Varför man ska rösta pirat: Fyra skäl

Det går inte att säga att piratrörelsen är höger eller vänster; den tar in ett nytt perspektiv, precis som miljörörelsen gjorde när den kom för 40 år sedan (och arbetarrörrelsen gjorde när den kom 40 år före dess, och liberalismen gjorde när den slog igenom ytterligare 40 år tidigare).

Däremot går det att beskriva piratrörelsens ideal i traditionella vänster- och högertermer, och i principiella och pragmatiska argument. De fyra närmaste dagarna kommer jag att posta “därför ska du rösta pirat – ur det här perspektivet” från alla de fyra kvadranterna på den politiska kartan. Jag kommer att skriva om varför man ska rösta pirat ur ett kapitalistiskt (högerpragmatiskt), solidariskt (vänsterprincipiellt), liberalt (högerprincipiellt) och ur folkhemmets perspektiv (vänsterpragmatiskt).

För ord och språkbruk tenderar att identifiera oss med grupper — men piratidéerna spänner över alla de här kvadranterna och lägger ett nytt perspektiv på alla delar av samhället. Att t.ex. bara se det högerpragmatiska perspektivet kan vara frånstötande för en principfast vänstermänniska. Därför är det viktigt för mig att förklara piratidealen från alla håll.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Karin Yngman

  En av de frågor som spänner över kvadranterna är frågan om hemundervisning. Föräldrars rätt att välja undervisningsform för sitt barn är en mänsklig rättighet som togs bort i och med den nya skollagen som röstades igenom i riksdagen härom dagen. En mänsklig rättighet togs bort av en borgerlig regering som säger sig värna valfrihet. Det är inget mindre än skandal. Jag förutsätter att Piratpartiet stöder rätten till hemundervisning, med hänvisning till mänskliga rättigheter?

  1. Rick

   Jag tippar att PP officiellt och formellt står emot alla tendenser att begränsa mänskliga rättigheter.

   Glad midsommar önskas!

   1. Karin Yngman

    Det låter bra.
    Glad sommar!

  2. Thomas Tvivlaren

   Mig veterligen har detta inte varit uppe för diskussion men jag utesluter inte att det är något som i framtiden blir aktuellt.

   Jag antar att det är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter du åsyftar är det som står i artikel 26:

   “3. Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.”

   Det som komplicerar en aning finns tidigare i samma artikel:

   “2. Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.”

   Den evangelikala rörelsen i USA (men även i Sverige) visar på en hel del exempel på hur hemundervisning går stick i stäv med nyssnämnda punkt. Givetvis kan de flesta sekteristiska och fundamentalistiska grupperingar hysa samma elände och former av inskränkthet och skadlig indoktrinering (sett ur ovanstående definition).

   Ett tips om du inte sett den är filmen Jesus Camp.

   Vill man hårddra en smula så bör man även beakta syfte med den mänskliga rättigheterna och själva andemeningen som lyser igenom många av artiklarna, dvs frihet för individen och en möjlighet att utvecklas såväl fysiskt såväl som intellektuellt och andligt. Några exempel:

   “Artikel 1
   Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

   “Artikel 3
   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

   “Artikel 6
   Alla har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.”

   “Artikel 8
   Alla har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller författning.”

   Med detta sagt…vem bryr sig om mänskliga rättigheter i dagens Sverige? Våra kära etablerade partier kan ju uppenbarligen inte stava till många av de viktigaste artiklarna med tanke på FRA, Ipred, datalagringsdirektiv, terroristlagstiftningar, pedofilnoja, Swift etc, etc.

   1. Karin Yngman

    Så som den stora majoriteten hemundervisare arbetar och fungerar står det inte i motsättning till den artikel du refererar till. Tyvärr har all fokus och rädsla kommit att handla om religiös fundamentalism, vilket har fått styra utvecklingen mot en stor misstro mot föräldraengagemang. Men en stat klarar sig inte utan föräldraengagemang. Staten är en usel förälder. På Rohus hemsida http://www.rohus.nu får man mycket info om hur den normala, sekulära, humundervisningssituationen ser ut, i Sverige och i världen. Skola börjar ärligt talat kännas väldigt föråldrat och samhällsfrånvänt. Fabriksmodell från 1800-talet. Hemmabarn får i regel betydligt mer vidgade vyer. Jag har själv inte hemundervisat barnen i skolåldern (däremot i förskoleåldern), men ser det som en mycket viktig principiell fråga. Föräldrar ansvarar för sina barn; börjar man tulla på den principen är man ute på hal is. Sverige har helt klart överskridit en viktig demokratisk gräns. De illa fungerande familjerna, och religiös fundamentalism, måste man tackla på andra sätt än att ta bort naturliga, mänskliga rättigheter för de välfungerande medborgarna.
    Jag tycker att Piratpartiet behövs, och hoppas att ni lyfter den här frågan.
    Vänliga hälsningar!

 2. […] Andra som ger andra argument: Anna Troberg, Jan Lindgren, Emil Isberg, Rickard Olsson, Göran Widham, Farmor Gun, Rick Falkvinge […]

 3. Christer

  Bra initiativ, det ska bli spännande att läsa dina artiklar!

 4. Malingo

  Ska bli intressant att läsa =)

 5. OlofB

  Kul initiativ Rick!! 🙂

 6. Lars-Erick F

  Bra.
  För det verkar svårt att få objektiv och intressant info om vad pp står för i t ex DN.

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/06/dn-och-piraterna.html

 7. Linus

  Hej Rick

  Såg inte ditt namn bland årets sommarpratare =) Du kunde väl göra ett eget program och lägga upp här? Tänker att det finns potential i formatet lixom.

  Tack för din insats.

 8. Varför Pirat? « Fritänk

  […] du ska rösta på Piratpartiet” lista som tagits fram. Rick Falkvinge har skrivit en serie inlägg med betydligt mer seriösa anledningar (del 1, 2, 3, […]

Comments are closed.

arrow