Live: Roswall rabblar fler detaljer, och tar lunch

Åklagare Roswall rabblar fortfarande en massa detaljer ur papperen. Jag sitter i medhörningsrummet intill rättssalen där Björn Odlund, Oscar Swartz och Christian Engström gör mig sällskap, tillsammans med en reporter som ointresserat sitter och tittar ut genom fönstret. En öppnad Red Bull står på bordet framför honom.

“…till TPB, vilket jag tolkar som The Pirate Bay”. Skratt i medhörningsrummet. Folk här drar sig inte för att reagera på dumheter.

Missa inte Sam Sundbergs reflektion inifrån rättssalen, där han kan se människorna. Att lyssna på de här detaljerna är så  jävla tråkigt att torkande färg framstår som intressant i jämförelse. Enligt Sam Sundberg tycker nämndemännen som ska döma likadant, och de kämpar för att hålla sig vakna. Lite oroväckande eftersom det är de som ska döma, men jag kan omöjligt klandra dem.

“Vi kan ju läsa innantill i våra papper. Kan du inte bara säga vad som är väsentligt?”

“…i samband med husrannsakan hittade det här kontoutdraget, oöppnat, som redovisas på sidorna 39 till 41. Avsändare är East Point aktiebolag…”

Åklagaren föreslår lunch och rätten bryter för lunch.

Christian Engström kommenterar förmiddagens totala haveri av hela åtalet: “Det var väl tur att åklagaren fick igenom åtminstone någonting, då. Rätten höll med om att det kan vara dags att gå på lunch.”

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Håkan

  Vad är så roligt med det citatet? Det är ju ett alldeles korrekt sätt att uttrycka sig på.

 2. unauthorized translation

  Prosecutor Roswall keeps reeling on with a lot of detail from his papers. I sit in the listners’ room beside the courtroom where Björn Odlund, Oscar Swartz and Christian Engström keep me company, together with a reporter who’s uninterestedly looking out the window. An unopened Red Bull stands on the table before him.

  “.. to TPB, which I interpret as The Pirate Bay”. Laughter in the listeners’ room. People in here are not afraid to react to stupid utterances.

  Don’t miss out on Sam Sundberg’s reflections from inside the courtroom, where he can see the people. Listening to these details is so damn boring that watching paint drying seems interesting in comparison. According to Sam Sundberg the lay assessors seem to feel the same. They are fighting to stay awake. A bit unsettling, because they are going to judge, but I can hardly blame them.

  “We can read this in our papers. Can’t you just say the important parts?”

  “… in connection with the raid, we found this bank statement, unopened, that is documented on pages 39 to 41. The sender is East Point incorporated…”

  The prosecutor suggest lunch and the court is adjourned.

  Christian Engström comments on this mornings complete prosecution breakdown: “I guess it’s a good thing that the prosecutor got at least something, then. The court agreed with him that it was time for lunch.”

 3. Hans J

  TV4 text-tv sidan 110

  Åklagaren backar i Pirate Bay-målet
  Kammaråklagare Håkan Roswall mjukade upp åtalspunkterna när rättegången mot männen bakom The Pirate Bay fortsatte på tisdagen. han tar nu bort skrivningarna om “Medhjälp till exemplarframställning”. Åtalet ska nu bara gälla framställningen av själva torrentfilen.

  – Det här är ju en sensation. Det är ju väldigt sällan man vinner halva målet på en och en halv dag, säger advokat Per E Samuelsson.

Comments are closed.

arrow