Live: Neijs advokat fortsätter 2

Nu: osäkerheten med teknik, punkt 2.

Neijs advokat lyfter fram att det är helt oklart hur svärmen kring en torrent skapas. Att det inte med automatik betyder att verket är tillgängliggjort, bara för att det finns en svärm (det är något vi alla kan nicka åt). Att Pirate Bay över huvud taget inte behöver ha varit inblandat. Det är inte visat.

Sist medverkansansvaret, punkt 3.

Det är inte klarlagt vem uppladdaren är. Det är inte ens klarlagt att det är ett brott i den jurisdiktion där uppladdaren funnits. Åklagaren har inte visat hur de åtalade personerna individuellt – individuellt! – har främjat en gärning som är straffbelagd. Det går inte att åtala Pirate Bay som ett luddigt kollektiv.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. SimonRosenqvist

    Vilken massaker!

  2. AndersH

    Dessutom kan faktiskt det eventuella huvudbrottet ha begåtts INNAN Pirate Bay utförde den gärning som åklagaren menar är medhjälpen. Om uppladdaren lagt ut torrenten någon annanstans först, till exempel. Och seedat då, förstås.

    AndersHs senaste bloggpost: 2009-02-28: Clownglass till alla.

Comments are closed.

arrow