Live: Peter Danowsky, IFPI, pratar

Peter Danowsky från IFPI pratar nu. Än så länge har han bara sagt självklarheter, som det hånfulla  språkbruket på TPB, och att knappen man söker med heter “Piratsök”.

De hade fått instruktioner från Roswall att välja ut tjugofem låtar och tanka hem från TPB, och det är också vad de gjort för bevismaterialet.

Blah blah blah om ekonomisk skada för skivindustrin. (Återstår att se hur de leder den skadan i bevisning.)

“Under den tid som förundersökningen har bedrivits har IFPI inte haft med den att göra, inte kunnat påverka den, inte kunnat påverka hur åtalet formulerats.” Varför tar han upp det?

“Det var de omfattande skadorna till följd av tillgängliggörandet som IFPI fokuserade på, ett tillgängliggörande som gör det möjligt att ladda ner skivor, och därmed göra det onödigt — online eller i butik — att köpa skivor. Det är detta som ligger till grund för skivbolagens skadeståndsanspråk.”

Danowski går vidare och pekar på § 54 i upphovsrättslagen som grundläggande för skivindustrins skadeståndsanspråk:

54 § Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk skall till upphovsmannen eller hans rättsinnehavare betala ersättning, utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet.
Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning även utgå för annan förlust än uteblivet vederlag, liksom för lidande eller annat förfång.
Den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §, skall ersätta upphovsmannen eller hans rättsinnehavare förlust, lidande eller annat förfång av åtgärden.
Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder 12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Lag (2005:359).

Just nu sitter Christian Engström i rättssalen och livebloggar där han ser ansiktena. Jag sitter i medhörningssalen intill.

Följ livebloggarna på live.piratpartiet.se.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. monki

    RAdikalt att påstå att pirate bay utnyttjar upphovsrättsskyldiga verk…Kan inte se hur den där paragrafen är relevant för åtalalet.

    monkis senaste bloggpost: Fantasi/Verklighet

  2. Jonas B.

    Roligast var ju att de först vill ha ersättning för “utebliven legal nedladdning” av lika många exemplar som nedladdats, men när det gäller Beatles som skivbolaget VÄGRAR sälja online då ska de plötsligt ha mångadubbelt upp! Om de vägrar sälja via nätet så är den uteblivna försäljningen ju noll…

Comments are closed.

arrow