Grundlagsändringarna är en enhörning i ulvakläder

Idag röstas en uppsättning grundlagsförändringar igenom. De har fått både ris och ros. Mest ris har delarna om EU-medlemskapet fått, att det skrivs in i grundlagen. Big deal, tänker jag själv; det gjordes i praktiken redan 1995 vid EU-inträdet.

Sedan finns det en massa tingeltangel som att personkryssgränsen sänks från 8 till 5 procent, det vill säga att det blir något lättare att kryssa in politiker i riksdagen förbi partiernas föreslagna ordning. Det är inte heller så stort.

Valdagen flyttas bakåt en vecka, till andra söndagen i september från den tredje söndagen. Yada yada. (Nästa riksdagsval blir alltså den 14 september 2014 — det skulle hållits den 21 september annars.) Tramsdetaljer.

Men mitt i allt detta finns en riktig liten pärla. Det så kallade uppenbarhetsrekvisitet försvinner. Juridiskt flumspråk, jag vet. Men det är ett markant attitydskifte mot riktig maktdelning i Sverige.

Sedan 1970-talet har grundlagen på sin höjd varit värd sin vikt i toalettpapper. Dess skrivningar om medborgarrätt och fundamentala mänskliga fri- och rättigheter har betraktats som flumtrams som står i vägen för kloka politiker som vet bättre vad folket behöver. Ingen har fått stå i vägen för politikernas välvilja… eller… ja… vilja, åtminstone. Denna grundlagsrevision är ett totalt brott med det synsättet, som i stället gör klart att domstolar har till både plikt och uppgift att ogiltigförklara kränkande lagar som står i strid med fundamentala rättigheter. Denna möjlighet har domstolar inte haft tidigare.

Några har velat ha en konstitutionsdomstol. Vi fick just 55 stycken. (48 tingsrätter, sex hovrätter och en högsta domstol.) Allihop med mandat att försvara våra fri- och rättigheter mot politikerna, och dessutom med mandat från Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter, som politikerna inte kan ändra på när den står i vägen för nästa “effektivisering av brottsbekämpningen”.

Grundlagsändringen kanske ser ut som en ulvaskugga i skogsbrynet, men under pälsen är den en vitskimrande enhörning som kommer att använda sitt glänsande horn till att köra upp en massa medborgarrättskränkande lagar till där de aldrig borde kommit ut ifrån.

Den 2 januari 2011 är det jag som lämnar in en begäran till Sollentuna tingsrätt om att ogiltigförklara FRA-lagen och en hög andra, liknande lagar såsom oförenliga med Sveriges grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det har jag inte kunnat göra tidigare.

Fler: Uppenbarhetsrekvisitet (passande bloggnamn), Mårten Schultz.

Twinglande: Aftonbladet, DN.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Mind

  Äntligen =)

 2. Torbjörn Jerlerup

  Låt oss testa detta och framför allt ställa KRAVET att domstolarna ska tolka den nya grundlagen på detta sätt!

  Jag tror att det hänger på opinionen vad som sker. Själva lagtexten kunde tolkats så innan också, även med det uppenbara ordet uppenbara! 🙂

  1. Rick Falkvinge

   Nja, “uppenbart” är en EXTREMT hög ribba på juridiskt språk. Den nivån befinner sig en millimeter under “bevisat”.

   Det ordet har en specifik juridisk betydelse som innebär att lagar inte har fått ifrågasättas.

   1. Anders Andersson

    Finns det något fall där en domstol faktiskt har ansett uppenbarhetsrekvisitet uppfyllt, och därför nekat att tillämpa av riksdagen beslutad lag?

    Efter årsskiftet kommer frågan alltså att vara akademisk, men jag skulle hävda att det fel som begicks när LEK infördes 2003 rimligen måste anses “uppenbart”. Alternativt skulle jag vilja se en domare intervjuas i TV och påstå att grundläggande fri- och rättigheter kan avskaffas genom rena tryckfel (jfr debatten om den norska försäkringskassans oväntade befogenheter att inhämta upplysningar från vem som helst, trots uppgiftslämnarnas eventuella tystnadsplikt).

    Efter nyår kommer det att vara trivialt att ogiltigförklara det allmännas undantag från 6 kap. 23 § LEK. Före nyår skulle det vara en spännande övning i att tolka ordet “uppenbart”!

   2. TP

    Ja, uppenbarhetsrekvisitet har blivit uppfyllt vid ett antal tillfällen. Nu sitter jag tyvärr lite illa till men vill du ha några rättsfall så kan du få det imorgon kväll.

 3. David Bergkvist

  Att uppenbarhetsrekvisitet slopas betyder väl bara att om du står åtalad för att ha brytit mot en lag, så får din advokat juridiskt försöka bevisa att sagda lagen strider mot grundlagen? Men eftersom varken du eller någon annan kommer att stå åtalad för att ha brytit mot FRA-lagen den 2:e januari, så torde tingsrätten ignorera din begäran.

 4. ANNM

  Som David säger, man kan väl inte be en domstol att ogiltigförklara en lag bara sådär? Det krävs väl ett mål där någon föröker tillämpa lagen och domstolen kommer fram till att andra lagar har företräde, och därigenom ogiltigförklarar just det användandet av den lagen indirekt? Vi har väl, såvitt jag förstår, fortfarande ingen riktig författningsdomstol där man kan pröva själva lagstiftningen i sig.

  1. Rick Falkvinge

   Oavsett detta, så om jag lämnar in en stämning mot staten för kränkning av mitt privatliv enligt kapitel 8 Europakonventionen, så kan den domstolen nu finna att jag har rätt enligt grundlag som tar företräde framför lag, och därigenom ogiltigförklara den lagen för alla medborgare (underkänna statens rätt att övervaka både mig och andra medborgare på samma sätt som mig, genom att domen blir prejudicerande).

   Det är klart att det blir lite bökigare än att bara lämna in ett papper, men det borde gå juridiskt?

   1. Anders Andersson
   2. TP

    Innan du kan lämna in en anmälan till Europadomstolen så måste du i normalfallet ha gått hela vägen genom den svenska rättsapparatens instanser.

 5. ANNM

  Men du kan väl kanske anmäla myndigheten FRA för att deras avlyssning kränker din rätt till ett skyddat privatliv, alternativt anmäla regeringen för att de tillåter FRA att göra det (mycket av FRAs verksamhet ska väl regleras genom förordningar om jag minns rätt).

 6. Rick Falkvinge

  Det är möjligt att jag har fel i detta, men jag har sett framhållas att man inte längre behöver vända sig till Europadomstolen. Det är, tills vidare, min tolkning. Vi får se efter nyår hur domstolarna tolkar det.

  1. TP

   Ja du har helt fel. Vi får inga författningsdomstolar, lagprövningen sker som tidigare minus uppenbarhetsrekvisitet, du kan inte “anmäla en lag” för prövning till en domstol, om en domstol finner att en lag i ett specifikt fall strider mot högre lag så innebär det att den lagen inte ska tillämpa I DET SPECIFIKA FALLET. Det innebär inte att lagen upphävs.

   o.s.v.

   1. Scary Devil Monastery

    Låter inte direkt optimalt – Hur i h-vete skall man tillämpa en lagbok som bygger på undantag satta specifikt för varje fall? Jag ser framför mig en situation än värre än vad USA har då vi i Sverige mig veterligen inte tillmäter presedensfall någon vikt i domstol…

   2. TP

    Tja, vad är optimalt? Även en författningsdomstol kan göra missar. Nu görs en lagprövning (i normalfallet) innan lagen instiftas genom lagrådet. Men det kan givetvis uppkomma situationer i en lags tillämpning som man inte hade förutsatt där den visar sig strida mot högre normer och då är det bra att även domstolar kan göra en lagprövning och välja att inte tillämpa det aktuella lagrummet. Sker det i t.ex. HD så kan det även bli prejudicerande.

    Dessutom så är det ofta en väckarklocka till regering och riksdag om att de behöver modifiera lagen. Jag tycker att det är ett förhållandevis bra system även om jag måste erkänna att tanken på en svensk författningsdomstol är lockande. Vi har dock inte den typen att rättstradition i Sverige till skillnad från t.ex. Tyskland eller Italien.

   3. Scary Devil Monastery

    Optimalt borde i min enkla mening vara att en uppsättning lagar inte bör leda till överdriven komplexitet.

    I USA började de med tanken att de rättigheter som skrivits in i deras författning inte under några omständigheter, med direkteffekt eller som slutresultat, får lov att omskrivas eller neutraliseras.

    Tyskland har ett liknande system. Sveriges grundlag å andra sidan tycker jag mer och mer börjar likna en papperstiger eller ett såll – något som med stor bekvämlighet kan förbigås helt enkelt genom omdefiniering av vad en paragraf betyder.

    När man sätter upp motsägande parametrar inom systemteknik har man antingen benhård kontroll på alla parametrar som skall tas hänsyn till – eller så får man oundvikligen en systemkollaps på halsen.
    Det säger sig självt att man inte har benhård kontroll på alla parametrar i Svea rikes lag och då borde man, i min enkla mening, nog kraftigt överväga att utveckla systemet mot mer enkelhet i stället för som nu, lappa ihop alla uppfattade hål med tuggummi.

    Mycket skulle vara givet om man i beaktandet av varje ny lag betraktade om den skulle vara effektiv i sitt givna syfte, implementerbar, och till nytta för samhället. I dag kan vi konstatera att det bästa man verkar hoppas på är “ett av tre”.

    Vilket ger ett av mina utgångspunkter till att lagsystemet inte verkar “optimalt” – eller ens “Nätt och jämnt godtagbart”…

   4. TP

    Vet du hur en lag tas fram?

    Tycker du verkligen att tysk rätt fungerar bättre? Det finns poänger med en författningsdomstol men att tro att det skulle vara någon helig graal är att tro för mycket. Svensk rätt står sig faktiskt rätt väl jämfört med andra länder.

    Det finns en hel del rättigheter i svensk grundlag som man inte får avvika från med annan lag och de som får avvikas ifrån har ett speciellt förfarande. Detta är inget som skiljer Sverige från andra länder. Hela europakonventionen är t.ex. svensk lag.

    Jag tror att ditt synsätt på juridik och lagstifting är bristfälligt vilket gör att du inte förstår systematiken och hur det fungerar. Jag är inte speciellt bra systemteknik och skulle då inte få för mig att uttrycka förutfattade meningar om saker och ting som rör det ämnet. När det gäller juridik och ekonomi så förefaller det vara ämnen som var och varannan människa tror sig vara någon form av semiproffs på av någon anledning.

 7. Besserwisser

  Det är helt meningslöst att du begär att en tingsrätt ska ogiltigförklara lagar. Endast en författningsdomstol (konstitutionsdomstol) eller en annan domstol som fått ett motsvarande mandat skulle ha den makten. Detta får inte någon domstol genom grundlagsändringen.

  Att uppenbarhetsrekvisitet försvinner betyder bl.a. att domstolar får en reell möjlighet att vägra tillämpa en lag som domstolen anser grundlagsstridig. Den ska då vägra tillämpa den. Men det gäller bara i det konkreta fall som domstolen har framför sig i målet.

  Ändringen gäller för övrigt inte bara de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och HD) utan även förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten) samt några till.

  Nej, grundlagsändringen innebär alltså inte alls att Sverige får författningsdomstol(ar), men det är helt klart en förbättring.

 8. Besserwisser

  Det är helt meningslöst att du begär att en tingsrätt ska ogiltigförklara lagar. Endast en författningsdomstol (konstitutionsdomstol) eller en annan domstol som fått ett motsvarande mandat skulle ha den makten. Detta får inte någon domstol genom grundlagsändringen.

  Att uppenbarhetsrekvisitet försvinner betyder bl.a. att domstolar får en reell möjlighet att vägra tillämpa en lag som domstolen anser grundlagsstridig. Den ska då vägra tillämpa den. Men det gäller bara i det konkreta fall som domstolen har framför sig i målet.

  Ändringen gäller för övrigt inte bara de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och HD) utan även förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten) samt några till.

  Nej, grundlagsändringen innebär alltså inte alls att Sverige får författningsdomstol(ar), men det är helt klart en förbättring.

 9. Besserwisser

  Det är helt meningslöst att du begär att en tingsrätt ska ogiltigförklara lagar. Endast en författningsdomstol (konstitutionsdomstol) eller en annan domstol som fått ett motsvarande mandat skulle ha den makten. Detta får inte någon domstol genom grundlagsändringen.

  Att uppenbarhetsrekvisitet försvinner betyder bl.a. att domstolar får en reell möjlighet att vägra tillämpa en lag som domstolen anser grundlagsstridig. Den ska då vägra tillämpa den. Men det gäller bara i det konkreta fall som domstolen har framför sig i målet.

  Ändringen gäller för övrigt inte bara de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och HD) utan även förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten) samt några till.

  Nej, grundlagsändringen innebär alltså inte alls att Sverige får författningsdomstol(ar), men det är helt klart en förbättring.

 10. Beklagar trippelposten

  Det var inte min mening./Besserwisser

 11. Karl Martell

  Ett etniskt och religiöst enklaviserat samhälle. Som underhålls av skattepengar och grundlagskyddas. Känns det som ett recept på harmoni, utvecklig och välfärd? Snarare ett recept på gated communities, övervakning, alienation, otrygghet och konflikter.
  Fråga er VARFÖR? VEM tjänar på detta? Amerikansk kulturimperialism när den är som värst.
  Uppenbarligen verkar man ha lyssnat på Lerner Spectre från Paideia:
  http://www.youtube.com/watch?v=w_a-25MhRuk

  1. Sverige är nu en diktatur

   Men du kan ju vara glad att uppenbarhetsrekvisitet försvinner.. så att man kan slå ner hårt på allt som strider mot grundlagen?
   Tex alla som inte vill ha mångkulturen och försöker framföra ett icke mångkulturellt samhälle som alternativ.

   Det kan nu stoppas och de “skyldiga” lagföras.. Härliga tider.. diktatur i toleransens namn.

   1. Ignyte

    Du borde kanske slå upp ordet diktatur i en ordlista. Nöt.

 12. Karl Martell

  Om någon hade frågat mig för 7-8 år sedan hade jag avfärdat såna här saker som “science fiction” och “dystopier”. Men det värsta är inte politikerna och media – utan att befolkningen tycks vara så förlamad och invaggad i trygghet och underhållningsnarkos att de inte fattar något. Även den s k “bildade” medelklassen i sina bostadsrätter som lydigt lapar i sig allt vad SvD och DN serverar dem. Det som behövs är opinonsbildning riktad till dem – inte till politiker, för de har redan bestämt sig. Och för att övertyga: Möt människor där de står!

 13. Svempa

  Visst, uppenbarhetsrekvisitet försvinner. Läser du §20 i den nya RF kommer du förstå varför: Kravet på att friheter endast får ändras genom grundlagsändring försvinner också. Visst, luddigt, skydd får yttrandefriheten och mötesfriheten, inte mycket mer. Friheten att lämna landet kan tas bort med ett riksdagsbeslut. Samma med friheten från att få sin privata kommunikation granskad av staten. Gissa om sådana förslag kommer smygas igenom snarast möjligt…

  Är du så lättlurad, Rick? Trodde jag faktiskt inte. Hade du läst lagtexten skulle det vara extremt tydligt varför de gör det här. Enhörningens horn är ytterligare ett avlångt föremål staten kan trycka in i din…

 14. Fredrik

  Ta FRA som exempel. De bryter säkert mot nån lag, typ PUL. Om FRA-lagen är ogiltig kan man anmäla dem för brott mot sådana andra lagar.

  Det känns också troligt att ISP:erna bryter mot någon lag när de ger FRA sin kopia av trafiken.

  1. Lars

   FRA bryter knappast mot PuL, eftersom de har fått sin egen lagstadgade FRA-PuL

   Däremot vore det intressant att pröva FRA:s utvecklingsverksamhet, som innefattar massinhämtning av trafikdata. Förutom att proportionalitetsprincipen aktualiseras, kan man t.ex. undra över i vilken utsträckning det är förutsägbart för den enskilde, att ens trafikuppgifter kan insamlas och lagras i 12 månader hos FRA. Det finns ett rikhaltigt juridiskt material hos Mark Klamberg att hänvisa till.

   Även FRA:s materialutbyte med utländska tjänster är värt att pröva. Det är inte lagreglerat, utan styrs direkt av regeringen.

 15. Markus

  Det som förvånar mig mest är att S och V gick med på att ta bort uppenbarhetsrekvisitet! Undrar vad de fick i gengäld?

 16. Niklas

  Glöm inte DLD och IPRED när du ändå är i farten. Speciellt DLD eftersom inte ens lagrådet känner sig förmögna att “orka” pröva den mot varken Europakonversion och Regeringsform

 17. Lobax

  I’ll believe that when i see it. Jag tvivlar på att Reinfeldt, Ask & co. skulle skjuta sig själva i foten bara sådär.

 18. Jonny

  Ska bli väldigt intressant att se vad du jobbat fram till årsskiftet. Kan inte heller tänka mig någon mer lämpad att komma med förslaget/begäran.

  Nu får de något att fundera kring, lycka till!

 19. Kristoffer Nolgren

  Är det här gjort? Det borde göras annars måste jag säga!

 20. TP

  Hur gick det med din anmälan Rick?

 21. TP

  Ingen kommentar?

Comments are closed.

arrow