Live: Neijs advokat fortsätter

Niejs advokat börjar med att det är en användargenererad site. “Det är inte Fredrik, Gottfrid eller Peter som styr över innehållet. Det är användarna.”

Själva tillgängliggörandet sker oberoende av The Pirate Bay, och verken som sådana passerar över huvud taget inte Pirate Bays datorer. Det sker på användarnas egna datorer, och det är tydligt för användarna.”

Vidare, I jämförelse med MP3-målet som togs upp av åklagaren igår: det är inte Pirate Bay som länkar till det skyddade materialet, utan torrentfiler, de torrentfiler som genereras av användarena. Det är en passiv söktjänst.

Det räcker inte med att påstå att Pirate Bay – eller någon inom Pirate Bay – har en kaxig attityd, säger Nilsson. Var och en är fri att ha sin egen uppfattning om amerikanska skivbolag, eller politiska uppfattningar om upphovsrätten. Och namnet Pirate Bay kan absolut inte vara tillräckligt, eller tillspetsade uttalanden i brev. Det är dessa saker, uppräknade, som har åberopats som bevis. Det är allt som finns. Det finns inte mer råd och dåd än så. Utöver detta finns bara laglig funktionalitet och en passiv söktjänst, en teknik som naturligtvis kan användas både för lagliga och olagliga ändamål, precis som den verksamhet som internetoperatörer driver.

Vidare: Det är inte visat att Fredrik Neij över huvud taget har känt till de verk som berörs av målet. Då kan Neij inte dömas för ett medhjälpsbrott eftersom han inte ens känt till huvudbrottet, och därför knappast ha hjälpt till med den.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow