24 timmar till TPB-domen

Klockan är 1400 på torsdag och det är 24 timmar till Pirate-Bay-domen i hovrätten offentliggörs. Liksom för Anna, så betyder det arbete för mig. Mycket arbete.

Det finns fyra möjliga utfall och vi är förberedda på allihop. Under dagen sitter jag och skriver tre debattartiklar, sju pressmeddelanden, fyra blogginlägg och mycket annat. Klockan 14 imorgon ska vi vara på plats i hovrätten.

Men överlag kan man konstatera läget så här:

Om trion blir fortsatt dömd, så blir det ett lika fortsatt ramaskri. Upphovsrätten kommer inte att överleva det.

Om trion frias, så kommer upphovsrättsindustrin att skrika efter blod, hårdare straff, värre lagar och mer kränkningar. Upphovsrätten kommer inte att överleva det heller.

(Glöm inte att jag erbjuder källskydd numera. Arbetar du på domstolen och vet hur domen ser ut? Maila till tips at falkvinge punkt net. Jag får inte avslöja vem det kommer ifrån och dina kollegor får inte efterforska vem som skickade det. UPPDATERAT — det sista gäller dock bara om uppgifterna inte är belagda med s.k. kvalificerad sekretess.)

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Tor

  Är det inte litet konstigt att både kritisera att information verkade läcka från tingsrätten och sedan uppmana till läckor i det här fallet?

  Hur som helst, det ska bli spännande att se vad utgången blir.

 2. HR

  Intressant med SCB:s stora halvårsmätning. Den brukar publiceras den 10:e i månaden. (december och juni) Jag räknar med att den har kommit halvvägs i intervjufasen nu, så om PP ökar i opinionen så syns det där.

  1. Lars

   Jag skulle tro att halvårsmätningen, som omfattar 9000 personer, är avslutad. Intervjuerna genomförs i november och sedan behöver SCB ett par veckor på sig för sammanställningen.

 3. Besservisser

  Är du medveten om att du (mer eller mindre) uppmanar till en förhållandevis allvarlig brottslig handling när du ber domstolsanställda att avslöja innehållet i en ännu inte expedierad dom?

  1. Rick Falkvinge

   Checks and balances. Det är sant att det förstås är under sekretess, men för att saker under sekretess med allmänintresse ändå ska kunna komma ut, så är det förbjudet att efterforska vem som har gjort det när det lämnas till en person eller instans som erbjuder källskydd.

   1. Grubb

    Juridik har aldrig varit Ricks starka sida.
    “Anstiftan och medverkan till brott
    Anstiftan till brott och medverkan till brott
    Den som med ”råd eller dåd” förmår annan att begå ett brott döms för anstiftan till brottet.

    Vid bedömningen skall det vara klart att gärningsmannen inte hade begått brottet om inte anstiftaren hade påverkat honom/henne. Den som hjälpt en gärningsman att utföra ett brott kan dömas för medverkan till brottet. “

   2. Besserwisser

    Vid brott mot tystnadsplikten för efterforskning göras om det behövs för åtal.

    Länkar till tidningsartikel istället för att rabbla paragrafer:

    “– En journalist som han pratat med visste redan en timme innan domen offentliggjordes att alla fyra skulle fällas. Domen har alltså läckt från tingsrätten. Jag måste fundera på vad det kan få för effekt på domen, säger Sundes försvarsadvokat Peter Althin till SvD.se.

    Under dagen har Stockholms tingsrätt beslutat att polisanmäla den misstänkta läckan. “Det är oerhört allvarligt”, säger tingsrättens chef Lena Berke till SvD.se.

    – Det här är ett brott mot tystnadsplikten, och därför har vi för avsikt att polisanmäla det, säger hon.

    Hon vet själv inte vem det är som har läckt informationen. Men, säger hon, ej meddelade domar är belagda med kvalificerad sekretess och det är inte tillåtet att läcka informationen.”

    http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pirate-bay-lacka-polisanmals_2751833.svd

  2. jeffer

   När upphovsrättslobbyn kan påverka med överväldigande resurser, måste alla möjligheter användas för att medborgarna ska få veta hur lobbyn arbetar mot politiker och statstjänstemän, inklusive de som jobbar på domstolar. Förutom lobbyns egen spionageorganisation som bland annat släppts lös mot Pirate Baykillarna, har amerikanska ambassadens egna upphovsrättsagenter, som en del av utnämnandet av en “copyright czar” (det ordet säger allt den despotiska och tyranniska attityden hos makthavarna och deras uppdragsgivare upphovsrättslobbyn).

   Här är risken stor att medborgarna blir rättslösa – avslöjande information är extremt viktigt, även om det kräver stora personliga risker .och uppoffringar. Men att försvara friheten har aldrig varit enkelt och smärtfritt.

   1. Carl

    Och ändå är det viktigaste att ni själva förblir anonyma?

    Så om jag tycker att ni är ett hot mot rättsäkerheten, vilket ni är om ni stämplar till brott som Rick gjort, så måste ni förbli anonyma. Men inte när samma sak gäller mot er.

   2. Rick Falkvinge

    Carl: Men nu får du väl ge dig. Jag skriver samma sak som precis varenda tidning gör under “tipsa oss”.

   3. jeffer

    @Carl: Du jämför en medborgarrättsrörelse som Piratpartiet med extremt begränsade resurser, med kanske världshistoriens mäktigaste påtryckargruppering – upphovsrättslobbyn där bara en organisation Ifpi har en budget på 1.000 miljoner kronor per år. Något som deras chef Paul Kennedy skröt om inför tingsrättsförhandlingen mot Pirate Bay inför en mållöst beundrande domare. Varför skulle lobbyn kalla Ifpis chef till vittne om de inte visste att domaren påverkas av pengar och makt? Samma domare som tidigare dömt till Scientologikyrkans fördel företrätt av Monique Wadsted – med syftet att överordna upphovsrätten över offentlighetsprincipen. En gång partisk – alltid partisk. Allt för att gynna mäktiga särintressen på enkla medborgares och samhällskritikers bekostnad. Eftersom Ifpi bara har en del av det globala lobbyistmaskineriet – de amerikanska MPAA och RIAA tillkommer plus många andra, kan den totala budgeten överstiga tio miljarder, oräknat oöverblickbart och ensidigt stöd från amerikanska regeringen och andra makthavare över hela världen.

    Makten ska och måste genomlysas. Den ensamma, svaga medborgaren ska vara anonym. Det har alltid varit alla frihetsrörelser mål. Från “The Glorious Revolution of 1688″ med Bill of Rights” till Amerikanska revolutionen och demokratirörelserna i Europa under 18 och tidiga 19-talen.

    Du förespråkar obegränsad makt för de redan mäktiga och vanmakt för medborgarna.

   4. Scary Devil Monastery

    @Carl

    Nu antingen trollar du hejvilt eller har fått något riktigt grundläggande om bakfoten.

    Individen bör i en demokratisk stat vara skyddad från personintrång från staten och privata aktörer som regel, inte undantag. När man bryter en individs integritet gör man detta med statens våldsmonopol på precis samma sätt som man befogar frihetsberövning eller fysiskt omild hantering. Under mycket strikta former och på mycket goda grunder.

    Staten och statliga beslut har precis det omvända förhållandet. Regeln är att full transparens skall råda om inte effekten av denna transparens stöter mot individers integritet.

    I snittpunkten mellan stat och individ har då en praxis framkommit: Staten kan förbjuda en tjänsteman att tala om vissa detaljer – se Ricks yttrande om “kvalificerad sekretess” – men om en tjänsteman trots allt tar risken och läcker information, så anses det som en naturlig förutsättning att det som läckts publiceras.

    Det är därför en journalist exempelvis överhuvudtaget kan verka. Du kan också ta gift på att samtliga journalister som har intresse i TPB-målet gör exakt samma sak som Rick.

    Det finns en jäkla skillnad mellan förhandlinbgar i en domstol och, exempelvis, oskälig avlyssning av medborgare. Detta borde vara förståeligt för vem som helst.

   5. Rick Falkvinge

    @Scary Devil Monastery:

    Det är därför en journalist exempelvis överhuvudtaget kan verka. Du kan också ta gift på att samtliga journalister som har intresse i TPB-målet gör exakt samma sak som Rick.

    Bara för kännedom kan jag ju nämna att reportrar ringer både mig och varandra just nu med den enkla frågan: “har du hört något?”.

   6. Scary Devil Monastery

    @Rick

    “Bara för kännedom kan jag ju nämna att reportrar ringer både mig och varandra just nu med den enkla frågan: “har du hört något?”.”

    Det tog jag nästan för givet.

    Vad jag däremot inte förstår är hur vissa vill jämställa individens rimliga krav på anonymitet med offentlighetsprincipen som tillämpas på stat och myndighet…

 4. “Ring P1″ – Piraternas bäste vän? « Cui bono?

  […] som utgångspunkt den pågående rättsprocessen mot TPB och ville passa på att lyfta frågan då hovrättens dom faller imorgon. Domen har en väldigt stor principiell betydelse eftersom den blir prejudicerande för hur det […]

 5. Lars

  I ett fall med läckage från t.ex. en domstol är det inte självklart att efterforskningsförbudet gäller. Snarare tvärtom. Här riskerar uppgiftslämnaren att bli föremål för förundersökning om brott mot tystnadsplikten.

  Ett källskydd kan förvisso erbjudas från utgivarens sida, och det lär inte kunna brytas i det här fallet, men däremot kan alltså en efterforskning av källan genomföras i uppgfitslämnarens närhet. Så i den meningen är det bara ett ofullständigt och bräckligt skydd som kan erbjudas av utgivaren.

  1. Rick Falkvinge

   Jag noterar det. Jag räknade hur som helst inte med att få något, jag ville mest annonsera om källskyddet som sådant.

 6. TP

  Rick, du har ett ansvar nu så var vänlig och redigera ditt inlägg. Att läcka en dom skyddas INTE av meddelarfriheten och man FÅR efterforska källan.

  Detta är fan riktigt illa, ok att du inte har full koll på juridiken när det gäller allt möjligt men i detta fallet så kan du få folk (inklusive dig själv) att råka riktigt illa ut.

  YGL 5:3

  Om någon lämnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan att svara enligt 6 kap., medverkar till en framställning som är avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som författare eller annan upphovsman eller genom att framträda i radioprogrammet och därigenom gör sig skyldig till
  1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott;
  2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller
  3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag,
  gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för sådant brott.
  Om någon anskaffar en uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses i 1 kap. 2 § och därigenom gör sig skyldig till brott som anges i första stycket 1, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

  OSL 43:6

  Sekretess gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om
  1. innehållet i en ännu inte meddelad dom eller i ett annat ännu inte meddelat beslut, och
  2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående dom eller annat beslut.

  OSL 43:11

  Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

  1. Rick Falkvinge

   Aggressiva skrivningar som “var vänlig att redigera ditt inlägg” är ett bra sätt att få en IP-ban på sig. Det kan hända att jag har fel, det händer ibland, men jag tar mycket illa vid mig av gäster här som hävdar rätt att styra min penna.

   1. Kurt

    Jag såg det snarare som en vänlig uppmaning att göra rätt innan gammeljournalisterna plockar upp nyheten…

   2. TP

    Vill du ge en IP-ban så gör det. Det är en enkel lösning för dig. Jag uppmanade dig att redigera för det som stod där var huvudlöst. Tänk om någon hade tagit dig på orden? Någon kille som har som jobb att kopiera upp domar hade läckt till dig. Sedan så hade man gjort efterforskningar och hittat honom.

    Han hade fått böter, en dom i registret (vilket hindrar honom från att få en hel del jobb, resa till vissa länder o.s.v.) samt blivit av med sitt jobb. Det är ingen lek, men banna du om det gör dig gladare.

   3. TP

    Tack Kurt, jag har själv svårt att se det aggressiva i att skriva “var vänlig”.

    Och även jag tänkte tanken om att det inte ser helt bra ut om en tidning ser att en partiledare för ett inte helt okänt parti skriver dylika saker. Uppmanar någon till att begå brott under falska förespeglingar om skydd. Hade det varit ett riksdagsparti så hade drevet redan varit igång.

   4. scaber nestor

    Det du gör är att ställa ett krav, att du skriver “var vänlig” är lite som att säga “ta inte illa upp, men..” strax innan en förolämpning.

 7. Hovrätten och domen mot The Pirate Bay : Cybernormer.se

  […] kommer så hovrättsdomen mot The Pirate Bay. De flesta rapportörer gör idag arkivsökningar och presenterar det som […]

 8. Jan-Erik

  Hur är det med det här målet om länkade livesändningar av ishockeymatcher, har man hunnit (eller kommer att) överklaga?

  Det är ju lite intressant vad straffet blir i TPB-målet om några blir fällda. Rättegångskostnaderna blir ju så stora här så ett ev. bötesbelopp är ointressant, däremot minskar det framtida möjligheter till tvångsåtgärder mot misstänkta upprovsrättsutmanare om det inte blir fängelse.

  Eftersom Carl Lundström har pengarna har jag svårt att tro på frikännande av honom, och då är det kanske svårt att fria någon av de andra. Däremot räcker det ju med ett minimalt bötesbelopp för att kunna kräva de enorma skadestånden som varit aktuella. (Man får hoppas på juridisk sans och ett fyrfaldigt frikännande trekvart till.)

  Egentligen borde ju inte fallet upp i HD eftersom upphovsrättslagen är ändrad och domes prejudicerande värde därmed är litet. (Såvida inte PP i framtiden lyckas driva tillbaka uphovsrättslagen till tidigare formulering förstås.)

  1. TP

   Bara för att en lag ändras så innebär det inte att prejudikat faller, det beror på vad prejudikaten gäller och vilka ändringar som har gjorts. Nu har domen fallit och den blev som väntat, inga överraskningar. Ska bli intressant att läsa den lite senare idag.

 9. Tor

  P3 sänder direkt från presskonferensen som börjar kvart över två.

 10. Anders
  1. Deep Blue

   Vad får detta för konsekvenser för länkar på internet? Måste alla sökmotorer gå igenom miljarder länkar för att inte bli stämda?

   1. TP

    Nej.

    Istället för att jag ska skriva en lång harang om varför så kan du läsa den här artikeln som lades upp på DN.se idag: http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/ansvarsfrihet-pirate-bays-hopp-i-hovratten-1.1212790

 11. Lars

  Dagens fråga hos Dagens Industri: -Vågar du fortfarande fildela?

  Ställningen just nu: JA 78 % (antal röstande: 1460)

 12. Ilja

  Jag tror att gemene man knyter näven i byxfickan och skakar på huvudet åt domen, men det stora ramaskriet lär (tyvärr) utebli. Vid första domen var många säkert oroliga över fildelningens framtid, men vid det här laget har de flesta insett att domen mot TPB-gänget inte drabbar deras egna fildelningsvanor i praktiken (på kort sikt).

Comments are closed.

arrow