Live: Rättegången är slut

Dom meddelas den 17 april klockan 11.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. HR

  Nära valet, alltså.

 2. Daniel

  Bra jobbat hela rättegången av dig och alla andra bloggare. Har lagt in det datumet i min kalender. Ska bli väldigt intressant och se hur detta utvecklas.

  Daniels senaste bloggpost: SEO for an idiot

 3. Jonas

  Tack för det fetstilta, haha! Jag läser i tidningar och följer det här, men det är oväntat svårt att ta reda på när domen faller, och jag hörde inte nu på radion heller.

 4. Jimmy Arogén

  Varför den 17 april, tar det så lång tid att föra över pengar från USA till nämndemännen?

 5. Aiue

  En och en halv månad till friande dom, då. Allt annat måste ju nästan vara tjänstefel efter det vi fått se. 😉

 6. Anders Andersson

  Jag skulle inte satsa något större belopp på endera utfallet (friande eller fällande). Nämndemännen är lekmän (ej utbildade jurister), och vad de väljer att ta fasta på är okänt för oss andra.

  Tingsrättens dom kommer inte heller att få någon avgörande betydelse, mer än att spelplanen möbleras om inför andra halvlek, för det blir en fortsättning. Friande eller fällande, den här domen kommer att överklagas till hovrätten av den förlorande sidan (eventuellt av båda, om ingen av dem anser sig ha vunnit målet till 100 procent). Det känns dessutom väldigt troligt att målet går vidare till HD.

 7. Sandra

  Betyder detta att det inte blir någon tur via EU för försvarets del, genom att försöka åberopa lagen om e-handel?

  Sandras senaste bloggpost: Första dagen på en lugnare vecka

 8. AndersH

  Om Pirate Bay vinner riktigt stort, med domskäl som inte visar något som helst tvekan eller tvivel, så är jag inte säker på att bolagen överklagar, då det i så fall är stor risk för ett prejudikat som går dem emot.

  AndersHs senaste bloggpost: 2009-02-28: Clownglass till alla.

 9. Anders Andersson

  Det är nog upp till tingsrätten att avgöra huruvida den behöver begära ett förhandsbesked från EG-domstolen. Det är inte nödvändigt för att tolka e-handelslagen, men det kan underlätta processen om det saknas tidigare svensk rättspraxis för tolkningen.

  Alternativt överlåter tingsrätten åt hovrätten att begära förhandsbeskedet i händelse av ett överklagande, eftersom fler jurister då får tillfälle att formulera frågorna. Det är kanske inte så lyckat om tingsrätten gör det på egen hand, men hovrätten ändå ändrar tingsrättens dom och behöver be om ett nytt förhandsbesked med frågor som tingsrätten glömt att ställa.

  Jo, det är klart, om tingsrättens dom är tillräckligt solklar (och det inte utdöms något fängelsestraff), då kanske inte hovrätten meddelar något prövningstillstånd, men chansen till det bedömer jag som liten. Jag tycker personligen att saken är solklar (till de åtalades fördel), men det finns många som tycker annorlunda.

  En friande dom är som om domstolen säger till skivbolagen: “Ni behövs inte. Ni finns inte.” Skivbolagen kämpar för sitt existensberättigande, och i förlängningen för sin faktiska existens.

 10. I hell-mans v

  […] Piratpartiet Live, Spectrial, Calandrella, Swartz, Falkvinge, projO, […]

 11. Rick
 12. Jane

  Hur mycket kan åtalet förändras till högre instans? Kan de lägga till nya verk? Ny bevisning? Kan Roswall ta upp åtalspunkt 1 igen? Om inte ett antal sådana förändringar sker känns det rimligt att hovrätten inte beviljar prövningstillstånd vid en överklagad friande dom, eftersom försvaret verkligen förankrade lagligheten väl i då aktuella lagar och rättsfall. Eller smulade sönder åklagarsidan.

  De tog upp ganska lite om Ipred, men enligt den debatten har väl poängen varit just att det är väldigt svårt att fälla fildelare av spärrat material med den lagstiftning som gällde 2005, och vägen är då lagändring (som nu tyvärr skett) så att man kommer åt dem istället för att ge sig på budbäraren i form av TPB.

 13. a

  Har du sett det här?
  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163470
  Så mycket betalar du för att bli bevakad av FRA

 14. Ignyte
 15. Peter Andersson

  Dom den sjuttonde april. Har inte tänkt på det förut men tajmingen att processen drar ut över den första april när IPRED träder i kraft kan väl inte vara en slump. Redan den andra eller tredje april (när TPB förstås fortfarande är uppe) kan vi vänta oss utspel och/eller debattartiklar om att de åtalades disrespect för lagskärpningen skall läggas dem till last även i den pågående gamla processen. Sedan blir det i värsta fall även en ny razzia mot någon TBP-associerad server eller dator under perioden mellan den första och den sjuttonde.

  Bloggosfären får ligga i beredskap…

 16. Hur skyddar man sig mot Ipred?

  […] Rättegången är slut. Ipredlagen är antagen. Bonnier och övrig upplevelseindustri ligger i startgroparna att kika in i våra datorer med förhoppning att kunna skicka ut lite hotelser. […]

 17. Ignyte

  @Peter

  Har svårt att se hur IPRED direkt kan påverka domen av TPB. Den är ju endast intressant i ljuset av upphovsrättsbrott, och för att underlätta för privata företag att kriminalisera enskilda personer. Förstår inte hur det ska påverka en juridisk utvärdering om huruvida TPB begår upphovsrättsbrott eller ej.

 18. Anders Andersson

  Nu är jag inte hundra på det här, men någon ny bevisning kan knappast läggas till målet efter tingsrättens dom, då hovrätten i princip bara skall pröva huruvida tingsrätten dömde rätt eller ej på den bevisning som faktiskt förelegat.

  Det innebär nu inte att hovrätten är förhindrad att meddela prövningstillstånd; det lär rentav vara rutin att man gör det om någon har dömts till fängelse (men det kan meddelas även i andra fall, om tingsrätten har fått ta ställning till någon principiellt ny fråga, som exempelvis den första gången PUL tillämpades på en webbsida).

  Har Roswalls brottsrubricering (medhjälp till intrång i upphovsrätt) förekommit i något tidigare mål? Jag har inte hört talas om det, och om brottsrubriceringen är ny skulle jag tippa att det blir ett överklagande, oavsett hur tingsrätten dömer (såvida inte tingsrätten hittar något grovt fel i åklagarsidans argumentation som inte ens försvaret har pekat på, och som gör en fortsättning omöjlig). Alldeles oavsett den urusla förundersökningen, så är frågeställningen – medhjälp till brott och skadeståndsansvar genom att tillhandahålla infrastruktur – principiellt intressant, och det är därför jag tror att målet går vidare.

  Det är dock inte särskilt meningsfullt att uttala sig närmare om detta innan vi har sett domen. Den som tror sig veta vad den kommer att bli kan väl skriva ned sin version på ett papper och be notarius publicus datumstämpla det, så kan vi jämföra med facit den 17 april. 🙂

  IPRED har heller ingen betydelse i frågan. Precis som Beatrice Ask medgav när lagförslaget lanserades, så skall de nya bestämmelserna inte tillämpas på intrång som ägt rum före ikraftträdandet den 1 april 2009. Det här målet gäller vad som skett fram till razzian den 31 maj 2006, och IPRED1 får ingen betydelse för det om det så fortfarande är uppe till diskussion i HD eller Europadomstolen för mänskliga rättigheter ännu om tio år. IPRED2 handlar om straffrättsliga sanktioner, och sådana får inte ges någon retroaktiv tillämpning (någon ändring av grundlagen på denna punkt är inte heller att vänta, även om regeringen tycks inställd på att hellre sänka piratskeppet Sverige i The Abyss än lämna över en halvdan rättsstat i oppositionens händer).

  En eventuell ny razzia före den 17 april påverkar ingenting i detta mål, förutom den allmänna opinionen. Roswall är troligen lika intresserad som jag av att se den faktiska domen, så att han kan avgöra vilken bevisning han skall ta med nästa gång. Ändringarna den 1 april (IPRED1) kan dock ha betydelse för andra framtida mål, precis som för skivbolagens strategier. Givetvis vill de pröva sina nya löständer, och vad smakar bättre än grillade fildelare…

 19. Marcus

  I väntan på domslut:

  http://xkcd.com/553/

 20. mattias

  Angaende illegal nedladdning: Jag sitter och tanker pa hur det skadar var kulturutveckling. Det storsta kulturmedierna just nu tros vara radio och tv.
  Hur manga procent av artisterna som spelas i radio och tv representeras avd de stora bolagen och hur manga ar “fria” artister? Jag tror ju knappast att de stora bolagen star for en kulturutveckling, snarare deras egna penning utveckling.

 21. Humour

  Where are your categories please ? I dont see it 🙁

Comments are closed.

arrow