Live: Åklagaren säger att man har ansvar för länkar

Det här är oerhört allvarligt — Åklagare Roswall argumenterar nu för att man har samma juridiska ansvar för det som man länkar till, som det som man själv publicerar.

Det som Roswall argumenterar för här är inget mindre än att förklara hela Internet olagligt. Internet består av länkar. Internets storhet består i att alla resurser är korspekande på varandra.

Åklagaren menar att om du pekar på något, så har du juridiskt ansvar för allt som det som du pekar på tar sig för. Det är inte bara på Internet som den här juridiska tolkningen får ohyggliga konsekvenser – i förlängningen gör det att man inte kan prata om något annat än sig själv.

Konsekvenserna av att rätten skulle gå på den linjen vore ohyggliga.

Näst argumenterar han för att de har ett ansvar för att de inte ingrep, trots att de anade att upphovsrättsintrång pågick. Konsekvenserna av den linjen vore, om möjligt, ännu mer horribla. Det skulle införa ett angiveritvång – om du misstänker att något är olagligt, så beginge du själv samma brott om du inte anmälde det. Det skulle fullständigt eliminera budbärarimmuniteten: Posten är Sveriges största narkotikadistributör; Telia är Sveriges största underlättare av grov organiserad brottslighet. Med den här åklagarlinjen skulle Posten och Telia – och alla andra budbärare av meddelanden – få stänga.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Tomas

  Dra Cisco inför rätta!

 2. Michael

  Det är hemskt! Man kan ju bara hålla tummarna och hoppas att rätten förstår mer än sådär.

 3. Månkaninen

  Om Google har klarat sig innan, så måste det ju vara slut med det nu, de länkar ju även till barnporr, terrorism och bombrecept.

 4. Joel

  Hela Roswalls retorik är skrämmande.

 5. Fredrik

  Detta är helt horribelt.
  Fortsätter det i den här takten så är det snart dags för oss att ta över makten i förtid.

  Stadskupp någon?

 6. ingen

  Tyvärr, för åklagaren, är det den som lägger upp länken som har ett eventuellt juridiskt ansvar och det är användarna som gör det så “sorry, no dice”

 7. Stefan

  Jag är mer rädd för övervakarsamhället vi rör oss mot än något av de hot som det ska “skydda” oss mot. Folkomröstning kring FRA-liknande lagstiftningar krävs.

 8. Anonym fegis

  “Med den här åklagarlinjen skulle Posten och Telia – och alla andra budbärare av meddelanden – få stänga.”

  Det var en visionslös tolkning. Ett annat alternativ är att man, “AFK”, inför precis samma lagar och regler som håller på att införas på Internet.

  Det kommer att ge massor av jobb att inrätta ett företag (inte en statlig myndighet i dessa moderata tidevarv) vars uppgift blir att sälja filtreringstjänster till bland andra Posten och Telia, i vilken en grundlig genomgång av alla försändelser och meddelanden görs. Det är det enda sättet för Posten att visa att de faktiskt gör något åt varumärkesintrång, piratkopiering, pedofili och terrorism.

  Företaget kan naturligtvis inte tillåtas få en monopolställning på filtreringstjänstemarknaden, så man måste pliktskyldigast starta ett parallellt företag som tillhandahåller samma tjänster, så marknaden blir konkurrensutsatt. Dubbelt så mycket jobb!

  Men vem vaktar väktarna? Här öppnar sig en möjlighet att göra ÄNUU mer för Sveriges ansträngda arbetsmarknad; filtertjänstföretagen måste övervakas av oberoende kontrollorgan, minst två-tre stycken som arbetar parallellt för att stärka integriteten och se till att den enskildes rättigheter tillvaratas!

  De fall av lagbrott som sker kan sammanställas och säljas till intresserade parter. (Hallå, det måste ju finansieras också!) IFPI, Dolce & Gabbana och CIA har djupa påsar att gräva i, och kan betala för sig. I och med IPRED kan de ju till och med finansiera sina prenumerationer med medel de får in genom att beivra brotten, vilket de kan göra i stort sett utan att alls belasta den statliga rättsapparaten. Här finns stora besparingar att göra.

  Visioner, Rick! Bit dig inte fast i forntiden när Framtiden knackar på dörren!

 9. EricJ

  Roswall lär ju ha rätt i sak, dock — högsta domstolen -har- fastställt att det är illegalt att länka till upphovsrättsskyddat material.

  Att konsekvenserna av det är bizarra är en helt annan sak.

 10. Dodgy

  @Anonym Fegis:

  IFPI har faktiskt inte så djupa fickor längre, det sparkas personal hej vilt från den “organisationen” den senaste veckan och jag tror det är imorgon det kommer en pressrelease om deras framtid. Vilken jag personligen hoppas ser VÄKLDIGT mörk ut.

  Jag vet att t.ex. EMI har planer på att kraftigt skära ner sitt “medlemsbelopp” till IFPI och RIAA. Och om EMI gör det så kommer troligtvis ett par andra av jättarna att göra detsamma, så wasted, hemska danowsky och ponté kommer troligtvis få leta nya uppdragsgivare snart..

  Hoppas kan man ju iaf göra.. =)

 11. Teufel

  Var det inte (fp) som för ett par år sedan gjorde gällande att man skulle bli juridiskt ansvarig för om man såg ett brott och inte ingrep?

 12. Axel

  Förstår han vad han säger?

  Förstår han att kontentan av det han säger är att budbärarimmuniteten går åt helvete?

  Den här cirkusen har hållit på länge nog…

 13. Thomas Tvivlaren

  Jag tappade också hakan när jag hörde intentionen att kriminalisera Internet i praktiken (kriminalisering av länkande är just det).

  För övrigt är det också intressant att Roswell påpekar att det inte är tekniken som står inför skranket. Vore det verkligen som han hävdar så skulle ju givetvis agerandet istället ligga i linje med hur kommunikationsbärare som Posten, Phelia hanteras och respekteras i lag och genom konventioner.

 14. Tornado

  Hmmm, om man vill få det till att redskapet ( i detta fall TPB) för det upphovsrättsliga intrånget är olagligt eller iaf ansvarigt, borde man inte också försöka förbjuda CD/DVD-brännarna? Utan dessa torde piratkopierandet sjunka drastiskt?

 15. Rickard Olsson

  EricJ, är det mål nr B 413-00 du menar? Jag läser det som att det åtalet ogillades? Vad missar jag?

  Det i målet aktuella tillgängliggörandet av musikfilerna är därför att bedöma som offentligt framförande; att hänföra dem till annan form av tillgängliggörande för allmänheten kan i vart fall med hänsyn till den inom straffrätten rådande legalitetsprincipen inte komma i fråga.

  Genom regleringen i 47 § upphovsrättslagen undantas offentligt framförande av en ljudupptagning från den ensamrätt som i övrigt tillkommer utövande konstnärer och fonogramframställare enligt 45 och 46 §§. Det saknar vid den bedömningen betydelse om framförandet sker av en olovligen framställd kopia av en upptagning. Eftersom T.O:s åtgärder är att bedöma som offentligt framförande eller medverkan därtill är sådant förfogande inte straffbart. Redan av detta skäl skall åtalet ogillas.

  Domslut. Det i HD framställda ansvarsyrkandet avvisas, i vad det innefattar påstående att T.O. gjort intrång i andra rättigheter än dem som tillkommer fonogramframställare.

  HD fastställer HovR:ns domslut.

  HD:s dom meddelades d 15 juni 2000 (mål nr B 413-00).
  https://lagen.nu/dom/nja/2000s292

 16. EricJ

  @Rickard Olsson: Du låter betydligt mer påläst än mig. 🙂 Jag förlitade mig på gammal hörsägen, jag drog mig nämligen till minnes att jag hört talas om domen åklagaren syftar på tidigare, att det mycket riktigt är olagligt att länka till upphovsrättsskyddat material.

  Men jag är ingen jurist, tack och lov. Däremot är jag fortfarande nyfiken på om vad åklagaren säger är sant — finns det en sådan tidigare dom som han påstår, eller ljuger han? Vem av er har rätt?

  EricJs senaste bloggpost: Tweaking Emacs

 17. Rickard Olsson

  Jag har också hört både att länkning är olagligt och att det är lagligt, men är blott och bart en lekman på området. Vi får väl se om det dyker upp nån jurist här. 🙂

 18. Anders Andersson

  Vad gäller länkning har båda “sidor” en tendens att generalisera reglerna i endera riktningen. Det går inte att ur någon lag utläsa “länkning är alltid tillåten” eller “länkning är aldrig tillåten” i fråga om upphovsrättsligt skyddade verk, utan svaret på frågan hänger som vanligt på detaljerna.

  Som jag minns HD-domen från 2000 så var den intressanta knuten att det var skivbolagen som var målsägare, inte upphovsmännen, och de försökte få till en fällande dom för intrång i bådas rättigheter (beträffande ljudupptagningarna respektive verken). Den friande hovrättsdom som HD fastställde enligt Rickards citat ovan gällde upphovsmännens eller möjligen artisternas ensamrätt (“andra rättigheter än dem som tillkommer fonogramframställare”). Eftersom det var skivbolagen själva som stod för åtalet, så fanns det inte heller någon åklagare som kunde föra några ej anmälda rättsinnehavares talan. Tidigare i samma mål ändrade däremot HD hovrättens dom beträffande ljudupptagningarna (notera särskilt hänvisningen till 57 §, den som säger att intrång i närstående rättigheter är lika åtalbart som intrång i egentlig upphovsrätt):

  Domslut. Med ändring av HovR:ns dom dömer HD T.O. enligt 53 1 st och 57 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk för brott mot upphovsrättslagen till 60 dagsböter om 30 kr.

  Jag har inte studerat domen i detalj, men det förs ett resonemang om medhjälp som verkar avskrivas med hänvisning till att huvudbrottet i så fall inte begåtts i Sverige. Målet kryllar av teknikaliteter, varför jag inte anser att det kan läggas till grund för någon tumregel om vad som är tillåtet eller ej. Dessutom ändrades ju hela lagen på flera punkter 2005, så det kan begränsa betydelsen av tidigare rättspraxis och prejudikat.

  Jag ser också gärna att någon jurist (Roswall oräknad) uttalar sig om saken.

 19. Troed

  @Rick – jämförelsen med Telia och Posten haltar då de samarbetar vid misstanke om brott.

  Som vi är några som tjatat om sedan några år nu så handlar åtalet om _uppsåtet_ – och det har varit hur tydligt som helst hela tiden. Svensk lag och amerikansk lag fungerar inte likadant, och tydligen är det många som missat det i sin iver att försvara TPB – “som bara länkar”.

  Troeds senaste bloggpost: How do you live a life forever?

 20. Anders Andersson

  Nej, varken Telia eller Posten “samarbetar” vid misstanke om brott; de är ålagda enligt lag att gå rättsväsendet tillhanda vid misstanke om vissa brott, och intrång i upphovsrätt anses inte (ännu) vara av den kalibern att Posten skall (eller ens får) hjälpa polisen genom att stoppa försändelser innehållande olovligen kopierat material (i det generella fallet; det kanske finns specifika undantag).

  Något sådant åliggande omfattar inte gemene man, utan där bedöms varje fall för sig och varje grad av medverkan för sig. Om jämförelsen med Telia och Posten haltar så är det snarare för att de har straffrättslig immunitet för vad de gör, inte för att de skulle sakna uppsåt att medverka till olagliga handlingar. Den särställningen kan svårligen upprätthållas i en värld där allt mer av vår privata kommunikation försiggår utan hjälp av en före detta statlig infrastruktur, numera övertagen av det privata näringslivet.

  Varför skall det vara tillåtet att “medverka till” småbrott när man får betalt för det, men inte när man gör det gratis?

 21. Fredrika

  @Troed

  >”Som vi är några som tjatat om sedan några år nu så handlar åtalet om _uppsåtet_ – och det har varit hur tydligt som helst hela tiden.”

  Piratebays “uppsåt” är att konsekvent “underlätta fildelning av i en torrent indexerad information”, och inte att “underlätta fildelning av upphovsrättsskyddad information i konflikt med applicerbar upphovsrättslag”, eftersom Piratebay omöjligen kan avgöra om den användaren som tillgängliggör ett verk, gör det i konflikt med eventuell applicerbar upphovsrättslag eller inte.

  Alla länder har olika upphovsrättslagar, och flera länder har upphovsrättslagar som överhuvudtaget inte lägger sig i tillgängliggörande och exemplarframställning i icke-förvärvssyfte, varvid det är helt lagligt att fildela ut senaste Hollywood-filmen från dessa länder, vilket i sin tur blir en laglig förlaga, vilket påverkar huruvida man får ladda ner verket från andra länder.

  Utöver det så kan varje enskild individ få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att dela ut verket, och inte heller det kan Piratebay kontrollera för varje enskild torrent bland miljoner, så något uppsåt att främja fildelning av upphovsrättsskyddad information i antingen konflikt med applicerbar upphovsrättslag, eller inte, återfinns inte, då det är ologiskt att hävda att uppsåtet ska kopplas till detaljer Piratebay omöjligen kan ta hänsyn till, eller verifiera.

 22. Troed

  @Anders @Fredrika

  Jag har hört fjantförsvaret som TPB-gänget ägnat sig åt i rättegången 🙂 De har tittat lite för mycket på amerikanska rättegångsserier. I sverige, med svenska lagar, har deras _uppsåt_ varit väldigt tydligt. Om de hade velat ha en rimlig chans att lyckas med sitt försvar skulle legal-sidan aldrig lagts upp, och de skulle undvikit det jag såg att Wadstedt tydligen oxo tog upp – att ha en kategori “tv-shows”.

  Generella kategorier för ljud och media hade varit okej, och att jobba hårdare på att _verkligen_ vara ovetandes om vad de indexerade. Som det är nu så faller alltså hela det försvaret på att en treåring inser att det inte är så 🙂

  Det är en enorm skillnad på att _vilja_ att något ska vara på ett visst sätt (där jag håller med Lessig i att jämföra digitalt kopierbar kultur med allmänningar) och att titta nykter på hur något faktiskt är.

  Ni försöker ta upp teknikaliteter som försvar. Det fungerar i andra länder.

  Troeds senaste bloggpost: How do you live a life forever?

 23. Fredrika

  @Troed

  Vad är fel med att lägga upp kategorier för TV-serier, så dom som delar ut TV-serier kan kategorisera sina torrents? Som jag sa, det är fullt möjligt att LAGLIGT dela ut senaste Hollywood-serierna, varför ska man då inte tillmötesgå dom fildelare som gör detta?

  Det finns inget fel, olagligt eller uppsåtligt med att underlätta för dom som med laglig rätt fildelar kulturella verk.

  Legal-sidan ligger uppe för att upphovsrättsinnehavare hör av sig och hävdar upphovsrätt till verk enligt, oftast, amerikansk lag, vilket inte är en detalj som avgör om verket får fildelas eller inte. Det är inte en relevant detalj för Piratebay icke-upphovsrättsskyddade torrents. Varför ska man ta hänsyn till människor som hör av sig med detaljer som inte är relevanta, och helt felaktigt hänvisar till amerikansk lag?

  Legal-sidan är ett pedagogiskt verktyg för att få dom rättighetsinnehavare som inte förstår uppmaningarna om att inte höra av sig, förstå vad som händer om dom ändå hör av sig.

  Att Piratebay inte kan avgöra om viss information fildelas i konflikt med det landets lag som tillgängliggöraren befinner sig i, är ingen teknikalitet, det är ett grundläggande faktum.

  Motsatsförhållandet till Piratebays tillvägagångssätt är att förbjuda Bittorrenttekniken helt, och sluta driva trackers, eftersom man aldrig kan veta om det som fildelas får fildelas eller inte.

  Uppsåtet är att tillåta fildelning punkt, inte “laglig fildelning” eller “olaglig fildelning”, eftersom man omöjligen kan avgöra vilket av dessa som sker i varje enskilt fall.

  För att leka IDG och göra en biljämförelse, biltillverkarens uppsåt är att sälja en bil som kan “framföras enligt på förhand givna specifikationer”, inte en bil som kan “framföras lagligt” eller “framföras olagligt” trots att garanterat alla bilar kommer att framföras olagligt under sin livstid.

 24. Anders Andersson

  Troed, vilken “teknikalitet” är det jag försvarar TPB med? Jag kommenterade din invändning mot Ricks analogi, inte din bedömning av de tilltalades uppsåt. Jag påstår inte ens att de är oskyldiga. Det är du som hävdar att de har uppsåt att medverka till brott, men att Telia och Posten inte har det. Likväl torde Bandidos ha tillgång till både telefonabonnemang och brevlåda (eller postbox). Hur kan de ha det, om Telia och Posten “samarbetar” med polisen för att hindra sina kunder från att begå brott?

  Det har mig veterligen aldrig hänt att anställda hos Telia, Posten eller dessa företags föregångare åtalats (eller ens stämts på skadestånd i en civilprocess) för att de gått den undre världens ärenden. Det är möjligt att denna rättsliga immunitet är ett för dessa företag befogat privilegium, men då bör rättegången också visa varför de nu tilltalade inte är berättigade till samma privilegium, till exempel genom att låta EG-domstolen bedöma huruvida e-handelsdirektivet (eller vilket direktiv det nu var) är tillämpligt. Åklagaren hävdar ju att de har tjänat pengar, alltså är det väl näringsverksamhet?

 25. Tor

  @Fredrika:
  Hur är det möjligt att fildela senaste Hollywood-serierna via TPB lagligt menar du?

  Det finns för övrigt tre typer av uppsåt: direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt.

 26. Fredrika

  @Tor

  Det förklarade jag i förrförra kommentaren, men jag gör det igen. Genom att exempelvis tillgängliggöra verken från ett land vars upphovsrättslag överhuvudtaget inte reglerar exemplarframställning som sker i icke-förvärvssyfte(dvs så som Piratpartiet vill att URL ska se ut), och det finns flera länder med sådan URL idag. Sådana tillgängliggöranden är lagliga förlagor.

  Likgiltighetsuppsåt innebär väl förslagsvis att man vet om att huvudbrottet begås, men att man inte bryr sig? Om man inte _vet_ att ett huvudbrott begås kan man knappast vara likgiltig inför det. Piratebay vet ingenting om huruvida respektive användare fildelar i konflikt med URL i det landet där den som initierar tillgänggörandet befinner sig.

  Man kan anta saker och ting, men om man ska anta något så bör man rimligtvis utgå ifrån dels att människor faktiskt följer lagen tills tydlig indikation finns på motsatsen, och utöver det att alla upphovsrättsinnehavare på hela jorden rimligtvis står bakom fri fildelning av deras verk, eftersom all oberoende forskning från dom senaste 10åren om fildelning kommer till samma slutsats, att fildelningen inte innebär något negativt för upphovsmännen, utan oftast tvärtom. Att någon då skulle vara emot fildelning av sitt verk är ologiskt.

  Jag ser bara en slutsats, en URL som reglerar exemplarframställning i icke-förvärvssyfte fungerar inte ihop med fildelningstekniken överhuvudtaget om mellanhanden eller budbäraren ska ansvarsbeläggas, eftersom det är omöjligt för en mellanhand eller budbärare att avgöra om användarna i ena och andra änden av överföringen har laglig rätt eller inte, att fildela verket. Att ett verk är upphovsrättsskyddat i sig säger ingenting om legaliteten i själva överföringen av det.

Comments are closed.

arrow