LIVE: 1100 – Rättegångens sakframställan

Roswall har nu gått över från att läsa innantill och försöker istället beskriva varför det som hänt ska vara ett brott.

Jag kan inte juridiskt bedöma om han har rätt i sak enligt gällande lag, men det är hur som helst en politisk rättegång och inte en juridisk, så egentligen spelar det ingen roll. Oavsett det så borde det inte vara ett brott även om det är det idag, och det får helt orimliga konsekvenser att hålla en länksamling ansvarig för vad länkarna pekar på. Det dödar hela Internet i ett slag.

Han försöker visa att de fyra i samförstånd har gjort tillgängligt (i upphovsrättens mening) en massa verk, och att det har skett i kommersiellt syfte, och att målsäganden därför har tagit ekonomisk skada. Roswell går igenom den påstådda skadan i detalj.

Han går också in på att en del av de sakerna som funnits länkat på TPB funnits tillgängliga där före de funnits kommersiellt tillgängliga.

Fast det roligaste under förmiddagen måste varit Roswells feluttal av IFPI som “International Federation of the Pornographic Industry”.

Det här är en politisk rättegång, skriver jag. Vad har jag för belägg för det?

Att den kommer efter valet.

När hovrätten ska schemalägga en rättegång, så anger rätten ett tidsintervall, och frågar båda sidors jurister när de kan närvara i intervallet för att hålla förhandlingarna (rättegången). Sedan försöker man hitta dagar när båda är lediga för att lägga rättegången där. Om det inte finns några dagar när båda sidor kan, så väljer rätten dagar när den anklagande sidan kan, och så får den försvarande sidan finna sig i det.

Den anklagande sidan — alltså Lobbyn — sade med en röst att de inte kan närvara till förhandlingar före den 20 september, alltså före valet. Den försvarande sidan sade å andra sidan att de bara kan närvara före den 19 september.

Om inte det är bevis nog på att rättegången är politisk, så vet jag inte vad som skulle vara det.

Du kan följa rättegången live på live.piratpartiet.se.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Jan-Erik

  Roswall sa lite intressant att han av bevistekniska skäl inte använde just “samförstånd”, eftersom “samråd” av bevistekniska skäl var svårare att hävda.

  Någon ska alltså kunna bli skyldig 30 miljoner och sitta i fängelse 1 år för att denne “förstår” (samförstånd) att någon annan hjälpre någon tredje att begå något olagligt, sarare än att det handlar om “råd” (samråd) till någon annan (råd eller dåd krävs enligt BrB 23:4 för at bli dömd för medhjälp).

  Skadestånd för medhjälp borde uppgå till allara högst halva värdet, resten från huvudbrottets gärningsman.

  Danowsky betonar tidigt att TPB inte tillhandahöll någon streamingtjänst utan allt var exemplarframställning, att det fanns möjlighet att “fixera” ett verk på den egna datorn. Intressant, jag tror många nedladdare skriver över filer, speciellt om musiken är dålig ;-).

  Fanns det vid tillfället något verktyg som var mer allmänt spritt som praktiskt kunde streama från en .torrent. Om ja, hur många av exemplaren var egentligen streamningar. Om nej, kan intentionen från de nedladdande varit att bara lyssna en gång, men att inget verktyg fanns annat än nedladdning. (Ja, jag vet att det egentligen inte är någon teknisk skillnad).

 2. dinsyrra

  “Om det inte finns några dagar när båda sidor kan, så väljer rätten dagar när den anklagande sidan kan, och så får den försvarande sidan finna sig i det.”

  Om detta är “normal procedure”, så gjorde väl rätten så som den normalt gör även nu?

  1. AndersH

   Om tidpunkten avsiktligt är satt efter valet så är det “den anklagande sidan — alltså Lobbyn” som står för detta, genom att utnyttja hur domstolen brukar göra.

   Domstolen kanske har blivit manipulerad till detta av åklagarsidan, men har antagligen inte själv agerat politiskt; den följer sina vanliga procedurer och dömer efter de lagar som finns.

 3. Anders

  Kan man välja datum inom intervallet helt godtyckligt eller måste man motivera varför man kan/inte kan vissa dagar?

 4. The Pirate Bay Appeal Day 2: Lost Sales | BJD Productions Blog

  […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

 5. The Pirate Bay Appeal Day 2: Lost Sales | We R Pirates

  […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

 6. Jakob

  Hade det inte varit en politisk rättegång om den ägt rum före valet? Syftet från de ankalagandes sida var väl att frågan skulle färga av oss sig på valdebatten. Och vad är det annat än ett försök att skapa politik omkring rättsprocessen?

  Visst är det en politisk rättegång. Men från båda håll.

 7. P2PTalk » The Pirate Bay Appeal Day 2: Lost Sales

  […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

 8. The Pirate Bay Appeal Day 2: Lost Sales | Systema

  […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

 9. The Pirate Bay Appeal Day 2: Lost Sales @ blog.idtorrent.org

  […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

 10. […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

 11. […] group IFPI took the stand. His introduction caused a few chuckles in the audience as Roswall mispronounced IFPI and introduced him as a member of the “International Federation of the Pornographic […]

Comments are closed.

arrow