättighet att inte vara övervakad av myndighet utan skälig misstanke är ett grundläggande krav när det gäller vår demokrati.

  Vilket leder oss till FRA och Centerns totala avsaknande av ryggrad när de implementerade en lag som i praktik och verklighet gör att varje medborgare i Svea rike får all kommunikation – banktransaktioner, e-post, telefoni av “vanlig” sort – avlyssnad och registrerad av staten i en skala som inte ens DDR eller Sovjet lyckades implementera framgångsrikt.

  Skäms ni inte ens?

  Och datalagringsdirektivet är ett lika vansinnigt beslut – inte bara skall varje medborgare avlyssnas – deras kommunikation, vem de talat med, vilken information de SÖKT efter (numera, tack vare smile29), och VAR DE BEFUNNIT SIG rent fysiskt när det gäller mobiltelefoni – skall lagras i sex månaders tid. Tack, ni har just gått med på att mer eller mindre avskaffa inte bara PUL (som vi kämpat oss fram till i Sverige efter många praktiska erfarenheter av hur personinformation alltid i slutänden missbrukas), utan ni frångår Svea rikes grundlag (samt FN’s stadgar, och EU’s grundläggande direktiv) dessutom!

  Jag, bara för att nämna en engagerad medborgare, är väldigt intresserad av att veta hur Centern exempelvis rättfärdigar att varje medborgare med en mobiltelefon prompt måste ges ekvivalent till elektronisk fotboja bara för att vi “måste” vara med i EU.

  Datalagringsdirektivet har fällts i Tyskland och Rumänien, vilket bara säger att dessa länder för det första minns DDR/Sovjet – och för det andra inte har en politisk kropp som består av fega stackare.

  Inse att en politiker inte har att följa ledarskapet utför stupet. Hans jobb och förbannade plikt är att i absolut sämsta fall säga “Stopp, nu går vi inte längre!”.

 18. Scary Devil Monastery

  @Johan Linander
  För guds skull, människa…Henrik Pontén och Bodström uppvisar mer ryggrad än ni. Tänk, för f-n.

 19. ANNM

  Vilka är de två piratpartistiska kandidater som inte har skrivit under kontraktet? Och varför har de inte gjort det?

 20. Toni

  Ingen av våra ISPer kommer vilja implementera det, ni ska se att det kommer uppstå en helvetes massa tekniska fel och att man köper in den absolut billigaste utrustningen man kan för att få det att faila så mycket som möjligt – jag räknar mig till den skaran

 21. smen

  För att spinna vidare på resonemanget med att kronofogden inte kommer att utmäta eventuella viten från EU.

  Säger man “nä”, kommer de bara fortsätta kräva att vi ska implementera det. Säger man däremot “NEJ”, så kommer ingen mer bot. Johan Linander är välkommen att prova de 2 sätten närhelst någon kommer fram till honom och vill ha hans plånbok. I slutänden är det ju trots allt vad det handlar om. EU vill råna oss, och våra politiker säger ber om att få behålla pengar till tunnelbanan.

 22. Piratpartiet behövs verkligen…Sultans Blogg | Sultans Blogg

  […] om hur datalagringslagen ska stoppas och sen kommer centerns partistämma och säger att just den lagen ska genomföras om än med mindre förändringar… Därför har vi exempelvis krävt att datalagringsdirektivet införs (med kortast möjliga […]

Comments are closed.

arrow