Det kom en julklapp…

God fortsättning, alla!

Några dagar innan jul fick jag ett paket med några telegram ur WikiLeaks’ stora samling, “som kanske kunde intressera mig”, av en anonym källa. De hade publicerats delvis av SVT tidigare.

Men det var vad som inte hade publicerats av SVT som var rena sprängstoffet. Det tog mig fyra dagar att förstå vad jag precis hade fått i svart på vitt, och jag har fortfarande inte smält det. Kortfattat: varenda lag, varenda utredning som varit fientlig mot nätet, ungdomar och medborgarrätter här i Sverige de senaste åren har varit beställningsjobb av USAs regering och amerikanskt näringsliv. Vi anade att det var så, men hade trott att det kanske kommit lite härifrån och lite därifrån. Det var fel. Det var koordinerat och den svenska regeringen hade fått en checklista att bocka av, och beskrivs i diplomattelegrammen som “mycket samarbetsvillig” och “är helt med på noterna”.

Sedan 2006 har vi påstått att datalagring, polismetodutredning, utredningen som ville stänga av folk från nätet (Renforsutredningen), den politiska rättegången och förföljelsen av The Pirate Bay, IPRED och FRA alltihop är del i en större helhet, en sammanhängande helhet som är styrd av amerikanska intressen. Det har låtit konspiratoriskt i överkant. Rentav löjligt. Vi har menat att den amerikanska regeringen jagar på en systematisk nedmontering av medborgarrätter i Europa och på andra platser för att amerikanska företags dominans inte ska riskeras, och då framför allt på upphovsrätts- och patentområdet.

Men plötsligt stod det där i svart på vitt. Så långt att de tjänstemän på Justitiedepartementet som har skrivit själva lagtexten till IPRED, tjänstemän som jag har namngivit och kritiserat, har varit på ambassaden och fått instruktioner.

Det här blir ett lite långt nyhetsbrev, för jag tänker gå igenom dokumenten i detalj. Om du inte känner att du vill läsa mycket just nu, så räcker den här meningen:

Piratpartiet hade rätt i precis allt. Jakten på vanliga Svensson som delar musik och film med varandra har legat bakom den största nedmonteringen av medborgarrätter i modern tid, och amerikanska intressen har legat bakom allting.

Sprid gärna det här brevet på alla sätt som går: skicka vidare till vänner och bekanta, posta i forum, på bloggar, Facebook, twittra om det, etc. Åh, och prata om det också.

För den som vill ha mer kommentarer i stället för hårda referensdokument rekommenderar jag Christian Engströms blogginlägg “Foliehatten av för Sveriges marionettregering“.

I mitten av härvan finns diplomattelegrammet Stockholm 09-141, som rekommenderar att Sverige inte svartlistas av USA på den s.k. Special 301-listan, och motiverar varför. Special 301 är en lista som USA sätter ihop varje år som pekar ut länder som de anser inte vara tillräckligt tillmötesgående för amerikansk industri. En majoritet av världens befolkning står med på listan, bland annat Kanada och Spanien. Ganska hyvens sällskap att vara i.

Sedan 1980-talet har USA aggressivt hotat med handelssanktioner mot länder som inte ger amerikanska företag tillräckligt stora konkurrensfördelar — detta beskrivs ingående i boken Information Feudalism om hur Trips-avtalet och WTO kom till för den som är intresserad av detaljer. Rent praktiskt fungerar det så att branschorganisationerna i USA går till det amerikanska näringsdepartementet, som i sin tur går till det amerikanska utrikesdepartementet, som går till ambassaderna, som i sin tur pratar med regeringar, bland annat den svenska, och kräver lagändringar för att gynna de amerikanska företagen.

Det låter som science fiction, eller hur? Men här är dokumenten. Det här dokumentet kommer från upphovsrättsindustrins branschorganisation IIPA, som i huvudsak består av skiv- och filmbolag. De har listat sex krav på den svenska regeringen, som står att finna i det länkade dokumentet:

– Gör det möjligt att stänga av medborgare från Internet utan eller i väntan på rättegång (så kallad “injunctive relief” på juristspråk) och inför IPRED på ett sätt så att upphovsrättsindustrin kan få ut IP-adresser.
– Åtala personerna bakom The Pirate Bay så långt det absolut är möjligt.
– Öka antalet poliser som bara arbetar med att jaga vanliga fildelare.
– Påbörja en storskalig kampanj för att få bukt med fildelning och pirater.
– Säkerställ att rättighetsinnehavare kan få skadestånd [från fildelare] snabbt och enkelt.
– Avskaffa budbärarimmuniteten så att Internetleverantörer blir ansvariga när upphovsrättsintrång sker över deras nät, och att sådant stoppas i själva överföringen.

Vi känner igen allt det här, eller hur? Med ett undantag, så ser det ut som den checklista som svenska regeringen har följt. Ambassaden förklarar till och med undantaget.

Telegrammet Stockholm 09-141 lyder (i översättning), med mina kommentarer:

1. Stockholmsambassaden rekommenderar att Sverige fortsätter att stå på bearbetningslistan i stället för svarta listan i år. Vi är medvetna om att branschorganisationerna IIPA [upphovsrättsindustrin] och PhRMA [läkemedelsindustrin] tycker annorlunda. Vi baserar vår rekommendation på:

— Framstegen som den svenska regeringen har gjort på fem av de sex punkter som IIPA identifierade förra året och som vi givit till den svenska regeringen;

[Ricks kommentar: De skriver rakt ut att regeringen har fått en checklista.]

— Den känsliga inrikespolitik som regeringen behöver hantera när man slår ner mot fildelning. Regeringen kämpar, med goda avsikter, mot en högljudd ungdomsrörelse och ett negativt medieklimat. Till exempel vill vi lyfta fram risken att Piratpartiet väljs in i EU-Parlamentet senare i år.

[Ricks kommentar: Det är tydligen “en högljudd ungdomsrörelse” som kämpar för grundläggande medborgarrätter.]

2. Vi går här igenom de framsteg som Sverige har gjort i den checklista som vi gav till regeringen förra året. Ambassaden fortsätter att arbeta väldigt konstruktivt med svenska regerinen, och har bra tillgång till och ett bra arbetsklimat med tjänstemän på beslutande och arbetande nivåer. Det som gjorts sedan förra årets genomgång stärker lagarna för att kämpa mot fildelning. Rättegången mot The Pirate Bay sker just nu i Stockholms Tingsrätt. Sista rättegångsdagen är 4 mars, och domen kan väntas på eller omkring 25 mars.

[Ricks kommentar: Ambassaden skriver att de har bra tillgång till tjänstemän. I andra telegram namnger de vilka, och det är bland annat mannen som skrev lagtexten till IPRED.]

3. […] Justitiedepartementet, som har huvudansvaret för de här frågorna, är helt med på våra noter och vet vad som står på spel. De slåss just nu med Näringsdepartementet om nästa lämpliga steg för att slå ner på fildelning. Nu när IPRED äntligen kommer att ta effekt den 1 april, och det snart kommer att finnas en tingsrättsdom i Pirate-Bay-målet, så kommer Justitiedepartementet att ge uppmärksamhet åt andra nyckelfrågor, framför allt frågan om hur Internetleverantörer ska kunna hållas ansvariga [för det som folk skickar i deras nät]. […]

[Ricks kommentar: det står alltså i klartext att Justitiedepartementet och Ask arbetar för att avskaffa budbärarimmuniteten och göra Internetleverantörer ansvariga för vad deras kunder gör, så att vi ska få en kraftig form av censur utanför lagen. Det här är ett av de allvarligaste hoten som finns mot Internets grundläggande principer idag. Notera också skrivningen om att Justitiedepartementet sitter i USAs knä i de är frågorna.]

4. […] Ambassaden har givit en lista med saker att åtgärdas till den svenska regeringen där amerikanska regeringen hade hoppats att se framsteg under 2008.

5. Åtgärdslistan under [det så kallade] Special-301-initativet innehöll rekommendationer i sex områden. Sveriges regering har agerat, i olika omfattning, i fem av dessa områden. En genomgång av detta följer i följande paragrafer.

[Här kastar jag om paragrafernas ordning lite, så att vi kan jämföra med checklistan från amerikanska upphovsrättsindustrins branschorganisation IIPA, och jag tar med den som referens. Siffrorna framför textstycket finns alltså i diplomattelegrammet och markerar vilket textstycke som refereras. Checklistans punkter tas uppifrån och ner i IIPAs lista.]

Checklistan säger:

Gör det möjligt att stänga av medborgare från Internet utan rättegång eller i väntan på rättegång (så kallad “injunctive relief” på juristspråk) och…

Ambassaden säger:

7. Injunctive relief: den enda punkten utan framsteg är nummer två på listan, “injunctive relief”. Svenska regeringen vidhåller att det finns tillräckliga åtgärder i svensk lagstiftning, och avser inte att lägga nya lagförslag. (Notera att [upphovsrätts]industrins påståenden om motsatsen stöddes av Renforsutredningen, en utredning som skulle undersöka fildelningssituationen. Svenska regeringen har meddelat att den inte kommer att gå vidare med Renforsutredningen.)

Ricks kommentar:

Renforsutredningen var det lagförslag som uttryckligen ville stänga av medborgare från nätet utan rättegång. Dess sekreterare, Johan Axhamn, lobbar just nu hårt för att införa censur utanför lagen genom en annan av dessa sex punkter.

Checklistan säger:

…och inför IPRED på ett sätt så att upphovsrättsindustrin kan få ut IP-adresser.

Ambassaden säger:

8. Implementation av IPRED: Lagen godkändes av riksdagen den 25 februari, och den nya lagstiftningen tar kraft den 1 april 2009. De politiska känsligheterna gjorde slutskedet av lagförslagets hantering väldigt känslig för Alliansregeringen. Mycket av debatten och förhandlingarna har skett i öppenhet, och enskilda riksdagsledamöter har hamnat under enormt tryck. Att lagen gått igenom är därför en mycket större seger för Sveriges regering än vad det kan verka. Stora förändringar, jämfört med det ursprungliga lagförslaget:

— lagen kommer inte att vara retroaktiv. […]

— domstolen kommer att göra en proportionalitetsbedömning, det vill säga, väga behovet från rättighetsinnehavaren att få reda på identiteten bakom internetabonnemanget mot integritetsaspekterna för den personen. Lagen säger att en viss nivå av upphovsrättsintrång måste ha skett för att informationen ska lämnas ut. I normalfallet, så skulle detta inträffa då intrånget består av uppladdning av en enda film eller musikstycke […]

— Lagen innehåller text om att regeringen avser att observera och bedöma hur lagen används […]

Ricks kommentarer:

Här är det två saker som är värda att notera. För det första, så är det tydligt att USA och ambassaden låg bakom hela de kontroversiella delarna av IPRED (delen om att lämna ut abonnentuppgifter är nämligen frivillig i EU-direktivet). För det andra ska man dra öronen åt sig när regeringen pratar om “storskaliga fildelare”, för här står i svart på vitt vad det betyder: att ladda upp en enda film eller låt, sådant som två miljoner svenskar gör dagligen.

Notera också tonen av besvikelse över att lagen inte gjordes retroaktiv.

Checklistan säger:

Åtala personerna bakom The Pirate Bay så långt det absolut är möjligt.

Ambassaden säger:

12. Efter razzian mot The Pirate Bay den 31 maj 2006, så diskuterades fildelning intensivt i Sverige. Medieklimatet var huvudsakligen, och är fortfarande, ofördelaktigt för de ställningstaganden som gjorts av rättighetsinnehavarna och USAs regering. Razzian mot The Pirate Bay framställdes som att svenska regeringen hade vikit sig för tryck från USA. Den känsliga situationen gjorde det svårt, om inte kontraproduktivt, för ambassaden att lägga sig i den offentliga diskussionen om upphovsrätt. Bakom kulisserna har ambassaden arbetat bra med alla intressenter. Efter 18 månaders förundersökning, så väckte åklagaren åtal mot fyra individer för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen på grund av deras aktivitet med att administrera bittorrent-webbsidan The Pirate Bay. Målet hörs just nu i tingsrätten i Stockholm, och sista förhandlingsdagen är den 4 mars. Domen förväntas på eller omkring den 25 mars, alltså före Special-301-genomgången är slutförd. Notera dock att vi förväntar oss att domen kommer att överklagas till högre instans, vilket innebär att den slutliga domen inte kommer att vara känd på flera år.

Ricks kommentar:

Redan när razzian kom den 31 maj, så framkom det tydliga indikationer på att USA hade tryckt på. Det gick dock inte att bevisa. Nu står det i svart på vitt på en åtgärdslista, tillsammans med kommentaren att justitiedepartementet helt är med på noterna och är mycket samarbetsvilliga.

Ambassaden skriver också hem att de har arbetat bakom kulisserna med “alla intressenter”. Några av dessa namnges i andra diplomattelegram, bland annat målsägarsidan i Pirate-Bay-rättegången.

Checklistan säger:

Öka antalet poliser som bara arbetar med att jaga fildelare.

Ambassaden säger:

10. Polis och åklagare: det finns nu två heltidsåklagare som arbetar med upphovsrättsfrågor. Poliser har utbildats, men vi har förstått att de inte får ge upphovsrättsfrågor någon uppmärksamhet. De är tillbaka på sitt vanliga jobb i sina polisdistrikt, där det finns andra prioriteter. Vi har förstått att åklagarna har flaggat för att detta är ett problem för deras arbete — de sitter fast med en backlogg av gamla ärenden utan stöd från undersökande poliser. Åklagarna ber om undersökande poliser som är vikta på heltid åt immaterialrättsfrågor [upphovsrättsfrågor], idag finns det inget sådant. Justitiedepartementet har upprepade gånger frågat Rikspolischefen hur han planerar att åtgärda dessa brister. Även om statsförvaltningen inser behovet, så kommer budgeten för nästa år troligen inte att innehålla kraftigt höjda anslag till polisväsendet, givet det ekonomiska läget. Det här är ett område där ambassaden kan arbeta med statsförvaltningen och [upphovsrätts]industrin för att belysa vilket stort genomslag som kan fås av ytterligare resurser till detta område.

Checklistan säger:

Påbörja en storskalig kampanj för att få bukt med fildelning och pirater.

Ambassaden säger:

11. Utbildning av allmänheten: På hösten 2008, så skickade regeringen/Justitiedepartementet ut nytt utbildningsmaterial, primärt riktat mot ungdomar, som kommer att distriberas brett i svenska skolor. Justitieminister Asks personal överväger just nu för- och nackdelar med att engagera enskilda ministrar i den offentliga debatten. Givet all den negativa uppmärksamhet som kommit runt IPRED-lagen och Pirate-Bay-rättegången, så har beslutet hittills varit att hålla en låg profil. Statsförvaltningen medger att det finns en verklig risk att fönstret för debatt förlorades för flera år sedan, när ledande politiker inte tog debatten. Hur man lägger sig i vid den här tidpunkten är en känslig fråga.

Ricks kommentarer:

Vi kritiserade det här materialet när det kom ut. Justitiedepartementet skickade ut “läromedel” med ensidig upphovsrättspropaganda som skolmaterial! Det hade inte hänt tidigare, och jag kritiserade materialet på punkt efter punkt för att vara politiskt vinklat, bara berätta halva historien eller bitvis direkt felaktigt. Nu vet vi att det var beställt av USA.

Exempel på text ur materialet finns på i det här tidigare blogginlägget. Det är en ren partsinlaga från upphovsrättsindustrin som skickas ut som opartiskt läromedel.

Checklistan säger:

Säkerställ att rättighetsinnehavare kan få skadestånd [från fildelare] snabbt och enkelt.

Ambassaden säger:

9. Att ge polis och åklagare rätt till identitetsuppgifter bakom IP-adresser [internetabonnemang] för individer misstänkta för upphovsrättsintrång av lägre dignitet, det vill säga bötesbrott i stället för fängelsebrott: Justitiedepartementet har också arbetat mot målet att ändra lagstiftningen så att polis och åklagare kan komma åt identiteter bakom IP-adresser i de fall där brottet som mest kan ge böter, snarare än fängelse. Den vanliga svenska termen för denna sorts brottslighet är “mindre allvarliga brott”. För närvarande, så får brottsbekämpande tjänstemän bara ut sådan information om upphovsrättsintrånget kan ge fängelse. Regeringen/Justitiedepartementet har gått med på att ändra lagen, och ändringen bakades in i en utredning som skulle föreslå de nödvändiga stegen för en sådan förändring. Förändringarna plockades nyligen ut från resten av utredningen, och presenterades i förväg för Justitieminister Ask sent i januari 2009. Även om den långsamma lagstiftningsprocessen är en besvikelse, så har regeringen/Justitedepartementet redan gått med på de nödvändiga förändringarna som kommer att stärka de utredande möjligheterna för brottsbekämpande tjänstemän.

Ricks kommentarer:

Detta är datalagringen. Detta är den så kallade “steg 2” av datalagringen som Beatrice Ask presenterade förra torsdagen — när trafikdatalagringen gick från att bara gälla grova brott till att även gälla bötesbrott som fildelning. Det är alltså inte ett inaktuellt telegram, utan regeringen håller fortfarande på att bocka av sin checklista.

Nu kan riksdagen åtminstone, med facit i hand, rösta ner det här beställningsjobbet från främmande makts näringsintressen.

Checklistan säger:

Avskaffa budbärarimmuniteten så att Internetleverantörer blir ansvariga när upphovsrättsintrång sker över deras nät, och att sådant stoppas i själva överföringen.

Ambassaden säger:

6. Industrikonsultation och ansvar för Internetleverantörer: Svenska regeringen höll en serie industrimöten under sommaren och hösten 2008, med det uttryckliga målet att diskutera en frivillig industriöverenskommelse mellan internetleverantörer och rättighetsinnehavare. Industrikontakter rapporterade att internetleverantörerna var ovilliga (de hävdade att det var  omöjligt) att agera på detta sätt frivilligt. Den första förhandlingsrundan avslutades under hösten 2008. Justitiedepartementet jobbar för närvarande internt med att få till en andra förhandlingsrunda med en tydlig morot att komma till resultat, det vill säga, hot om lagstiftning om en uppgörelse inte nås. Det finns visst motstånd i Näringsdepartementet mot detta, och förhandlingar pågår på seniora nivåer inom regeringskansliet.

Ricks kommentarer:

Det här är ett av de fulaste sätten att förstöra Internet som vi känner det. Om budbärarimmuniteten försvinner, om internetleverantörer görs ansvariga för vad deras kunder kommunicerar, så kommer de att censurera nätet hårt och skoningslöst helt utanför lagen. Det är precis som om Posten skulle göras ansvarig för vad som fraktas i brev, eller som om telebolag skulle hållas ansvariga för medhjälp till brott som planerats i telefon. De skulle bara tillåta vissa förutbestämda, godkända och ofarliga saker att sägas. “Tryck 1 för att säga hej då.”. Annars skulle själva de hållas till ansvar för allt som sades.

Konceptet är helt främmande. Det enda som egentligen hjälper någorlunda mot fildelning är att döda hela Internet, och det här skulle vara en sådan åtgärd. Christopher Kullenberg kommenterar mer ingående.

Upphovsrättsindustrins lobbyorgan Netopia arbetar intensivt med påtryckningar kring just detta och kallar det för “mellanhandsansvar” för att få det att låta positivt.

Avslutande kommentarer

Så här har vi det. Allt i svart på vitt.

Detta tar, som Christian Engström skriver, lite tid att smälta. Men nu vet vi att politikerna ljög, hela tiden. Allt var enkla beställningsjobb för att kränka svenska medborgare för att gynna amerikansk industri. Precis som vi har sagt ända sedan 2006, men inte riktigt haft belägg för att allt hängt ihop så här tydligt.

Skicka gärna vidare det här på alla sätt som går.

Hörs snart igen,
Rick

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Nils

  Nu kommer vi till den riktigt intressanta frågan:
  Hur får vi gammelmedia att bry sig?

  1. Putte

   Ännu mer intressant är om den USA-skeptiska politiska vänstern kommer att ta upp denna boll.

  2. Grå gubben

   Ja du, inte på det viset i alla fall. Det där skrivsättet upprör bara de redan upprörda. Tyvärr.

 2. Ivan Johnson

  Det är tyvärr för sent nu, då Rick redan har publicerat (dessutom under julhelgen då folk är upptagna med annat).

  Missförstå mig rätt: Ricks artikel är välskriven och viktig. Men timing och val av medium är kanske inte optimala. Tidningsrubrikerna kommer att utebli. Möjligen finns det en öppning för ett grävande reportage av typen “Dokument Inifrån”, men det återstår att se om frågorna är tillräckligt heta. Man kan ju alltid hoppas.

  Själv tycker jag det här är riktigt sprängstoff, särskilt om man sätter in det i ett större sammanhang. De senaste veckorna har vi ju sett att detta inte är det enda “informella” samarbetet mellan Sverige och USA.

  Gammelmedia har dock valt en annan vinkling på Wikileaksstoryn, och verkar inte vara intresserade att #prataomdet.

 3. R

  Ja det är som man trott hela tiden. Alltid känts lite cyniskt att resonera kring de här frågorna om att det är på det här sättet men nu svart på vitt så känns det sorligt och framförallt blir man förbannad. Svenska politiker kan köpas, nu finns det starka bevis äntligen.

 4. Christer

  Tack för en bra och pedagogisk sammanfattning, Rick!

  Tyvärr är jag rädd att alla zombies som befolkar vårt land bara kommer att rycka på axlarna och knoga vidare och fortsätta kalla oss foliehattar, för det är för jobbigt att ta in sanningen.

  Och jag är dessutom rädd för att våra journalister räknas in bland zombiesarna.

  Men jag ska göra vad jag kan för att sparka liv i dem!

 5. Stefan

  Korta ner den lite och tryck upp i folderformat och dela ut och dela ut… Räcker med bara denna information för att få folk att förstå vad regeringen håller på med och ta ställning om man tycker det är ok att mellandagsrean är viktigare att det kommer billiga produkter eller om man tycker att det inte är ok och är beredd att rösta bort de ansvariga.

  1. Terése

   Du kan göra precis som Stefan sa, korta ner tryck upp i foldrar så kan vi aktivister hjälpa till att dela ut. Möjligtvis att en ansvarig skaffar rätt för oss att stå på fullpackade gallerior och köpcentrum.
   Vi behöver bara finnas där resten av Sverige är under de här dagarna.
   Flexibilitet är ordet!
   Jag tror inte att det är så många som har tid att sitta och läsa nyheter på internet och de flesta nyheterna hamnar bara ändå hos oss piratpartister på något underligt sätt.
   Ett annat tips är att skicka dessa Dokument till diverse kvällstidningar men också lokala tidningar. Försök få SVT att ta upp det på tv-nyheterna också!
   Vi måste agera medan vi kan! Vi måste kämpa för våra rättigheter!

   1. Hoppsan

    Jag tror inte et dugg på foldrar… folk läser dem inte och tar inte PP på allvar… Det måste upp i gammelmedian.

   2. Linus

    Jag tror på foldrar som komplement. Men jag tror det är viktigt att det inte blir en PP-fråga. Det är en allmän fråga rörande våra fri- och rättigheter och om man binder den partipolitiskt gör man omedelbart 96% av opinionen eller något sådant mer skeptisk till den.

 6. jeffer

  Justitiedepartementet måste kartläggas och analyseras, gärna med samma sociogrammetod som de själva så gärna använder mot vanliga medborgare. Makten måste genomlysas. och genomlysas totalt med alla medel. Jag ser framför mig de högfärdiga lagvrängarna och deras hånfulla syn på vanliga människor, skålande i champange på amerikanska ambassaden med inställsamma löften att sätta dit fildelare, genom hårdare straff, tvinga även operatörerna att bli konsumentfientliga, nedprioritering av allt annat åklagar- och polisarbete, till fördel för Hollywoods intressen osv, osv.

  Tanken på Justitiedepartementet fyller mig med förakt. Vi betalar de jävlarnas löner – de kan ju hämta sina pengar direkt från uppdragsgivarna Hollywood istället, men de förväntar sig säkert bonus därifrån också. Vi känner igen det från polisen Jimmi Keyser – den stora förebilden…

  Vilka personer är de tongivande och dominerande inom Justitiedepartementet? Där har vi internets och frihetens dödsfiender. Det här bara början på deras kampanj. Ska internet överleva får vi börja slåss för det.

  Kopiera allt och spridd allt överallt, med eller utan internet – köp aldrig något av underhållningsindustrin, alla pengar de får används för att bekämpa internet och manipulera våra politiker och korrupta tjänstemän.

  1. Grubb

   ” Ska internet överleva får vi börja slåss för det.”
   Internet överlever alltid men du menar förstås internetpiratkopieringen som givetvis också kommer överleva men knappast i den jätteskala som nu pågår.

   Att olika länder samarbetar med varandra för att se till att förordningar lagar och regler harmoniseras och efterlevs är inget nytt, det är bl.a. därför det finns ambassader.

   1. jeffer

    Upphovsrätten är ondska. I en värld där vi har brist på nästa allt, och där någras överflöd, med nödvändighet innebär andras brist, finns det ett område där det inte behöver gälla.

    Internet och digital teknik möjliggör att alla människor kan inneha och efter egen önskan avnjuta alla former av digitaliserat material, utan att någon annan blir utan. Tekniken medger det snart även för de allra fattigaste. Det enda som står i vägen är de vidriga upphovsrättslagarna. De vill till varje pris och med alla medel skapa brist, där överflöd för alla egentligen är det mest naturliga.

    Kan man tänka sig något mer missundsamt och elakt? Att själv ha något och sedan missunna andra det, trots att man själv fortfarande har det kvar.

    Beträffande det digitala finns bara en civiliserad livsåskådning – allt till alla överallt, Nyskapandet sker genom specifika marginalincitament, där alla aggregatörer avlägsnats helt.

   2. Jay

    Nu är du lite väl överslätande Grubb. Vem är du?
    Vadå “internet överlever alltid” – neej, det är nog inte riktigt sant, och nej, det är inte “internetpiratkopieringen” som avses.
    Det här är mer än bara harmoniering – det är att en regering utpressar en annan att göra dess vilja. Ambassaden fungerar som en maffiatorped.

    Kallar du det diplomati? Kanske det är det som det innebär, men det är inte vad jag trodde var diplomati…

   3. Scary Devil Monastery

    Som vanligt kör du på i ullstrumporna om det du inte förstår.

    Ja, Internet överlever på ena sättet eller andra. Men i så fall utanför någon form av central kontroll. När USA med sin nybyggda COICA-lag började beslagta domäner utan verkan annat än att ett flertal aktörer började skapa alternativ infrastruktur så borde det ha talat om åtskilligt.
    När vi i Sverige började tillämpa IPRED och det helt plötsligt fanns 400000 krypterade uppkopplingar där det innan fanns 20000 så gav det liknande signaler.

    I dag finns inte samma möjligheter att “reglera” internet som det fanns år 2006. Och utvecklingen sker i eskalerad takt. Du har valet Iran satt med och Kina accepterade. Klipp kablarna eller acceptera att nätet finns och därmed att folk gör vad tusan de vill med det.

    Och jo, piratkopieringen kommer fortgå i samma skala eller mer – de verktyg man bygger för att skydda sig själv mot exempelvis massövervakningen fungerar nämligen än bättre för piratkopiering. Framtiden ser helt enkelt så ut att varenda människa med intresse att skydda sig själv mot staten redan från början kommer ha alla verktyg som krävs för anonym piratkopiering.

    Det om något är vad som kommer att avskaffa TPB som alternativ. Frågan är om du eller de övriga upphovsrättsmaximalisterna kommer att jubla? Tror inte det.

   4. Grubb

    Scary du förnekar dig inte som vanligt de domäner du pratar om tillhörde mestadels företag som sålde olagliga fysiska piratkopior, försvarar du sådana företag?
    Sen verkar du tro att man är osynlig på nätet om man kör krypterat men det är ju bara nys och kör man krypterat så får man ofta sänkt prestanda så allt är inte så rosy som du enligt din vana trogen försöker få det till.
    Ett nästintill anarkistiskt nät som du konstant förespråkar är kanske lockande om man är upp till 15 år men vi som är lite äldre föredrar ett mestadels säkrare och mer seriöst internet.

   5. Martin

    Jadu Grubb. Vill du ha ett “säkrare” och mer “seriöst” Internet så rekomenderar jag en flytt till Kina.

   6. Scary Devil Monastery

    @Grubb

    försvarar du sådana företag?

    Idiot. Ärligt talat, Grubb….Idiot. Verkligheten ser ut som verkligheten ser ut. For the record, nej, jag “försvarar” inte sådana företag.

    Jag talar helt enkelt om vad som sker och i vilken mån reglering är lönlöst. Ditt svar, som alltid, är att skjuta den som talar om den obekväma sanningen.

    “Sen verkar du tro att man är osynlig på nätet om man kör krypterat men det är ju bara nys och kör man krypterat så får man ofta sänkt prestanda så allt är inte så rosy som du enligt din vana trogen försöker få det till.”

    Med den överkapacitet som en vanlig modern dator har i processorkraft så kan man utan minsta problem köra med 256-bits AES i både överföring i 100 Mbit/s och diskavläsning utan att se eller lägga märke till någon nämnvärd skillnad.

    Onion routing – att kryptera i multipla lager – som exempelvis via TOR, är en helt annan sak. FattigmansVPN om du så vill. Här är det nog bara som vanligt du som fastnar på att du inte vet vad du talar om. Igen.

    “Ett nästintill anarkistiskt nät som du konstant förespråkar är kanske lockande om man är upp till 15 år men vi som är lite äldre föredrar ett mestadels säkrare och mer seriöst internet.”

    Kan både du och jag glömma. Fler frågor? Jag och vilken som helst av mina kollegor kommer att ge dig exakt samma svar – att man nätt och jämt kan “säkra” ett intranät. Oavsett hur många resurser man lägger ned.
    Ett “säkrare och mer seriöst internet” som du upplyser är en lika tragikomiskt roande tanke som “arbetarens utopi”, “den upplysta diktaturen” eller övriga chimäriska feberfantasier som någon rödvinsprofet kokat ihop om vilken dogma skulle kunna bli praktik om bara människor alla skötte sig.

    Det “nästintill anarkistiska nätet” är ett faktum och en verklighet. Det jag förespråkar är att man slutar jaga overkliga och omöjliga fantasier och istället anpassar sig till verkligheten. Och verkligheten när det gäller nätet eller i verkligheten är att man helt enkelt inte under ens de strängaste diktaturer haft goda verktyg att reglera hur folk kommunicerar, eller vad som kommuniceras.

   7. Scary Devil Monastery

    Och du, Grubb…kör man krypterat kan man bara se att det kommuniceras – inte VAD som kommuniceras. Att vara “osynlig” har inget med saken att göra. Men som vanligt kramar du din halmgubbe i syfte att kapa hem retorisk poäng. Eller hur skall jag tolka dina täta non sequitors?

    Nej, Grubb, allt eftersom stater försöker reglera folks kommunikation uppfinns och utvecklas verktyg som ställer den kommunikationen utanför statlig kontroll.

    Då de verktygen gör det mycket enklare att exempelvis piratkopiera så ser vi nog snarare en stegrad utveckling av just piratkopiering i framtiden. Bokstavligt talat binder nationalstaterna ris åt egen rygg i sina krampaktiga försök att “kontrollera” något som i sin slutliga förlängning inte är annat än ett kommunikationsmedium.

    Vi vet redan att stater där man redan har drakonisk övervakning, tung politiskt tryck att reglera nätet och hög teknologi har misslyckats fatalt med just den kontrollen.

    Vad tror du Kina är? Ett fantasifoster? Något elaka pirater har hittat på för att försvara tesen “internet kommer förbli fritt”?

    Grubb, att du sitter och drar upp den ena hårresande felaktigheten efter den andra när vi faktiskt har ett facit i hand på hur utvecklingen, givet “kontrollförsök” kommer att gå…
    Ärligt talat. Är din uppfattning om vanlig verklighet så skral bör du söka hjälp.

 7. Kristoffer Nolgren

  SJUKT SJUKT SJUKT!

  Hur kan det här nu användas montro?

  Ja med tanke på hur det är släppt kan det bli svårt att göra nyheter av det. Som många redan har nämnt, så kan det vara ganska svårt att använda det rakt ut för att knäcka makten. Ask Med Vänner har ju redan tydligt visat ovilja att prata om de här frågorna. Det är ett intressant uppslag. Vi kan aldrig komma undan med direkta anklagelser utan att foliehattarna åker på, lyckas vi däremot sätta “transparens” på dagordningen för nästa val, snarare än det massmedialt uttjatade “fildelning” eller “internet”, lyckas vi sätta pp:s ideologi i kärnan av valdebatten och visa hur vi inte är ett enfrågeparti.

  En del av vår partiplattform borde vara bättre statlig transparens(offentlighetsprincipen 2.0).
  *Bättre digital tillgång till dokument från offentlighetsprincipen i realtid.
  *Utöka offentlighetsprincipen i så stor mån det är absolut möjligt. TIllexempel tillgång till alla icke konfidensiella hårddiskar i den offentliga förvaltningen.
  *Alla icke formella avtal och diskussioner mellan departement/myndigheter/företag och andra stater måste delges riksdag och svenska folket.

  Frågan som borde ställas politiker är:
  *Svenska folket äger Svenska staten. Är det inte då rimligt att vi får insyn i vår egen verksamhet?

  Nu blev det ju inte så himla lyckat med sjökorten i det senaste valet, men om det ska skrivas nya så skulle jag gärna ansvara för ett om statlig transparens!

  1. R

   Angående enfrågeparti, är det väl bara att lägga till lite lagom genomsnittliga åsikter. Det är ju ändå inte då mycket som skiljer blocken åt.

 8. David

  Hur kommer det sig att dokumentet (http://www.iipa.com/rbc/2009/2009SPEC301SWEDEN.pdf) ligger öppet på internet för vem som helst att läsa?

  1. Lars Lindgren

   @David Tack för länken!
   Intressant läsning:
   “The IIPA requests the following actions by the government of Sweden, which, if taken, would result in the most significant commercial benefits to the copyright industries:”
   …Sen följer to-do listan för 2009 för Sveriges regering. 

   Förstår dock fortfarande inte vad det är för mäktig piska/morot som det viftas med för att få igenom kraven. Varför är det så viktigt att inte hamna på den här 301-listan?

 9. Mikael Ensson

  Tajming är allt…. Då kontakterna verkar finnas och pågå i massor är det tragiskt att inte alla dessa dokument som släppts efter valet inte släpptes före. Då hade de fått genomslag. Nu är det bara slag i luften.

  Sen att det är viktigt och intressant, ja det kan jag hålla med om. Men det jag tycker är väldigt intressant är, studerar man den internationella politiken, ja då styrs den av ca 200 personer. Alla andra är deras underhuggare. Har skrivit om det förr på bloggen och jag hälsar nu Rick välkommen till gänget med insikt i det hemliga spelet bakom kulisserna, det var verkligen inte en dag för sent.

  Mitt telefon nummer kan du ju hitta om du önskar mera information i ämnet.

  1. Damas

   Det har inte du haft koll på för fem öre och judehatare är du ockå. Bränd.

   1. Mikael Ensson

    Tack för din formella åsikt.

 10. Thomas Tvivlaren

  @Rick: Jag är så uppgiven inför de gammelmediala aktörernas totala brist på demokratiskt ansvar att jag inte tror något kan få fingrarna ur på vår chefredaktörer Helin, Mattson m.fl.

  Därför, I nästa inlägg skriv bara så här: Inom en vecka så skjuter jag Reinfeldt. Länka hela meningen till ovanstående inlägg. Med största sannolikhet så kommer ingenting hända. OM det händer så kanske i varje fall det som borde dominera nyhetsflödet och den journalistiska granskningen komma upp i nyhetsflödet.

  Jag extremdrar givetvis men kanske är det så illa? Det spelar inte längre någon roll vad som är sant eller falskt eller vad som är rätt eller fel. Från Piratpartiets start så har gammelmedia varit helt renons vad gäller ett aktivt ställningstagande. Nu när allt finns i svart på vitt och ingen längre kan vifta bort det vi hela tiden hävdat som foliehattstänk eller konspirationsteorier så är det så tyst att man funderar på om journalistkåren dött ut. Ok, att de upplevs som dinosaurier i dessa tider men att det skulle gå så fort? 😉

  Vem fasen bryr sig egentligen om att det – för vilken gång i ordningen – är kaos i spårtrafik och allmänna kommunikationer? Det är ju så i varierande omfattning vartenda år. Demokratins själva plattform krackelerar…men det är missade avgångar och vinterkyla – i ett av världens nordligaste länder – som är huvudnyheter…

  Jag har absolut inget emot den uttalade intentionen med #prataomdet men vore det inte intellektuellt hederligt med #prataintebaraomdet eller #tystnadentalar?

 11. Vem äger vem… « Margareth Osju ;s blog

  […] kom en julklapp, skriver Rick Falkvinge på sin blogg. och han fortsätter: “Några dagar innan jul fick jag ett paket med några telegram ur […]

 12. Nabil

  Jag driver två av Sveriges största bloggar. Nu jävlar.

 13. DanielS

  Bara en tanke men borde inte detta vara tillräckligt för att gå till EU domstolen med? Jag menar vi kan ju inte lita på vårt eget rättsystem längre. Nästa fråga kan vi lita på EU?

 14. Thomas Tvivlaren

  En praktisk detalj, finns detta inlägg på Piratpartiets hemsida? Vill man verkligen nå ut och skapa lite fart med länkande etc så krävs det mer genomtänkta kampanjer men en bra början är att agera mer particentriskt än personcentriskt av rent taktiska skäl. Inget illa menat men jag tror många har lättare att ställa sig bakom något som är officiellt PP-material.

 15. Sverige i ledband, jag i foliehatt « Pippi i Pirat

  […] jag skulle ta mig en titt och se vad som hade hänt under min frånvaro. Det första jag läste var Ricks blogginlägg på Piratpartiet Live.  Jag fick läsa den två gånger i hel het och vissa stycken läste jag om […]

 16. Matte Matik

  Korruption och svek är de ord jag tycker passar bäst när det finns svart på vitt hur Svenska rättssystemet ignorerar folkets åsikter för en annan makts påtryckningar. Att smyga med hur man tvingar igenom något som folk inte vill ha är väldigt långt ifrån demokrati.

 17. Johan Rior

  Håller vårt samhälle på att bli sjukt? eller har vi bara blivit mer observanta och börjar se sjukdomstillståndet som härjar fritt nu? Det är smärtsamt att se hur värderingarna sätter pengar högre än människan och samhällets utveckling i helhet.

  Vi behöver le fix och tydligt få ut det här.. Det är väl dags nu att sluta leka kopplad hund och faktiskt fungera som en egen nation med egna ideer och tankar. En nation där människan och vår framtid ligger i fokus, inte kortsiktiga företags visioner om en fetare skattkista….

  – MIIIIINNNAA PEEENGAR!!!! (ala Prins John)

  1. pwq

   Troligen är det inte så stor skillnad från förr, skillnaden är bara att det är svårare att hålla saker hemligt för allmänheten numera.

   Men man ska också inse att gammelmedia, precis som alla större etablerade företag, är beroende av välvilja från stat och andra företag. Det bör vara uppenbart att en kändisjournalist inte gärna kan representera ett företag som ligger i konflikt med upphovsrättsindustrin, eller att någon som på löpande band hänger ut politiker inte får exklusiva intervjuer med desamma (om man inte heter CBS 60 minutes).

   Lösningen är att göra som radiobolagen gjorde på 20-talet i USA, man sätter upp eget. När ser vi första pappersupplagan av “Sköna världens tidning” (Oberoende PP) delas ut som gratistidning i Stockholms tunnelbana, innehållande en läsvärd blandning av vanliga och lite ovanligare nyheter (= anses läsvärt), en tidning som varken har konspirationsteorier eller politisk korrekthet. Att bara finnas på nätet räcker nog inte generellt för att ge tillräcklig tyngd i de flestas ögon, men en hybridlösning med hänvisningar via QR-koder/appar/korta URL:er/paketerade PDF-er kan säkert också fås att fungera som alternativ till papper för många. Men det kommer att vara ett förlustföretag, åtminstone till och börja med.

 18. […] Via Rick Falkvinge, Piratpartiet […]

 19. Björn Persson

  “Minister” betyder “tjänare”, och nu vet vi vem det är de tjänar.

 20. morr

  Vore bra om du kunde länka till dokumenten som du nämner som referenser också.

 21. morr

  Gillar verkligen länken som David postar ovan. Där ser vi svart på vitt vad vi har att vänta i nästa steg.

  “But this is only the beginning of the process, not the end […] but prosecutor and police resources must be strengthened to enable the commencement of a major follow-up campaign of criminal investigations and prosecutions to restore the rule of law in this sector in Sweden. […] Such actions will be unpopular among some segments of the citizenry but this is the only way to restore the rule of law that has been so undermined to date in Sweden.”

 22. OBS! OBS! OBS! «

  […] genast och läs Rick Falkvinges inlägg som Linda tipsade om! Sen måste vi ordna med massor av flyttkartonger i wellpapp till kanslihuset […]

 23. Uno Hansson

  I stort så har PP hittills bara uppmärksammats för det som håller på att ske med immateriella kopior och yttrandefriheten på Internet. Kostnaderna för den beslutade och tänkta övervakningen och kontrollen har heller inte nämnvärt uppmärksammats. För att väcka märkbar uppmärksamhet så bör vi kanske på olika sätt även försöka antyda vad som även kan tänkas kunna ske AFK och IRL. Det som bl.a. då finns är ju att avstå eller någon sorts Creative Commons för patent på vanliga grejer, utrustningar och system. Jag är numera pensionär och 78 år, och har så länge jag minns, från och till varit fascinerad av uppfinningar och tekniska problem. Men när jag då har tyckt att jag i princip och design löst problemen, så har jag helt tappat intresset att själv försöka ta patent eller ensam driva projektet vidare. Ofta har jag försökt med att få andra intresserade men det har bar lyckats en enda gång med min f.d. granne. Han blev intresserad efter det att jag under sju år från och till försökt intressera mina arbetskamrater och arbetsgivare utan att få gehör. Bara på den här grejen:
  http://www.smartfoot.se/
  så omsätter hans enmansföretag numera miljoner.

  Alla mina övriga uppfinningar finns fortfarande kvar i byrålådan trots att jag är medlem i uppfinnarföreningen – och alltid har vägra att söka några patent om ingen annan blir intresserad av att driva projekten vidare. Jag vet dessutom att det finns fler medlemmar i uppfinnarföreningen som tänker på samma sätt. Känner man själv inget som helst engagemang att driva något projekt sedan embryot till konstruktionen är klar, så går det förstås inte – även om de flesta har svårt att förstå detta. Alla företag som en försöker tala med, vill absolut inte ens titta på grejen eller ritningen om en inte sökt patent. Almi m.fl. slår ifrån sig om man inte gör en komplett plan för att gå vidare.

  En idé som jag har haft ganska länge är att någon skapar en plats på webben där en kan lägga ut idén, lösningen, bild på prototyp, ritning mm. till en uppfinning så snart som möjligt. Även om det bara är ett ”embryo” som kanske går att rexima och designa på flera olika sätt. Sedan kan alla intresserade ha full frihet att göra egna varianter och tester – som sedan i sin tur kan läggas ut allt eftersom. Förhoppningsvis kan det kanske hundratals och tusentals som prövar och försöker sälja till ”betatestare” m.fl.

  Numera så behövs det oftast både elektronik, program mm. när det gäller nya och användbara grejer, så behövs det ofta ett teamwork för att utveckla nya grejer. Med den här modellen så bör nya uppfinningar kunna komma ut på marknaden och testas om det blir en flipp eller flopp mycket snabbare och kanske då till hundra- eller tusendelen av kostnaderna. Vem som sedan tjänar pengar på ideerna tycker jag är av underordnad betydelse. Det kan ju bli massor av mindre företag som både samverkar och konkurrerar. Huvudsaken är att det förhoppningsvis konkurrerar med storföretag, kinesföretag m.fl. mastodonter.

  1. Grubb

   Uno varför skapar du inte en sådan site själv? Det är ju inte speciellt svårt och är man en duktig uppfinnare som du verkar vara så är det ju bara att börja med att lägga ut dina egna uppfinningar först. Tror dock de flesta uppfinnare föredrar att prova de vanliga vägarna först och faktiskt är intresserade av att hemlighålla sina uppfinningar tills de är färdigutvecklade. Vidareutveckla kan ju andra göra när uppfiningen har lanserats och patenterats. Sen tror jag att du missbedömt säkerhetsaspekterna, vissa uppfinningar måste säkerhetstestas länge och hårt innan de kan släpps ut på marknaden. Sen blir ju framtagningskostnaderna knappast ens i närheten så låga som du tror med ditt tänk.

   1. Uno Hansson

    Grubb,
    sluta, sluta, sluta upp med ditt trams och nära nog omedvetet “ironiska” snusförnuft.

   2. Grubb

    Uno tyvärr verkar du inte vara särskilt företagsam men det är ju knappast mitt fel och mitt inlägg var inte ens i närheten av att kunna kallas trams. Sunt förnuft är kanske det som saknas i piratrörelsen?

  2. Grubb

   Uno jag kollade upp din kompis företag de har under de senaste åren omsatt knappt en miljon kronor om året med rätt liten vinst och då håller de inte bara på med Smartfoot utan även följande

   “Tillverkning av yrkesdykarutrustning och fotoutrustning samt belysning, videokameror och dyktelefoner för lätt och tung dykning. AV-utrustning för navigationsutbildning. Utbildningsfyr. Medicinsk utrustning; droppställningssystem. Smartfoot.”

   1. Uno Hansson

    Grubb,
    du tycks ha svårt att fatta att det finns människor som inte tänker och känner på precis samma sätt som du gör. Varför är du ute efter att misstänkliggöra och försöka trycka ner alla andra som tänker och lever efter andra kriterier än de som finns inom din strikt inrutade värld. Jag skriver ju att det är hans företag är ett enmansföretag, och han är dessutom handikappad, då han miste ena benet i en trafikolycka. Min oföretagsamhet beror förstås på att jag bara gör sådant som jag jag själv tycker är intressant och stimulerande. Och det är just att lösa alla de tekniska problemen för att få en uppfinning att fungera. Detta ger mig en häftig aha-upplevelse varje gång. Men när jag fått det hela att fungera på önskat sätt så är det för mig helt ointressant att gå vidare helt själv. Någon vecka eller månad senare så finns det ju nya idéer i huvudet, och då är det bara irriterande att tvingas syssla vidare med gamla idéer. Hittar jag ingen annan som vill jobba vidare, så varför bry sig, även om jag tycker att det vore kul om ptototyperna kunde utvecklas vidare.

   2. Grubb

    Uno men då är det ju bara att lägga ut dina uppfinningar på nätet istället för att ha dom liggande i dina lådor hemma. Förstår inte riktigt vad ditt problem är, ingen hindrar dig ju från att dela med dig av dom men det gör du inte och ändå klagar du på andra som väljer att skydda sina uppfinningar. Lev som du lär nu och lägg ut dina fantastiska uppfinningar på nätet så får vi se om andra tycker de är lika fantastiska och nödvändiga som du uppenbarligen gör.

  3. Stefan

   Kanske kan någon av dessa vara av intresse?

   http://www.freepatentsonline.com/
   http://www.openpatents.net/

   Jag känner igen mig själv i din beskrivning, när kärnproblemen är lösta så är hela den långa resan till en produkt som går att använda ointressant och tråkig.

 24. Uno Hansson

  I stort så har PP hittills bara uppmärksammats för det som håller på att ske med immateriella kopior och yttrandefriheten på Internet. Kostnaderna för den beslutade och tänkta övervakningen och kontrollen har heller inte nämnvärt uppmärksammats. För att väcka märkbar uppmärksamhet så bör vi kanske på olika sätt även försöka antyda vad som även kan tänkas kunna ske AFK och IRL. Det som bl.a. då finns är ju att avstå eller någon sorts Creative Commons för patent på vanliga grejer, utrustningar och system. Jag är numera pensionär och 78 år, och har så länge jag minns, från och till varit fascinerad av uppfinningar och tekniska problem. Men när jag då har tyckt att jag i princip och design löst problemen, så har jag helt tappat intresset att själv försöka ta patent eller ensam driva projektet vidare. Ofta har jag försökt med att få andra intresserade men det har bar lyckats en enda gång med min f.d. granne. Han blev intresserad efter det att jag under sju år från och till försökt intressera mina arbetskamrater och arbetsgivare utan att få gehör. Bara på den här grejen:
  http://www.smartfoot.se/
  så omsätter hans enmansföretag numera miljoner.

  Alla mina övriga uppfinningar finns fortfarande kvar i byrålådan trots att jag är medlem i uppfinnarföreningen – och alltid har vägra att söka några patent om ingen annan blir intresserad av att driva projekten vidare. Jag vet dessutom att det finns fler medlemmar i uppfinnarföreningen som tänker på samma sätt. Känner man själv inget som helst engagemang att driva något projekt sedan embryot till konstruktionen är klar, så går det förstås inte – även om de flesta har svårt att förstå detta. Alla företag som en försöker tala med, vill absolut inte ens titta på grejen eller ritningen om en inte sökt patent. Almi m.fl. slår ifrån sig om man inte gör en komplett plan för att gå vidare.

  En idé som jag har haft ganska länge är att någon skapar en plats på webben där en kan lägga ut idén, lösningen, bild på prototyp, ritning mm. till en uppfinning så snart som möjligt. Även om det bara är ett ”embryo” som kanske går att rexima och designa på flera olika sätt. Sedan kan alla intresserade ha full frihet att göra egna varianter och tester – som sedan i sin tur kan läggas ut allt eftersom. Förhoppningsvis kan det kanske hundratals och tusentals som prövar och försöker sälja till ”betatestare” m.fl.

  Numera så behövs det oftast både elektronik, program mm. när det gäller nya och användbara grejer, så behövs det ofta ett teamwork för att utveckla nya grejer. Med den här modellen så bör nya uppfinningar kunna komma ut på marknaden och testas om det blir en flipp eller flopp mycket snabbare och kanske då till hundra- eller tusendelen av kostnaderna. Vem som sedan tjänar pengar på ideerna tycker jag är av underordnad betydelse. Det kan ju bli massor av mindre företag som både samverkar och konkurrerar. Huvudsaken är att det förhoppningsvis konkurrerar med storföretag, kinesföretag m.fl. mastodonter.

 25. Grubb

  Jay varför tror du inte internet skulle överleva? Internet är ju byggt för att klara ett kärnvapenkrig.
  Nästan alltid när folk gnäller högljutt om internet så beror gnället på att piratkopieirng ska begränsas.
  Angående “påtryckningarna” så handlar det ju om tjänster och gentjänster. Sverige av idag är mer globalt än någonsin idag vi måste lyssna på andra länder precis som de måste lyssna på oss sen kan man ju diskutera hur mycket man bör göra för att ett globalt samarbete ska fungera friktionsfritt. Att kalla detta utpressning är bara fånigt. Det handlar om att ge och ta.

  Jeffer, keep dreaming.

  1. scaber

   Berätta vad vi får tillbaka om det nu bara är ett “ge och ta”-scenario.

   Sedan kan du berätta varför det är så hemligt, om det nu är så lättsamt som du beskriver det.

  2. Grubb

   Så hemligt är det knappast när en del av det Rick förfäras över publicerats helt öppet på nätet för länge sedan. Sen är det viss skillnad på information förslag rekommendationer och rena påtryckningar.
   Angående ge och ta så lyssnar andra länder givetvis mer på Svenska synpunkter och förslag om vi lyssnar på deras dito.

   1. scaber

    Men om nu dessa förslag, som motverkar nätneutralitet och anonymitet på nätet, är så bra.

    Så… varför gömmer du dig bakom en pseudonym?

   2. Grubb

    lol vad har pseudonym eller inte med det att göra?

  3. None

   Jaha Grubb, det handlar alltså bara om ett oskyldigt samarbete. Tänk vad snabbt dina skygglappar kommer på så fort en piratpartist säger något. Är det på det här sättet du tycket att lagarna ska tillkomma i Sverige? Genom ‘tjänster och gentjänster’ mellan politiker och tjänstemän och främmande makt?
   Du har alltså inga problem med att politiker ljuger och håller tyst om samarbetet med främmande makt för att införa lagar de fått uppkörda i röven bara för att det råkar vara lagar du tycker om. Demokratiska principer betyder inget för dig så länge man kan sätta dit piratkopierare.

   1. Grubb

    Lagarna har ju införts demokratiskt och det har ju knappast varit en hemlighet att USA t.e.x gärna sett att Sverige slutar vara ett piratkopierarnas paradis. Sverige har faktiskt för länge sedan skrivit under internationella konventioner om att upphovrättsinnehavarnas rättigheter ska skyddas. Att politiker ljuger och mörkar hör nog till yrket…

   2. Scary Devil Monastery

    Det finns inget demokratiskt med att ett land beställer massövervakning av ett annat lands medborgare av det landets regering. Det kallas i bästa fall för “trolöshet i förhandling med främmande makt”.

    Men jag hade inte ansett det vara helt otippat att rent ut sagt förräderi begåtts. Överföra bulkdata insamlad via massavlyssning av egen befolkning? Något man inte skulle ha trott möjligt annat än i gamla östtyskland eller övrig sovjetsatellitstat.

    IPRED vänder i sig upp och ned på vanlig rättspraxis vilket även lagrådet påpekade – så är det kanske demokratiskt förenligt att främmande makt kräver vi inför lagar som inte går ihop med våra rättssystem också?

    För Grubb, normalt sett skiter alla länder i sådana internationella avtal som kräver att de bygger om sin rättspraxis. Eller gör väsen av sig. Man smyger inte bara in sådana ändringar under radarn i ett demokratiskt land.

   3. Grubb

    “Man smyger inte bara in sådana ändringar under radarn i ett demokratiskt land.”
    Nej och det har ju inte heller skett i Sverige vilket alla utom ni foliehattsnissar förstått.

  4. M

   Mikael Grubb, the gift that keeps on giving!

 26. Dal-Arne
  1. Rick Falkvinge

   Åh, briljant! Den länken ska jag använda framöver. Tack!

 27. Emma

  Hjälp… vad i alla blå helveten gör man som privatperson åt något sånt här?

 28. anders

  Kunde du inte väntat lite?

 29. D

  Jag är helt förfärad över att media inte tar det på allvar. Jag skrev nyss till SVT och krävde att de skulle göra en dokumentär om hela den här historien.

  1. Grubb

   Varför skulle SVT vara intresserad av all denna gamla skåpmat? Rick och piraterna har dessutom ropat varg så ofta och så överdrivet att nästan ingen i media bryr sig längre.

   1. Ignyte

    Ja, varför skulle nån vara intresserad av att blottlägga nepotism, korruption och antidemokratiska krafter för allmänheten? Det verkar ju dumt.

   2. Ambi

    Grubb, din gamla hora, hur mycket betalar dom dig för att hänga här egentligen?

 30. Jinge.se » Julhelgens stora nyhet!

  […] Rick Falkvinge: ”Några dagar innan jul fick jag ett paket med några telegram ur WikiLeaks’ stora samling, “som kanske kunde intressera mig”, av en anonym källa. De hade publicerats delvis av SVT tidigare. Men det var vad som inte hade publicerats av SVT som var rena sprängstoffet. Det tog mig fyra dagar att förstå vad jag precis hade fått i svart på vitt, och jag har fortfarande inte smält det. Kortfattat: varenda lag, varenda utredning som varit fientlig mot nätet, ungdomar och medborgarrätter här i Sverige de senaste åren har varit beställningsjobb av USAs regering och amerikanskt näringsliv. Vi anade att det var så, men hade trott att det kanske kommit lite härifrån och lite därifrån. Det var fel. Det var koordinerat och den svenska regeringen hade fått en checklista att bocka av, och beskrivs i diplomattelegrammen som “mycket samarbetsvillig” och “är helt med på noterna”. […]

 31. Lars Lindgren

  Tack för att du delar ned dig av julklappen!

  Några tankar jag får:

  Vad är den här 301-listan för något?
  Att vara/inte vara på den verkar vara en kraftfull piska/morot. 

  Tänk när Kina skapar motsvarande lista och börjar trycka på ännu mer för att kontrollera vad som kommuniceras i Sverige!

  Att internetleverantörerna skall ansvara för att bara politiskt korrekta bits & bytes far genom deras ledningar är lika sjukt som att kräva att Posten ska vara ansvarig för innehållet i alla brev som de förmedlar!

  1. Lars Lindgren

   Här är 2010 Special 301 listan:
   http://www.iipa.com/pdf/IIPA2010USTRDecisionsSpecial301TableofEstimatedTradeLossesandPiracyLevels061110.pdf

   Den hävdar t.ex att Norge har en 29-procentig software “piracy-rate” under 2009.

   Förstår dock fortfarande inte på vilket sätt den här listan kan användas som ett hot som får svenska regeringen att göra allt de kan för att utföra den givna to-do listan.

   Står det något om det i wikileak dokumenten?

 32. Nadia

  Jag har läst och satt ut på min facebook. Ska nämna det till alla jag känner och möter. Ut med informationen att vår regering arbetar INTE för oss den arbetar bara för USA näringslivs intressen. Är det så vi vill ha det?

 33. Tomte

  Är det möjligt att åtala justicieministern, hon verkar ju agera brottsligt mot svensk befolkningen?

 34. opassande » Blog Archive » Piratpartiet och missade tillfällen

  […] och läser hos Rick och Christian, läckorna som konfirmerar mycket av det som sagts genom åren. Jag skulle vilja […]

 35. Wtf | Nordic Dervish

  […] #1 Rick Falkvinge: Några dagar innan jul fick jag ett paket med några telegram ur WikiLeaks’ stora samling, […]

 36. Till Julians Assanges försvar | Vakare

  […] på Wikileaks och höll väl på att sätta morgonkaffet i vrångstrupen när jag ramlade in på Rick Falkvinges blogg. Där fanns något som var betydligt mycket mer intressant än avbitna öron, fylla och […]

 37. Jimmy

  Kan inte ansvariga på PP göra en youtube film med sköna animationer
  Som tar upp detta ämne på ett relativt kort och sakligt men lättförståerligt sätt i typ Zeitgeist the movie anda, som sedan kan spridas via diverse medier på nätet? Att få gemene svensson att läsa spaltmeter med text om ämnet i fråga kan bli svårt.

 38. Obsc3n3

  Hur agerar man på bästa sätt nu?

  Ska man kräva politikers avgång? göra molatovs?

  Hela den här wikileaks-skandalen visar ju på många sätt att mycket har gått fel.

  Ska man vara tvungen att själv bli politiker och invald för att kunna påverka?

  1. Lars Lindgren

   Bli politiker!
   Bästa och kanske enda sättet att få bort dåliga politiker är att få bra politiker!
   Molotov låter som en riktigt idiotisk dead end!

 39. APA

  Två bra filmer gällande bilderberg ( eller USA som du noterat våra folkvalda företräder) och hotet med terrorister samt det kommande övervakningssamhället:

  http://www.youtube.com/watch?v=vrXgLhkv21Y ( lägger fram massor av
  bevis för terror-false-flag)

  Och här hur Obama regimen är samma som den under clinton och busch:

  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

  Oberoende referenser kolla på “nigel farage” på U-tube.

  Det är INGET fel på att samarbeta globalt men att göra det genom att söndra för
  att sen härska är fel.

 40. anon

  Här har vi det alltså svart på vitt, men allmänheten kommer fortfarande inte tro på det och politikerna kommer fortsätta i samma spår för att det är bara oss små “konspirations-teoretiker” som säger emot dem. Är det konstigt att man givit upp? Förlåt, men ni får klara er själva. Ni har min röst, men inget mer än så. Nej, inte ens orkar jag bemöda mig att sprida denna länk, tyvärr.

 41. Anna
 42. […] ehkä tärkeämpi kuin Manning osasi ikinä kuvitellakaan.Ruotsin piraattipuolueen puheenjohtaja Falkvinge kertoi tämänpäiväisessä artikkelissaan “Det kom en julklapp…“ (~”Sain joululahjan”), että hän sai nimettömältä lähteeltä pinon […]

 43. Tomas

  Kanske får det större genomslag om det går omvägen om USA? Artikeln är länkad till på reddit.com: http://www.reddit.com/r/worldnews/comments/erpdt/piratebay_takedown_and_changes_to_swedish/

 44. MatsRG

  En kommentar från regeringen vore lämplig. Gräv fram allt som finns i dessa telegram!
  http://di-trader.se/2010/12/koptips-meda/

 45. Torbjörn Jerlerup

  Jag har funderat över detta och har skrivit ett blogginlägg om frågan nu Rick. Det finns här: http://ligator.wordpress.com/2010/12/27/telegrammen-fran-usa-bor-synas/

  Min rekommendation är att vi genast gräver fram historiska exempel. I min blogg gör jag en poäng av korrespondansen mellan nazitysklands ambassad och UD i Berlin under andra världskriget, men det finns bättre exempel.

  Under det kallakriget utsattes Sverige för påtryckningar från USA om att inte exportera vidare högteknologi. Under 70-talet och 80-talet dömdes flera företag för just detta. De hade exporterat vidare, i god tro, nån sak till Sovjet som USA belagt med exportförbud.

  Under Freedom of Information Act har en del av dessa telegram för att utöva påtryckning mot länder att inte exportera vidare amerikansk högteknologi släppts. För några år sen såg jag en del av dem, och det var telegram som berörde bland annat Sverige. Det var telegram av samma kaliber som de du publicerat.

  Det kan finnas en poäng i att lyfta debatten. För detta handlar INTE om filedlning utan om KONTROLL, ÖVERVAKNING och en STORMAKTS PÅTRYCKNINGAR. Då behövs jämförelser från historien.

  Mvh

  /Torbjörn Jerlerup, Liberaldemokrat

  1. Torbjörn Jerlerup

   PS

   Hade jag haft tid hade jag stuckit in till SIPRIS arkiv där dokumenten från 70-talet och 80-talet om högteknologiexporten finns i böcker och i original.

   Det kanske finns någon annan läsare här som kan göra det?

   Eller nån vänlig journalist som kan läcka lite av vad de har på sin redaktion?

   /T

 46. […] att varenda lag som begränsar integritet och nätet i Sverige har varit beställningsjobb av USA. Rick Falkvinge skriver att han fått tillgång till dokument från Wikileaks som visar detta. Kortfattat: varenda lag, […]

 47. Beställningsjobb av USA:s regering? | Uppkäftiga Uppsala

  […] Läs mera […]

 48. Jont

  Jo, om detta är sant så är det klart stort. Förräderiet mot svenska folket är ju mycket grövre i så fall än vad många trott. Även om folket inte kan göra något längre. Ja ni är alla förslavade men det är bara till att acceptera att antingen fortsätter ni vara slavar eller får ni säga hejdå till era fina prylar.

 49. Jonahtan

  Största felet med gammelmedia är inte åldern. Felet är att den inte är fri. SVT gjorde sig för ett par år sedan lustiga över sovjettidens Pravda. Jag hoppas att vi en dag kan få fri media i Sverige som kan göra sig lustiga över dagens SVT.

  Maria Wetterstrand svarade att de är folkvalda när en reporter frågade varför MP hade röstat tvärtemot vad de lovat innan förra valet i en fråga (jag minns inte vilken). Att de hade fått sitt mandat delvis pga vad de lovade innan valet hörde tydligen inte dit. Det retar mig något oerhört att vi inte har några ärliga folkvalda. Det retar mig något enormt att de inte har ryggrad nog att säga som det är. Att de inte har något val. Ännu mindre val har vi som väljer dem. Vi måste t ex ha i åtanke att om Rick satt på Reinfeldts stol så skulle han vara tvungen att väga medborgarnas rättigheter mot landets export. Det är tufft för ett så pass exportberoende land som Sverige att stå emot USAs påtryckningar.

 50. US writing Swedish law « Thought Police

  […] life-shortening news stories about privacy and other things during x-mas, but them stumbled upon a blogpost bij Rick Falkvinge (piratpartiet) and another one by Christon Engström (PP in the EU […]

 51. Tom
 52. Sådan husse, sådan hund « Jan Millds blogg – Tänd ett ljus!

  […] vidare här, här, här och […]

 53. Kampanj (pp) » Blog Archive » Detta må ni sprida

  […] många av er förmodligen redan läst i Ricks nyhetsbrev så har det senaste Wikileaksläcket varit av modell större. Det handlade inte om FRA, inte om […]

 54. Lars

  Här är det klokt att tänka några extra varv. Vem som helst inser att telegrammet innehåller sprängstoff. Det platsar därmed högt på nyhetsagendan, både som enskilt fenomen och som del i en helhet. Fundera en stund på hur du skulle resonera om du befann dig på motisdan. Du inser att eländet kommer att brisera i gammelmedia någon gång efter helgerna. Hur skulle du göra om du hade tillgång till materialet och ville mildra det mediala genomslaget?

  Jag är rädd att herrar Falkvinge och Engström har gått i en klassisk fälla.

 55. Motvallsbloggen » Julklappar och Julpyssel

  […] att koppla bort läkare från sjukdomsbedömning i Försäkringskassan och avslöjandet att alla våra regeringar går helt i USA:s ledband och att det numer är USA som stiftar våra svenska […]

 56. Håkan

  Jag kom att tänka på en sak angående wikileaks… myndigheterna försöker ju sätta dit och smutskasta Julian Assange med anklagelser om våldtäkt mm. Dom är rädda för han, dom är rädda för att deras mail m.m. läses… DET ÄR JU EXAKT SÅ VI KÄNNER med FRA/IPRED. Men det är såklart skillnad när regeringen blir drabbade istället för oss medborgare.

  Denna moderata regering var det sämsta som kunde hända sverige, speciellt i denna tid, och Beatrice ask vet väl knappt hur man kollar mail så hon köper väl allt “klart brottslingar ska sättas dit”. USA visste vi redan var ruttna, men jag vet inte vad som är värst, deras taktik eller att svenska politiker svalde allt. Ryggladslösa är vad dom är.

 57. Grubb

  Håkan till och med folk inom Wikileaks säger ju att Assange har sig själv att skylla för att han satt sig själv i den tråkiga situation han nu befinner sig i på grund av sin bångstyriga kompass. Det är ingen konspiration.

 58. trocca › sjukt…
 59. Grubb-Fan

  Grubb är den ende sansade debattören här!

  Ni andra verkar besjälade av tanken på en konspiration (utan den skulle ert liv troligen tappa mening). Ni slåss bara för friheten att ladda ner gratismaterial, precis som Grubb säger. All annan frihet på nätet o i verkligheten skiter ni i och förresten så funkar ert snack om diktaturfasoner inte alls, för folk i gemen upplever det helt enkelt inte. Ni kan vigla upp några tonårskillar, men mer blir det inte. Herrejävvlar, folk bloggar, chattar och utbyter information på alla möjliga sätt – och ni argumenterar som om vi bodde i gamla Sovjet! Bara för att ni inte kan ladda ner nästa storfilm från USA gratis… skrattretande!
  /Gustaf

  1. Björn

   Mata inte Grubb-trollet!

   1. Snickers

    Tönt

  2. Scary Devil Monastery

   Oj oj…kom lilltrollet nu eller?

   Nej nej, Gustav. Att ladda ned precis vad vi vill var som helst ifrån kommer vi lugnt att kunna fortsätta med – det är faktiskt inte svårt att undvika alla de klumpiga verktyg som lagen svingar åt de slemma fildelarnas håll.

   Men det är förbannat obehagligt att bli tvungen att inse att åsiktsregistreringen som IB och innan dess STASI sysslade med har blivit standardförfarande för svenskt rättsväsende i och med FRA.

   Fildelningen har redan vunnit, mitt bäste troll. Vilket samtliga av de 15% av svenska folket som fildelar vet om. Vilket också är varför de flesta skiter i de övriga medborgarrättsfrågor som hotas av exempelvis FRA, ACTA, datalagringsdirektivet och andra vansinnigheter.
   De som finns i PP råkar bara vara de som faktiskt bryr sig om att den vanliga medborgarrätten att kunna kommunicera utan att staten lyssnar har blivit lika hotad som i Kina.

   Du vet alltså helt enkelt inte vad du talar om, tror på fullaste allvar att en enda fildelare i hela sverige skulle känna sig hotad av lagar, och tror att det egentligen är det vi käbblar om här. Sorgligt. Och okunnigt.

   1. Grubb

    Scary
    Nice try men det är precis det ni käbblar, om alltså rätten till fri piratkopiering, det andra ni drar upp är ju bara ett väldigt genomskinligt alibi…

   2. En annan anontm

    Ledsen Scary Devil Monastery, men du har blivit blåst av medias rapportering av IB-affären, den handlar inte om åsiktsregistrering som gammelmadia spridit i sina dimridåer, det är större än så. Mycket lång men synnerligen intressant läsning:

    http://tankaromib.wordpress.com/

 60. Rand

  Tycker synd om Grubb som inte förstår… ;(

  1. Grubb

   Snarare så är väl jag en av få här som förstår att pinsamma överdrifter och lögner från ert håll är inte ett dugg bättre än det ni säger er vara emot.

   1. Mind

    mata inte trollet.

 61. Daniel

  Vinstintresse kommer alltid att ligga som ett ok över våra axlar så länge vi accepterar kapitalismen som ekonomiskt system.

  1. Grubb

   Med tanke på att Rick är en självbekänd ULTRAKAPITALIST så lär inte Piratpartiet vara så intresserad av att propagera för något annat system.

   1. Mind

    Mata inte trollet

   2. B.

    Vilket är rätt ironiskt när kapitalism är vad som driver hela kampanjen bakom USA’s påtryckning.

   3. Scary Devil Monastery

    Två halmgubbar där..

    1) Rick har hårdast av alla drivit PP’s linje att hålla PP fullständigt neutralt i den frågan.
    Faktum är att det du drar upp alltså är ren lögn och inte bara halmgubbe.

    2) Själva grunden i USA’s agerande gällande upphovsrättsmaximalism är monopolisering, och har väldigt litet med “fri marknad” att göra.
    Maximerad immaterierätt kan lika väl drivas ultrakapitalistiskt som i socialistiska stater – och är lika verklighetsfrånvänt oavsett styret.

 62. Vick

  Ja, du Rick. Inte för att jag tror att du skulle hitta på en sån här grej, men för att gammelmedia ska ta upp det här krävs det nog att du kan bevisa att det inte är du som har skrivit ihop allting. Annars kommer inte det här leda till någonting.

  1. André

   Det står ju för tusan svart på vitt i den amerikanska läckta diplomatkorrespendensen?

 63. Modekåta dubbelagenter är inte att lita på « Gubben vid Rämen

  […] omöjligt är det att få PK-Rick i Idkerberget att fatta att CIA inte ligger bakom det nya hårmodet. Han menar på fullt allvar att […]

 64. […] Nu har Wilileaks telegram bekräftat det som många tidigare misstänkt men inte kunnat bevisa. Rick Falkvinge: ”Några dagar innan jul fick jag ett paket med några telegram ur WikiLeaks’ stora samling, […]

 65. Jonny

  Steg för steg… Lag för lag… Är det någon som insett att vi faktiskt är en form av boskap?

 66. Svall

  Vari består sprängstoffet? En ambassadör som bevakar sitt lands intressen genom lobbying och rapporterar det hem är väl inget konstigt?

 67. Ryda!

  Pinsamt. Men glöm inte asien och deras teknik. Dem lurar på nåt stort och bor förmodligen i våra datorer utan att vi vet om det =)

 68. 0iL

  Lägg ner kapitalismen så slipper vi sådan här skit.

 69. Jonas Nilsson

  Fixar du det i mindre format delar jag ut flygblad i malmö!

 70. Tassa

  Hej! Jag är en japan och tycker att det här telegrammet är så viktigt att jag översatte det till japanska på min blogg @ http://tassaleaks.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html
  Fastän vi tyvärr inte har något som piratpartiet i Japan än försöker jag sprida idén 🙂

 71. Bengt_Åke

  Det som jag finner så anmärkningsvärt är att gammelmedia helt, har inte läst allt, missat detta som ÄR sprängstoft för svensk politik!

 72. […] bland annat den svenska, och kräver lagändringar för att gynna de amerikanska företagen. Läs mer>>> Tagged and categorized as: Stoppa Internetcensuren, stoppa-ipredlagen Comment (0) | TrackBack […]

 73. […] Detta var en kort genomgång av en del kända fakta kring den kände ”internationelle terroristen” David Headley. han kan lika gärna vara US-amerikansk agent som fundamentalistisk terrorist som jag ser det. Kopplingen till honom som danska PET gör i samband med det just nu avslöjade eventuella terrordådet i Danmark kan mycket väl innebära att det hela är en operation som från början initierats av US-amerikanska underrättelsetjänster. Sådant är tyvärr inte ovanligt. Att Säpo inte medger kopplingar till Headley kan väl kanske förklaras med knähundsförhållandet till USA. […]

 74. Joråvadå

  Kan man inte KU anmäla regeringen?

 75. ses

  ta med info och bryt er in i tv4 media eller typ rixfm och läs upp det hehe peace

 76. Svenska internetlagar – krav från USA | Musik*Promotion*Online

  […] sker över deras nät, och att sådant stoppas i själva överföringen.”Läs mer här: Det kom som en julklapp…Vet inte riktigt vad man ska säga, talar för sig självt hur illa det är tycker jag. De som inte […]

 77. Ivan Midjich

  http://wlcentral.org/node/749

  Hur kommer det sig att vi inte koordinerar bättre med våra systerpartier?

  Vi skulle naturligtvis ställt oss bakom, eller hur Rick…(?)

  Kramar till alla vakna och även till trollen 🙂

 78. Josef Boberg

  Den ”svenska modellen” har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr…

  Gott slut – och Gott Nytt År !

  önskar Josef

 79. TK

  Piratpartiets största brist, förståelse för realpolitisk externkommunikation saknas.

  Rick, det sämsta man kan göra för att få allmänhetens stöd är att publicera något potentiellt revolutionerande i en död nyhetscykel, som exempelvis under julhelgen.

  Hur det än vänds och vrids har nu huvudpotentialen i denna text förbrukats för döva öron och INGENTING kan återställa läget till dess ursprungliga potential. Det enda som kan uppnås nu är en urvattnad ‘andrarelease’ som bäst, en uttjatatad konspirationsteori med lite mer dålig planering.

 80. Elias.L

  sei waa ?

  realpolititik är farligt..

 81. Dennis Nilsson

  Gammelmedia vet vad Husbonden tolererar, och hur långt man kan gå.

  I annat fall kan ex-vis det bli “strul” med sändningstillstånden. Ja, Granskninsgnämnden kan plötsligt besluta sig för att ta egna “initiativ”.

  SR/SBS/MTG/ vet ju vad som hände häromåret, när radiotillstånden förlängdes i sista sekunden. Det var en rysare…

  På sätt och vis så är våra medier lika styrda som i ex-vis Ryssland. Skillnaden är att i Ryssland så är det inget man döljer.

  För den som tror att det är foliehatten på så är det bara att läsa på mediernas historia. Lär mer bl.a här; http://radioarkivet.se/

 82. JD

  Det är chockerande att det har gått 6 dagar sedan detta inlägg utan att jag och många andra har haft en aning om det!
  Om en månad är detta inlägg och dessa wikileaksdokument förmodligen helt glömda… Så längt har nedmonteringen gått! Skrämmande!!!

 83. Name (required)

  Det här är viktiga frågor.
  Väldigt, väldigt synd att man inte döpt partiet till Medborgarrättspartiet eller liknande. Många har svårt att lägga sin röst på ett parti som har ordet pirat i namnet… tyvärr.

 84. What’s Hot in Blogging: December 2010 | 香港新媒體協會

  […] marching orders from the United States when it came to the recent Pirate Bay Crackdown. Expect more posts about that in the […]

 85. Leif Erlingsson

  “Allt var enkla beställningsjobb för att kränka svenska medborgare för att gynna amerikansk industri.” Tack! Det körs nu PsyOps för att på alla sätt diskreditera Internet – inte mist som “verktyg för terroristerna”. Och ja, “terroristerna” kan ju genom Internet få veta vilka de verkliga terroristerna är – de som sedan mitten av förra seklet provocerat igång fundamentalismen och när det inte räckt, själva hjälpt till… Vilka? Ja, vilka är det som är industrins hantlangare…

 86. Nadia

  Så vad är det som händer med detta är det någon som kommer att ta upp det i ljuset eller stannar det här på några få hemsidor?

 87. US government behind Swedish Internet laws? | Nemo Est Supra Legis

  […] you read Swedish, you can read Falkvinke’s post here. If you want to see the text of the cable itself, you can see it in English here. As a Swede, […]

 88. […] sueca” entró en vigor en abril de 2009. Un año y medio después (aproximadamente) y por navidad, Rick Falkvinge (en la primera foto que encabeza este post con el fundador de WikiLeaks) recibe un […]

 89. R Ericsson

  Kanske någon jurist skulle kunna göra upp en polisanmälan om
  LANDSFÖRRÄDERI
  Om man kopierar denna artikel och skickar med en polisanmälan mot Fredrik Reinfeldt för landsförräderi skulle inte det göra susen ????
  Detta är en fråga jag är dålig på juridik

 90. SvenGunnar

  Hej Rick

  Intressant. Men det verkar inte gå att hitta detta telegram på Wikileaks. Kan du länka? Det skulle bli mer trovärdigt då.

 91. Molle Bingo

  Media har definitivt en stor makt i världen, och överenskommelser förekommer även i denna sektor.

 92. Molle Bingo

  Media har absolut en stor makt, och överenskommelser förekommer även i denna bransch.

 93. snel hest (a)

  Vart kan man se hur mycket de kostar när man blir ditt satt för filmer, spel och musik osv?!
  Hur mycket de kostar för en film osv.

  1. Rick Falkvinge

   Nu sorterade WordPress kommentarerna ganska roligt, men okej.

   Till att börja med så är det fler personer som träffas av blixten varje år än som åtalas för fildelning. Om du inte oroar dig för att träffas av blixten så är det inte rationellt att oroa sig för det senare heller.

   I senaste tingsrättsdomen var det böter på 2000 kronor för 44 utdelade verk, det vill säga böter som för en mindre allvarlig fortkörning sammanlagt.

 94. xKurdi1

  Vad ska jag säga? Bara trams…Ha Ha

 95. Badrumsrenovering

  Riktigt intressant läsning.

 96. Staten och Kapitalet « Verbal Snyting

  […] med The Pirate Bay som huvudsakligt mål. Man har bestämt en massa lagar, lämnat över en ”önskelista” till vår regering och alla önskemål har tillgodosetts efter lite hot av Bush den lille. […]

 97. Integriteten är död, länge leve integriteten! « z0sh0ck

  […] Många motståndare till FRA misstänkte att USA hade ett finger med i spelet i utformandet av lagen, men få vågade ens tänka tanken på att faktiskt säga det. Det kändes för absurt, som hämtat ur en konspiratorisk film där folk paroderar runt i foliehattar med plakat och skriker att jordens undergång är nära. Strax innan julen 2010 fick vi, via Wikileaks, bekräftat att det mycket riktigt var Amerikanska intressen som legat bakom både Ipred och FRA, vilket beskrivs i detalj av Rick Falkvinge på sin blogg. […]

 98. Micke

  MPAA, som företräder de mäktiga mediebolagen i Hollywood, säger att de amerikanska politiker som röstar emot SOPA lagen (censur av internet) ska inte få pengar mera utav MPAA. Utredning pågår:
  http://torrentfreak.com/white-house-petitioned-to-investigate-mpaa-bribery-120122/

 99. Fallet Julian Assange « Against All Flags

  […] vet vi inte, däremot så vet vi genom de dokument som Wikileaks har läkt att så har varit fallet med thePirateBay. Det finns med andra ord ingen anledning att tro något […]

 100. Angående Julian Assange och foliehattar |

  […] vet väl, att Sverige är ett land som är välkänt för att springa USA:s ärenden, ja rentav lämna ut människor ur landet via CIA, till länder med dödsstraff och […]

 101. Hebron hotels

  It bears mentioning that there are also games and simulations available to those wanting to learn to trade stock index futures.
  It combines RPG elements and strategy for a very interesting game where you must stop the rows of pirates
  ship from making their way down the river. In this addictive puzzle game, catch that damn
  fly and avoid those tricky obstacles.

 102. Dollie Bokanovich

  Great write-up, We tend to be standard visitor of just one? utes site, sustain the nice run, also that? ersus going becoming a regular customer for a long time.? Our thoughts don’t truly bloom into fruition until finally we will have depicted these phones somebody otherwise.? by Label Twain.

 103. Black Desert Gold

  Interesting post here. One thing I would really like to say is that most professional career fields consider the Bachelor’s Degree as the entry level standard for an online course. Though Associate College diplomas are a great way to start, completing your Bachelors opens many entrance doors to various jobs, there are numerous on-line Bachelor Diploma Programs available by institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another concern is that many brick and mortar institutions present Online types of their college diplomas but typically for a extensively higher fee than the corporations that specialize in online qualification programs.

 104. Relerdelljami

  オークリー アウトレット=http://www.oncomingimages.com/town/oakleystore.html
  マーク ジェイコブス 時計=http://www.oncomingimages.com/town/jpwatchyume.html
  ブルーのベルト 腕時計=http://www.oncomingimages.com/town/watchstore.html
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/jpwatchyume.html]ディーゼル 時計[/url]
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/watchjps.html]ピンクゴールド 時計[/url]
  coach メンズ 長財布=http://www.oncomingimages.com/town/coachyume.html
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/coachshop.html]COACH キーケース[/url]
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/oakleyshop.html]オークリー レーダーロック[/url]
  プラダ 財布=http://www.oncomingimages.com/town/pradajp.html
  Sigh. I like Abrams work mostly and if I witnessed TV (I don’t, but if its a great series I’ll rent it/stream that later) and I am aware that there are only numerous threads of original ideas that can be mined. I’m fine with that in the process. I enjoy when a fresh take is done on an old idea. BUT, I must draw the line if the derivative does not give proper credit for your original idea.
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/pradajp.html]プラダ 新作[/url]
  セイコー腕時計=http://www.oncomingimages.com/town/watchjapan.html
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/watchstore.html]ポールスミス クローズドアイズ 時計[/url]
  Apart from the characters on NBC fresh series Revolution, because they will haven’t any electricity to watch TV after an apocalyptic accident leaves America unplugged by all devices and machines. That right, there no cars, no cell phones, no Internet, no that sounds like it could be pretty relaxing. But we sure being stripped of technology may have some serious consequences for the show characters, who will be performed by costars like Billy Burke (Twilight), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) and Andrea Roth (Ringer). Abrams (Lost) along with Eric Kripke (Great) will produce this project.
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/pradabags.html]プラダ 斜め掛け[/url]
  COACH キーケース=http://www.oncomingimages.com/town/coachshop.html
  Here’s the Wiki excerpt for Stirling’s series, let me know if you notice the similarities: “Emberverse, or Change World, [1] is a few postapocalyptic alternate history books written by S. M. Stirling. The novels depict this events following “The Change”, which caused electricity, guns, explosives, internal combustion engines, and steam power to avoid working. “.
  オークリー ゴーグル=http://www.oncomingimages.com/town/oakleyshop.html
  プラダ バッグ 新色=http://www.oncomingimages.com/town/pradabags.html
  marc by marc jacobs 時計=http://www.oncomingimages.com/town/watchjps.html
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/coachyume.html]coach メンズ 長財布[/url]
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/oakleystore.html]オークリー ゴーグル[/url]
  [url=http://www.oncomingimages.com/town/watchjapan.html]ポールスミス 腕時計[/url]

 105. Biasseescog

  コンパ[url=http://www.marcjacobswiki.com/]マークバイマークジェイコブス ポーチ[/url]ジャパン、7月13日に発売する。ーツ)」それぞれ265万円、325万円。ドとして初め車のみを導入し、http://www.marcjacobswiki.com/ マークバイマークジェイコブス ポーチ1グレード展開[url=http://www.marcjacobswiki.com/]マークバイマークジェイコブス トート[/url]と4WDのリミテッスミッションはープ・コン。マークバイマークジェイコブス バッグエンジンはスポーツク/エグゾデュアル可変バルブタイミング(VVT)を搭載し、[url=http://www.marcjacobswiki.com/]マークバイマークジェイコブス ピアス[/url]れ10.6km/L、上げにするとともに、」で採用さクベゼルを装備。に変更した[url=http://www.marcjacobswiki.com/]マークバイマークジェイコブス 財布[/url]ボディー同色チホイー。

  ト工場」[url=http://www.marcjacobswiki.com/]マークバイマークジェイコブス 時計[/url]年の名画「カサ時発売」という記事を掲載していたどちらも、[url=http://www.marcjacobswiki.com/#マークバイマークジェイコブス ピアス]マークバイマークジェイコブス バッグ[/url]「チョコレート・ドリーム」編などを収め。さらに、音声特典として、http://www.marcjacobswiki.com/ マークバイマークジェイコブス 公式とミューも特典を収めており、よるイントロ、開シーン、[url=http://www.marcjacobswiki.com/]マークバイマークジェイコブス バッグ[/url]1943年脚本家協会ーの音声など。

 106. review

  I’m not sure where you are getting your information, however good
  topic. I must spend a while finding out more or understanding more.

  Thank you for great information I used to be on the lookout for this information for my mission.

Comments are closed.

arrow